Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
20 задач з мікроекономіки, КПІ, 2 курс Аналіз діяльності малого підприємства. Система планування
Аналіз кривих байдужості та їх практичне застосування. Аналіз ринку олігополії в Україні на прикладі мобільного зв'язку
Аналітичний огляд нових статистичних даних щодо тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Безробіття: причини, наслідки та методи подолання Бюджетне обмеження. Його сутність
Бюджетне планування. Функції Центрального Банку країни Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції. Оптимальна структура покупок і гранична корисність грошей. Зв'язок зміни ціни одного з благ зі зміною обсягу попиту на нього.
Визначення потреб фірми в капіталі Виникнення та етапи розвитку мікроекономіки, як науки
Вирахувати параметри рівноваги на ринку даного товару, дефіцит чи надлишок товару, якщо держава установила на даний товар фіксовану ціну в 8 грошових одиниць за одиницю товару. Вирішення задач з мікроекономіки
Виробнича функція з двома змінними факторами. Витрати підприємства у короткостроковому періоді. Виробнича функція Кобба-Дугласа і її використання в мікроекономічному аналізі функціонування підприємства
Витрати виробництва Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Ефект віддачі від маштабу
Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства
Витрати виробництва фірми та стратегія їх зменшення Витрати виробництва: аналіз їх змінення в короткостроковому періоді
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Мікроекономіка", КНУ ім. Шевченка, 1 курс Влияние государства на равновесие рынка.
Вплив на вибір споживача зовнішніх чинників: ефект приєднання до більшості; ефект Сноба та ефект Веблена Вподобання споживачів, їх види та порядок надання переваги
Втручання держави в ринкові процеси: причини, наслідки Втручання держави у ринкові процеси: причини, наслідки(мікроаспекти)
Галузевий аналіз з мікроекономіки КНЕУ 2 курс Державна власність та її роль в економічній системі
Динаміка пропозиції фірм за умов переходу до ринкової економіки Діяльність профспілок: теорія та українська практика
Домогосподарство як суб'єкт ринкової економіки. Пропозиція домогосподарства Дослідження поведінки споживачів для підприємства ХХХ на ринку України
Дослідження типу ринку - чиста монополія. Визначення економічних показників діяльності по типу ринку Екзаменаційний білет № 11 з макроекономіки.
Економічна ефективність ринків монополістичної конкуренції Економічна роль монополій
Економічний зміст інжинірингових виробничих функцій для галузей промисловості Ефект доходу та ефект заміни при зміні ціни. Розкрийте сутність понять технологічна та економічна ефективність
Ефект доходу та ефект заміни при зміні ціни. Розкрийте сутність та понять технологічної та економічної ефективності. Задача з мікроекноміки за 3 курс МАУП
Задача з мікроекономіки Задача з мікроекономіки
Задача з мікроекономіки Задача з мікроекономіки
Задача з мікроекономіки Задача з мікроекономіки
Задача з мікроекономіки Задача з мікроекономіки за 1 курс
Задача з мікроекономіки за 2 курс Академія ЖКГ Задача з мікроекономіки за 2 курс УАПБ
Задача з мікроекономіки, 1 курс Задача з мікроекономіки, МАУП, 3 курс
Задача з мікроекономіки, Університет «Україна» Задача з предмету: Мікроекономіка, КДАВТ, 3 курс
Задачі з предмету Мікроекономіка Задачі з дисципліни "Мікроекономіка", 6 курс
Задачі з дисципліни "Мікроекономіка", МАУП, 2 курс Задачі з дисципліни "Мікроекономіка", МУФ, 3 курс
Задачі з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 4 курс Задачі з мікроекономіки
Задачі з мікроекономіки Задачі з мікроекономіки за 2 курс (КНЕУ)
Задачі з мікроекономіки за 2 курс МАУП Задачі з мікроекономіки, АПСВ, 4 курс
Задачі з мікроекономіки, КНЕУ, 4 курс Задачі з мікроекономіки, НУХТ, 2 курс
ЗАМІЩЕННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА: ПОНЯТТЯ, НОРМА ЗАМІЩЕННЯ ТА РОЛЬ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ І ЕКОНОМІЧНОМУ ВИБОРІ ВИРОБНИКА Зміст та параметри макроекономічної рівноваги (за матеріалами України)
Зобразіть графічно і поясніть, як змінюються параметри ринкової рівноваги внаслідок введення акцизного збору на даний товар Зобразіть графічно сіть ринкової рівноваги
Інвестування як процес створення капіталу (мікроекономічний процес) Індивідуальна робота з дисципліни "Мікроекономіка" КНЕУ, 1 курс
Індивідуальна робота з дисципліни "Мікроекономіка" КНЕУ, 1 курс Індивідуальна робота з дисципліни "Мікроекономіка" КНЕУ, 1 курс
Індивідуальне завдання з мікроекономіки 1 курс / КНУ Шевченка Капітал як фактор виробництва. Ринок виробництва
Картельні угоди та їх регулювання в умовах глобалізації Кейс-аналіз з мікроекономіки КНЕУ 2 курс
КЛАСИЧНА МАКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ. ЗАКОН СЕЯ. ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Контрольна з мікроекономіки
Контрольна з мікроекономіки Контрольна з мікроекономіки за 2 курс ІЕЕП
Контрольна з мікроекономіки за 2 курс Інститут екології, економіки та права Контрольна з мікроекономіки за 2 курс КНУ ім. Шевченка
Контрольна з мікроекономіки за 2 курс НУТД Контрольна з мікроекономіки за 3 курс КДАВТ
Контрольна з мікроекономіки за 3 курс МАУП Контрольна з мікроекономіки, 3 курс Європейський університет
Контрольна з мікроекономіки, 3 курс НАУ Контрольна з мікроекономіки, МАУП, 3 курс
Контрольна з мікроекономіки, МАУП, 3 курс Контрольна з мікроекономіки, НУХТ, 2 курс
Контрольна з мікроекономіки, Університет «Україна», 2 курс. Контрольна за мікроекономіки КІМЕП
Контрольна по мікроекономіці за 2 курс Контрольна робота з предмету Мікроекономіка
Контрольна робота з предмету Мікроекономіка, КНЕУ, 1 курс. Контрольна робота з предмету Мікроекономіка, НАУ, 2 курс.
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка" Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НУДПСУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", 2 курс, ДАСОА Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", КНЕУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", КНЕУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", КНУТД, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", КУТЕП, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НТУ, 5 курс
Контрольна робота з Макроекономіки, 1 курс, КНТЕУ Контрольна робота з мікроекономіки
Контрольна робота з мікроекономіки Контрольна робота з мікроекономіки
Контрольна робота з мікроекономіки Контрольна робота з Мікроекономіки
Контрольна робота з мікроекономіки Контрольна робота з мікроекономіки
Контрольна робота з мікроекономіки Контрольна робота з мікроекономіки
Контрольна робота з мікроекономіки Контрольна робота з мікроекономіки за 3 курс (НУХТ)
Контрольна робота з Мікроекономіки, 1 курс Контрольна робота з Мікроекономіки, 2 курс, НАУ
Контрольна робота з мікроекономіки, ВМУРоЛ, 4 курс Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс
Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс
Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс
Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс
Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 1 курс, Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 4 курс,
Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 4 курс, Контрольна робота з мікроекономіки, КНЕУ, 4 курс,
Контрольна робота з мікроекономіки, КУЕТТ, 3 курс Контрольна робота з мікроекономіки, МАУП, 1 курс.
Контрольна робота з мікроекономіки, НАУ ІЗДН, 2 курс Контрольна робота з мікроекономіки, НАУ , 2 курс
Контрольна робота з мікроекономіки, НАУ , 2 курс Контрольна робота з предмету "Мікроекономіка", КНУТД
Контрольна робота з предмету "Мікроекономіка", КНУТД, 2 курс Контрольна робота з предмету "Мікроекономіка", НАУ
Контрольна робота з предмету "Мікроекономіка", НАУ Контрольна робота з предмету "Мікроекономіка", НАУ
Контрольна робота з предмету "Мікроекономіка", НАУ Контрольна робота з предмету «Мікроекономіка», Міжрегіональна академія управління персоналом, 2 курс.
Контрольна робота з предмету: "Мікроекономіка", Національний авіаційний університет, 2 курс Контрольна робота з предмету: Мікроекономіка, КНУ імені Тараса Шевченка, 4 курс
Контрольна робота з предмету: Мікроекономіка, НАУ, 3 курс Контрольна робота по макроекономіці за 2 курс КГІ
Контрольна робота по мікроекономіці за 2 курс інституту інноваційного менеджменту Контрольна робота по мікроекономіці за 3 курс МАУП
Контрольна робота по мікроекономіці за 3 курс МАУП-а Контрольна робота по мікроекономіці за 3 курс МАУП-а
Контрольназ мікроекономіки за 1 курс ХФУ Контрольназ мікроекономіки за 1 курс ХФУ
Контрольная микроэкономика Контрольная по микроэкономике
Корисність товару і його максимізація з кардиналістських галузях. Крива байдужості та її властивості. Гранична норма заміщення. Лінія бюджетного обмеження споживача. Оптимальний вибір споживача.
Курсова робота з дисципліни " Мікроекономіка", НАУ, 2 курс Курсова робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 2 курс
Курсова робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 2 курс Курсова робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 2 курс
Курсова робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 2 курс Курсова робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 2 курс
Курсова робота з дисципліни "Мікроекономіка", НАУ, 3 курс Курсова робота з Мікроекономіки, 2 курс, НАУ
Курсова робота з предмету «Мікроекономіка», Національний авіаційний університет, 2 курс. Курсова робота з предмету «Мікроекономіка», Національний авіаційний університет, 2 курс.
Курсова робота з предмету «Мікроекономіка», Національний авіаційний університет, 2 курс. Курсова робота з предмету «Мікроекономіка»,Національний авіаційний університет, 2 курс.
Маржиналізм як методологічна основа сучасної мікроекономіки Методи діагностування ринкової влади
Механізм функціонування грошового ринку та аналіз процентних ставок Мікроекономіка
Мікроекономіка Мікроекономіка : Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг; порівняльна оцінка ефективності основних ринкових структур. Задача.
Мікроекономіка – задача з МАУП Мікроекономіка – задачі з Інституту реклами
Мікроекономіка. Задачі Мікроекономіка. Задачі
Мікроекономічна концепція витрат виробництва і прибутку: сучасне трактування та практичне застосування Мікроекономічна модель підприємства
Місце і роль інтелектуальних ресурсів у розвитку економіки України Місце і роль інтелектуальних ресурсів у розвитку економіки України
Моделювання поведінки ринкових суб’єктів Можливості та обмеження зменшення негативних зовнішніх ефектів за допомогою державної регламентації
Монопольна влада: причини існування та шляхи обмеження Монопольный рынок. (Украина)
Мотивація поведінки фірми Національний ринок праці та проблеми його функціонування в Україні
Необхідність і сутність системи соціального захисту населення Обґрунтування оптимальних розмірів підприємств: мікроекономічний аспект
Опис ринків на яких діє «САМЕКС», Розробка конкурентоспроможного товарного асортименту та Розробка методів стимулювання продажі. Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції. Оптимум споживача: економічна, графічна та аналітична інтерпретація.
Оптимізація економіки в координатах «ефективність-справедливість» Ординалістська теорія поведінки споживача
Особливості моделі монополістичного ринку. Максимізація прибутку фірмою монополістом. Наслідки монополізму. Цінова дискримінація. Особливості ринку монополістичної конкуренції. Рівновага монополістичної конкуренції у коротко і довгострокових періодах. Моделі олігополії: взаємна гра. Особливості моделі ринку досконалої конкуренції. Короткострокова пропозиція досконалої конкурентної фірми. Короткострокова пропозиція конкурентної галузі. Досконало конкурентна фірма та галузь у довгостроковому періоді
Охарактеризувати ознаки олігополістичного ринку. Які наслідки діяльності олігополії для суспільства та національної економіки Оцінка ефективності ринку чистої монополії
Переваги та недоліки Бреттон-Вудської системи План виробництва фірми в умовах монополії. Якою є залежність між ціновою еластичністю попиту та сукупною виручкою? Як це впливає на поведінку виробника? Виробнича функція фірми-монополіста , ціна одиниці ресурсу – 8 грн.. Визначте оптимальну монопольну ціну, якщо функція ринкового попиту.
Політика зайнятості у США та країнах Західної Європи під час структурних перетворень (70-80-ті р.р.) Попит домогосподарства, основні чинники що його визначають
Попит на фактори виробництва Попит фірми на ресурси.Пропозиція праці і капіталу. Часткова ринкова рівновага.
Попит, та фактори, що на нього впливають Постіндустріальні концепції та тенденції розвитку сучасного світу
Предмет дослідження мікроекономіки. Блага, їх джерела та розподіл. Основні суб’єкти мікроекономіки в моделі господарського обігу. Особливості методології мікроекономіки. Предмет і метод мікроекономіки
Предмет та мікроекономічний аналіз Прибуток фірми , підходи до його максимізації
Прибыль и её роль в повышении конкурентноспособности фирм. Проаналізувати динаміку, структуру та чинники споживання родини. Побудувати модель оптимального споживання.
Проаналізуйте ситуацію, що подана у графічній формі та дайте відповіді на питання Проаналізуйте ситуацію, що подана у графічній формі та дайте відповіді на питання
Проблеми визначення суспільних уподобань Пропозиція капіталу та попит на нього. Прийняття фірмою інвестиційного рішення
Психологічні аспекти поведінки індивідів на фінансовому ринку Реакція попиту на зміну доходів. Реакція попиту на зміну цін. Еластичність попиту за доходом та за ціною. Перехресна еластичність.
Ринкова економічна система Ринкова політика фірми
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Сутність та види цінової дискримінації Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Сутність та види цінової дискримінації
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Сутність та види цінової дискримінації. Ринковий механізм попиту та пропозиції
Ринковий попит і споживчий надлишок Ринок праці. Двостороння монологія на ринку праці
Ринок праці. Двостороння монополія на ринку праці Ринок природних ресурсів та його рівновага
Ринок робочої сили в умовах досконалої та недосконалої конкуренції Ринок робочої сили та особливості його розвитку в Україні
Рівновага виробника: техногенний та екологічний виріб Рівновага монополії в коротко та довгострокових періодах
Рівновага на ринках факторів виробництва Рівновага на ринку досконалої конкуренції
Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу. Рідкість ресурсів. Індивідуальний і сукупний попит. Крива. Виробнича функція. Середній та граничний доход фірми. Олігополія
Розвиток форм співробітництва великого, малого та середнього бізнесу в сучаснмх умовах розв’язування задач з мікроекономіки
Розрахункова робота з дисципліни "Мікроекономіка", НПУ ім. Драгоманова, 4 курс РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА 1 «МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА»
Розрахунок прогнозованого рівня ВНП (валовий національний продукт) Роль державної політики в коректуванні механізму ринкового регулювання. Зовнішні ефекти та суспільні товари
Роль інформації в сучасній економіці та розвиток ринку інформаційних послуг Роль інформації у сучасній економіці та розвиток ринку інформаційних послуг
Соціальна ціна монополії Сучасна теорія поведінки споживача
Теория рынка и её историческое значение. Теорії ринкової рівноваги. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства
Теорія корисності та її історичний розвиток. Теорія поведінки споживача
Тіньова економіка в Україні Трансакційні витрати та їх роль в мікроекономічному аналізі
Умови максимізації прибутків, мінімізація збитків фірмою Фірма проводить ринковий експеримент з метою визначити ціну товару, яка максимізує загальну виручку від реалізації. Невеликі партії товару реалізують в 10 різних магазинах за різними цінами. В минулому товарооборот в усіх магазинах був майже однаковим; забезпечується однаковий характер реклами, викладення товару та інших умов.
Формування пропозиції конкурентного підприємства у короткому періоді часу Функції суспільної корисності як специфічний інструмент економічного аналізу
Функціонування ринку та „фіаско” ринку Характеристика виробничої функції з двома змінними факторами. Витрати підприємства у короткостроковому періоді: визначення, формули, графіки
Характеристика виробничої функції з двома змінними факторами. Витрати підприємства у короткостроковому періоді: визначення, формули, графіки. Характеристики сучасного ринку праці
Характерні риси ринку монополії. Оптимум споживача і його зміна Ціна та державне регулювання ціноутворення.
Цінова дискримінація в сучасній Україні Часткова та загальна рівновага
Часткова та загальна рівновага.