Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Етика / Естетика»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
17545 25630
Евтаназія, основні ознаки та характеристика "Прекрасне" і "потворне"
Business communication Аналіз тексту першоджерела
Античне та християнське розуміння любові Ведення ділових переговорів
Взаємозв’язок загальнолюдського і конкретно-історичного в моралі Види спілкування
Використання особистісного простору в професійному спілкуванні Виликие философы и ораторы
Відповісти на екзаменаційні питання з дисципліни "Етика / Естетика", 2 курс Геній як категорія естетики романтизму
Давньоєгипетське розуміння краси. ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ
Дія і свобода людини Добро і зло як засадничі поняття моралі і категорії етики
Добро і зло як ключові категорії етики. Поняття обов’язку та відповідальності, їх суспільне значення. Сором та совість як етичні поняття. Економічні кризи і її соціально-політичні і моральні наслідки. Погляди та оцінка.
Естетика античності (досократники, Сократ, Платон, Аристотель) Естетика в Арабо – мусульманських країнах
Естетика Гейгеля Естетика дизайну
Естетика і філософія. Діалектичні закони в естетиці. Естетика і етика Естетика Сковороди
Естетика як наука та її зв'язок з іншими науками. основні етапи розвитку естетики Естетика як теорія прекрасного.
Естетична діяльність і мистецтво Естетичне ставлення людини до світу. Естетичні погляди античності.
Естетичні категорії. Прекрасне та потворне у житті та мистецтві Естетичні проблеми творчості. Значення уяви у житті та мистецтві
Етика бізнесу Етика бізнесу.
Етика благоговіння перед життям Етика і економіка
Етика мовного спілкування в громадських місцях Етика обслуговування офіціантів
Етика поведінки (вихователя, педагога) Етика, мораль, моральність - походження термінів
Етикет в США. Етапи розвитку Етикет мовлення
Етикет підлеглого Етикет спілкування
Етикет у взаєминах з клієнтами, партнерами по бізнесу, іноземцями.Звичаї, тенденції, етикет у Японії Етико-правові аспекти аборту
Етична тематика у філософії Григорія Сковороди Етичні вчення Стародавнього Сходу (даосизм). Етичні категорії і злогрунтовні категорії етики. Благо. Фактори, що привертають та посилюють увагу. АТ «Поза кучера», глибоке розслаблення (проводиться в перерві).
Етичні ідеї в праці Ю. Давидова „Етика любові і метафізика своєволія” Етичні ідеї в праці Ю.Давидова «Етика любові та метафізика сваволія»
Етичні погляди Гегеля Етичні проблеми національних відносин
Етичні проблеми творчості. Талант і геній в житті та мистецтві Жахливе як естетична категорія
Золоте правило моралі в різних культурних традиціях Імідж ділової жінки
Імідж ділової людини Категорії "гармонія" і "міра" як духовні моделі естетичної практики
Категорії моральної свідомості Категорії „трагічне”, „комічне” та „прекрасне”
Колір, роль та місце в дизайні виробництва Контрольна з естетики за 4 курс КІСКЗ
Контрольна з естетики за 4 курс КІСКЗ Контрольна з етики бізнесу, КНУТД, 4 курс
Контрольна з етики та естетики за 1 курс АМУ Контрольна з етики та естетики за 2 курс НУТД
Контрольна з етики та естетики за 3 курс НТУ Контрольна робота з дисципліни "Етика / Естетика", НТУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Етика", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Етика", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Етика", НАУ, 3 курс 2 Контрольна робота з дисципліни "Етика", НТУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Етика", НТУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Етика", НТУУ "КПІ", 3 курс
Контрольна робота з етики Контрольна робота з етики
Контрольна робота з етики Контрольна робота з етики
Контрольна робота з етики ділового спілкування, Коледж технологій та дизайну, 1 курс Контрольна робота з етики та естетики, ІПКДСЗУ, 2 курс
Контрольна робота з етики юриста та риторики Контрольна робота з предмету «Етика / Естетика», Київський пофесійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 5 курс.
Контрольна робота з предмету «Етика / Естетика», Київський пофесійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 5 курс. Контрольна робота з предмету «Етика / Естетика», Національний медичний університет ім. О. Богомольця, 2 курс.
Контрольна робота з предмету: "Етика / Естетика", НАУ, 2 курс Контрольна робота з предмету: Етика, КНУТД, 1 курс
Контрольна робота на тему "Аналіз морального кодексу концерну Olympus", МУФ Культурна програма та її роль у діловому візиті
Література, як засіб естетичного виховання Мета та сенс життя
Механізми втечі від нещастя Модернізм в українському мистецтві ХХ століття
Мораль і право Мораль та релігія
Моральна відповідальність за аборти Моральна відповідальність нації та усвідомлення конкретних провин.
Моральний обов’язок.Обов’язок і відповідльність Моральні проблеми професії журналітики.
Моральні та правові аспекти лікарської таємниці. Моральна складова лікарської помилки Музичне мистецтво
Назвіть основні принципи етики ділового спілкування між керівником і підлеглими, підлеглим і керівником і між колегами Огляд сучасної наукової літератури по темі „Вплив Ніцше на розвиток етики 20 ст.”
Огляд сучасної наукової літератури по темі „Вплив Ніцше на розвиток етики 20 ст.” Огляд сучасної наукової літератури по темі: «Ідеї еволюції етики ненасильства у ХХ столітті»
Одяг і манери ділового чоловіка та ділової жінки Орієнтація протестантської етики на індивідуальне і раціональне пізнання Бога,трудову активність й моральні якості
Основи і принципи судової етики Основи культурного спілкування
Основні засади ділового етикету та моральної поведінки. Основні підходи до визначення здоров’я. Теоретичніта практичні визначення. Здоров’я як соціальнийконструкт.
Особливості впливу естетики класицизму в Україні Особливості ділового одягу представників різних країн
Особливості етики ділового спілкування у західно-європейській культурній традиції. Особливості розвитку естетичних поглядів в індійській філософії.
Перфекціонізм - етика особистого самовдосконалення Погляди на мораль, добро і зло Ф. Ніцше
Подарунки та сувеніри в ділових відносинах Поняття естетичної культури юриста
Поняття «спосіб життя», «умови життя» та «стиль життя». Концепція здорового способу життя. Поняття «трагічного» та його зміст, та спільне між табу та сучасною моральною мовою
Предмет етики юриста Предмет етики. що таке мораль, моральність? основні етапи розвитку моральності
Прекрасне і потворне у житті та мистецтві Принципи моралі та успішна економічна діяльність
Проблема морального вибору і свободи волі Проблема термінології та становлення проблематики науки
Проблема «сенсу життя» і свободи вибору Професійна етика і правовий статус аудиторів та аудиторських фірм
Процес правоформування як еволюція суспільної свободи, прав та свобод людини Рецензія на статтю А.Ф. Кони «Нравственные начала в уголовном процессе»
Рецензія на статтю А.Ф. Кони «Нравственные начала в уголовном процессе» Рецензія на статтю А.Ф. Кони «Нравственные начала в уголовном процессе»
Рівень виконання і естетичні сприйняття Розвиток технологічних засобів праці як фактор еволюції форми виробів
Розгляд етичних правил в офісі крім того загальна теорія етичних правил Розкрити одну з проблем профетики
Світ ввічливості +головні поняття „Сеньйор, Лицар, Джентльмен” Ситуація на Донбасі 2014 h/
Службовий етикет ЗЕД Смак як центральна категорія естетики І.Канта
Специфіка етичного почуття Співвідношення моралі і права
Структура естетичної свідомості Структура естетичної свідомості. Специфіка естетичної свідомості сучасної людини
Сюрреалізм – загальна характеристика Теорія гедонізму естетики
Феномен естетичного ідеалу Феноменологічна естетика. Поняття феномену. Філософія екзистанціоналізму. Естетичне сприйняття як досвід свободи свідомості. Психоаналітична теорія в естетиці
Фізіономіка як частина людської комунікації Формирование нравственных, практических, эстетических чувств
Характеристика романтизму Честь і гідність людини
Честь та гідність у морально-психологічному вимірі Щастя як етична категорія
Эстетика как философская наука Як створити позитивний психологічний клімат під час ділового спілкування
«Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування» «Морально-етичні проблеми в людській культурі: історія і сьогодення»