Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Логіка»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
1. Види доведення, методи спростування тези. 2. Методи підтвердження тези. Генетичне доведення. 3. Методи спростування і підтвердження тези у генетичному доведенні Аналіз практичної діяльності підприємства у сфері логістики
Багатозначність терміну логіка. Історичні етапи розвитку логіки як науки. Абстрактні особливості мислення. Основні формальні логічні закони Види та класифікація понять. Поняття сумісні та несумісні
Визначення і ділення понять Виміри знакового процесу. Рівні знакового процесу.
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Логіка", КНУ ім. Шевченка, 2 курс Дедуктивні міркування: поняття про дедуктивне міркування; види дедуктивних міркувань; прямі та непрямі дедуктивні міркування. (навести приклади)
Загальна характеристика дедуктивного умовиводу. Роль формалізованої дедукції у законотворчості та законозастосуванні. Загальна характеристика логічних операцій над поняттям
Загальна характеристика судження та його структура. Види суджень. Відношення між атрибутивними судженнями Загальні риси розвитку логіки в Древній Греції
Загальні риси розвитку логіки Задачі з дисципліни "Комп'ютерна логіка", НТУУ"КПІ", 2 курс
Закони виключеного третього та несуперечності Застосування поняття логіки в юридичній науці
Ідеї розвитку логіки і новий час Історичний характер логіки як науки. співвідношення традиційної та сучасної логіки
Історичні аспекти виникнення логіки Історія виникнення логіки як науки
Історія розвитку логіки Історія розвитку логіки як науки
Історія розвитку логіки як науки Історія розвитку наукознавства
Контрольна з логіки 3 курс Металургійна академія м Дніпропетровськ Контрольна з логіки за 1 курс
Контрольна з логіки за 1 курс АКЖХ Контрольна з логіки за 1 курс АКЖХ
Контрольна з логіки за 1 курс Східноєвропейський університет Контрольна з логіки за 2 курс КНУТД
Контрольна з логіки за 2 курс КПУ Контрольна по логіці з МАУП-а
Контрольна робота з предмету Логіка Контрольна робота з дисципліни "Логіка", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Логіка", КНУТД, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Логіка", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з логіки Контрольна робота з логіки
Контрольна робота з логіки Контрольна робота з логіки
Контрольна робота з логіки за 1 курс (Академія водного транспорту) Контрольна робота з логіки за 1 курс (Східноєвропейський університет)
Контрольна робота з логіки хза 3 курс (КНУТД) Контрольна робота з предмету "Логіка", НУТД
Контрольна робота з предмету "Математична логіка", МНТУ імені Ю. Бугая, 2 курс Контрольна робота по логіки з КНУТД
Контрольна робота по логіки за 1 курс НАСБУ Контрольная работа по логике за 4 курс СИБИТ
Критерії оцінок і систем оптимізації при виборі логістичної системи. Конфлікти, що виникають при здійсненні функцій логістичної системи.Аналіз практичної діяльності УДППЗ “Укрпошта” у сфері логістики Логіка
Логіка Новго часу Логіка побудови та перевірки версій.Логічна суть гіпотези та криміналістичної версії.Основні етапи побудови та перевірки криміналістичної версії.Задачі.
Логіка побудови та перевірки версій.Логічна суть гіпотези та криміналістичної версії.Основні етапи побудови та перевірки криміналістичної версії.Задачі. Логіка та риторика: взаємозв'язок дисциплін
Логічна культура особи і суспільства Логічна характеристика простого категоричного силогізму
Логічний аналіз тексту Логічні форми мислення. Основні закони (принципи) вірного мислення
Не дедуктивні умовиводи Описати матеріальні потоки конкретного підприємства та функціональні області логістики підприємства.
Основи теорії аргументації: правил, помилки, хитрощі в аргументації. Приклади. Ответы на вопросы по логике (105 шт)
Підвищення економічної ефективності закупівельної логістики По 2 логічні помилки на кожне правило логіки (2) 4 правила поділу, 4 правила визначення
Поняття Поняття "логічна помилка". Види логічних помилок.
Поняття про знак. Види знаків. Семіотика як наука про знаки. Поняття. Відносини між поняттями й логічні операції з ними. Судження. Умовивід. Простий категоричний силогізм.
Поняття: Українська державна академія залізничного транспорту; студентська академічна група; безробіття; круглий квадрат – порожнє, загальне, незбірне, конкретне, безвідносне поняття; підручник. Основні закони логіки. Умовивід. Правила доказового міркування
Предмет і значення логіки Предмет логіки та її значення для юристів
Розвиток логіки в Стародавній Греції Розвиток логіки в Україні
Самостійна робота з логіки Судження
Сучасні тенденції розвитку логічного знання Теорія дедукції та її доведення
Умовивід та його структура Умовивід як форма мислення
Характеристика основних формально-логічних законів Що таке логіка, предмет дослідження