Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Філософія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Медіологічна платформа інтерпретацій соціальної дійсності: медіа-текст, історія, ідеологія (Р.Дебре, Ж.Дельоз, С.Жижек та ін.). (доц. В.Л. Якубіна) "Общество индивидов" Норберт Элиас
"Сильна держава", автор Фукуяма. 1. Соціально-культурні процеси в Україні ХVII-XVIII ст., їх вплив на розвиток філософії. 2. Філософська проблематика у творах письменників-полемістів.
1. Філософія, як універсальний тип знань. 2. Р.Декард та його вчення. (без біографії). Альтернативи діалектики
Альтернативи діалектики Антична натурфілософія, період від міфу до логосу
Антична філософія. Основні риси античної філософії Антична філософія. Філософія екзистенціалізму
Античні філософи про роль і місце фізичної культури в житті суспільства Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха
Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. Структурованість соціальної системи. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха
Бізнес-проект: організація торжеств Боротьба політичного і схоластики в концепції Нікколо Макіавеллі
Боротьба філософських шкіл Стародавного Китаю Бытие как философская категория. Единство и структурированность бытия. Специфика человеческого бытия. Бытие и существование.
В чому полягає особливість філософо-соціального світогляду і яким чином це позначається на світогляді юриста В. С. Горський як історик української філософії
Взаємозвязок свідомого та несвідомого у психіці людини Види творчості. Основні риси творчої особистості. Талант, геній, геніальність
Виникнення людини Випадковість у туристичному бізнесі, філософія виживання
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Філософія", КНУ ім. Шевченка, 1 курс Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Філософія", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Філософія", НПУ ім. Драгоманова, 2 курс Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни Філософія", НПУ, 5 курс
Віртуальна реальність і бізнес Вчення В.І. Вернадського про ноосферу: перспективи розвитку людства
Вчення Фердинанда де Сосюра про мову і його філософське значення Герменевтика
Глобалізація економічних проблем України. Гносеологічна теорія: концепція астральної міфології Ш.Дюпої
Головні концепції філософської історії Головні методологічні принципи та категорії соціальної філософії
Гуманізм і критика релігії Л.А. Фейєрбаха Гуманістична тенденція у вітчизняній філософії Г. Сковорода - видатний український філософ
Гуманітарний практикум на тему: К. Поппер “Відкрите суспільство та його вороги”, КНУ ім. Шевченка, 2 курс Дельоз Ж. «Симулякр и антическая философия»
Дефіцит бюджету: причини виникнення та економічні наслідки Діалогіка Сократа, знання та мораль філософії Сократа. Матерія та її атрибути - рух, простір, час. Основні форми руху матерії
Духовна культура та її структура Екзистенціалізм - це гуманізм
Екуменічні процеси: їх зміст та ознаки. Проблема життя і смерті в історії етичної думки. Бароко як художній напрямок. Його походження, сутність і основні риси. Елейська школа. Ксенофан, Парменід, Зенон
Ерік Фро Етапи розвитку європейської середньовічної філософії
Життя і самореалізація людини. Життя людини як космічне явище
Життя та філософська діяльність Сократа Загальна характеристика античної філософії
Загальна характеристика середньовічної філософії. Закони розвитку суспільства, їхній характер та особливості
Зародження філософського мислення: східний та західний шляхи його розвитку Зародження філософського мислення: східні та західні шляхи його розвитку
Зигмунд Бауман "О постмодерне" Зигмунд Бауман "Свобода"
Ідеї держави в творах В.Г. Гегеля Ідеї політивізму в економічних дослідженнях.
Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії.Культурологічні та історіософські напрями у філософії ХХ ст.Методи і форми наукового пізнання. Ідея Епікура про договірний характер справедливості. Стоїки.
Історична періодизація суспільного розвитку Історична періодизація суспільного розвитку
Історична періодизація суспільного розвитку Історичні типи та структура світогляду
Історія релігії як філософія релігії А.Меня Кант. Вчення про категорії
Карл Маннгейм "Діагноз нашого часу" Класифікація форм руху
Класична доба античної філософії Класична німецька філософія за Кантом
Класові, етнічні та національні риси права Клонування як етична проблема
Книга: Имануэль Валлерстайн Анализ мировых систем и ситуация в современном мире Комерціалізація масової культури
Комп’ютерні технології у сучасних наукових дослідженнях Контрольна з філософії за 1 курс „Екомен”
Контрольна з філософії НПУ ім. Драгоманова Контрольна з філософії, КНУБА, 2 курс
Контрольна з філософії, НПУ ім. Драгоманова, 2 курс Контрольна робота з предмету Філософія, НАУ, 2 курс.
Контрольна робота з предмету Філософія, НАУ, 2 курс. Контрольна робота з дисципліни "Філософія", Інший (Зарубіжний), 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", КНУ ім.Шевченка, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", КНУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", КСУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", МНТУ ім. Бугая, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "філософія", НАУ 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НАУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "філософія", НАУ,3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НТУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Філософія", НТУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни філософія, 2 курс Контрольна робота з предмету філософія, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з предмету «Філософія», Інший (Україна), 3 курс. Контрольна робота з предмету: Філософія
Контрольна робота з предмету: Філософія, НАУ, 2 курс Контрольна робота з предмету:Філософія
Контрольна робота з філософії Контрольна робота з філософії
Контрольна робота з філософії Контрольна робота з філософії
Контрольна робота з Філософії, 2 курс, НАУ Контрольна робота з філософії, ВМУРоЛ, 4 курс
Контрольна робота з філософії, НАУ, 2 курс Контрольна робота з філософії, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з філософії, НАУ, 2 курс Контрольна робота з філософії, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з філософії, НАУ, 2 курс Контрольна робота з філософії, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з філософії, НАУ, 2 курс контрольна робота КДАВТ 3 курс
Контрольна робота по філософії за 1 курс ЕКОМЕН Контрольна робота по філософії за 1 курс київського інституту менеджменту
контрольна робота соціальна філософія МАУП 5курс Контрольная по философии
Контрольная по философии за 1 курс ун-т «Украина» Контрольная работа з філософії
Контрольная работа по предмету "Философия" 3 курс НАУ Контрольная работа по философии
Концепція політичного лідера у праці Н. Макіавелі Концепція самопізнання
Криза середини життя як психологічна та філософська проблема Лабораторна робота з філософії, ВМУРоЛ, 4 курс
Лібералізм: філософія та практика Лобізм в Україні
Логічне пізнання, його особливості та форми Людина як вільна істота. Свобода. Вибір. Цінності.
Макс Вебер «Протестантська етика і дух капіталізму». Що таке: еліта та маси і в якому зв’язку вони знаходяться Математика. Философия пифагоризма и арифметика
Матеріалізм та ідеалізм як філософські напрямки: історичні форми та різновиди Матеріалізм та ідеалізм як філоські напрямки. Історичні форми та різновиди
Матеріалістичний сенсуалізм Д. Берклі Матеріальне виробництво та його структура Філософія хх століття
Матерія Метафізика альтернативи в діалектиці як теорія розвитку
Методологічні засади структуралізму Методологія наукового дослідження
Мистецтво та суспільство Мишель Фуко «Надзиратель наказывает»
Міфологічний і релігійний світогляди. Монтеск’є про закономірності історичного процесу та духу у всьому існуючому. Деїзм Вольтера. «Людина-машина» у філософії Ж.Д. Ламетрі. Просвітницька парадигма Дідро .
Мудрість організації ресторанного бізнесу Наука як вища форма раціонального пізнання.
Наука як вища форма раціонального пізнання. Німецька класична філософія
Огляд сучасної наукової літератури по темі «Філософське значення ідей спадщини Ю. М. Лотмана» Онтологія: філософське вчення про буття
Онтологія: філософське вчення про буття Онтологія: філософське вчення про буття
Опис пейзажу І. Шишкіна Організаційна структура соціального управління
Освальд Шпільгер «Закат Європи. том 1». Що таке: еліта, маси і в якому зв’язку знаходяться Основи раціоналізму Рене Декарта
Основи становлення принципів гносеології. Сутність та основні принципи сучасної наукової гнесеології Основне та похідне на фондовому ринку: сутність та особливості прояву
Основні поняття класичної філософії Основні праці та ідеї Шопенгауера
Основні форми позанаукового пізнання Особливості наукового пізнання.
Особливості та здобутки німецької класичної філософії. І. Кант як засновник німецької класичної філософії. Теорія пізнання та етика І. Канта. Особливості та здобутки німецької класичної філософії. І. Кант як засновник німецької класичної філософії. Теорія пізнання та етика І. Канта.
Особливості філософствування Сократа . Міфологія як джерело виникнення античної філософії Патристичний етап середньовіччя
Передумова виникнення філософії в Давній Греції Передумови появи філософії
Питання Абсолюту у творах Аристотеля та Августина Пізнання і мова. Зв’язок цих понять у вченнях Гайдегера і пізнього Л. Вітгейнштайна
Плюралізм філософських вчень. Основні питання філософії Політичне життя суспільства, як філософська проблема
Понятие формы и материи в «Метафизике Аристотеля» Поняття "користі" як філософська категорія економіки.
Поняття закону. Основні закони діалектики Поняття культури
Поняття онтології Поняття соціального та наукового прогресу.
Поняття соціального у філософії Поняття «пізнання» у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їх взаємозв’язок
Постіндустріальне суспільство як етап суспільно-історичного поступу Предмет і структура соціальної філософії
Принципи діалектичної логіки Проблема відчуження в контексті сучасної глобалізації
Проблема ефективності комп’ютерних технологій в умовах інформаційного суспільства Проблема істини у науковому пізнанні. Істинність, правдивість та правильність знання. Істина та омана. Практика як критерій істини.
Проблема людини в екзистенціальній філософії. Проблема людини та її буття в екзистенціалізмі.
Проблема людини у філософії 20ст. Проблема целостности и двойственности в философии Платона (произв. Платона «ПИР»)
Проблеми вибору форми держави у сучасному світі Проблеми співвідношення біологічного і соціального в свідомості
Промлема розуміння в сучасній філософії. Простір та час як форми буття матерії
Процес глобалізації у світі. Психологічні теорії джерела релігії: від З.Фрейда до Е.Фрома
Реферат з соціальної філософії за 5 курс МАУП реферат соціальна філософія МАУП 5 курс
Розвиток як принцип. Теоретико-пізнавальна сутність понять "рух" і "розвиток". Дві концепції розвитку Розтлумачення Тези: «Світогляд завжди індивідуальний»
Розтлумачення Тези: «Соціально-справедлива держава – нереалізовуваний міф» Розуміння щастя Г. Сковородою
Розуміння щастя Г. Сковородою Саморозвиток та синергетика
Свідомість та самосвідомість Свідомість як ідеальне відображення дійсності
Свідомість, її походження та сутність Свідомість, як ідеальне відображення дійсності
Світова філософія ХХ ст Світогляд і філософія В. Шинкарука
Свобода наукового пізнання й соціальна відповідальність ученого Сенс життя
СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ АРІСТОТЕЛЯ Слоттердайк
Соціальна сумісність свідомості. Роль праці, стосунків та мови в формування та розвитку свідомості Соціальна філософія про сутність держави та причини її виникнення. Місце держави у бутті соціуму.
Соціальні зміни та соціальні технології Соціальні зміни та соціальні технології
Соціальні та історичні умови виникнення буддизму. Вчення про дхарму, сансару, карму та нірвану. Космологія буддизму. Хінаяна, махаяна. Релігійні течії, школи та секти буддизму. Соціальні та культурно-наукові передумови формування філософії Нового часу
Соціально-філософський аналіз (або філософсько-правовий) організації менеджменту виборчої кампанії Специфіка середньовічної філософії Візантії
Специфіка філософського розв'язання світоглядних проблем. Філософсько-психологічна концепція Фрейда Співідношення понять: “субстанція” та “матерія” в історії філософії.
Становлення античної діалектики (Геракліт, Зенон). Становлення Конфуціанського Канону. Вчення Платона про ідеї
Становлення філософії й соціології права в контексті розвитку системи знань Структура свідомості
Структурованість соціальної системи Структурованість соціальної системи
Структурованість соціальної системи Структурованість соціальної системи. Антропологічний матеріалізм Л.Фейербаха.
Суспільство в філософії Суспільство і його основні сфери
Суспільство і природа Суспільство і природа
Сутність індуїстського вірування Сутність індуїського віровчення
Сутність Рене де Карта Сутність соціологічної науки
Сучасна релігійна філософія Сучасна світова філософія прагматизму
Сучасне музичне мистецтво. Імідж поп-зірки Сучасні форми буддизму
Творча робота на тему: М. Хайдеггер „Наука і осмислення” Творча робота на тему: Основні положення праці В.Ф.Біблера
Творча робота на тему: Пізнавальні та соціальні обмеження науки Творча робота на тему: Проблема істини та ідеали математичного пізнання
Творча робота на тему: Т. Кун „Структура наукової революції” Творчість як соціокультурний феномен
Творчість як соціокультурний феномен Теоретико методологічні засади дисертаційного дослідження «Політичні проблеми глобальної екологічної безпеки»
Теорія пізнання у Д. Локка Теорія суспільного договору Дж. Локка
Томас Кун "Структура наукових револіцій" Томас Кун «Структура наукових революцій»
Українська фразеологія з погляду її походження Умови виникнення та ранній етап античної філософії
Умови виникнення та ранній етап античної філософії Умови виникнення та ранній етап античної філософії
Фiлософiя як теоретична основа свiтогляду. Феномен мужньої жінки в сучасному суспільстві
Феномени керівництва. Його складові і їх взаємодії. Философия Плотин. Эннеады
Философия права, ее соотношение с теорией государства и права Філосовська концепція Канта
Філософія Філософія Аристотеля і сучасність
Філософія буття та онтологічні проекти 20 ст. Філософія Г.В.Ф. Гегеля
Філософія Григорія Савича Сковороди Філософія давньої Греції . Демокріт. Філософія просвітництва
Філософія доби Середньовіччя Філософія життя по Ніцше
Філософія І. Канта: вчення про антиномії, теорія пізнання. Етика. Філософія марксизму
Філософія марксизму Філософія марксизму
Філософія Нового часу Філософія Нового часу
Філософія Нового часу Філософія нового часу
Філософія Нового часу Філософія Платона
Філософія природи Філософія природи і філософія держави Томаса Гопса
Філософія Просвітництва ХУІІІ ст. Філософія романтизму (Н.Я. Берковський, Р.М. Габітова та ін.)
Філософія Спінози. Філософія стародавнього Китаю
Філософія стародавнього Китаю Філософія Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю
Філософія та наука Філософія та наука у їх взає'мозвязку та співвідношенні
Філософія Хайдеггера Філософія як вид знання. Філософія і наука.
Філософія як предмет та філософські ідеї Ф. В. Шелінга Філософія як проблема самої себе. Історія філософії як історія думки людства
Філософія як теоретичний світогляд Філософія – тести, реферат та відповідь на питання
Філософська думка в давній Індії. Основні філософські школи. Філософська категорія “матерія”. Співвідношення філософського та природничо-наукового розуміння матерії.
Філософська система Платона. Проблема свідомості у філософії. Філософське вчення про пізнання
Філософське вчення про пізнання Філософське вчення Сократа
Філософське мислення та його специфіка. Своєрідність предмету філософії. Особливості курсу філософії Філософське поняття природи
Філософський аналіз проблем сучасності Філософські засади пізнання живого в біології
Філософські погляди Г.Сковороди і сучасність. Вчення «про три освіти» та «філософію серця» Філософські погляди мислителів Нового часу: Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.В.Лейбніц, Дж.Берклі, Д.Юм.
Філософські погляди філософів стародавнього Китаю Філософські позиції І. Канта
Філософські проблеми лінгвістики Філософсько-правовий вимір судової влади.
Філософя Форми і методи наукового пізнання.
Форми пізнання світу людиною Формування філософського життя в XIXст.
Формування філософського життя в ХІХ ст.. Формулювання української філософії
Френсіс Фукуяма Характеристика логічних відношень між складними висловлюваннями
Характеристика спростування як логічної процедури Что такое философия? (по работе М. Мамардашвили «Как я понимаю философию»)
Чуттєве пізнання, його особливості та форми Що досліджують в межах історії філософії?
Що таке «абсурд» з філософської точки зору Эрих Фромм "Избавление от иллюзий"
Эссе на философскую пьесу Сартра «За закрытыми дверями» и его эссе «Экзистенциализм – это гуманизм» Юридична конфліктологія
Як я розумію філософію. Як я розумію філософію.
« Антропологічні ідеї Г. Сковороди («Наркіс. Розмова про те: пізнай себе»).» «Філософія серця» П.Юркевича.