Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Алергія Аналітична робота на тему: Поняття „норми” в психодіагностиці
Бесіда, як метод отримання інформації для профвідбору Взаємозв'язок візуальної психодіагностики з іншими сучасними науками
Вивчення інтелектуальної готовності дітей до школи Використання психодіагностичного методу при дослідженні групової динаміки
Вимірювання соціально-обумовлених диспозицій Візуальна психодіагностика та її застосування у психологічній практиці
Вікові та індивідуальні особливості спілкування з однолітками в залежності від вікових особливостей Вплив мови реклами на психіку людини
Вплив тривожності на стресостійкість в підлітковому віці Гендерні відмінності в комунікативних та організаторських здібностях
Гендерні особливості само сприйняття у похилому віці Гіпноз – реальність і вимисел
Готовність до професійної діяльності соціального працівника Діагностика батьківсько-дитячих стосунків
Діагностика батьківсько-дитячих стосунків Діагностика дітей від народження до трьох років
Діагностика нервово-психічної стійкості та стресостійкості у студентів під час сесії. Діагностика особистості за допомогою проективних методик (Х. Хекхаузена, тест Люшера, тест Розенцвейга)
Діагностика пам'яті. Діагностика мислення. Діагностика самосвідомості
Діагностика самосвідомості та самоставлення: гендерні відмінності (метод В.В. Століна, С. Р. Пантілеєва) Діагностика спеціальних здібностей
Діагностика суто агресивної поведінки Діагностика функціональних станів. Діагностика уваги. Діагностика залежності.
Дослідження емоційно – стресових передумов виникнення неврозів у дітей Дослідження емоційно-стресових передумов виникнення неврозів у дітей
Дослідження зв’язку креативності та інтелектуальних здібностей дитини Дослідження мотивації за допомогою методик Х.Хекхаузена, Елерса, М.І.Алексєєвої
Дослідження особливостей емоційної сфери особистості Дослідження особливостей емоційної сфери особистості. Принципи повідомлення хворому його діагнозу з урахуванням виду захворювання.
Дослідження фантазії Емоційний інтелект в успішності життєдіяльності особистості
Загальна характеристика методів діагностики імажинативних здібностей Зв'язок мотивації навчання та самооцінки підлітків
Класифікація характерологічних рис особистості Конспект лекцій з психології на тему «Увага»
Контент-аналіз тестів Контрольна робота з дисципліни "Психодіагностика", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Психодіагностика", НПУ ім. Драгоманова, 2 курс Контрольна робота з Методів проведення психологічної експертизи
Контрольна робота з Міжнародної економічної діяльності України Контрольна робота з предмету «Психодіагностика», Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 4 курс.
Контрольна робота з предмету «Психодіагностика», Київський інститут бізнесу і технологій, 4 курс. Контрольна робота по нейропсихології
Контрольна робота по нейропсихології Кризові періоди та рушійні сили психічного розвитку. Абсолютні та відносні пороги чутливості.
Медична психологія: основні поняття Методологія логопсихології
Міжособові стосунки в групах підлітків Місце психотерапії в системі психологічної допомоги
Новоутворення студентського віку як передумова успішного розв’язання професійних завдань молодим спеціалістом Обличчя - об'єкт візуальної психодіагностики
Основи дослідження особистості Основні функціональні блоки психологічної структури діяльності. Мотиваційна готовність працівника та рівень домагань.
Особистісні особливості працівників мистецької діяльності. Особливості адаптації до екстремальних умов
Особливості використання методу спостереження психодіагностичній діяльності психолога. Особливості використання методу тестів у роботі практичного психолога
Особливості особистості в сфері робітників торгівлі (продавець одягу) Особливості прояву гендерних стереотипів у сімейному житті
Особливості прояву деяких рис характеру у дитини в залежності від темпераметру Особливості психологічного розвитку дітей 6 – 7 років
Оцінка двох сортів печива. Методика. Оцінка двох сортів розчинної кави
Оцінювання ефекту тренінгу на онові одержаних експертних оцінок від замовників Оцінювання здібностей людини у психодіагностичній практиці клієнта
Партнерська взаємодія між клієнтом та консультантом в процесі падання психологічної допомоги Патопсихологічні порушення при алкоголізмі
Первинне інтерв’ю,психологічне консультування Передумови і початок формування особистості у ранньому дитинстві
Підліткова тривожність Показники соціально – психологічної готовності випускника до самостійного життя
Порушення мислення за темпом (сповільнення, зупинка, прискорення) і зв’язок (деталізація паралогічне мислення, резонерство, символічне, аморальне, розірваність, ментезм). Порушення сну
Практика з психології на тему «Увага» Практична робота з дисципліни "Психодіагностика", ІПКДСЗУ, 3 курс
Практична робота з дисципліни "Психодіагностика", КНУКіМ, 5 курс Практична робота з психодіагностики
Природа та завдання психологічного консультування Проективні методики: розповідь, малюнок, рольова гра
Професійне вигорання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Психоаналіз
Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомостіособистості Психодіагностика особистості: тест-опитувальник К. Леонгарда; тести-опитувальники Р. Кетела та ММРІ
Психодіагностика самооцінки дошкільників Психодіагностичне дослідження рис особистості студентів гуманітарних та технічних спеціальностей.
Психодіагностичне обстеження в роботі шкільного психолога Психологические факторы готовности молодых пар к вступлению в брак
Психологічна експертиза креативності дитини Психологічна експертиза навчальної мотивації школярів
Психологічна придатність до професії Психологічне вивчення короткочасної пам’яті
Психологічне дослідження міжособистісних стосунків практичним психологом. Психологічне консультування в сучасній поліклініці
Психологічний клімат виробничих колективів. Психологічний портрет героїв казки «Цветик- Самоцветик"
Психологічний портрет за казкою «Три поросятка» Психологічні особливості само розуміння особистості
Психологічні та соціальні наслідки масової політичної поведінки Психологія соціальної роботи
Психосемантична діагностика. Семантичний диференціал. Особистісний диференціал. Q – сортування Розлади уваги: підвищенні відволікання, прикутість та виснажливість
Самоаналіз в самопізнанні Соціально-психологічні фактори формування групових норм у військовому середовищі
Специфіка використання проективних методик у роботі практичного психолога Спільна діяльність старших дошкільників як чинник їх соціального розвитку
Сучасні методи дослідження пам’яті та її значення в професійній діяльності Темперамент как елемент инновации
Теория объектных отношений в развитии личности. Факторы, которые влияют на формирование «я - концепций».
Формування характеру дітей у навчально-виховному процесі (молодшй школярі) Формування «Образу - Я» у дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку
Чинники стресу Шляхи вивчення і розвитку уяви в учнів підліткового віку
Шляхи використання компютерної техніки у психодіагностиці