Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економічне моделювання»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Головні рівні природокористування Грошово - кредитна політика в перехідній економіці України
Джерела зовнішнього фінансування країн з перехідною економікою Задача з економіко-математичного моделювання, КПІ, 2 курс
Задача з економіко-математичного моделювання, КРОК, 4 курс Задачи по экономико-матем. моделированию за 3 курс
Задачі з дисципліни "Економічне моделювання", НАДПСУ, 5 курс Задачі з дисципліни "Економічне моделювання", НАУ, 2 курс
Знайти і проаналізувати письмово статтю на економічну тематику, в якій використовується економетрична модель. Кейнсіанська модель
Контрольна робота з економічного обґрунтування господарських рішень Контрольна з еконорміко-математичного моделювання за 2 курс (КНЕУ)
Контрольна робота з дисципліни "Економічне моделювання", МАУП, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Економічне моделювання", МАУП, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економічне можеювання", КНУТД, 3 курс Контрольна робота з економіко-математичного моделювання, інститут культури і мистецтв, 2 курс
Контрольна робота з економіко-математичного модулювання Контрольна робота з економіко-математичного модулювання
Контрольна робота з економічного обґрунтування господарських рішень Контрольна робота з економічного обґрунтування господарських рішень
Контрольна робота з економічного обґрунтування господарських рішень Контрольна робота з предмету "Економіко-математичне моделювання", 3 курс, МАУП
Контрольна робота з предмету: Економіко-матиматичне моделювання, НТУ, 4 курс Лабораторна робота з економіко-математичного програмування, НУХТ, 4 курс
Лабораторна робота з економіко-математичного програмування, НУХТ, 4 курс Лабораторна робота з економіко-математичного програмування, НУХТ, 4 курс
Лабораторна робота з економіко-математичного програмування, НУХТ, 4 курс Моделі забруднення атмосферного повітря
Необхідність використання в економічних дослідженнях економіко-статистичних методів. Суть корпоративних систем. Облік погашення заборгованостей по отриманих кредитах
Оптимізація управління дебіторською заборгованістю Поняття моделі та її складові. Типи поведінки економічної системи. Динаміка економічних стосунків в аграрному секторі.
Практична робота з предмету «Економічне моделювання», Національний авіаційний університет, 5 курс. Роль національного багатства в економічному відтворенні
Спеціальні математичні моделі підтримки прийняття рішень і методи штучного інтелекту. Експертні системи. Сучасні методики оцінки вартості бренду компанії: практичні аспекти
Управління ризиком в умовах невизначеності. Особливості проведення маркетингової політики і прийняття стратегічних рішень. Штихове кодування економічної інформації