Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
20412 Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в организации
Аналіз економічної ефективності прийняття рішень Аналіз ефективності систем менеджменту
Аналіз організаційної структури та функцій підприємства Аналіз організаційної структури управління підприємства (будівельне підприємство)
Аналіз платоспроможності грошових коштів підприємства готельного господарювання в умовах формування ринкових відносин. Аналіз системи управлінського контролю в закладах охорони здоровя
Аналіз стану та проблеми організації надання платних медичних послуг Аналіз та оцінювання ризику. Функції начальника фінансового відділу на підприємстві.
Антикризове управління господарською діяльністю підприємств готельного господарства (тільки 2 розділ) Бізнес-планування ТОВ «Гігабайт», підвищення його конкурентоспроможності
Взаємодія в середині прокуратури Вимоги до професійної компетентності менеджера
Виникнення і тенденції розвитку інституту консультування в підприємстві Виробнича і загальна структура підприємства. Система управління персоналом.
Виробнича структура організації. Показники ефективності діяльності організації. Проаналізувати найпоширеніші причини конфліктів в організації і розкрити порядок дій менеджерів з їх вирішення. Витрати, що пов'язані зі створенням і збереженням виробничих запасів. Фінансові методи поточного і оперативного управління виробництвом. Управління собівартістю продукції.
Влияние гендерных факторов на организационное поведение Впровадження системи контролінгу "ХХХХ"
Гнучкість господарської діяльності як джерело конкурентоспроможності фірми Департаменталізація підприємства
ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ПЕРСОНАЛУ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ (на прикладі Центра психологічної та фізичної реабілітації «Радо» м.Сімферополь) Досвід і проблеми бізнес планування в Україні
Економічна оцінка ефективності управлінських рішень Ефективне використання кадрового потенціалу підприємства (на основі матеріалів АКІБ "УкрСиббанк")
Ефективне лідерство у менеджменті організації Ефективні комунікації у системі менеджменту підприємства та напрями їх реалізації На прикладі ТОВ " Компанія " Мега -Інжиніринг"
Ефективність управлінських рішень Задача з дисципліни "Менеджмент організацій", Київський Економічний Інститут Менеджменту, 5 курс
Задачі з дисципліни "Менеджмент організацій", Київський Економічний Інститут Менеджменту, 5 курс Закони, закономірності та принципи менеджменту
Застосування програмного продукту Застосування форм і методів стимулювання персоналу підприємства щодо підвищення продуктивності праці
Застосування форм і методів стимулювання персоналу підприємства щодо підвищення продуктивності праці Збалансована система показників для операторів мобільного звязку
Збільшення виробництва продукції за рахунок впровадження нового проекту та мотивації персоналу Звіт з магістерської виробничої практики. ВАТ ГК Либідь. КНТЕУ. 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент організацій", КНЛУ, 5 курс Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент організацій", МАУП, 5 курс
Звіт з практики з менеджменту організацій Звіт з практики з менеджменту організацій за 5 курс МАУП
Звіт з практики з предмету «Менеджмент організацій», Національний університет харчових технологій, 5 курс. Звіт з практики з предмету «Менеджмент організацій», Національний університет харчових технологій, 5 курс.
Звіт з практики з предмету «Менеджмент організацій», Національний університет харчових технологій, 6 курс. Звіт з практики з предмету «Менеджмент організацій», Національний університет харчових технологій, 6 курс.
Звіт з практики зі спеціальності "Менеджмент організацій", НПУ ім Драгоманова, 4 курс Звіт з практики на матеріалах ТОВ "ХХХХ"
Звіт з практики на прикладі ПП «Тюленева Л.О.» (роздрібна торгівля) Звіт з практики на прикладі ТОВ «Наталія»
Звіт з практики, НПУ ім Драгоманова, 4 курс Інвестиційна привабливість українських підприємств в міжнародному бізнесі (на прикладі Київстар)
Індивідуальне завдання з Управління підприємством, КУТЕП, 5 курс Індивідуальне завдання з Управління підприємством, КУТЕП, 5 курс
Інноваційний менеджмент у системі управління організацією Іноваційно-інвестиційний проект (на прикладі конкретної організації)
Класифікація видавництв Комерційна таємниця та її захист в Україні
Коммерческая деятельность по формированию ассортимента товаров в розничной торговле и повышения её эффективности (на примере ОАО Контрольна з аналізу діяльності медичних установ, МАУП, 5 курс
Контрольна з менеджементу організацій за 5 курс МІІП Контрольна з менеджменту
Контрольна з менеджменту організацій за 5 курс АМУ Контрольна з менеджменту організацій за 5 курс МАУП
Контрольна з менеджменту організацій за 6 курс КНТЕУ Контрольна з менеджменту організацій, МАУП
Контрольна з менеджменту, 3 курс МАУП, 9 варіант Контрольна з менеджменту, 5 курс МАУП
Контрольна з методики прийняття управлінських рішень за 4 курс Україна Контрольна з управлінських рішень за 4 курс Україна
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент організацій / Організаційний менеджмент", АПСВ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент організацій", КНЛУ, 5 курс
Контрольна робота з менеджменту виробничої фірми, Європейський Університет, 5 курс Контрольна робота з менеджменту організацій
Контрольна робота з менеджменту організацій Контрольна робота з менеджменту організацій
Контрольна робота з менеджменту організацій Контрольна робота з організації праці менеджера, КНТЕУ, 2 курс
Контрольна робота з організації праці менеджера, ХЕУ, 5 курс Контрольна робота з технології в галузі
Контрольна робота з управління вартістю підприємства, КНЕУ Концепція електронного офісу
Концепція життєвого циклу розвитку системи.Функції менеджера з планування життєвого циклу підприємства Критерії ефективності культури ділового етикету. На прикладі ТОВ «Арком-Нова»
Курсова робота з дисципліни "Менеджмент організацій", 3 курс Лідерство в системі управління персоналом підприємства
Майно як об’єкт підприємницької діяльності і його склад Маркетингова діяльність малого підприємства
Маркетингова діяльність підприємства та ділове середовище. Маркетингова комунікаційна стратегія ВАТ ГК Либідь (тільки п.2.2,2.3, розділ 3)
Маркетингова цінова політика підприємств санаторно-курортного бізнесу ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», м. Київ Менеджмент інноваційної діяльності
Менеджмент персоналу Менеджмент у підприємницькій діяльності
Методи діагностування кризового стану компанії Методи неекономічного стимулювання як інструмент антикризового управління фірмою
Методи прийняття управлінських рішень в технології менеджменту. Методи фінансування молодого інноваційного бізнесу
Методичні аспекти складання фінансової звітності підприємства, її аналіз і аудит Механізм стратегічного управління організацією сфери послуг
Механізм формування інвестиційної діяльності привабливості сфери послуг України Мистецтво спілкування: ділові наради і переговори
Моделі підприємства як відкритої системи. Стратегію розвитку та політика глобалізації корейської корпорації ДЕУ Моделі та методи прийняття управлінських рішень
Моделювання й організація розподілу складу персоналу за видами робіт Можливості сучасних комп’ютерних систем в процесі прийняття управлінських рішень
Мотиваційний механізм реалізації стратегій підприємства Мотиваційний механізм управління персоналом
Мотивація управлінської діяльності в державних установах та організаціях соціального захисту населення України Мотивація управлінської праці
Науково-дослідницька та педагогічна практика Необхідність змін в компанії. Технологія управління змінами
Низька поінформованість ринку про менеджмент-консалтинг та цінність консалтингових послуг. Низька культура платежів та низький рівень платоспроможності. Відсутність комплексного підходу – небажання або неготовність клієнтів глибоко діагностувати та комплексно вирішувати проблеми. Відсутність допомоги з боку держави, що сприяє розвиткові менеджмент-консалтингу. Слабкий професійний та кваліфікаційний рівень консультантів. Нормування кадрової політики в системі державної служби зайнятості
Описати виготовлення книги „Вероника решает умереть” Пауло Коельо Описати виготовлення книги „Мечты сбываются” Мери Кей Эш
Організаційна поведінка. Організаційна культура Організаційні форми стратегічного партнерства промислових підприємств
Організаційно-економічний механізм реформування дистанції електропостачання Організаційно-правові форми підприємств в Україні. Управління якістю продукції (послуг)
Організація діловодства та документообіг на підприємстві Організація інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на підприємстві
Організація логістичного управління в туристичному підприємстві Організація логістичного управління у туристичному підприємстві "Феєрія мандрів"
Організація митного контролю та митного оформлення при переміщенні товарів через митний кордон України Організація переміщення товарів під митним контролем (на прикладі підприємства)
Організація роботи з медичною технікою в закладі охорони здоров’я Організація роботи кадрових служб на підприємстві
Організація роботи кадрових служб підприємств закладів галузі культури і мистецтв Організація та технологія надання перукарських послуг
Організація та технологія надання послуг салонів краси Основи організаційної діяльності у виробничій (невиробничій) сфері
Особливості комплектування персоналу в ТОВ "Українська маркетингова група" Особливості маркетингової діяльності на ринку spa та wellness туризму
Особливості процесу реорганізації, його етапи та наслідки. Особливості розробки реклами у сфері рекреаційних послуг у тренажерному залі «Вікторія»
Особливості управління персоналом в державній організації Отчет по практике
Оцінка руху персоналу та його використання в підприємстві транспортної галузі Перспективи розвитку міжнародної торгівлі України з країнами ЄС (3 розділ)
Перспективна модель менеджера. Нові проблеми організації та елементи нової моделі менеджера. Основні поняття і проблеми інформаційних систем і інформаційних ресурсів організації. Соціальна відповідальність організації. Підвищення конкурентоспроможності і підприємства в оптимізації витрат
Планування роботи з персоналом організації Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств
Покращення техніко-економічних показників за рахунок зниження собівартості будівельно-монтажних робіт. Поліпшення техніко-економічних показників діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості будівельно-монтажних робіт на прикладі „…” Тільки 2 і 3 розділи
Порядок звільнення працівників по скороченню штату або чисельності працівників. Спірні питання та проблеми при звільненні працівників по скороченню штату або чисельності працівників. Принципи і методи планування виробництва. Особистість у системі промислового менеджменту. Формування виробничого колективу. Складіть схему лінійно-функціональної структури управління типового виробничного підприємства.
ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ Проектування організаційної структури управління. Управління витратами в організації.
Проектування структури управління підприємством Пропозиції та методи удосконалення діяльності консалтингової компанії
Процедура реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (на прикладі підприємства) Процедура реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (на прикладі підприємства)
Психологія та етика управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я Результативна робота в командах. Основні умови ефективної командної роботи в міжнародних компаніях.
Розвиток ринку оренди офісних приміщень в м. Києві на прикладі проекту будівництва міні офісного центру на вул. Нікопольська 31 Розрахунок репродуктора та підбір двигуна
Розробити свій варіант продуктово-ринкової стратегії для ВО "Завод "Арсенал". Розробити рекомендації щодо організаційної структури та функціональних обов'язків відділу маркетингу ВО "Завод "Арсенал". Розробка комунікаційної політики підприємства
Розробка організаційно-економічних заходів спрямованих на підвищення ефективності діяльності організації на прикладі ТОВ «АвіаЕкспрес» Розробка системи корпоративного управлиння
Розробка системи управління якістю послуг в ресторані РОЗРОБЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Розроблення рекомендацій з антикризового управління господарською діяльністю ВАТ ГК "Либідь" (тільки 3 розділ) Розроблення стратегії розвитку підприємства
Роль неформальних організацій в діяльності підприємства Система менеджменту якості
Система організацій управлінської праці у фірмі Система якості на підприємстві на прикладі ТОВ «САТУРН»
Системний підхід до створення і розвитку організації. Методи управління складними соціально-економічними системами Спільне підприємство
Стимулювання праці в системі мотивації персоналу підприємства Стратегії управління маркетинговими операціями
Стратегічне планування діяльності туристистичного підприємства Стратегічне управління та конкурентоспроможність підприємства
Стратегічні аспекти підвищення ефективності діяльності підприємства Стратегія відбору та набору персоналу
Стратегія поведінки ТБ „Аграрна біржа” на зовнішньому ринку Стратегія розвитку торговельного підприємства у конкурентному середовищі (на прикладі ТОВ "Компанія "Ампір де Люкс"
Стратегія управління якістю послуг РАЙСТ Сутність і значення мотивації, її основні компоненти. Мотивація праці на промисловому підприємстві ВАТ „РОСАВА”. Шляхи вдосконалення мотивації праці у ВАТ „РОСАВА”.
Сутність і функції корпоративної культури Сучасне трактування безпеки бізнесу. Організація захисту від зовнішньої небезпеки. Модель успішного менеджменту.
Тенденції виникнення та розв'язання економічних криз Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття - безпека, ризик прийнятий, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку
Техніко-економічні показники роботи дільниці Технології прийняття та реалізації ефективних управлінськихрішень
Типи і особливості діяльності господарських товариств. Зміст процесу стратегічного управління. Типи об’єднань підприємств та їх характеристика
Трудові взаємовідносини в організації ( на прикладі фінансової установи ТОВ "Просто Фінанс") Удосконалення показників діяльності підприємств
Удосконалення процесів прогнозування та планування діяльності туристичного підприємства Удосконалення систем управління якістю продукції на підприємстві ООО«Край»
Удосконалення форм стимулювання працівників підприємство ТОВ " Хай-теч" Управление себестоимостью в экономическом механизме менеджмента ООО
Управление эффективностью в системе корпоративного менеджмента(на примере ООО"АльтМедтехника") Управление эффективностью в системе менеджмента ООО «ХХХХ»
Управління виробничими запасами Управління виробничими запасами підприємства
Управління господарською діяльністю підприємств готельного господарства в умовах економічної кризи Управління запасами сировини
Управління інноваційною політикою підприємства Управління інтелектуальним капіталом підприємства: теоретичні та методичні аспекти
Управління кадровою політикою закладів охорони здоров’я (на прикладі Київської обласної лікарні № 1) Управління конкурентоспроможністю ВАТ „ЕМЗ Металіст”
Управління конкурентоспроможністю організації. Мотиваційний менеджмент у системі організації Управління конфліктами в закладах здоров’я (за матеріалами Київського обласного онкологічного диспансеру)
Управління конфліктиними ситуаціями на підприємстві Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Управління механізмом оцінки кредитоспроможності організації Управління міжнародним науково-технічним співробітництвом підприємства
Управління мотивацією персоналу в сфері агробізнесу Управління на основі моделей бізнес процесів.
Управління обсягами виробництва та збуту продукції Управління обсягами виробництва та збуту продукції
Управління обсягами реалізації послуг виставкової організації ЗАТ "Компанія "Естет" м. Київ Управління персоналом в організації
Управління персоналом в ресторанному бізнесі Управління підвищенням ефективності збутової діяльності малого підприємтсва
Управління підвищенням конкурентоспроможності малого підприємства Управління постачання виробництва
Управління прибутком та рентабельністю організації Управління приватною підприємницькою діяльністю в галузі стоматології (на прикладі «Приватного стоматологічного кабінету»)
Управління продуктивним портфелем корпорації Управління процесами оптимізації інфраструктури товарного ринку
Управління рекламною діяльністю підприємства «Tez Tour» Управління реструктуризацією організації в системі антикризового менеджменту
Управління ризиками в діяльності організації Управління розвитком інтелектуального потенціалу організації
Управління розвитком підприємства УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Управління соціально-психологічним кліматом в колективі АКБ «Трансбанк» Управління стратегією розвитку підприємства
Управління стратегічним розвитком підприємства Управлінські моделі та їх компоненти
Управлінські стратегії підприємства (КВ „Пуща-Водиця”) Фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Фінансовий менеджмент в організації Фінансовий менеджмент в організації
Фінансові проблеми управління організацією та шляхи їх подолання Формування бізнес-стратегії розвитку підприємства ПОСП «ДНІПРО»
Формування ефективної системи відбору та оцінювання працівників на вакантні посади в організації Формування ефективної системи управління персоналом на підприємстві
Формування іміджу організації Формування кадрової політики закладу охорони здоров’я
Формування конкурентних переваг підприємства. Формування маркетингової цінової політики на підприємстві
Формування потенціалу малого підприємства Формування системи мотивування працівників підприємства
Формування системи управління персоналом на промисловому підприємстві Формування системи управління персоналом на промисловому підприємстві
Формування та ідентифікація локальної кризи збуту Формування та реалізація маркетингової стратегії підприємства
Характеристика підприємства зі сторони менеджменту, його структури та організації діяльності. Аналіз управлінської діяльності підприємства Шляхи розвитку конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах.
Шляхи удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства з метою підвищення доходності