Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
31049 PR і реклама у сучасному українському суспільстві. Перспективи взаємодії
Агенти соціалізації Актуальні проблеми соціальної екології і шляхи їх вирішення
Аналіз праці Герберта Спенсера "Основи соціології" Аналіз праці Еміля Дюркгейма «Самогубство»
Вивчення національної структури у вітчизняній соціології Визначте поняття "соціальний інститут"
Виникнення і основні віхи розвитку соціології Виробничо-економічна парадигма міста в соціології
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Соціологія", АПСВ, 2 курс Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Соціологія", НПУ ім. Драгоманова, 4 курс
Вільний час молоді як соціальна проблема Влияние культуры на общественную жизнь. Понятие экономической культуры
Вплив інформації з будь-якої телепередачі на глядача, використовуючи метод спостереження Вплив преси на громадськість
Вплив соціальних факторів на зміст і характер праці інженера Девіантна поведінка, детермінанти, типи, способи профілактики
Демографічна ситуація в Тернопільській області Джерела і фактори стратифікації мобільності і маргінальності в українському суспільстві
Діяльність Верховної Ради України у оцінці громадської думки (соціологічний аналіз). Дослідження специфіки організації тоталітрного соціального порядку в соціологічній спадщині Еріха Фромма
Дослідження функцій релігії Е. Дюркгейм про форми соціальної солідарності
Евристичний потенціал кількісних і якісних соціологічних методів в дослідженнях політичних процесів Есе з соціології
З чого починаються соціальні відносини? Опишіть формування та розвиток соціального зв’язку від «контакту» до «соціального інституту».Опитування та його різновиди, особливості анкетування та інтерв’ю. Закон і категорії соціології
Зміст основних етапів процесу соціального управління Исследование общественного мнения в процессе выборов
І.Франко про предмет соціології та соціальні проблеми суспільства Класична теорія організації та управління Ф. Тейлора
Контрольна з загальної соціологічної теорії, НАУ, 2 курс Контрольна з соціально-економічної безпеки за 2 курс Інститут екології, економіки та права
Контрольна з соціології Контрольна з соціології НУХТ
Контрольна з соціології за 3 курс Металургійний технікум Контрольна з соціології, КТЕП, 2 курс
Контрольна з соціології, НАУ, 4 курс Контрольна із соціології за 4 курс НАУ
Контрольна робота з соціології Контрольна робота з дисципліни "Методи збору соціологічної інформації"
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", КНУТД, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", КПІ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", КУРВ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", ЛПТ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", ЛПТ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", МАУП, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НАУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Соціологія", НТУУ "КПІ", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни Соцыологія, НАУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни «Соціологія», Національний авіаційний університет, 3 курс.
Контрольна робота з етнографії України Контрольна робота з Математичних методів в соц. роботі (АПСВ))
Контрольна робота з предмету "Соціологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Контрольна робота з предмету "Соціологія", КУРВ, 1 курс
Контрольна робота з предмету "Соціологія", КУРВ, 1 курс Контрольна робота з предмету "Соціологія", ЛПТ, 2 курс
Контрольна робота з предмету Соціологія Контрольна робота з предмету «Соціологія», Національний авіаційний університет, 4 курс.
Контрольна робота з предмету «Соціологія»,Національний транспортний університет, 3 курс. Контрольна робота з предмету: "Соціологія", Національний авіаційний університет, 4 курс
Контрольна робота з предмету: "Соціологія", Національний авіаційний університет, 4 курс Контрольна робота з соціального управління
Контрольна робота з соціології Контрольна робота з соціології
Контрольна робота з соціології Контрольна робота з соціології
Контрольна робота з соціології інформаційних процесів у суспільстві Контрольна робота з соціології постмодернізму
Контрольна робота з соціології, 2 курс Контрольна робота з соціології, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з якісних методів в соціології Контрольна робота із соціального управління
Контрольна робота із соціології села Конфлікт потреб та інтересів
Корекційно-реабілітаційні заходи і служби в системі Міністерства праці і соціальної політики. Корпоративний дух як соціально-психологічне явище та чинники його формування в організації
Культура і цивілізація Лідерство в підлітковому віці
Маніпулятивні практики в системі глобалізаційних процесів Масова культура
Матеріалістична соціологія Карла Маркса Мережеві спільноти: соціологічний аналіз
Метод експертних оцінок у соціологічному дослідженні Метод спостереження та його характеристика. Підвищення надійності даних спостереження
Методика і техніка соціологічних досліджень Механізм формування соціальних відносин
Механізм формування соціальних відносин Місце й роль соціальних спільнот у розвитку суспільства
Можливості використання в соціальній роботі когнітивно-біхевіористських технік Мотиви і цінності жіночого підприємництва в сучасних умовах
Наблюдение в конкретной социологии (включенная и невключенная) Наука, техніка і суспільство
Опис рейтингу Освіта як соціальний інститут
Основні контрольні родоначальники соціологічної думки Основні функції соціальних інститутів. Проструктурувати освіту як соціальний інститут
Особливості еліти радянського суспільства Особливості натовпу та публіки: спільне і відмінності
Особливості соціологічного вивчення проблем демократії Особливості фокус-групового опитування у прикладній соціології
Пізнавальні можливості методу контент-аналізу в дослідженні соціальної реклами Поняття генеральної та внутрішньої сукупностей
Поняття про суспільство та його типи Поняття трудового стажу, його види і значення у сфері соціального забезпечення
Порівняльний аналіз діяльності служб у справах дітей України та Великобританії Порівняльний аналіз статусів та ролей лікарів у різних країнах
Порівняння Бурдье и Гофмана Практична робота з дисципліни "Соціологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс
Практична робота з дисципліни "Соціологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Проблеми духовності
Проблеми молодої сім’ї. Проблеми формування (середнього класу) в сучасній Україні. Програма соціальних спостережень: поняття, специфіка, розробка. Соціальні дослідження у сфері освіти.
Програма соціального дослідження „Організація навчального процесу в КНЕУ” Протосоціологія епохи становлення, розвитку та розпаду Київської Русі. Протосоціологічне знання козацької доби. Розвиток вітчизняної соціології у XX ст.
Процедурний розділ програми. Стратегічний план та опис процедур. Процедурный раздел программы. Стратегический план и описание процедур
Расово - антропологічна школа 19 ст. Реклама та рекламна діяльність в інформаційному суспільстві
Реклама як соціальний інститут Реферат з дисципліни "Соціологія", КНУ ім. Шевченка, 3 курс
Реферат з предмету : "Соціологія", Коледж ім. Макаренко, 2 курс Рівень ксенофобії в Україні
Роль соціальних технологій у процесах оптимізації життєдіяльності українського суспільства Роль соціальних чинників в управлінні
Рольові конфлікти та способи їх вирішення Секс, еротика, кохання
Система „Охорона правопорядку” як соціальний інститут. Поняття та класифікація документів. Методи аналізу документів. Алкоголізм і наркоманія в житті студентів. Соціалізація - стрижень соціального життя
Соціальна відповідальність як фактор соціальної довіри Соціальна девіація і деліквентна поведінка
Соціальна напруга в українському суспільстві: причини та шляхи виходу Соціальна політика
Соціальна система О. Конта Соціальна структура суспільства
Соціальна структура суспільства Соціальне знання епохи Середньовіччя
Соціальний інститут. Основи класифікації та різновиди соціальних інститутів. Соціальний престиж професій
Соціальні аспекти трансформації системи освіти в сучасному інформаційному просторі Соціальні відносини в колективі та їх вплив на ефективність трудової діяльності
Соціальні групи та їх види Соціальні групи, типологія груп, роль груп в суспільстві
Соціальні норми як обмеження у поведінці людини. Сім’я, аспекти її соціологічного вивчення Соціальні показники та їхня трансформація на різних етапах суспільного розвитку
Соціальні проблеми проживання у великому місті Соціально – демографічна структура і захворювання.
Соціально-класова структура українського суспільства. Особливості застосування соціологічного спостереження Соціально-культурні чинники соціального сирітства в Україні
Соціально-політична думка в Україні 19-20 ст. Соціально-психологічний клімат колективу
соціокультурна діяльність і її роль у становленні особистості Соціологічна думка України
Соціологія в спорті / Социология в спорте Соціологія громадської думки
Соціологія девіаційної поведінки Соціологія знання М.Шелера
Соціологія культури як методологічна основа вивчення проблем розвитку сучасного театрального мистецтва Соціологія масових комунікацій як галузь соціальних наук.
Соціологія молоді. Предмет, об’єкт і основні функції Соціологія освіти
Соціологія освіти Соціологія праці
Соціологія Сорокіна Соціологія суб’єкта: гносеологічні і онтологічні аспекти
Соціологія театру Соціологія як наука, її об'єкт та предмет
Соціологія, як наука про суспільство Специфіка конкретно-соціологічного дослідження як виду соціально-наукового пізнання. Програма та основні етапи соціологічного дослідження. Методи збору соціологічної інформації
Співвідношення теоретичної та емпіричної соціології Статус жінки в суспільстві
Структура анкети,основні види запитань анкети Структура соціологічних знань
Структура соціологічного знання Суїцид як соціальний феномен: соціологічний аналіз
Суспільне і соціальне: співвідношення понять Суспільство як соціальна система.
Суспільство в соціології Суспільство, як об’єкт управління
Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
Сутність і організація профінформаційної роботи з населенням і молоддю Суть партнерства, переговори та передовий конфлікт
Сучасний театр як суспільне явище і соціальний аналіз Сучасно-механічні уявлення про суспільство Вільфреда Парето
Теорія по соціології Теорія психоаналізу З. Фрейда
Теорія структурації Е. Гідденса Технології здорового способу життя та їх провадження в Україні
Типи соціальної поведінки особи. Конформізм та його ознаки. Девіація: характеристика, способи визначення та соціальне значення Україна на перехресті мовних культур і цивілізацій
Українське суспільство в умовах глобалізації Українське суспільство в умовах глобалізації(телебачення)
Уровень сексуальной информированности студентов Фактори, що впливають на формування особистості
Формальні і неформальні зв’язки на ринку праці Формування соціологічної думки в добу Середньовіччя
Функції дозвілля як соціального інституту. Віртуалізація суспільства та роль дозвілля в цьому процесі. Функції сім'ї
Функції соціологічного знання Характер соціалізації дітей у неповних сім'ях
Характеристика англійської політ економічної та французької соціологічної школи Характеристика та роль статусу лікаря
Характеристика та роль статусу хворого Шляхи досягнення міжнародних параметрів соціального розвитку
Як зміна курсу гривні впливає на українців Як культура впливає на суспільне життя? Як ви розумієте поняття «економічна культура»?
«Позаекономічні» фактори економічного впливу