Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
25347 "Функція споживання домогосподарств та динаміка споживчих витрат в Україні"
1. Для аналізу короткострокових коливань в економіці застосовується: Аналіз впливу монетарної політики на зменшення безробіття на прикладіекономіки України
Аналіз ринку праці в економіці України: сучасний стан, проблеми та державне регулювання Банківська система та проблеми її формування в Україні
Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки Бюджетна політика в Україні: підходи, інструменти та результати.
Валютная система ( на примере стран Европейского Союза) Види, цілі, та інструменти макроекономічної політики
Використання IS-LM-аналізу в процесі розробки стабілізаційної політики Використання еластичності попиту за ціною в аналізі змін ринкової рівноваги
Використовуючи наведені дані національних рахунків однієї з розвинених країн світу (в млрд. од. нац. валюти), знайдіть: а) ВВП; б) ЧВП; в) національний доход; г) особистий та використовуваний доходи Відповіді на залікові питання із дисципліни "Макроекономіка", КНУ ім. Т. Шевченка, 1 курс
Відповіді на питання з предмету Макроекономіка, НАУ, 1 курс. Вплив фіксальної політики на ефективність функціонування економічної системи
Грошова пропозиція, її динаміка і структура Грошова теорія в сучасній економічній науці
Грошово-кредитне регулювання економіки в умовах ринку Держава в системі макроекономічного регулювання
Державне регулюванння макроекономічних процесів та інституційна економіка Державне регулювання в Україні на сучасному етапі
Державне регулювання виробництва суспільних благ Державний борг України
Державний борг, як інструмент макроекономічного регулювання Державний борг: внутрішній і зовнішній
Державний бюджет України: формування і використання Державні цільові фонди та їх призначення
Державного регулювання сільськогосподарського виробництва Діяльність держави на мікроекономічному рівні
Досвід переходу до відкритої економіки та особливості її сучасного стану в країні Дослідження та прогнозування рівня зайнятості населення України
Економічна рівновага Економічна система, її сутність, складові та типи
Економічна система, її сутність, типи та еволюція Економічне зростання та його типи
Економічне зростання та його типи Економічні теорії та фінансова діяльність Дж. Сороса
Есе на тему Зв'язок двох макроекономічних явищ: безробіття та інфляції, з макроекономіки, Крок, 3 курс Ефективність монетарної політики України
Загальна характеристика валового внутрішнього продукт (ВВП) та його відмінність від валового національного продукту Задача з макроекономіки
Задача з макроекономіки Задача з макроекономіки
Задача з макроекономіки Задача з макроекономіки за 3 курс КДАВТ
Задача з макроекономіки за 3 курс КДАВТ Задача з макроекономіки, КДАВТ, 2 курс
Задача з макроекономіки, НУХТ, 2 курс Задача з макроекономіки, Університет Драгоманова, 1 курс
Задача міжгалузевого балансу Задача міжгалузевого балансу
Задача по макроекономіка з університету «Україна» Задачі .Макроекономіка МАУП
Задачі з дисципліни "Макроекономіка", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2 курс Задачі з макроекономіки
Задачі з макроекономіки, КНЕУ, 3 курс Задачі макроекономіка
Задачі по мікроекономіці Модель поведінки конкурентної фірми за 1 курс Задачі. Макроекономіка
Зайнятість і безробіття Закон сукупної пропозиції. Графічне відображення кривої сукупної пропозиції, характеристика її відрізків
Закони грошового обігу Закони грошового обігу
Закони грошового обігу Засоби регулювання грошового ринку
Застосування закону Оукена при розрахунку витрат ВВП за даними української економіки. Статистичні данні за період 2008-2009р(початок 2010) Зовнішньоекономічна діяльність України та шляхи її удосконалення
Зовнішня торгівля, як чинник економічного розвитку Індекс людського розвитку, його складові і характеристика ІЛР в Україні
Іноземні інвестиції та підвищення конкурентоспроможності української промисловості Інфляція та антиінфляційна політика в Україні
Інфляція: сутність, причини, наслідки Інші показники національних рахунків. Грошові агрегат. Концепція порівняльних переваг.
Кейнсіанська модель грошової політики: її особливості та практичне застосування. Класична та кейсианська теорія зайнятості та безробіття
Контрольна з макроекноміки за 3 курс КДАВТ Контрольна з макроекономіки
Контрольна з макроекономіки Контрольна з макроекономіки
Контрольна з макроекономіки за 1 курс „Екомен” Контрольна з макроекономіки за 3 курс МАУП
Контрольна з макроекономіки за 3 курс „України” Контрольна з макроекономіки за 4 курс НУХТ
Контрольна з макроекономіки, 3 курс МАУП Контрольна з макроекономіки, НУКМА, 4 курс
Контрольна робота з предмету Макроекономіка Контрольна робота з предмету Макроекономіка, НАУ, 2 курс.
Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", АПСВ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", ККНУ ім. Шевченка, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", КНУ імені Тараса Шевченка, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", МАУП, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з макроекономіки Контрольна робота з макроекономіки
Контрольна робота з макроекономіки Контрольна робота з макроекономіки
Контрольна робота з макроекономіки Контрольна робота з макроекономіки (3 курс КНТЕУ)
Контрольна робота з макроекономіки за 1 курс ун-т „Україна” Контрольна робота з макроекономіки за 3 курс НАУ
Контрольна робота з Макроекономіки, 1 курс, КНТЕУ Контрольна робота з Макроекономіки, 1 курс, КНТЕУ
Контрольна робота з Макроекономіки, 3 курс, НУХТ Контрольна робота з макроекономіки, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з макроекономіки, НУХТ, 2 курс Контрольна робота з макроекономіки, НУХТ, 2 курс
Контрольна робота з макроекономіки, НУХТ, 4 курс Контрольна робота з предмету "Макроекономіка", 3 курс, МАУП
Контрольна робота з предмету Макроекономіки, 1 курс, КНТЕУ Контрольна робота з предмету: Макроекономіка, КНУТД, 1 курс
Контрольна робота з предмету: Макроекономіка, КНУТД, 1 курс контрольна робота макроекономіка МАУП 3курс
Координація фіскальної та монетарної політики Кредит його сутність та форми
Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці Макроекономіка
Макроекономіка Макроекономіка (7 завдань) Міжрегіональна академія управління персоналом 4 курс)
Макроекономіка як наука про загальну рівновагу. Макроекономічні показники. Економічні коливання як форма економічного руху. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники і методи їх розрахунку. Макроекономічна нестабільність
Макроекономічна політика стимулювання економічного зростання Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках: модель IS=LM
Макроекономічне зростання економіки України та його чинники та заходи підтримки зростання в довгостроковій перспективі Макроекономічний аналіз України
Макроекономічний вимір конкурентоспроможності економіки України Макроекономічні моделі рівноваги: класифікація і застосування
Макроекономічні показники Марокко Методи обчислення ВВП. Рівновага інвестицій і заощаджень в кейнсіанській макроекономічній моделі
Методичні підходи до складання прогнозу зведеного балансу фінансових ресурсів України на короткострокову перспективу. Механізм зовнішньоекономічної політики України
Механізм зовнішньоекономічної політики України Механізм функціонування грошового ринку та аналіз процентних ставок
Міжнародні економічні аспекти вирішення глобальних проблем : екологічної, продовольчої, ресурсно-енергетичної і. ін Міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг
Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах. Мікроекономіка
Мікроекономічний аналіз заробітної плати Місце та роль макроекономіки в системі економічних дисциплін
Модель IS-LM в короткостроковому і довгостроковому періодах Модель економічного зростання Р. Солоу та її практичне застосування
Модель «кейнсіанського хреста» та її практичне застосування Монетарний сектор країни
На яку суму уряду потрібно збільшити державні закупівлі, щоб унеможливити виникнення циклічного безробіття і втрати реального ВВП від циклічного безробіття? Нерівність і бідність, та політика соціального захисту населення в країнах ринку.
Об’єкти та суб’єкти макроекономіки. Сутність та цілі грошово-кредитної політики Огляд макроекономічної ситуації в Бельгії
Огляд макроекономічної ситуації в Ізраїлі Огляд макроекономічної ситуації в Чехії
Організація біржової діяльностію. Контрольна Основні взаємозв’язки у відкритій економіці (платіжний баланс та валютний курс)
Основні макроекономічні показники Основні проблеми організації економіки
Основні тенденції та перспектива розвитку роздрібної торгівлі Основні тенденції та перспективи розвитку оптової торгівлі
Основні теорії економічного зростання Основні характеристики ринку праці в україні
Особливості взаємодії держав у сучасній економічній системі Особливості грошово-кредитного регулювання в Україні
Особливості ринку праці в українській економіці. Нерівність доходів та їх мінімальні стандарти. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств
Платіжний баланс та зовнішньоекономічна позиція України Політика зайнятості у США за часів «Великої депресії»
Природа та генезис позикового капіталу та процента Причини безробіття та шляхи його зменшення в Україні
Проблеми державного бюджету України Проблеми екології: сутність та програми розвязання
Проблеми інвестування в економіку України Проблеми інвестування в економіку України
Проблеми інвестування в економіку України Проблеми управління зовнішнім боргом в країнах, що розвиваються
Проблеми формування фіскальної політики у розвинутих країнах Реферат Макроэкономика
Ринкова інфракструктура та шляхи її формування в Україні Ринковий механізм: попит і пропозиції
Ринок грошей. Роль банків у створенні додаткових грошей Ринок праці та соціальна політика
Ринок. Інфраструктура ринку та її формування в Україні Рівновага ринку праці та теоретичні моделі безробіття
Рівновага ринку праці та теоретичні моделі безробіття Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах глобалізації
Розв’язок задач з макроекономіки Розрахункова робота з макроекономіки, КНЕУ 3 курс
Роль держави у формуванні та регулюванні економіки Роль інновацій у розвитку конкурентоспроможності України
Роль рекламы как метода неценовой конкуренции на рынке монополистической конкуренции Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів
Світова організація торгівлі – позитивні та негативні наслідки впливу від вступу України в СОТ Світове господарство та етапи його розвитку
Система макроекономічних показників розвитку економіки України Система національних рахунків
Социальная политика в Украине: основные направления и противоречия. Споживання, заощадження та інвестиції
Способи фінансування державного грошового боргу та їх макроекономічні наслідки Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання
Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання
Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання
Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання
Страхування як складова ринкового иеханізму господарювання Сукупний попит та сукупна пропозиція в моделі AD-AS. Крива Філіпса в довгостроковому та короткостроковому періоді.
Сукупний попит. Цінові і нецінові фактори, що впливають на сукупний попит. Сукупна пропозиція, її сутність та фактори, що впливають на неї. Класична і кейнсіанська моделі сукупної пропозиції Сукупні витрати та методи визначення їх впливу на рівноважний обсяг виробництва. Фактичні та заплановані інвестиції. Модель «кейнсіанський хрест».Міжнародна торгівля і теорія порівняльних переваг. Державне регулювання зовнішньої торгівлі. Протекціонізм і вільна торгівля
Сутність інвестицій у макроекономічній теорії Сутність та основні методологічні принципи побудови системи національних рахунків.
Сучасні проблеми національної конкурентноспроможності в Україні Теоретические подходы к изучению совокупного спроса.Анализ динамики совокупного спроса в Украине
Теоретичні основи та сучасні виклики монетарної політики (Україна і світовий досвід) Тіньова економіка в Україні та її вплив на економічний розвиток
Товарне виробництво як основа ринковоі економіки Фондовий ринок України: становлення і розвиток
Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки у період становлення ринкових відносин Характеристика сектору домашніх господарств України
Характеристика соціального ринкового господарства Характеристика сучасного ринку праці
Характеристики современного рынка труда Циклічність розвитку. Сучасний підхід.
Экономическая интеграция стран СНГ, необходимость и пути обеспечения