Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
"Реферативні видання та вимоги до їх підготовки" ISO 15489
Автоматизація діловодства засобами пакету Microsoft Word Автоматизація кадрового обліку
Автоматизація комп'ютерного обліку Автоматизовані системи управління бібліографічною інформацією
Аналiз документного забезпечення дiяльностi органiв державного управлiння Аналіз статті з документознавства
Архівна спадщина України: її роль у становленні національної свідомості Бібліографічний документ як результат інформативно-аналітичної діяльності (на прикладі бібліографічних видань освітянської галузі)
Бібліографічний опис з теми Бібліографічний опис на тему: Документування музейної справи в Україні
Бібліографія бібліографії: визначення, зміст, система посібників Бібліотечна система України та її документні ресурси
Визначити основні види стандартів. Вкажіть порядок оформлення технічних умов Вимоги до оформлення документів машинописним способом, та оформлення тексту документа
Вимоги до оформлення службових документів Внесок професора Н.М.Кумнаренко у розвиток документології
Вступ до мовознавства Ґенеза управлінських документально-інформаційних комунікацій та їх перспективи розвитку.
Діловий документ в системі службових комунікацій Діловодство
Документ в системі соціальних комунікацій Документ як артефакт або історична пам’ятка
Документ як артефакт. Документ як система
Документ як системний об'єкт Документальний інформаційний потік та його особливості
Документальний інформаційний пошук. Документальні комунікації як складова соціальних комунікацій
Документаційне забезпечення роботи кадрів та установ Документна комунікація як складова соціальної комунікації
Документний фонд як система Документні фонди бібліотеки.
Документно-інформаційні технології підготовки і випуску видавничої продукції на матеріалах Видавничо-поліграфічного товариства з обмеженою відповідальністю "Родень" Документування діяльності комерційних банків
Документування договірних відносин у видавничій діяльності та сфері рекламних послуг Документування управлінської діяльності
Документування управлінської інформації, бланк документа, вимоги до виготовлення бланків. Документування. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування
ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. Еволюція методів і засобів документування
Еволюція поняття документ. Електронна документація в банківській установі
Електронний документ. Наукова стаття Електронний офіс та системи електронного документа
Електронні документи: класифікація, організація, використання електронних публікацій Загальна і спеціальна методика бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 р.
Загальні та специфічні ознаки класифікації видань Звіт з практики з дисципліни "Документознавство", КНУКІМ, 4 курс
Звіт з практики з предмету «Документознавство», СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля, 3 курс Звіт про кількість травм і отруєнь серед дорослих підлітків і дітей. Звіт про медичну допомогу дітям.
Звіт про кількість захворювань зареєстрованих у хворих які проживають у районі обслуговування лікувального закладу. Спеціалізована комп'ютерна програма „поліклініка”. Зв’язки загального документознавства з іншими галузями знань
Зміст та мовне оформлення кадрової документації Інноваційні комунікації у менеджменті як основа процесу взаємодії "Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками" в інформаційному суспільстві
Інформаційна природа документа Інформаційна природа документа
Інформаційний консалтинг - перспективи розвитку Інформаційні технології в організації документообігу установи: сучасний стан і перспективи розвитку
Історичне джерело: поняття, основні етапи існування Історичні передумови розвитку документознавства
Історичні передумови розвитку документознавства Історія виникнення, становлення та перспективи розвитку документознавства в Україні
Історія документознавства як науки та навчальної дисципліни Історія зарубіжної науки про документ
Кадрова документація Керування документацією в Польщі
Керування документацією в Російській Федерації Керування документацією як складова інформаційного менеджменту
Керування документаційними процесами - професійна наукова дисципліна: перспективи розвитку. Керування документаційними процесами - складова управління інформаційними ресурсами організації
Керування документаційними процесами в міждисциплінарному науковому просторі. Керування документаційними процесами в сфері малого бізнесу.
Керування документознавчими процесами - професійно-наукова дисципліна: перспективи розвитку Кінодокумент: історія, сучасний стан, перспективи розвитку
Кінофонофотовідеодокументи: історія і сучасний стан Класифікація ділових документів за місцем складання.
Класифікація документації Класифікація методів моделювання текстів документів: графічні, абстрактно-синтактичні та семантичні моделі
Комплексне використання ІПМ лексичного й символічного типу в процесі систематизації ДІФ. Сучасні моделі ДІФ Кондифіційна інформація в установі та заходи до неї збереження
Контрольна з діловодства 2 Контрольна з діловодства 3 курс Металургійний технікум
Контрольна з діловодства за 2 курс Контрольна з діловодства за 4 курс Нікопольський економічний університет
Контрольна з діловодства, Університет «Україна» Контрольна з довідково-інформаційних фондів, НАУ, 2 курс
Контрольна з документознавства за 2 курс Європейський університет Контрольна з експертизи документальних пам'яток
Контрольна з лінгвістичних основ в документознавстві контрольна з предмету "Лінгвістичні основи документознавства" за 2 курс КНУКІМ
Контрольна з юридичної документації, 4 курс Університет «Україна» Контрольна за діловодства
Контрольна зі стилістики і редагування документів за 3 курс ЕУФИМБ Контрольна зі стилістики і редагування документів за 3 курс ЕУФИМБ
Контрольна зі стилістики і редагування документів за 3 курс ЕУФИМБ Контрольна робота з дисципліна "Спеціальні системи документування", 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Документознавство", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Документознавство", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Документознавство", 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Документознавство", 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Документознавство", АМУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Документознавство", НАУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Спеціальні системи документування", 4 курс Контрольна робота з документно-інформаційних комунікацій
Контрольна робота з документознавства Контрольна робота з документознавства
Контрольна робота з документознавства Контрольна робота з документознавства, КНУКіМ, 3 курс
Контрольна робота з лінгвістичних основ документознавства Контрольна робота з лінгвістичних основ документознавства
Контрольна робота з мови офіційних документів Контрольна робота з патентознавства
Контрольна робота з предмету "бази даних в документативно-інформаційній сфері та їх адміністрування" Контрольна робота з предмету "Діловодство", МАУП, 4 курс
Контрольна робота з предмету "Документознавство", 4 курс. Контрольна робота з предмету "Документознавство", 4 курс.
Контрольна робота з предмету "система управління документообігом" Контрольна робота з предмету: Діловодство, МАУП, 4 курс
Контрольна робота з прес-служби Контрольна робота з сентетичного аналізу інформаційних процесів
Контрольна робота по Діловодству з 4 курсу ДАЖКГ Коригування топології зберігання фондів: алгоритми та технології
Ліцензування та патентування підприємницької діяльності Міждисциплінарні зв'язки документознавства
Міжнародна інформація Міжнародна стандартизація: проблеми термінології керування документаційними процесами
Модель керування документацією Музейна спадщина України: історія, сучасний стан, розвиток діяльності.
Навчання керування документацією Навчання керування документацією.
Нагородний лист та його оформлення Напрями економічноі діяльності архівів
Наукові бібліотеки, як центри науково-технічної інформації. Новітні системи фіксації інформації
Новітні способи документування Організація захисту інформації в банківських установах. (на прикладі «Райффайзен Банк Аваль»)
Організація роботи з документами в корпоративних системах Організація роботи з спеціального діловодства
Основні види комунікацій, засоби їх забезпечення Основні етапи розвитку вітчизняного документознавства
Основні етапи розвитку реферування Основні етапи розвитку теорії і практики бібліографічного опису
Основні компоненти документно-інформаційного фонду як системи Особливості документаційного забезпечення управління сучасним ТОВ «Борисфен»
Особливості кадрової політики ІТ-корпорацій (на прикладі корпорації Гугл) Особливості оформлення документів в адміністративних установах Наддніпрянської України у 19 ст
Паблік рілейшнз як комунікаційний канал просування товарів і послуг на ринку інформаційних технологій (на прикладі Інтерент-магазину "Розетка") Перерахуйте документи щодо створення спільних підприємств
Підготовка справ до зберігання і передача документів до архіву Підприємництва та їх види
Поняття інформаційного документа, загальні риси та особливості Поняття про довідково - інформаційний фонд і його призначення
Поняття про документи, їх призначення. Реквізити документів Поняття про комерційну та конфіденційну таємницю
Поняття раритету, приклади раритетних видань. Методика грошової оцінки пам’яток Посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухомого майна у спільній власності
Потреби в архівній інформації та групи її споживачів Початкова диференціація знань про документ
Правила оформлення заяв сумісників Правовий статус електронного документа та його копії
Практична робота з документознавствва, 5 курс Практична робота з предмету: Документознавство, КНУКіМ, 3 курс
Презентація на тему: Топології локальних мереж. Методи доступу до каналу передавання даних, ВМУРоЛ"Україна", 4 курс Проблеми збереження документів: історія, сучасний стан, перспективи
Процес складання бібліографічного опису. Риторика і формування іміджу державного службовця
Робота з флеш-картами. Побудова, принцип роботи Робота за документами, які містять державну таємницю, та їх охорона
Розвиток документознавства в Україні Розвиток документологічної термінології на сучасному етапі
Розвиток матеріального виробництва та зростання потреб суспільства в інформації Розроблення і впровадження документаційних систем: міжнародний досвід
Систематизація документів природничої, технічної тематики за таблицями ББК. Систематизація документів із питань сільського та лісового господарства та медицини за таблицями ББК. Систематизація документів із питань сільського та лісового господарства та медицини за таблицями ББК Складання наказу
Службові записки: доповідні та пояснювальні Співвідношення документології та документознавства
Співвідношення понять „книга” та „документ” Статус і становлення української літературної мови і сучасний етап розвитку
Структура та реквізити газет Судово-процесуальне документознавство у міждисциплінарному просторі наук документно-комунікаційного циклу.
Сутність стандартизації та її народногосподарське значення Сучасні технології зберігання музейних фондів у практичній роботі українських музеїв
Тенденції розвитку інформаційних технологій Теоретичні засади керування документацією
Теоретичні засади та методика проведння експертизи цінності документів Типологія управлінських документів
Узагальнена характеристика бібліографічних ресурсів бібліотеки за місцем проживання Українські енциклопедичні видання. Досвід і сучасні проблеми.
Уніфікація та стандартизація управлінської документації Уніфікація управлінської документації в Україні
Фінансові документи. Способи оформлення. Способи захисту інформації. Характер інформації навчальних видань
Характеристика структурних особливостей службових документів Цінні папери