Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія / Всесвітня історія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Культурна революція в Китаї 1911-1913 рр Describe the Tower of London
Альфред Великий. Історичний внесок у культуру Великої Британії Американсько-російські відносини 2000-2010 рр
Англійська буржуазна революція та її наслідки Англо – німецькі відносини другої половини 19 ст. – 1914 р.
Англо – французькі відносини під час першої Світової війни Арабські володіння Османської імперії у 18-19 ст.: особливості політичного становища та соціально-економінчий та культурний розвиток
Болгарське національно-культурне Відродження (20-70-і рр. ХІХ ст) Боротьба Риму з піратами по завершенню пунічних воєн
Варшавське повстання Велика Моравія (у контексті Чехії)
Великая Французская революция Великий потоп в истории различных народов мира
Взаємовідносини країн Латинської Америки і України Виготовлення лікарських засобів та застосування лікарських засобів у Стародавньому Римі
Виготовлення настоїв та відварів в аптеках Росії 18 – початок 20 ст Видатні мусульманські вчені-енциклопедисти Середнього Сходу
Видатні особи в бібліотечній професії Відновлення болгарської державності (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Війна в Іраку як інформаційна війна Внутренняя политика России на современном этапе.
Вплив аудіовізуальних засобів навчання на підвищення рівня викладання історії (8 або 10 класи) або інтегрального курсу Вплив католицизму на формування суспільства в країнах Латинської Америки
Вплив католицизму на формування суспільства в країнах Латинської Америки Вудсток
Гітлер – фюрер німецької нації Давня історія Чехії
Держава і право Росії в період державної буржуазно–демократичної революції (1917рр) Діяльність жінок у роки Першої Світової війни (усі країні)
Діяльність Острозької друкарні. Діяльність друкарні Львівського Успенського братства. Внутрішня структура та художнє оздоблення східнослов'янських кириличних рукописів. Дмитрий Донской - Куликовская битва
Доклад на тему Наполеон выиграл войну у России, НАУ, 5 курс Друга Революція в Китаї 1911-1913 рр
Еволюція доктринального забезпечення зовнішньої політики США: історія і сучасність. Естетизація зла в романі О. Уайльда „ Портрет Доріана Грея”
Жанрові особливості роману О. Гаслі „Цей дивовижний новий світ” Життя й суспільно-політичні погляди Яна Гуса і Ієроніка Празького
Життя та діяльність Махатма Ганді Испанский театр «Золотой век»
Інститут децимації в роки Пунічних воєн. Інформаційна війна в Перській затоці
Історичний портрет Олівера Кромвеля. Історіографія гуситського руху
Історія адвокатури Історія інженерної діяльності
Історія інженерної діяльності Історія інженерної діяльності
Історія літератури Історія тевтонського ордену
Італія в епоху ренесансу Колекціонерська та меценатська діяльність Тарновських
Контрольна робота з дисципліни "Історія / Всесвітня історія", Інший (Зарубіжний), 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія української культури", МНТУ імені Ю. Бугая, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія", 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Українська мова", ЛПТ, 2 курс
Контрольна робота з історії Росії Королева Вікторія
Культура в середні віки, по Фернану Броделю Культура давнього Єгипту
Культура средневековой Кореи Культура цивілізації Урату
Культурне різноманіття цивілізацій та сталий розвиток Кутузов - Бородинское Сражение
Лінія Дюранда та її вплив на історію Афганистану Марія Стюарт
Марія Тюдор Митна політика античних держав: міф чи реальність.
Міжнародний ринок книг у 20-му столітті Мініатюра Візантійської рукописної книги. Писемні пам'ятки Стародавньої Греції.
Наслідки Наполеонівських війн для Європи Наука і філософія в арабо-мусульманському світі в добу в Середньовіччя
Наукова та поетична спадщина Омара Хаяма Нахимов - Оборона Севастополя
Національна політика уряду Дж. Неру Національне відродження в Чеських землях у кінці XVIII ст. – першій половині ХІХ ст.)
Новий Ренесан Особенности РПЦ в синодальный период
Особливості економічного розвитку Франції, Німеччини, Великої Британії. Порівняльна характеристика. (кінець 19 – поч.20 ст.) Особливості соціально-економічного розвитку Республіки Корея (Південна Корея)
Передумови Першої світової війни Писемні пам’ятки держав Месопотамії. Книгодрукування в Англії, Нідерландах, Іспанії.
Політика радянської влади на західноукраїнських землях ( вересень 1939 – червень 1941 рр) Політичний портрет Е.Берштейна
Політичні доктрини Чернишевського Польські землі після поділів Речі Посполитої (кінець XVIII ст. – в 60 рр ХІХ ст.)
Польські землі після поділів Речі Посполитої (кінець XVIII ст. – в 60 рр ХІХ ст.) Порівняльна характеристика законодавчої та виконавчої систем Франції, Німеччини, Великої Британії (кінець 19 – поч. 20 ст.)
Початок Другої світової війни (1939 р. – червень 1941 р.) Празька весна 1968р. – невдала спроба реформування
Природні катаклізми в історії Егеїди ІІ тис. до н.е. та їх соціальні наслідки. Проблема Атлантиди Причини занепаду римської імперії (період середньовіччя)
Проголошення республіками СФРЮ (Югославії) незалежності та утвердження самостійності держав Просвітництво
Публій Корнелій Сципіон. Зруйнування Карфагену. Радянська держава і право 1941-1945 роки
Радянська держава і право 1945-1991рр Раскол Православной Церкви в 1653-1666гг.
Релігія і традиції Японії Реставрація СРСР: поняття, умови, наслідки
Реформи П.Столипіна Річ Посполита в XVII в кінці XVIII ст
Розвиток Японії в другій половині 20-х початок 21 століть Роль та місце Центральної Ради в боротьбі за автономію й державну незалежність України
Русская Православная Церковь в Киевский период 988-1240 гг Світ після Другої світової війни
Сербія під владою османської та Австрійської імперій у ХVІ – ХVІІІ ст. Система державних органів сучасного Китаю
Словацька еміграція (18-19 ст.) Слов’янські землі як частина Австро – Угорщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст)
Соціалістичні організації Великої Британії (кін 19 – поч.. 20 ст.) Соціально-економічне і політичне становище Іспанії у період Реконкісти
Соціально-політичний розвиток міста Дубровнік у ХII – першій половині XV ст. Соціально-правове становище колгоспного селянства у повоєнні роки 1944-1954 рр.
Стародавній Китай та його право Створення О. фон Бісмарком системи європейських союзів
Створення у Європі перших друкарень Судова система сучасної Японії
Суспільний і державний лад Росії в 1917-1920 Східний похід Олександра Македонського
Тези на тему "Економічні проблеми і культура" Трипільська культура, її особливості
Трипільська культура, її особливості Україна у Російсько-Турецьких війнах у 17-18ст.
Утвердження тоталітарної системи Югославії Філософські ідеї Ніцше та їх суперечливий вплив на громадську думку
Франція в п’ятій республіці Характер революції 28 червня 1952 р. в Єгипті або Економічна політика Насера
Цезарь - політичний діяч та полководець Цивілізаційні особливості Індії
Чеські землі в революції 1848-49 років Чехословаччина в 30-і роки ХХ століття
Чехословаччина в міжвоєнний період Шестидення війна і її наслідки