Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Історія економічних учень»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
28278 Визначення місця науки економічна історія в системі економічних наук
Відновлення основ системи господарства України останнього дисятиріччя XX - початку XXI століття. Господарство, як підсистема суспільства та об’єкт економічної науки
Господарські форми економіки стародавнього світу Грошові відносини в Київській Русі
Д.Рікардо: послідовник та опонент А.Сміта. Монетарна модель циклу М.Фрідмена. Давня Греція та структура її господарства. Економічні ідеї Аристотеля
Економічна думка Давньої Греції (Аристотель) Економічна думка західноєвропейського середньовіччя
Економічна думка стародавнього сходу Економічна історія
Економічна політика меркантилізму і сучасність Економічна політика українських національних урядів і 1917-1920 рр.
Економічна політика фашистської Німеччини Економічна теорія марксизму та її наукове значення
Економічне вчення К. Маркса і Ф Енгельса Економічний неолібералізм Людвіга фон Мізеса
Економічний неолібералізм Фрідріха Хайека Економічний розвиток СРСР 1945-1991рр
Економічні вчення Д. Рікардо Економічні ідеї грецьких античних мислителів: Арістотель «Політика»
Економічні наслідки Першої світової війни Загальна характеристика економіки Європи в період розвитку феодалізму
Загальний аналіз економічної думки у стародавньому Китаї та Індії Зародження феодалізму в Франції
Ідеологія фашизму: основні риси Інституційна реформа. Єдиний Європейський акт
Історія економіки і економічної думки Капіталістичні методи регулювання економікою
Карл фон Клаузевиц «О войне» Кембріджська школа маржиналізму: економічне вчення А.Маршала. Монетаризм і теорія економіки пропозиції як основи неконсервативної економічної політики
Контрольна з історії економічних вчень, МАУП, 3 курс Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.
Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс. Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.
Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс. Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.
Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс. Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.
Контрольна робота з предмету Історія економіки, НАУ, 2 курс. Контрольна робота з дисципілни "Історія економічних вчень", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципілни "Історія економічних вчень", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", КНУТД, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія економічних учень", НАУ, 2 курс Контрольна робота з історії економії, НАУ, 4 курс
Контрольна робота з історії економіки та економічної думки Європейський університет 4 курс Контрольна робота з предмету: Історія економіки, КНУТД, 1 курс
Контрольна робота з предмету: Історія економіки, НУГНСУ, 1 курс Контрольна робота з предмету: Історія економічних вчень, КНУТД, 1 курс
Контрольна робота з предмету: Історія економічних вчень, КНУТД, 1 курс Контрольна робота по історії економічних вчень за 1 курс НАУ
Контрольна. Історія економіки Концепція держави та оподаткування Михайла Алексєєнка
Місце економічної історії в системі економічних наук, її науково-пізнавальне і виховне значення Модель загальної ринкової рівноваги Л. Вальраса
Основні напрямки розвитку економічної думки у повоєнний період в Україні Особливості промислового перевороту в Україні
Особливості розвитку економіки Англії після 2 світової війни. Націоналізація окремих галузей економіки. Охарактеризуйте роль церкви в господарсько-культурному житті європейського суспільства в добу Середньовіччя.
Політичні та правові ідеї київської Русі Предмет, метод, завдання курсу. Структура курсу. Фактори які впливають на формування і розвиток економічних
Презентація на тему: Господарство та економічна думка централізованих монархій Європи (16-1 половина 17 століття) Причини піднесення Англії та умови становлення ринкового устрою її економіки.
Проблема державної ідеології та національної ідеї Промисловий переворот у країнах Західної Європи. Основні реформи 1861 р. та її здійснення в Україні.
Розпад феодалізму і зародження капіталізму Роль корпорацій у розвитку ринкової економіки. Форми корпорацій.
Система товарно-грошових відносин у стародавньому Римі та їх висвітлення у працях давньоримських філософів та політичних діячів Соціально-економічна політика Центральної Ради
Специфіка та періодизація утопічного соціалізму на Україні Становлення світового господарства та його вплив на економіку Європейських країн та США на початку ХХ ст.
Суть та результати моделізації економічної України за часи Петра I Теорія "соціального ринкового господарства» Л. Ерхарда та її практичне втілення
Теорія раціональних очікувань Т. Сарджента, Р. Лукаса, С. Фішера Теорія розподілу влади Монтеск’є
Теорія суспільного вибору Б'юкенена. Теорія «суспільного вибору» Дж. Б’юкенена.
Феодальне місто, особливості його виникнення та функціонування. Зовнішня та внутрішня торгівля європейських міст. Фізіократи – як етап становлення економічної науки
Формування світового ринкового господарства Характеристика економних заходів в Україні 1918-1921 рр.
Шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві «Чиказька школа монетаризму та монетарно модель циклу М.Фрідмена»