Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Екологія як наука та довкілля. Природа і людина. Проблема забруднення природного середовища. Деградація природного середовища. 1.Забруднення гідросфери 2.Методи вивчення характеру й обсягів антропогенних забруднень та екологічний моніторинг 3.Екологічні проблеми району (за місцем проживання)
2 контрольні з екології, КНУ ім. Шевченка, 2 курс Агроекосистеми. Ґрунти та їх призначення.
Аеропорт цивільної авіації як джерело забруднення водойм Аеропорт цивільної авіації як джерело забруднення водоймищ
Акустическое загрязнение окружающей среды Акустическое загрязнение окружающей среды. Борьба с шумом и его нормирование.
Альтернативне сільське господарство, його специфіка та особливості розвитку в Україні і закордоном Аналіз вимог Євростандартів за вмістом сірки у складі автомобільних палив
Аналіз впливу навколишнього середовища на здоров’я населення запорізької області Антропогенні змінні в наземно-повітряному середовищі та грунтах. Адаптації тварин до антропогенного впливу
Біота. Основи біологічної організації. Популяції. Екосистеми. Біосфера. Екосфера. Біотичний круговорот. Відповідальність за екологічні правопорушення Вартісна оцінка природноресурсного потенціалу
Взаємозв'язок і взаємообумовленість проблеми гармонічного і екологічного розвитку людини, природи, цивілізації Визначення економічної ефективності природоохоронних заходів.
Визначення ступеня забрудненості атмосфери Викласти методику розрахунку необхідного ступеня очищення стічних вод за допустимим вмістом шкідливих речовин у стоках
Виконати завдання з дисципліни "Екологія", 3 курс, НТУ Виконати завдання з дисципліни "Екологія", 3 курс, НТУ
Виконати контрольну работу з дисципліни "Екологія", 3 курс, НТУ Виникнення гідродинамічних надзвичайних ситуацій
Відходи текстильної промисловості та основні методи зменшення їх шкідливого впливу на довкілля Вплив абіотичних факторів на життєдіяльність рослинних організмів (на прикладі рослин роду, виду…).
Вплив екології на здоров’я людини Вплив залізничного транспорту на природу
Вплив кліматичних факторів на живі організми Вплив на екологію ТЕС
Вплив повітряного транспорту на навколишнє середовище Вплив повітряного транспорту на навколишнє середовище
Вплив радіоактивного забруднення на життєдіяльність людини Вплив сірки та її сполук на екологічні властивості палив реактивних палив
Вплив урбанізації на виникнення захворювань у людини Вплив фізичного навантаження на організм людини
Вплив хімічного забруднення біосфери на чисельність та поширення видів тварин Втрати земельних ресурсів внаслідок антропогенної діяльності
Глобальна екологічна криза, її причини, прояви та наслідки Глобальна економічна криза, її причини, прояви, і наслідки
Глобальні проблеми екологія. Екологічні фактори та їх вплив. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього сероедовища
Громадське управління у сфері екології Громадські екологічні організації м.Василькова
Громадські екологічні організації м.Києва Громадські екологічні організації м.Києва
Демографічний вибух та його зв'язок з екологічними проблемами Дослідження та математичне моделювання якості поверхневих вод: математичне моделювання, абіотичних процесів
Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища. Глобальні проблеми екології в сучасному суспільстві. Екологічна криза в курортній зоні Криму
Екологічна культура Екологічна культура як особлива форма суспільної свідомості
Екологічна оцінка сучасного стану р. Тетерів Екологічна стратегія ЄС: теоретичні та прикладні аспекти
Екологічна характеристика природоохоронних заходів на сучасних хіміко-фармацевтичних підприємствах. Екологічний менеджмент
Екологічний туристичний маршрут по м. Києву Екологічні аспекти аварій на транспорті
Екологічні значення атмосфери (склад, будова, проблеми) Екологічні катастрофи світу та їх наслідки
Екологічні проблеми гідросфери: сучасний стан і перспективи їх розв'язання Екологічні проблеми рекреаційних регіонів України
Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення в м. Києві Екологічні системи та їх використання
Екологічно безпечне поводження зі стічними водами і твердими відходами Екологічно небезпечні галузі України
Екологія Екологія - контрольна робота НАУ
Екологія водойм Києва Екологія як світоглядна наука. Необхідність нових світоглядних установок для виживання людства
Еколого-економічні проблеми гідравлічних електростанцій. Специфіка екологічних проблем функціонування каскаду ГЕС на Дніпрі. Економічний збиток від матеріальних і енергетичних забруднень навколишнього середовища
Екосистеми та їхні структури. Потоки речовини та енергії в біосистемах. Екотоксикологічні властивості
Забруднення атмосфери: основні речовини та джерела Забруднення атмосферного повітря і його вплив на здоров’я населення
Забруднення зовнішнього середовища Загальна характеристика екологічних експертиз та значення їхніх висновків.
Загальні відомості про природні умови України Загальні методологічні основи і принципи здійснення екологічного аудиту
Задачі з екології Задачі з екології, НАУ, 2 курс
Задачі по екології з НАУ Закони Б. Коммонера
Закони Б. Коммонера Застосування ГІС-технологій при моніторингових дослідженнях
Захист навколишнього середовища від електромагнітних випромінювань Захист навколишнього середовища від електромагнітних випромінювань
Зелена книга України Зміна водного балансу річок Полісся внаслідок антропогенного впливу
Зміни в атмостфері зумовлені антропогенною діяльністю в біосфері. Зміст та чинники екологічного зростання(на прикладі країн з розвиненою ринковою економікою)
Зони екологічної кризи Придніпров'я і Донбасу та причини їх виникнення Індикатори фінансової безпеки
Керування родючістю ґрунтів Кислотні дощі, їх характеристика
Контролна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс Контрольна з екології за 1 курс АМУ
Контрольна з екології за 2 курс Контрольна з екології КНУТД
Контрольна з екології, 5 курс Контрольна з екології, КНУ Шевченка, 2 курс
Контрольна з екології, КНУ Шевченка, 2 курс Контрольна з екології, КНУ Шевченка, 2 курс
Контрольна з екології, КНУ Шевченка, 2 курс Контрольна з екології, КНУ Шевченка, 2 курс
Контрольна з екології, КНУ Шевченка, 2 курс Контрольна з екології, НАУ, 2 курс
Контрольна з основ екології за 3 курс НТУ Контрольна робота з предмету Екологія
Контрольна робота з предмету Основи екології Контрольна робота з дисципліни "Екологія", 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", КРОК, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НМУ імені О.О. Богомольця, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НМУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НМУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Екологія", НТУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Основи екології", НАУ, 2 курс Контрольна робота з екології
Контрольна робота з екології Контрольна робота з екології
Контрольна робота з екології Контрольна робота з екології Європейський університет 1 курс
Контрольна робота з екології за 2 курс (КПІ) Контрольна робота з Екології, 2 курс, НАУ
Контрольна робота з екології, НАУ ІЗДН, 2 курс Контрольна робота з екології, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з екології, НМУ, 2 курс Контрольна робота з екології, НУБПУ, 1 курс
Контрольна робота з екології, НУБПУ, 1 курс Контрольна робота з Екологічної безпеки, 1 курс
Контрольна робота з інформаційних технологій в екології Контрольна робота з моніторингу довкілля
Контрольна робота з основ екології, НАУ, 5 курс Контрольна робота з основ екології, НМУ О.О.Богомольця, 2 курс
Контрольна робота з основ екології, ЭКОМЕН, 3 курс Контрольна робота з предмету
Контрольна робота з предмету "Екологія та харчування", 6 курс Контрольна робота з предмету "Екологія", КПІ, 2 курс
Контрольна робота з предмету "Екологія", НАУ Контрольна робота з предмету "Екологія", НАУ
Контрольна робота з предмету Екологія Контрольна робота з предмету Екологія
Контрольна робота з предмету «Екологія», Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 3 курс. Контрольна робота з предмету «Екологія», Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 3 курс.
Контрольна робота з предмету «Екологія», Національний авіаційний університет, 1 курс. Контрольна робота з предмету «Екологія», Національний транспортний університет, 2 курс.
Контрольна робота з предмету: Екологія, КНУТД, 1 курс Контрольна робота з предмету: Екологія, КНУТД, 1 курс
Контрольна робота з предмету: Екологія, КНУТД, 1 курс Контрольна робота з предмету: Екологія.
Контрольна робота з стратегії сталого розвитку, НУБПУ, 1 курс Контрольна робота по економіці з НАУ за 2 курс
Контрольная по экологии Конфлікт щодо водних ресурсів річки Ніл
Лісові ландшафти України та їх раціональне використання Мінеральні ресурси, їх значення для розвитку різних галузей господарства
Місто Львів як урбогеотехсистема: структурно-функціональна організація та екологічна ситуація Місце екології в системі інших наук. Визначення науки екології. Завдання, що стоять перед екологією як наукою
Моделювання процесів очищення атмосферного повітря Мониторинг окружающей среды, состав и задачи. Пути предотвращения истощения водных объектов. Взаимодействие экологии и экономики в условиях рынка.
Моніторинг за станом природного середовища Моніторинг стану колекторів очисних споруд
Негативний вплив людини на природу Ноосфера. Водні ресурси і споживачі прісної води. Охорона ґрунтів і земної поверхні.
Нормативні вимоги за рівнем забруднення в Україні Об’єкти тваринного світу. Поняття та особливості права користування атмосферним повітрям
Окресліть основні етапи розвитку екологічного руху в Україні Основи методики вивчення екосистеми
Основні теорії трансформацій (перехідних) станів в екології Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання
Очистка газопилових викидів в кондитерській галузі Перспективи використання біодизельних палив в Україні
Пестициди - токсичний удар по біосфері і людині. Повінь 2008 року
Показники екологічного ландшафту Поняття біосфери. Структура біосфери. Місце людини в біосфері. Основні відомості про озонові „діри” в атмосфері і озоновий екран. Методи та форми контролю стану екосистеми. Охорона фауни. Екологія космосу.
Поняття екологічності і інформаційного пошуку. Створення інформаційно-пошукових систем з врахуванням фактору екологічної чистоти інформації Поняття ландшафту та його основні типи. Ланшафні зони.
Порядок і причини розторгнення договорів. Практична робота з дисципліни "Екологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс
Практична робота з дисципліни "Екологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Предмет і структура сучасної екології
Предмет, метод і структура курсу „Основи екології” Природнi ресурси України та їх вплив на встановлення ринкової економiки
Природні ресурси як засіб розвитку продуктивних сил та екологічний Природно - заповідні фонди та культурна спадщина України
Причини залежності якості життя в екосистемі + 2 задачі. Пріоритети сталого розвитку України
Про статус і механізм формування екологічної свідомості Проблема екологічних ризиків
Проблема забруднення повітря в екологічному місті Проблеми питної води в Україні
Проблеми раціонального використання ресурсів у суспільному господарстві та способи їх вирішування Проект реконструкції підприємства"ХХХХ"
Радіоактивне забруднення середовища та вплив на живі організми. Раціональне та нераціональне природокористування
Реалізація Програми дій „Порядок денний на ХХІсто у різних країнах” Реферат з екології
Рівні організації екологічної системи Рівні організації органічного світу
Розкрити на прикладі України суть закону «Ніщо не дається даром» Розрахункова робота з екології
Самоочищення водоймищ Світовий океан
Світоглядні основи біобезпеки. Біоетика. Система екологічного менеджменту підприємства
Система екологічного права в Україні Система екологічного права в Україні
Система регулювання безпеки. Показники екологічної безпеки Система стандартів охорони довкілля України
Смог. Типи смогу та методи боротьби Соціальні функції екології
Соціально-економічна сутність екології: основні поняття і проблеми Стан навколишнього природного середовища Києва та Київської області
Стан поверхневих та морських вод України Стан повітряного середовища України
Структура і імунологічні функції селезінки Сучасна екологічна проблема. Шляхи вирішення
Сучасний стан екологічних проблем в Україні на прикладі Чернігівської області. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, неосферогенезу). Міждержавні та національні екологічні програми та організації. Сучасні регіональні екологічні проблеми в Україні
Тема на вибір із запропонованих. Технологія переробки побутових відходів
Трофічні зв’язки в екосистемі Трофічні ланцюги організмів, що населяють землю. Якими величинами оцінюються їх ефективність
Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища Характеристика основних елементів змісту топографічних карт і планів
Хімічне забруднення Шляхи трансформації споживацького суспільства в суспільство сталого розвитку.
Шумові ефекти аеропортів