Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економетрія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
1) Кількісно оцінити щільність та характер зв’язку між витратами на рекламу та просування товару на ринку і обсягами реалізації 1. Характеристика і класифікація основних видів інформації; 2. Методика аналізу організаційно-технічного рівня та якості продукції
Аналіз взаємозв’язків між змінними Виробничі функції та їх застосування для дослідження економічних процесів
Власність та її економічна роль Держава, як суб’єкт ринкової економіки
Дослідити наявність мультиколінеарності між пояснюючими змінними, скориставшись алгоритмом Фаррара-Глобера Економетрія
Економетрія Економетрія
Есе з економетрики Задача (комплексна) з економетрії
Задача з економетрії за 3 курс КНЕУ Задача з економетрії, 3 курс ЄУ
Задача з економетрії, 3 курс МАУП Задача з економетрії, ДАСОА, 3 курс
Задача з економетрії, НАУ, 3 курс Задача з рішення в ЕХCЕL
Задачі з дисципліни "Економетрія", КУРВ, 2 курс Задачі з дисципліни економетрія, 4 курс, ІР
Задачі з економетрики Задачі з економетрії
Задачі з економетрії Задачі з економетрії
Задачі з предмету "Економетрія", МАУП Задачі. Економетрія
Исследование на наличие мультиколлинеарности (алгоритм Феррара-Глобера) Компьютерний практикум на тему: "Мультиколінеарність".
Компьютернй практикум на тему: "Визначення оцінок параметрів емпіричних функцій регресії, що моделюють монотонний процес". Контрольна економетрія 5 курс
Контрольна з економетрії за 3 курс МАУП Контрольна з екнометрії за 4 курс НАУ
Контрольна з економетрі за 3 курс ЕУФІМБ Контрольна з економетрії за 2 курс Європейський університет
Контрольна з економетрії за 2 курс Європейський університет Контрольна з економетрії за 3 курс Інститут підготовки кадрів
Контрольна з економетрії за 3 курс Інститут підготовки кадрів Контрольна з економетрії за 3 курс МАУП
контрольна з економетрії за 3 курс Славістичний університет Контрольна з економетрії за 3 курс ун-т „Україна”
Контрольна з економетрії за 4 курс КНУТД Контрольна з економетрії за 4 курс КНУТД
Контрольна з економетрії за 4 курс КНУТД Контрольна з економетрії, КІБІТ, 3 курс
Контрольна з економетрії, НАУ Контрольна робота з предмету Економетрія
Контрольна робота з предмету Економетрія Контрольна робота з предмету Економетрія
Контрольна робота з предмету Економетрія Контрольна робота з предмету Економетрія
Контрольна робота з дисципліни "Економетрія", КГІ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економетрія", КНУТД, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економетрія", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економетрія", НТУ, 2 курс
Контрольна робота з економетрії Контрольна робота з економетрії
Контрольна робота з економетрії Контрольна робота з Економетрії
Контрольна робота з економетрії (Європейський університет) Контрольна робота з економетрії Європейський університет 3 курс
Контрольна робота з економетрії за 3 курс (КГІ) Контрольна робота з економетрії за 3 курс (МАУП)
Контрольна робота з економетрії за 3 курс ВМУРОЛ „Україна” Контрольна робота з Економетрії, 3 курс
Контрольна робота з економетрії, ДАСОА, 5 курс Контрольна робота з економетрії, КНЕУ, 3 курс
Контрольна робота з економетрії, КРОК, 2 курс Контрольна робота з предмету "Економетрика", 3 курс, КНУКІМ
Контрольна робота з предмету "Економетрія", ЄУ Контрольна робота з предмету Економетрія
Контрольна робота з предмету Економетрія Контрольна робота з предмету: Економетрія, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота по економетрії за 2 курс ДЖАКХ Контрольна робота по економетрії за 2 курс іконмен
Контрольна робота по економетрії за 2 курс іконмен 12 варіант Контрольна робота по економетрії за 2 курс іконмен 22 варіант
Контрольна робота по економетрії за 3 курс ІМЕФ Контрольна робота по економетрії за 3 курс МАУП
Контрольна робота по економетрії за 3 курс Транспортного університету Контрольна. Економетрія
Контрольная по эконометрии Контрольная работа по эконометрии за 4 курс СИБИТ
Контрольная работа по эконометрии за 4 курс СИБИТ Лабораторна з економетрії, НАУ, 2 курс
Лабораторна з економетрії, НАУ, 2 курс Лабораторна з економетрії, НАУ, 2 курс
Лабораторна робота з економетрії за 3 курс КНЕУ Лабораторна робота з економетрії, КНЕУ, 2 курс
Лабораторная работа по эконометрии Метод найменших квадратів
Метод найменших квадратів Метод найменших квадратів
На основі статистичних даних про прибуток (У) та інвестиції (Х) деякої фірми побудувати графік тренду змінної х(t), вибрати форму лінійної однофакторної моделі
Поняття загальної економетричної моделі. Етапи побудови загальної лінійної економетричної моделі Приватизаційний процес в Україні та його соціально-економічні наслідки. Сучасний стан агропромислового виробництва в Україні і необхідність його реформування. Становлення ринку цінних паперів. Україна та Європейський Союз.
Розрахункова робота з дисципліни "Економетрія", КУРВ, 3 курс Розрахункова робота з предмету «Економетрія», Національний університет харчових технологій, 3 курс.
Розробка українських або іноземних авторів напрямку застосування економетричного апарату для дослідження економетричних ресурсів Соціальна сфера та джерело фінансування їх розвитку
Статистичні дослідження залежностей Характеристика і класифікація основних видів інформації. Методика аналізу організаційно-технічного рівня та якості продукції.
Членство СОТ та можливі наслідки приєднання України до цієї організації