Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія / Всесвітня історія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Культурна революція в Китаї 1911-1913 рр Альфред Великий. Історичний внесок у культуру Великої Британії
Англійська буржуазна революція та її наслідки Англо – німецькі відносини другої половини 19 ст. – 1914 р.
Англо – французькі відносини під час першої Світової війни Арабські володіння Османської імперії у 18-19 ст.: особливості політичного становища та соціально-економінчий та культурний розвиток
Болгарське національно-культурне Відродження (20-70-і рр. ХІХ ст) Боротьба Риму з піратами по завершенню пунічних воєн
Варшавське повстання Велика Моравія (у контексті Чехії)
Великая Французская революция Великий потоп в истории различных народов мира
Взаємовідносини країн Латинської Америки і України Виготовлення лікарських засобів та застосування лікарських засобів у Стародавньому Римі
Виготовлення настоїв та відварів в аптеках Росії 18 – початок 20 ст Видатні мусульманські вчені-енциклопедисти Середнього Сходу
Видатні особи в бібліотечній професії Відновлення болгарської державності (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Війна в Іраку як інформаційна війна Вплив католицизму на формування суспільства в країнах Латинської Америки
Вплив католицизму на формування суспільства в країнах Латинської Америки Вудсток
Гітлер – фюрер німецької нації Давня історія Чехії
Держава і право Росії в період державної буржуазно–демократичної революції (1917рр) Діяльність жінок у роки Першої Світової війни (усі країні)
Діяльність Острозької друкарні. Діяльність друкарні Львівського Успенського братства. Внутрішня структура та художнє оздоблення східнослов'янських кириличних рукописів. Дмитрий Донской - Куликовская битва
Доклад на тему Наполеон выиграл войну у России, НАУ, 5 курс Друга Революція в Китаї 1911-1913 рр
Еволюція доктринального забезпечення зовнішньої політики США: історія і сучасність. Естетизація зла в романі О. Уайльда „ Портрет Доріана Грея”
Жанрові особливості роману О. Гаслі „Цей дивовижний новий світ” Життя й суспільно-політичні погляди Яна Гуса і Ієроніка Празького
Життя та діяльність Махатма Ганді Испанский театр «Золотой век»
Інститут децимації в роки Пунічних воєн. Інформаційна війна в Перській затоці
Історичний портрет Олівера Кромвеля. Історіографія гуситського руху
Історія адвокатури Історія інженерної діяльності
Історія інженерної діяльності Історія інженерної діяльності
Історія літератури Історія тевтонського ордену
Італія в епоху ренесансу Колекціонерська та меценатська діяльність Тарновських
Контрольна робота з дисципліни "Історія української культури", МНТУ імені Ю. Бугая, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія", 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Українська мова", ЛПТ, 2 курс Контрольна робота з історії Росії
Королева Вікторія Культура в середні віки, по Фернану Броделю
Культура давнього Єгипту Культура средневековой Кореи
Культура цивілізації Урату Культурне різноманіття цивілізацій та сталий розвиток
Кутузов - Бородинское Сражение Лінія Дюранда та її вплив на історію Афганистану
Марія Стюарт Марія Тюдор
Митна політика античних держав: міф чи реальність. Міжнародний ринок книг у 20-му столітті
Мініатюра Візантійської рукописної книги. Писемні пам'ятки Стародавньої Греції. Наслідки Наполеонівських війн для Європи
Наука і філософія в арабо-мусульманському світі в добу в Середньовіччя Наукова та поетична спадщина Омара Хаяма
Нахимов - Оборона Севастополя Національна політика уряду Дж. Неру
Національне відродження в Чеських землях у кінці XVIII ст. – першій половині ХІХ ст.) Новий Ренесан
Особенности РПЦ в синодальный период Особливості економічного розвитку Франції, Німеччини, Великої Британії. Порівняльна характеристика. (кінець 19 – поч.20 ст.)
Особливості соціально-економічного розвитку Республіки Корея (Південна Корея) Передумови Першої світової війни
Писемні пам’ятки держав Месопотамії. Книгодрукування в Англії, Нідерландах, Іспанії. Політика радянської влади на західноукраїнських землях ( вересень 1939 – червень 1941 рр)
Політичний портрет Е.Берштейна Політичні доктрини Чернишевського
Польські землі після поділів Речі Посполитої (кінець XVIII ст. – в 60 рр ХІХ ст.) Польські землі після поділів Речі Посполитої (кінець XVIII ст. – в 60 рр ХІХ ст.)
Порівняльна характеристика законодавчої та виконавчої систем Франції, Німеччини, Великої Британії (кінець 19 – поч. 20 ст.) Празька весна 1968р. – невдала спроба реформування
Природні катаклізми в історії Егеїди ІІ тис. до н.е. та їх соціальні наслідки. Проблема Атлантиди Проголошення республіками СФРЮ (Югославії) незалежності та утвердження самостійності держав
Просвітництво Публій Корнелій Сципіон. Зруйнування Карфагену.
Радянська держава і право 1941-1945 роки Радянська держава і право 1945-1991рр
Раскол Православной Церкви в 1653-1666гг. Релігія і традиції Японії
Реформи П.Столипіна Річ Посполита в XVII в кінці XVIII ст
Розвиток Японії в другій половині 20-х початок 21 століть Роль та місце Центральної Ради в боротьбі за автономію й державну незалежність України
Русская Православная Церковь в Киевский период 988-1240 гг Сербія під владою османської та Австрійської імперій у ХVІ – ХVІІІ ст.
Система державних органів сучасного Китаю Словацька еміграція (18-19 ст.)
Слов’янські землі як частина Австро – Угорщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст) Соціалістичні організації Великої Британії (кін 19 – поч.. 20 ст.)
Соціально-економічне і політичне становище Іспанії у період Реконкісти Соціально-політичний розвиток міста Дубровнік у ХII – першій половині XV ст.
Соціально-правове становище колгоспного селянства у повоєнні роки 1944-1954 рр. Стародавній Китай та його право
Створення О. фон Бісмарком системи європейських союзів Створення у Європі перших друкарень
Судова система сучасної Японії Суспільний і державний лад Росії в 1917-1920
Східний похід Олександра Македонського Тези на тему "Економічні проблеми і культура"
Трипільська культура, її особливості Трипільська культура, її особливості
Україна у Російсько-Турецьких війнах у 17-18ст. Утвердження тоталітарної системи Югославії
Філософські ідеї Ніцше та їх суперечливий вплив на громадську думку Франція в п’ятій республіці
Характер революції 28 червня 1952 р. в Єгипті або Економічна політика Насера Цезарь - політичний діяч та полководець
Цивілізаційні особливості Індії Чеські землі в революції 1848-49 років
Чехословаччина в 30-і роки ХХ століття Чехословаччина в міжвоєнний період
Шестидення війна і її наслідки