Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія України»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ А.І. Можайський (конструктор першого літака)
Аграрна політика в часи Козацької держави Аграрне питання в умовах революції 1905 – 1907 рр.
Активізація селянських рухів в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. Анотації з історії України
Антинацистський рух Опору Б.Хмельницкий - выдающийся государственный и политический деятель
Б.Хмельницький - видатний державний та політичний діяч Білети/шпаргалки з дисципліни "Історія України", Інший укр, 1 курс
Богдан Хмельницький Богдан Хмельницький
Бойові дії авіації в роки Другої світової війни 1939-1945рр. Боротьба українського народу за незалежність у другій половині XVIII ст. Велика Руїна
Братський рух в Україні Василь Васильович Овсієенко. Його діяльність, внесок у рух шестидесятників в Україні.
Версальська система і Західноукраїнські землі Версії про утворення Київської держави
Видатний діяч В'ячеслав Чорновіл Визвольна війна на Правобережній Україні та західноукраїнських землях у другій половині ХVIII ст.
Визвольна війна українського народу середини 17 ст. Визначний діяч історії Української державності (діяч на вибір автора)
ВИЗНАЧНИЙ ДІЯЧ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ЛЕВКО ЛУК’ЯНЕНКО Використання мультимедійних технологій у викладанні історії. Телеуроки з історії України
ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її історична роль у житті українського народу
Виникнення та діяльність Української Центральної Ради Виникнення українського козацтва
Виникнення українського козацтва Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ, та її роль
Відкриття в Україні перших фармацевтичних факультетів Відновлення незалежності України
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Історія України", КНУ ім. Шевченка, 1 курс Відповідь на питання з історії України
Відродження державності України (1917 – 1920 рр.) ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО – ВИЗНАЧНИЙ ДІЯЧ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Вплив польського національного руху на розгортання українського національного руху у першій половині 19 століття Втрати України в роки Другої Світової війни
Входження України у Другу світову війну - розподіл Польщі. Об’єднання українських земель у складі УРСР, політика радянізації Галицько-Волинський літопис - джерело з історії України ХІІІ ст.
Геральдика Гетьман Іван Мазепа та його місце в державотворчому процесі України
Голодомор в Україні 1932-1933 рр. Грецькі міста-держави Північного Причорномор'я
Давня історія України Державний устрій та зовнішня політика Київської Русі
Державницькі погляди, ідейні засади та діяльність товариства «Руська бесіда» (м. Чернівці, 1869-1940 рр.). Державницькі та демократичні погляди: Л.Кобилиці, С.Смаль-Стоцького, О.Поповича, М.Василька, Є.Пігуляка та їх вклад у державотворення Державно - правовий і політичний стан України і статус у складі російської імперії 19 ст
Джерела права Радянської України 1917-1922 рр Дискусія на уроці історії України як засіб оптимізації пізнавальної діяльності учнів
Діяльність делегації УРСР в ООН в 1945-1991рр. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої Світової війни
Документознавство та інформаційна діяльність Економічний розвиток Галицько-Волинського князівства
Етногенез українців Загальні тенденції розвитку пострадянських нових незалежних держав
Запорізька Січ у XVIIІ ст. Заснування Києва. Князь Кий: міфологія чи реальність
Західноукраїнські землі в 20-30-х роках Злука УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року: трагедія соборності
Зміна в адміністративному устрої України в другій половині VІІІ ст. Ліквідація запорізької січі. Зміна в адміністративному устрої України в другій половині VІІІ ст. Ліквідація запорізької січі.
Золоті Ворота История Украины (1097-1569)
Індустріалізація в Україні Індустріалізація в Україні 20-ті-30-ті рр. 20 ст.
Індустріалізація та колективізація в Україні Історико-правові школи в Київському університеті Святого Володимира
Історична література про ліквідацію козацької державності в Україні Історичне значення запровадження християнства на Україні
Історичний портрет Августина Волошина Історичний портрет Володимир Щербицький
Історичний портрет гетьмана Сагайдачного Історичний портрет діяча який зробив вагомий внесок у розвиток Української державності (М. Міхновський)
Історичний портрет Івана Мазепи Історичний портрет Леоніда Кравчука
Історичний портрет Лесі Українки Історичний портрет політичного діяча (новітня доба 20- 21століття).
Історичний портрет,, це має бути історичний діяч періоду новітньої доби 20-21 століття, але ні князь, ні гетьман Історичні передумови виникнення українського козацтва
Історія України Історія України
Історія України в розвитку НЕПу Історія України – відповіді на запитання
Київська держава за Ярославичів Київська Русь
Київська Русь Київська Русь
Київська Русь Київська Русь у період удільної роздробленості
Київська Русь — князівська держава Кирило-Мефодіївське товариство
Козацькі літописи (Грабянки, Велички, Самовидця)» своєрідний жанр історіографічної літератури XVI – XVII cт Козаччина на зламі XVI – XVII ст.; Антиукраїнська політика царизму в др. пол. XIX ст.; Наростання кризових явищ в економічному житті України (др. пол. 60-х років – сер. 80-х рр. XX ст..
Колективізація і голод в Україні. Колективізація сільського господарства в Україні
Колективізація сільського господарства в Україні . Голод 1932-1933 рр. Колективізація сільського господарства в Україні. Голод 1932 -1933 рр.
Контрольна з історії України за 1 курс АМУ Контрольна з історії України за 1 курс Екомен
Контрольна з історії України за 1 курс НМУ ім. Богомольця Контрольна з історії України за 1 курс Черкаський пожежний інститут
Контрольна з історії України за 1 курс „Екомен” Контрольна з історії України за 1 курс „Екомен”
Контрольна робота з дисципліни "Історія України", 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія України", 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія України", 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія України", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія України", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія України", КНУТД, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія України", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія України", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія України", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія України", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія України", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія України", НУБіП, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія української культури", МНТУ імені Ю. Бугая Контрольна робота з історії України
Контрольна робота з історії України Контрольна робота з історії України, ЕКОМЕН, 3 курс
Контрольна робота з Історії Української культури, 1 курс, НАУ Контрольна робота з предмету "Історія України", 1 курс, НАУ
Контрольна робота з предмету "Історія України", НАУ, 1 курс Контрольна робота з предмету "Історія України", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з предмету «Історія України», Національний авіаційний університет, 1 курс. Контрольна робота з предмету: Історія України
Контрольна робота з предмету: Історія України, НУХТ, 1 курс Контрольна робота з предмету: Історія української культури, КНУТД, 1 курс
Контрольна робота по історії України за 1 курс Контрольна роботаз предмету "Історія української культури", МНТУ імені Ю. Бугая, 2 курс
Кордони і зовнішньополітичне становище УРСР в системі міжнародних відносин в 1940-х – початку 1950-х рр. Криза Югославської федерації та її наслідки
Культура Давньоруської держави Культура козацької держави
Культура первісного суспільства на території України Литовський статут 1588 року. Його зміст, структура та значення для
Литовсько-руська держава: міф чи реальність Малярство Північного Причорномор'я та Таврії
Михайло Драгоманов Молодіжні спортивні і військові організації кінця 19-го початку 20-го ст., 1894 рік – «Сокіл», 1900 рік – «Січ» 1911 рік – «Пласт»
Монголо-татарська навала та її вплив на соціально-екномічний та політичний розвиток Росії Найдавніші часи на території нашої держави
Наслідки другої світової війни для СРСР Национально-Освободительная война Украинского народа (1648-1657)
Національна течія в дисидентському русі в 50-80 роки Національна течія в дисидентському русі в 50-80 роки
Національно-визвольна війна Українського народу (1648 – 1657 рр.) Нова економічна політика в Україні.Утворення СРСР. Статус України в складі Радянського Союзу.Сталінський терор проти народу
Нова економічна політика та її суть Обмеження і ліквідація Гетьманщини (друга половина XVII-XVIII ст.)
Оборона Києва (у роки Великої вітчизняної війни). Трагедія військ південно-західного фронту. Озброєння, стратегія і тактика збройних сил України у визвольній війні середини XVII ст.
Опис відомих історичних постатей.Пам`ятник жертвам голодомору, що знаходиться не території МАУП. Трипільська культура. Освіта України в 19 ст.
Основні досягнення, труднощі й недоліки сучасної української історичної науки і освіти, перспективи їх розвитку Основні етапи Української революції 1917-1920рр та їх характерні особливості
Основні Закони Російської імперії 1906 р- перша буржуазна Конституція в Росії Основні напрямки зовнішньої політики України
Парламентська діяльність українських політичних сил. Патріотичне виховання на уроках історії України
Переяславська Рада і Березневі статті. Порушення угоди з боку царського уряду і контрзаходи Б.Хмельницького. Поділ українських земель між Литвою і Польщею. Люблінська унія та її наслідки
Поетика та тематика та класифікація вертепної драми Політична діяльність Сталіна
Політична програма Кирило-Мефодіївського товариства. Політичний портрет Петлюри
Поразки національно-визвольних змагань та історичне значення відновлення української державності Посилення ролі Москви та постать Івана III
Початок формування людської цивілізації на території України Православні конфесії в Україні 2000-2012 рр. Стан та перспективи розвитку
Причини виникнення українського козацтва: соціальна природа, устрій та життя козаків Проблеми і перспективи соціально-економічного сходження України на сучасному етапі
Проголошення і утворення СРСР Просвітницька, культурно-освітня і духовно-моральна діяльність І. Огієнка.
Ранньослов’янські племена. Суспільний розвиток східних слов'ян Революція 1905-1907 рр. Україна. Діяльність українських громад
Реєстрове козацтво кінця 19 ст. Реєстрове козацтво кінця ХVІ століття
Репресії проти української інтелігенції в 1920 – х роках Репресії проти української інтелігенції в 20-30- рр
Реферат з історії України, НМУ, 1 курс Реформи 60 – 70 –х рр.. ХІХ ст. в Російській Імперії та їх вплив на Україну
Рецензія на книгу Б. Гудзяка «Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії» Ризики в державотворенні: Загальнотеоретичний та практичний аспект
Розвиток історичного мислення учнів на уроках історії України Розвиток сільського господарства в УРСР у другій половині 40х початку 60х років 20 ст.
Розпад Київської Русі, формування Галицько-Волинської держави. Розстріляне відродження
Роль М. Драгоманова у науці на початку 19 ст. Рух опору в Польщі та Чехословаччині
Семінар. Історія України. КНУ ім. Т.Шевченка. 1 курс Система мер Киевской Руси
Скасування кріпацтва на Лівобережній та Правобережній Україні. Слов’янські племена на території України
Спільне історичне минуле пострадянських нових незалежних держав Сталінська індустріалізація України
Стан народного мистецтва на сучасному етапі Стародавнє населення України: трипільці, кіммерійці, скіфи, сармати
Суспільно-політичний рух на Західноукраїнських землях у міжвоєнний період Сучасна українська історіографія про діяльність Б.Хмельницького
Східні слов'яни у VI - ІХ ст. Теорії походження Київської держави
Тести з історії Україин Тетяна Яблонська
Украинские земли в составе Российской и Австро-Угорской империй Україна в другій половині 19ст.
Україна в другій половині XIX ст.. Національне відродження українського народу Україна в період гетьманату та на завершальному етапі української революції (1918) – листопад 1920 рр.
Україна в період Гетьманату та на завершальному єтапі української революції Україна в революційних подіях 1905-1907 рр.
Україна в роки Другої Світової війни УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Україна в роки Першої світової війни Україна в умовах НЕПу
Україна в умовах НЕПу Україна в умовах НЕПУ
Україна в умовах сталінського тоталітарного режиму Україна кінця XIV – першої половини XVI ст.
Україна кінця ХІV - першої половини ХVІ ст. Україна на початку ХХ ст
УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
Україна у другій половині XVIII ст. Українізація
Українська Головна Визвольна Рада І пол. ХХ ст.. Українська козацька держава в геополітичних концепціях країн Центральної та Східної Європи
Українська козацька держава в період громадянської війни та втрати незалежності (1657-1686 рр.) Українська національна революція 1648-1676 рр..
Українська національна революція 1917-1921рр. Етнополітична діяльність урядів Українська національна революція середини XVII ст. під проводом Б.Хмельницького
Українська революція 1917-1920 рр Українське національне відродження
Українське національно-культурне відродження (кінець ХVІІІ-ХІХст.) Українське націонльне відродження (кінець XVIII – XIX ст.)
Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни Українське питання в світовій політиці напередодні Другої Світової Війни
Українське питання в світовій політиці напередодні Другої Світової Війни Українське питання" в європейській політиці на передодні та на початку Другої світової війни
Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Польщі Українські землі у складі Литви та Польщі: етнополітичні аспекти
Українські народні пісні як джерело історичної ономастики Українсько-російський договір 1654 року: причини і наслідки
Утворення та політичне життя Київської Русі в ІХ - на початку ХІІ ст. Утворення, суспільні відносини та зовнішня політика Галицько-Волинського князівства. Його занепад: причини і наслідки.
Участь України у створенні ООН Формування державності у східних слов'ян. Виникнення Давньоруської держави
Формування модерної української нації Формування та розвиток української гетьманської козацької держави
Характеристика Греції, Месопотамії у певні періоди розвитку Цикл гуманітарної підготовки
Чорна Рада 1663 року.