Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Агропромисловий комплекс і його функції Аналіз та прогнозування кон’юктури фармацевтичного ринку України
Банки, їх функції та роль в умовах ринку. Характеристика банківської системи України. Безробіття як соціально-економічне явище в Україні
Безробіття, як соціально-економічне явище та механізм його регулювання Безробіття: причини, форми та методи подолання
Бідність як результат вузького добробуту Види монополій та форми монополістичних об'єднань.
Види монополій та форми монополістичних об’єднань Визначення потреби фірми в капіталі
Визначення потреби фірми в капіталі Визначення потреби фірми у капіталі
Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки, її характеристика. Витрати виробництва. Валовий дохід і прибуток.
Витрати економічного зростання Витрати та результати підприємницької діяльності
Відповіді на екземенвційні тести по економіці Відповіді на питання до державного іспиту з економічної теорії, НПУ ім.Драгоманова, 5 курс
Відповіді на питання з економічної теорії Відтворення суспільного виробництва
Власність, як інституційний чинник ефективного функціонування економіки Глобальні проблеми економічного розвитку та реалізації соціальної політики
Демонстративне споживання - доказ чи спростування комуністичної революції Державне регулювання інфляції в економіках постсоціалістичних країн
Державні підприємства в ринковвій системі: структура, функції та принципи господарської діяльності Еволюція і типи грошей. Кругообіг капіталу, його характеристика. Світове господарство: суть, етапи розвитку. Пропозиція та її зміни. Закон пропозиції.
Еволюція та сучасний змість категорії капітал. Еволюція форми вартості та виникнення грошей, їх функції. Закон грошового обігу
Екзаменаційний білет № 21 з економічної теорії Економічна діяльність людини: сутність, умови, головні чинники, особливості. Роль людини у процесі виробництва та її еволюція. Людський потенціал, людський ресурс і людський капітал: їх співвідношення. Рівень життя і його показники. Якість життя населення та її інтегральні індекси.
Економічна природа інфляції. Інфляційна політика та особливості її проведення в Україні Економічна природа конкуренції. Типи і види конкуренції
Економічна природа конкуренції. Типи і види конкуренції Економічна система суспільства
Економічна теорія Економічна теорія
Економічна теорія в системі конкретно-економічних наук Економічний механізм формування підприємств
Економічні основи теорії раціональних сподівань Економічні потреби та інтереси, їх взаємодія, сутність та класифікація
Економічні системи їх сутність типи та еволюція Ефективність суспільного виробництва: сутність, фактори і динаміка в економіці України
Задача з економічної теорії Задача з економічної теорії, ЕКОМЕН, 3 курс
Задача з економічної терії Задачі з дисципліни "Економічна теорія", КУТЕП, 2 курс
Задачі з дисципліни "економічна теорія", МАУП, 2 курс Задачі. Економічна теорія. НУХТ. 4 курс
Зайнятість і безробіття Закон убывающей предельной производительности в теории Кларка
Заробітна плата Заробітна плата та її форми. Заробітна плата в Україні
Заробітна плата, як форма нагородження за працю Засоби регулювання грошового ринку
Ієрархія потреб. Індустріалізація Німеччини в першій половині ХІХ ст.
Індустріальна форма національної економіки: зміст, особливості, основна компонента. Особливості національної економіки у завершальному циклі розвитку індустріальної цивілізації. Перетворення економіки країни: необхідність, сутність, особливості, інтелектуальна компонента Інноваційна модель підприємництва
Іноземні інвестиції в сучасній економіці ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці Інфляція. Безробіття. Наслідки впливу безробіття
Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення Історико-економічний огляд визначення поняття «конкуренції» та її видів
Казенна форма державної власності та особливості її розвитку і функціонування в країнах розвиненої ринкової економіки та України Капіталізм, соціалізм і демократія
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації Конкуренція та антимонопольне регулювання
Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки Конкуренція, її види та рол у ринковій економіці
Контрольна з економ теорії Контрольна з економіки за 2 курс МАУП
Контрольна з економічної теорії Контрольна з основ економічної теорії
Контрольна з основ економічної теорії за 3 курс Контрольна з основ економічної теорії, НАУ, 4 курс
Контрольна робот а з предмету: Економічна теорія, НАУ, 4 курс Контрольна робота з предмету Економічна теорія
Контрольна робота з предмету Основи економічної теорії Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", УСЗ, 6 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", АПСВ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", КНАВТ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", КНУТД, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", КУТЕП, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", МАУП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", МАУП, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", МНТУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НАУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НАУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія", НТУУ "КПІ", 3 курс Контрольна робота з економічної історії, Міжнародний університет фінансів (МУФ)
Контрольна робота з економічної теорії Контрольна робота з економічної теорії
Контрольна робота з економічної теорії Контрольна робота з економічної теорії
Контрольна робота з економічної теорії Контрольна робота з економічної теорії
Контрольна робота з економічної теорії, Коледж технологій та дизайну, 1 курс Контрольна робота з економічної теорії, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з основ економічних теорій, НАУ, 4 курс Контрольна робота з основ економічної теорії
Контрольна робота з основ економічної теорії Контрольна робота з основ економічної теорії
Контрольна робота з предмету "Економічна теорія", МАУП, 3 курс Контрольна робота з предмету "Національна економіка", КНУТД
Контрольна робота з предмету економічна теорія Контрольна робота з предмету «Основи економічної теорії / Економічна теорія», Національний транспортний університет, 3 курс.
Контрольна робота з предмету: Економічна теорія, КНУТД, 1 курс Контрольна робота з предмету: Економічна теорія, МАУП, 2 курс
Контрольна робота по теорії економічного аналізу за 3 курс економічного інституту менеджменту Концептуальні засади євроінтеграції. Європейська теорія.
Концепція постіндустріального суспільства і економічний розвиток країни Кредитна система
Криза і цикли світового розвитку Лізинг як новий фінансовий інструмент інвестування в економіці України
Людський капітал в сучасній економіці Людський капітал України на шляху побудови постіндустріального, інформаційного суспільства: стан, проблеми, шляхи вирішення
Малий бізнес в Україні. Стан та проблема розвитку. Мануфактурний період в Іспанії
Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики Методи і засоби проектування руху грошових коштів.
Метофизика экономики как теория современного познания Механізм функціонування сучасної ринкової економіки
Міжнародна міграція людського ресурсу. Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук.
Модель „Інєкції-вилучення” та та її практичне застосування Монетарна політика.
Монополістичні союзи, їх характеристики. Основні шляхи формування змішаної економіки. Монополія і конкуренція
Назвати головні причини і розкрити основні цілі реформування відносин власності у нинішній період розвитку економічної системи України Національний продукт та проблеми його виміру
Обєктивні економічні закони, їх пізнання та використання Об’єктивні економічні закони: зміст, їх пізнання і використання. Ступені пізнання та рівні використання економічних законів
Організаційно – правові та економічні складові інфраструктури ринку Організація роботи в приватній аптечній установі
Основи економічних теорій Основні напрями еволюції сучасної економічної теорії.
Особливості запровадження елементів економіки сталого розвитку в Україні Особливості перебігу кризових явищ в сучасній економіці України та їх державне регулювання
Особливості ринку і трансформації економіки України Оцінка ступеню нерівномірності розподілення доходів
Перетворення економіки України проявляється… Перетворення ринкової економіки країни як уможливлення формуванні інтелектуально зорієнтованої економіки країни. Інтелектуально зорієнтована національна економіка: природа і витоки, зміст, головні ознаки, особливості. Головні ресурси і чинники інтелектуально зорієнтованої економіки.
Підприємництво в ринковій системі: витрати виробництва і прибуток Підприємство в контексті сучасних теорій
Підприємство як основа організаційна форма підприємницької діяльності Податкова система, як засіб впливу на економіку
Поняття та суть міжнародної торгівлі Поняття, види та механізми формування рентних платежів
Попит та пропозиція у суспільному виробництві Постіндустріальне суспільство та розвиток економічного знання
Правове регулювання діяльності Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення ДУС Правовий статус Міністерства охорони здоров'я України
Практична робота з дисципліни "економічна теорія", МАУП, 2 курс Предмет дослідження політичної економії та еволюція його розвитку
Предмет економічної теорії Природа заробітної плати
Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України Продуктивність праці і заробітна плата
Результативність суспільного виробництва і національний доход Реферат з основ економічної теорії
Реформування ринків капіталів та землі Ринкова інфраструктура та її розвиток в Україні
Ринкові чинники та закономірності економічної поведінки фірми виробника Ринок землі та нерухомості
Ринок капіталу Розвиток форми вартості та виникнення грошей
Розкрити питання з дисципліни "Основи економічної теорії / Економічна теорія", 3 курс, 2018 р. Роль великого бізнесу та проблеми його ефективності
Роль держави в регулюванні ринковою економікою Роль державного бюджету в регулюванні суспільного відтворення
Роль здоров’я у відтворенні людського капіталу Роль і завдання кредитно-грошової політики держави
Семінар. Економічна теорія КНУ ім. Т.Шевченка. 1 курс Семінар. Економічна теорія. КНУ ім. Т.Шевченка. 1 курс
Семінар. Економічна теорія. КНУ ім. Т.Шевченка. 1 курс Семінар. Економічна теорія. КНУ ім. Т.Шевченка. 1 курс
Семінар. Економічна теорія. КНУ ім. Т.Шевченка. 1 курс Семінар. Економічна теорія. КНУ ім. Т.Шевченка. 1 курс
Система змішаної економіки Система міжнародних економічних відносин
Система організації заробітної плати в Україні Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
Собственность в ХХІ столетии Соціальна нерівність
Соціальні аспекти формування економіки знань Соціальні втрати від безробіття молодих фахівців
Соціально економічний зміст інфляції Соціально-економічні проблеми, породжені глобалізацією
Соціально-культурні передумови зародження основ інтелектономіки. Інтелектономіка як постіндустріальний і ноосферний тип виробництва. Ресурси розвитку інтелектономіки. Роль культури в розбудові інтелектономіки як постекономічного виробництва. Становлення капіталізму в Японії
Суспільне відтворення: суть, основні риси, концепції Сутність та структура світового господарства
Сутність та функції грошей. Ринок грошей. Суть підприємства та його роль в соціально-економічному розвитку суспільства
Суть і типи сусупільного відтворення Суть інфляції, її головні види та соціально-економічні наслідки
Суть та механізми державного регулювання заробітної плати Суть, структура та типи економічних систем
Сучасна неокласична теорія та межі її використання в Україні. Сучасний ринок: його суть та моделі
Теоретичні погляди на суспільну природу державної власності та їх наукове узагальнення Теорії управління конкурентоспроможністю товару: мотивація споживача
Теорія економічного розвитку Теорія постіндустріального суспільства як глобальна методологічна парадигма
Тип і структура ринку Товарне виробництво
Товарний обіг та його стадії. Товарні біржі: функції та види угод на товарній біржі. Формування системи соціального захисту в Україні. Фактори пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств в умовах економічної кризи
Феномен глобалізації: витоки, сутність, ознаки, особливості. Етапи глобалізації національних виробництв та їх характеристика. Чинники, що впливають на інтенсивність/неінтенсивність процесу глобалізації країнових економік. Моделі глобалізації: особливості, переваги і недоліки, спільне і відмінне. Фінанси в ринковій економіці: сутність та роль
Фінансова система України: стан і напрямки реформування Форми власності та їх суть
Форми власності,їх характеристика відповідно до чинного законодавства України Функції економічної теорії
Функціонально – вартісний аналіз, його сутність та особливості застосування Цивілізація як дискретна (самодостатня) одиниця історичного процесу
Ціна і якість продукції Эволюция глобальной турбулентности: развитые капиталистические экономики в период от долгого бума до долгого спада