Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Педагогіка»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
22790 24170
1. Ліцензування та акредитація вищого навчального закладу. 2. Органи управління вищих навчальних закладів. Принцип автономії в управлінні ВНЗ та академічні свободи. Children’s difficult temperament styles
Актуальні проблеми фізичного виховання дітей з порушеннями зору. Аналіз авторефератів
Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі
Аналіз посібника з лабораторного практикуму : Косминська В.Б., Халезова Н.Б. Основи образотворчого мистецтва і методика керівництва образотворчою діяльністю дітей: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. М.: Просвещение, 1981., 323с Аналіз програм з дошкільного освіти з фізичного виховання та валеології.
Аналіз робочих програм з дошкільної освіти Аналіз статей з дошкільного виховання
Аналіз статті Кінаш І.П. «Якість освіти як результат, процес та освітня система» // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. ? Вип. 21.5. – С. 263-268. Анотація на тему: Теорія навчання, КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Бібліографічна довідка на тему "Інноваційні комп'ютерні технології в ДНЗ" Білети/шпаргалки з дисципліни "Педагогіка", НПУ ім Драгоманова, 3 курс
Видатні українські дефектологи та їхній внесок в теорію і практику дефектології. Використання малих фольклорних жанрів у вихованні звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку
Використання фольклору Великобританії у процесі вивчення англійської мов Виховання дружніх стосунків у дітей старшого віку засобами творчої гри
Виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей молодшого дошкільного віку засобами рухливих ігор Виховання інтересу до навчання і до школи у дітей старшого дошкільного віку
Виховання організованості у дошкільнят Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку.
Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку
Виховання у дітей дбайливого ставлення до іграшок (речей) Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок
Відкритий урок з української мови на тему: "Вживання апострофа" Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Педагогіка", ВМУРоЛ, 5 курс
Відповіді на запитання з дисципліни "Освітні технології", НПУ імені Драгоманова, 5 курс Відповіді на питання з дисципліни "загальна педагогіка", "педагогіка дошкільна", педагогічні ситуації
Відповіді на питання з наукових засад педагогічного процесу у вищій школі Вітчизняні педагогічні концепції та освітня практика 20 ст.: А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський.
Включення дитини з особливими потребами до загальноосвітнього навчального закладу Включення дитини з особливими потребами до загальноосвітнього навчального закладу
Вплив неврозів на процес навчання у молодшій школі Галузі педагогіки та їх призначення
Гіперактивна дитина. Прояви, причини, шляхи зниження гіперактивності Державні обрядові свята (Різдво, Пасха) як засіб духовного становлення особистості (старший дошкільний вік).
Дидактика, як теорія освіти і навчання. Дидактичний аналіз учбово-тренувального заняття
Дидактичний аналіз учбово-тренувального заняття з боксу. Дистанційне навчання
Діагностика мотивації навчальної діяльності учнів Діалог педагогічних культур
Діалогічність на уроках художньої культури у старшій школі Діяльність державних соціальних служб для сім’ї та молоді в Україні
Діяльність Маріїнского Попечительства про сліпих ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОВАГИ ДО ДОРОСЛИХ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
Естетична виховна функція фольклору Етапи становлення та розвитку професійних здібностей викладача
Життя і педагогічна діяльність Йоганна Генріха Песталоцці. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження
Загальне уявлення про дидактику. Основні категорії дидактики. Принципи навчання Закріплення знань дітей середнього дошкільного віку про величину предметів під час проведення дидактичних ігор
Звіт з практики з дисципліни "Педагогіка", 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Педагогіка", КиМУ, 6 курс
Звіт з практики з дисципліни "Педагогіка", КМПУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Педагогіка", НПУ ім Драгоманова, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс Зміст і основні складові Болонського процесу в Україні
Зміст освіти та його компоненти. Принципи й критерії змісту освіти. Державний освітній стадарт. Зміст філологічної вищої освіти в Україні-США, зіставний аналіз
Індивідуальна робота на тему: Особливості застосування спеціальних підстав припинення права власності на землю Індивідуальний підхід до неуспішних та недисциплінованих учнів, як умова оптимізації процессу навчання
Інноваційні освітні системи сучасності Інтерактивні технології в процесі навчання
Історія заснування Ніжинського державного університету ім. Гоголя Керівництво формуванням діалогових умінь дітей 5-го року життя в іграх за сюжетами художніх творів
Класифікація методів виховання Конспект заняття з комп'ютерної грамотності на тему: "Ознайомлення з комп'ютерним робочим столом для дітей"
Контрольна з основ педагогіки та психології Контрольна з педагогіки за 4 курс ІЕЕП
Контрольна з предмету Основи методики виховної роботи Контрольна з психології, 3 курс Університет «Україна»6912
Контрольна робота з дисципліни Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", 1 курс, Коледж ім. Макаренко
Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", 1 курс, Коледж ім. Макаренко Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", ВМУРоЛ "Україна", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", КІМВ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", НУФКСУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Педагогіка", НУФКСУ, 6 курс Контрольна робота з дисципліни педагогіка, 4 курс
Контрольна робота з педагогіки Контрольна робота з предмету "Логіко-метематичний розвиток у дітей", 5 курс
Контрольна робота з предмету "Педагогіка", 3 курс Контрольна робота з предмету "Педагогіка", НПУ імені Драгоманова, 2 курс
Контрольна робота з предмету Організація та метордика виробничого навчання, 4 курс, коледж ім. Макаренка Контрольна робота з соціальної педагогіки за 3 курс (ВМУРоЛ)
Контрольна робота з сучасних технологій в дошкільній освіті Критерії оцінювання ефективності роботи сучасної школи
Лекційне заняття на тему Дизайн для дітей і дитячий дизайн Лекція на тему: Економічні системи
Лекція, її мета та структура Лікувально-профілактична корекція порушень постави дошкільників засобами фізичної культури
Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності Методи інтерактивної організації лекції
Методи контролю у ВНЗ 3-4 рівня акредитації Методи педагогічних досліджень та їх коротка характеристика
Методи ситуаційної освіти та інші інтерактивні методи навчання. Основа потреб бізнесу і завдання бізнес-освіти Методика вивчення особистості і колективу
Методика ознайомлення старших дошкільників з довкіллям Методика профілактики для зору (зорова гімнастика) при роботі з ІКТ дітей молодшого шкільного віку
Методика розробки лекції з теми «Воля» Методика формування правильного читання у молодших школярів із ТПМ
Методологічні основи формування професійної спрямованості викладача Методологія і методика педагогічного дослідження
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи. Місце України в міжнародному освітньому просторі
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ Моральне виховання засобами української народної казки
на конспект уроку за новелою Едгара По „Золотий жук” (7 клас) Навчання діалогічного мовлення у молодшій школі
Навчання учнів основної загальноосвітньої школи діалогічного мовлення з використанням паралінгвістичних засобів Найважливіші принципи процесу виховання, Виховання основ моральної культури особистості
Напрями сучасної педагогіки та перспективи її розвитку Напрями формування педагогічної майстерності і підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи
Напрямки оновлення системи освіти в Україні Наступність художнього виховання учнів початкової та основної школи в процесі вивчення основ мистецтва живопису
Наука і освіта : проблеми інтергації Науково-педагогічна діяльність П.Мельникова.
Національне виховання Нетрадиційні методи навчання грамоти дітей з порушенням мовленнєвого розвитку
Обучение и воспитание по В. А. Сухомлинскому Оптимізація методів навчання в сучасній школі
Оптимізація типів і структури уроків у сучасній школі Організаційні форми виховання
Організаційні форми навчанні в українській школі в 1950 роках Організаційно-педагогічні засади громадянської освіти старшокласників
Організація виховної роботи в аграрному ВНЗ Організація художної праці дітей (лекційне та семінарське заняття)
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображовальною діяльністю дітей Основнi теоретико-методологiчнi пiдходи до проблеми розвитку особистості
Основні завдання та принципи створення зони європейської вищої освіти Основні методи, прийоми, засоби самопізнання.
Основні тенденції загального розвитку вищої освіти Основні тенденції загального розвитку вищої освіти
Особистісно-діяльнісний підхід як основа організації навчально-виховного процесу у молодшій школі. Особистість у системі колективних відносин.
Особливості виховання дітей з порушенням мовлення в сім’ї Особливості виховання культури поведінки у старших дошкільників. (група з 18-20 чоловік.)
Особливості виховного процесу у вищій школі Особливості вищої освіти у Новій Зеландії
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ У СЕРЕДНІХ КЛАСАХ Особливості організації і проведення ігор-занять з дітьми 1 року життя
Особливості проведення лабораторних занять Особливості формування художньо-естетичної культури старших дошкільників у процесі театралізованої ігрової діяльності в умовах ДНЗ
Охарактеризувати етапи входження України в інформаційно-освітню систему. Які моменти вам здалися найбільш значущими Оцінка фізичнорї підготовленості учнів старшого шкільного віку.
Педагічний такт та його функції Педагогика X-XVII веков
Педагогические воззрения и педагогическая практика А.С.Макаренко (с протестантской точки зрения) Педагогічна діяльність А. Макаренка
Педагогічне управління коллективом Педагогічні засади запобігання і розв’язання конфліктів у навчально-виховному середовищі
Педагогічні засади та принципи сімейного виховання в Україні Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди
Педагогічні умови залучення старших дошкільників до домашньої праці Педагогічні умови формування економічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку
Педагогічні умови формування художньо-естетичної культури старших дошкільників у процесі театралізованої ігрової діяльності Передумови виникнення педагогічної інноватики в Україні
Переклад текстів з англійської на українську мову Политическое воспитание
Поняття про педагогічну систему Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та країни-учасниці Болонського процесу
Порівняльний аналіз змісту підручника і посібників для вищих навчальних закладів Порівняльний аналіз системи загальної середньої освіти України та Китаю
Празький університет Практична робота з дисципліни "Педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс
Практична робота з дисципліни "Педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс Принципи виховання
Проаналізувати відмінність вітчизняної та західної вищих шкіл. Переваги, недоліки. Що на ваш погляд варто запозичити у західній системі вищої освіти для реформування вищої школи в Україні Проаналізувати структуру навчального процесу
Проблема гиподинамии в подростковом возрасте Проблема учнівського колективу в аспекті гуманізації школи
Проблема формування виховного ідеалу в педагогіці Проведення батьківських зборів, виховної години. Соціологічного дослідження колективу
Проведення ігор з учнями 1-2 класів Проектування освітньо-професійної програми підготовки фахівця
Професійна культура сучасного педагога Професійна підготовка сучасного конкурентноспроможного фахівця як головна мета сучасної освіти
Професійний потенціал викладача у системі сучасної освіти Професійно-особистісне становлення і розвиток викладача вищого військового навчального закладу
Профілактика негативних звичок учнів засобами фізичної культури Процес навчання, як система. Типи навчання.
Психологія професійної діяльності людини: структура та мотивація Реабілітаційна педагогіка в сучасній школі
Реалізація екологічного виховання у навчальному виховному закладі Режисура культурно-розважальних програм. Скласти сценарій свята для дітей в оздоровчому таборі
Різноманітність форм організації образотворчої діяльності в навчально-виховному процесі дошкільного закладу. Родинна педагогіка як наукова галузь загальної педагогіки
Розвиток діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку засобами української народної казки Розвиток діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку засобами української народної казки
Розвиток естетичного сприйняття і почуттів у молодшому шкільному віці Розвиток зв’язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку засобами малих фолькльорних жанрів
Розвиток інтелектуальної культури особистості в процесі навчання Розвиток логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор природничого характеру
Розвиток мануальних здібностей дітей дошкільного віку Розвиток мовлення дітей середнього дошкільного віку засобами українських народних ігор
Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку під час навчання опису портрета. Розвиток описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки
Розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів на основі впровадження інформаційних технологій Розвиток пізнавальних інтересів учнів початкової школи засобами музичного мистецтва
Розвиток професійної освіти в зарубіжних країнах Розвиток психічних процесів у період дорослості
Розвиток розумових здібностей засобами дидактичної гри Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні
Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні у 20-х рр. ХХ століття. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи засобами технології проектного навчання
Розвиток творчого потенціалу ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Розвиток формування реалізації та формування особистості
Розвиток художньо-творчого потенціалу майбутнього вчителя в процесі виконавської діяльності Розробка тренінгового заняття для дітей старшого дошкільного віку
Роль директора школи у формуванні педагогічного клімату в шкільному колективі Роль загальнорозвиваючих вправ як засіб фізичного розвитку дітей дошкільного віку
Роль іноземної мови у громадянському вихованні підростаючого покоління Роль іноземної мови у громадянському вихованні підростаючого покоління
Роль сімї у вихованні дитини з особливими потребами Романтика захоплюючих подорожей у творах Жуля Верна. Роман „П’ятнадцятирічний капітан ”
Самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців з вищою освітою Самостійна робота з дисципліни «Педагогіка», КМПУ, 4 курс
Самостійна робота студентів, її мета, завдання. Основні види Семінарське заняття + тести на тему: Спостереження - основний метод ознайомлення дітей з природою
Семінарське заняття + тести на тему: «Куточок природи як основна база ознайомлення дітей з природою» Система виховної роботи викладача ПТНЗ
Система підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні та ЄС Система позашкільної виховної роботи
Система спеціальних освітніх закладів в Україні Система учнівського самоврядування в умовах сучасної школи
Система формування моральної культури учнів Систематизація результатів «наукового дослідження»
Сімейне виховання та сімейна педагогіка Сказка как коммуникация
Словесні методи виробничого навчання Современные методики преподавания английского языка в средней школе
Співробітництво дитячого садка з сім’єю в естетичному виховані дитей Співробітництво дитячого садка з сім’єю в естетичному вихованні дітей
Спілкування з дорослими як умова мовленнєвого розвитку дитини раннього віку(2-3 роки) Спільна робота ДНЗ і родини у процесі підготовки дітей до школи
Становлення зарубіжної та вітчизняної освіти (17-19 ст.) Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання
Структура підготовки магістрів в Україні і Великій Британії Сутність інтерактивного підходу у виховній роботі
Сучасна система дошкільної освіти Сучасна система дошкільної освіти
Сучасні вимоги до професіоналізації викладача вищої школи Сучасні принципи організації самостійної роботи студентів (на прикладі дошкільного виховання)
Сформулюйте мету і основні завдання Болонського процесу Сформулюйте основні завдання педагогіки вищої школи в сучасному суспільстві
Схарактеризуйте систему державної атестації України Теоретичні основи дидактичного проектування інформаційних технологій навчання
Традиційні обряди і звичаї в процесі соціалізації підростаючого покоління Удосконалення техніки гри під час тренувального процесу майбутніх гандболістів
Удосконалення фізичних якостей під час тренування майбутніх гандболістів Удосконалення фізичних якостей під час тренувань майбутніх волейболістів
Умови ефективної організації та успішного виконання самостійної роботи Умови успішного сімейного виховання
Університетські філологічні програми США Управління методичною роботою в дошкільному навчальному закладі
Уроки-екскурсії в системі засвоєння молодшими школярами природничих понять Фізична реабілітація як активна складова загального реабілітаційного процесу
Форми методичної роботи в школі Форми організаії навчального процесу
Форми та види позакласної роботи з іноземної мови у старшій школі Формування логіко- математичних уявлень у дітей ранього віку
Формування естетичної культури у старшокласників Формування інтересу до фізичних вправ у дітей молодшого дошкільного віку у процесі проведення сюжетних занять з фізичної культури
Формування мотиваційної сфери учнів початкової школи у навчальній діяльності Формування поваги до дорослих у старших дошкільників засобами арттерапії.
Формування сенсорної культури дітей п’ятого року життя за методикою М.Монтессорі Формування турботи про членів родини у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури
Формування у майбутнього вчителя початкових класів культури зовнішнього вигляду Функції проектувальної діяльності і види педагогічного проекту
Функції процесу навчання та їх роль у формуванні всебічно розвиненої особистості Характеристика й аналіз організаційної структури та діяльності середньої загальноосвітньої школи
Характеристика освітньої політики України з Німеччиною Художньо-естетичне виховання учнів у навчально-виховному процесі
Шляхи формування у дітей середнього дошкільного віку почуття любові до матері Шляхи, засоби розвитку творчості дітей дошкільного віку в образотворчій діяльності
Що на ваш погляд повинна включати в себе підготовка в області сучасних інформаційний технологій школяра, студента, вчителя Яке місце займає практична підготовка у системі підготовки майбутнього фахівця
«Братська освіта в Україні»