Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психологія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Контрольна робота з психологічного тренінгу Мое отношение к гештальт-терапии, МАУП, 2 курс
Соціально-психологічний тренінг: Розвиток вміння слухати. КНУВС, 3 курс 1. Самоспостереження як метод психології. 2. Розробити проективну методику дослідження особистості.
1. Спрямованість особистості. Типи загальної емоційної спрямованості. 2. Складіть план особистісного та професійного розвитку працівників, які представляють професію «людина – техніка». 3. Психологія хворої дитини. Психологія дітей хворих на дитячий церебральний параліч та олігофренію 1.Побудова і використання тестів. 2.Психологія груп.
Абсолютна та відносна непридатність: психологічна характеристика Авторитет викладача ВШ, його складові та умови забезпечення.Методологічні аспекти викладання історії психології (мета, завдання, принципи).Основні запити в сфері психолого-педагогічного консультування в рамках сучасної освіти.
Адаптація до праці та її успішність Адикції в підлітковому віці та її причини
Актуальні проблеми консультування подружніх пар Актуальні проблеми психології управління. Особливість працівника як об’єкту управління
Актуальні проблеми та перспективи розвитку правової психології Аллан и Барбара Пиз. «Язык взаимоотношений (Мужчина и женщина)».
Амбівалентність особистості Анализ психологических причин деятельности и бездеятельности человека
Аналіз впливу соціальних стереотипів на Я-концепцію старої людини Аналіз завдання психо-соціального розвитку людини в період пізньої дорослості
Аналіз стереотипів на підставі повідомлень ЗМІ Аналітична робота на тему: Фізіологічні та психофізіологічні теорії темпераменту.
Аналітична спихологія К.Г. Юнга Анотація на тему: Теорії виховання у вищій школі, КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Антипаційна спроможність особистості та її вплив на подолання психотравми Антична психологія, її відмінності та особливості
Антропологическая структура населения земного шара Антропологический принцип в психологии К.Д. Ушинский
Антропологічні дані як джерела історичної інформації Афективна сфера (емоції)
Безсоння: причини та наслідки Біхевіоризм і експериментальна психологія
Біхевіористична концепція релігії (У.Уелс, У. Кеслер) Весільна обрядовість українців
Взаємини біологічних і соціальних факторів у робтах В,А, Вагнера Взаємодія в роботі екіпажу. Програма підготовки екіпажів CRM та особливості її практичної реалізації
Взаємодія психолога з батьками та вчителями Взаємозв’язок індивідуально-психологічних особливостей з рівнем нікотинової залежності підлітків
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ І ЛІДЕРСТВА У МАЙБУТНІХ ОСВІТЯН ТА БІЗНЕСМЕНІВ Вивчення психології особистості потерпілого
Вивчення рекламних текстів методом контент-аналізу Види експериментів
Види і форми мислення Види і форми мислення
Види памяті та методики її дослідження Види психосоматичних захворювань
Виды и структура деятельности личности Використання гри для розвитку пізнавальної діяльності дитини-дошкільника
Використання гри для розвитку пізнавальної діяльності дитини-дошкільника Використання методу транзакційного аналізу в роботі практичного психолога
Вимір у психології. Психологічні школи Виробнича втома
Витоки експериментальної психології Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
Відображення сім’ї в вітчизняній художній літературі Відображення сім’ї у Вітчизняній (художній) літературі
Відповіді на питання з інженерної психології Відповіді на питання з предмету "Психологія вищої школи", Драгоманова
Відповіді на питання з предмету"Практикум з психології " Відповіді на питання з Психології
Відповіді на питання з психології праці Відповіді на питання з філософії психології
Вікова специфіка та індивідуальність Вікові особливості мотиваційної сфери безробітніх
Вікові особливості реагування особистості на хвороби Вікові особливості реагування особистості на хворобу
Вікові особливості юнацтва та їх врахування в роботі практичного психолога Вікові та статеві відмінності емоцій
Вікові та статеві відмінності емоцій Вікові та статеві відмінності емоцій.
Властивості особистості і здоров'я людини Властивості уваги та методики дослідження
Влияние развития технологий профессиональной деятельности на жизнедеятельность личности Вплив втоми на безпеку праці інженера
Вплив досліджуваного на реальність експерименту Вплив емоційного фактору на виникнення психоматичних захворювань
Вплив індивідуального уявлення про організаційну культуру підприємства на мотивацію робочого персоналу Вплив культури на формування національно – психічних особливостей
Вплив культурних установок на розвиток індивідуальності Вплив масажу на психологічний стан людини
Вплив міжособистісних стосунків у сім'ї на сексуальні взаємини Вплив політичної реклами на електоральну поведінку молоді
Вплив родини на комунікативну компетентність дитини Вплив сімейного виховання на профорієнтацію підлітків
Вплив соціальних і біологічних факторів на процес психологічного розвитку Вплив страху на адаптацію людини до відповідальної діяльності
Вплив стресу на безпеку праці інженера Вплив типів темпераменту на вибір професії
Вплив шкільної спеціалізації на психологічне здоров’я дітей та соціально психологічний клімат дитячого колективу Врахування національних смаків особистости в процессі естетичного виховання
Врахування рівня схильності до ризику при професійному відборі Втома як наукова і практична проблема
Вчення про само актуалізацію в концепції А. Маслоу Вчення Фоми Аквінського про сутність
Гендерні аспекти переживання кризи середини життя Гендерні особливості мотивації соціальної поведінки
Гендерні особливості психологічної готовності до шкільного навчання Гендерно-рольові установки студентської молоді щодо сімейних відносин
Генетико – психологічні основи дитячої обдарованості Геометричні ілюзії зорового сприйняття
Геометричні ілюзії зорового сприйняття Гештальт-терапія
Гештальттерапія Гормональна регуляція статевої функції у чоловіків і жінок
Готовність дитини до шкільного навчання. Психодіагностика шкільної зрілості Гра та її значення для психічного розвитку дитини дошкільного віку. Методи діагностики розвитку моторних вмінь та фізичної активності дитини дошкільного віку.
Групи тренінгу утилізації стресу: зміст і вимоги Дайте характеристику пізнавальних процесів як різних рівнів відображення. Покажіть їх взаємозвязок.
Деликвентный и аддективный типы девиантного поведения Деловое общение, его закономерности и проявления
Державність і національне визначення Джин Шинода Болен «Боги в каждой женщине»
Диагностика особенностей проявления негативных черт характеру личности Диагностические правила работы психолога с больным человеком
Динаміка розвитку пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку в умовах використання системи М. Монтессорі Динаміка розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку в умовах використання системи М.Монтессорі
Дитяча гра, як засіб розвитку особистості дошкільника Дитяча патопсихологія
Диференційно-психологічний аналіз особистості Діагностика внутрішніх сімейних відносин та ставлення до дітей
Діагностика особливих якостей психолога Діагностика психологічна
Діагностичні методи в роботі практичного психолога організації Діагностичні принципи-альтернативи
Діяльність психолога в розв’язанні психологічних проблем міжособистісних стосунків подружжя зрілого віку Діяльність психолога з корекції самооцінки у підлітковому віці
Діяльність психолога, щодо оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі. Дослідження індивідуальних відмінностей мислення студентів-психологів
Дослідження акцентуацій характеру у підлітків Дослідження взаємозв'язку темпераменту та рис характеру особистості
Дослідження емоційно-стресових передумов виникнення неврозів у дітей"(1-ший клас, школярі) Дослідження особливостей емоційної сфери особистості
Дослідження працездатності людини Дослідження проблеми агресії у дошкільнят у дитсадочку
Дослідження професії вчителя з позиції системного підходу Дослідження професій з позицій системного підходу
Дослідження психологічних факторів для прогнозування спортивних результатів Дослідження уваги у підлітків
Еволюційні теорії походження людини. Експериментальна гіпотеза. Постановка та перевірка.
Експериментальна психологія Експериментальні плани
Емоції та почуття в житті людини Емоції та почуття в умовах професіональної діяльності
Емоційний інтелект Емоційні складові індивідуального перцептивного світу оператора складної технічної системи
Емоційні складові індивідуального перцептивного світу оператора складної технічної системи Емоційно-мотиваційна модель постресової реабілітації. Психологічне забезпечення
Емпіричні дослідження особливостей уваги Еріх Берн «Игры, в которые играют люди»
Етика та психологія переговорів Етнічні та соціальні стереотипи
Етнопсихологічні орієнтири сімейного виховання Життя та наукова діяльність П.Павлова
Журналістика і психологічні пограничні стани. Репортер в стресових ситуаціях Завдання загальної та соціальної психології
Завышенная самооценка человека и вероятность / перспектива развития мании величия как психопатологического симптома Загальна характеристика емпіричних методів дослідження психіки
Загальна характеристика нікотизму Загальна характеристика порушень психічних процесів
Загальна характеристика психології духовності Загальні властивості відчуттів
Задоволеність працею та її ефективність Зазначте, яке з наведених тверджень характеризує біхевіористичне розуміння джерела розвитку особистості
Залежність від азартних ігор Зародження етнопсихології у межах філософії та історії
Зарубіжна організаційна соціальна психологія: основна проблематика Застосування тренінгу асертивності при роботі з різними проблемами клієнтів
Захисні механізми девіантної поведінки Зв'язок комунікативних та організаторських здібностей з локусом контролю у менеджерів вищої ланки.
Зв'язок особливостей самосвідомості з успішністю соціально-психологічної адаптації у курсантів-психологів Зв'язок типу темпераменту та розвитку мислення
Звіт з практики за спеціальністю "Психологія", ЧНУ імені Б. Хмельницького, 5 курс Звіт зпрактики за спеціальністю "Психологія", НАВСУ, 4 курс
Звіт по практиці з психології КІСКЗ 5 курс Звіт по практиці з психології КІСКЗ 5 курс
Звіт про проходження практики в Центрі Реабілітації «Світ без залежності» Здібності, обдарованість і талант: взаємозв’язок і різниця в цих явищах.
Зміни умов праці та професійний стрес Значення здібностей для психофізіологічного контролю
Значення патопсихологічного дослідження Значення психологічних знань і особливості їх використання в професійній діяльності
Зниження рівня конфліктності державних службовців методом психологічного тренінгу Изучение вербального творческого мышления личности
Изучение мотивации достижения Использование психологических факторов для прогноза спортивных результатов
Ідеальний експеримент і реальний експеримент Імідж організації: структура і психологічні чинники ефективності
Імпритінг та його роль у житті тварин Індивідуальна готовність дітей до школи
Індивідуальні консультування: типологія Індивідуальні особливості пам’яті
Індивідуальні особливості сприймання Індивідуальність особистості та її розвиток
Інженерна психологія як галузь психологічних знань про системи „людина-техніка” Інтервю, як головний метод психологічного консультування
Інтерпретація експериментальних даних в психологічному експерименті Іншомовна творчість суб'єкта
Історія вивчення поведінки тварин. Історія розвитку зоопсихології і порівняльної психології
Каяття злочинця як психічний акт самооцінки й самосуду індивідом своєї поведінки Квазіекспериментальні плани
Клиническая психофизиология, шизофрения, депрессия. Еволюционные аспекты шизофрении и депрессии Клієнт центрований тренінг з розв’язання конфлікту
Клінічні прояви психічної норми і патології Клінічні прояви психічної норми та патології
Когнітивна психотерапія Когнітивний підхід і експериментальна психологія
Когнітивно-біхевіоральний підхід в психологічному консультуванні Комплекс неповноцінності, його формування та роль в розвитку особистості
Комплексна контрольна робота з психології, ЕКОМЕН Комп’ютерна залежність: діагностичні критерії та методи корекції.
Комунікативна компетентність в професійній діяльності журналіста Конституційні теорії темпераменту (Кречмер, Шелдон та ін.)
Конструктивне сімейне спілкування Консультування клієнтів із синдромом хронічної втоми
Консультування при переживанні втрати КОНТЕНТ-АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У РЕКЛАМНІЙ ПРОДУКЦІЇ (1 розділ)
Контрольна з вікової психології, МАУП, 3 курс Контрольна з диференціальної психології, МАУП, 3 курс
Контрольна з загальної психології, ІПКДСЗУ, 1 курс Контрольна з інженерної психології за 4 курс КІСКЗ
Контрольна з інженерної психології за 4 курс КІСКЗ Контрольна з практичної психології, МАУП, 3 курс
Контрольна з психології Контрольна з психології реклами за 4 курс КІСКЗ
Контрольна з психології реклами за 4 курс КІСКЗ Контрольна з психології сімї МАУП
Контрольна з психології управління, 6 курс КІБІТ Контрольна з юридичної психології за 3 курс КНУВС
Контрольна з юридичної психології за 3 курс КНУВС Контрольна по генетиці НАУ
Контрольна психологія особистості 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Психологічний спецпрактикум", НАУ, 5 курс
Контрольна робота з диференційної психології, Україна, 2 курс Контрольна робота з економічної психології
Контрольна робота з економічної психології, 16 варіант Контрольна робота з історії психології
Контрольна робота з Клінічної психології Контрольна робота з методологічних проблем психології
Контрольна робота з основ психотерапії Контрольна робота з предмету "Зоопсихологія", 1 курс
Контрольна робота з предмету "Математичні методи в психології", 3 курс, НАУ Контрольна робота з предмету "Психологія праці"
Контрольна робота з предмету "Тренінговий курс" Контрольна робота з предмету Психологія
Контрольна робота з предмету: Історія психології, МАУП, 2 курс Контрольна робота з предмету: Клінічна психологія, НАУ, 4 курс
Контрольна робота з предмету: Основи психологічної практики, НАУ, 4 курс Контрольна робота з предмету: Психологія професійного ризику, НАУ, 4 курс
Контрольна робота з предмету: Психологія сім'ї, НАУ, 4 курс Контрольна робота з предмету: Психологія, НАУ, 1 курс
Контрольна робота з предмету: Психологія, НАУ, 4 курс Контрольна робота з психології
Контрольна робота з психології Контрольна робота з психології
Контрольна робота з психології Контрольна робота з психології
Контрольна робота з психології Контрольна робота з психології
Контрольна робота з психології за 2 курс (Податкова Академія) Контрольна робота з психології за 3 курс (ВМУРоЛ)
Контрольна робота з психології здоров'я Контрольна робота з психології організацій
Контрольна робота з психології самосвідомості Контрольна робота з психології, ЕКОМЕН, 3 курс
Контрольна робота з психології, НаУ "КМА", 3 курс Контрольна робота з психології, НАУ, 2 курс
Контрольна робота з психології, НАУ, 4 курс Контрольна робота з психології, НАУ, 5 курс
Контрольна робота з філософії психології Контрольна робота з Юридичної психології за 4 курс (КНУВС)
Контрольна робота з юридичної психології, КНУВС, 3 курс контрольна робота загальна психологія Национальний Аграрний Университет 3 курс
Контрольна. Психологія Контрольная по психологии
Контрольная по психологическому консультированию и коррекции Контрольная работа по дифференциальной психологии, НАУ 3 курс
Конфликты и власть в организации Конфлікт в суспільстві
Конфліктна поведінка підлітків і зв'язок з якостями особистості Концепция творчества П. Якобсона
Концепция творчества М.Арнаудова Концепция творчества П.Энгельмеера
Концепція реабілітації Корекція психологічна
Корекція психологічного клімату учнів Кризи професійного самовизначення
Кримінальна психологія, як галузь юридичної психології Критерії визначення психологічного віку особистості
Критерії оцінки ризику в діяльності професіонала Критерії оцінки ризику діяльності професіонала
Критика і компліменти в діловому спілкуванні Крнсультування з розвитку здібностей школяра
Лабораторні тести в психіатрії Лекція з предмету "Загальна психологія"
Логотерапія В.Франкла Людина, як суб'єкт праці
Людська комунікація, специфіка. Мак Фарленд Д. «Про поведінку тварин»
Математичні методи в психології Мета, механізми та техніки гештальт-терапії
Метод експертного оцінювання в різних галузях науки Методи дослідження самооцінки і рівня домагань у молоді
Методи дослідження тендерної ідентичності Методи емпіричного дослідження
Методи і здібності розвитку творчості у дітей Методи і методологія наукових досліджень
Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності Методи поведінкової корекції
Методи психологічного впливу і прийоми ведення бесіди Методи трансантного аналізу
Методика викладання прикладної психології Методика многофакторного изучения личности Кеттелла
Методика педагогічних досліджень Методика проведення психологічних експертиз в різних галузях психології
Методичні особливості вивчення юридичної психології Методичні особливості вивчення юридичної психології
Методологічна специфіка історико-психологічного дослідження Методологія і методи психологічних досліджень
Механизм убеждения, внушения и заражения в процессе общения(на примере общения переводчика и заказчика) Мислений експеримент і валідність експерименту
Мислення та розумові операції Мислення як психічний пізнавальний процес
Міжпредметні зв’язки логопсихології Мінливість – спадкова і не спадкова. Основні види мінливості і їх характеристика, причини, що її викликають
Мова Мовлення у філо- та онтогенетичному розвитку людини
Модель виробничих можливостей Мозок і Психіка: зв'язок основних структур мозку з психічними процесами і станами
Моральна сфера школярів. Мотиваційна сфера дитини раннього віку. Криза 3 років. Модулювання консультаційного діалогу щодо проблем кризи 3 років, психічних реакцій, що її супроводжують
Мотиваційна сфера особистості Мотиваційна сфера особистості юнацького віку
Мотиваційна сфера особистості юнацького віку Мотиваційний тренінг
Мотивація Мотивація до навчання у дорослих людей.
Мотивація емоцій Мотивація пізнавальної діяльності
Мотиви поведінки людини Навчальна практика із психології
Навчання – важлива характеристика суб’єктів навчальної діяльності, її критерії Напрями та особливості роботи психолога в медико-психолого-педагогічних комісіях
Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу Наука як особлива форма діяльності субєкта
Наукова проблема Національні символи та їх використання у політичній рекламі
Невідоме, як джерело творчої особистості Негативна та позитивна роль установок у житі людини. Основні групи мотивів особистості
Нейрофізіологічні механізми селективної уваги Несвідомі механізми людської поведінки
Нестандартна дитина (ліворукість, гіперактивність) і проблеми ефективної педагогічної взаємодії Норма в секслогії, варіанти, критерії
Оболочки спинного и головного мозга Обработка данных в СПСС до диплому з психології, ВМУРоЛ, 6 курс
Обработка данных в СПСС до диплому з психології, ВМУРоЛ, 6 курс Общность и отличие воспитания и самовоспитания
Оперативная зрительная память ребенка и ее показатели Опис професіїі психоаналітика
Описати професію психотерапевта Оргазм у жінок і чоловіків, види, значення.
Організаційно-ділові папери Організація проведення та особливості інтерпретації тестування
Організація психологічної служби в реабілітаційних, соціально-психологічних центрах (створити орієнтовну програму роботи психологічної служби центру). Організація роботи колективу. Попередження та усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу
Основи психології та педагогіки: спостереження за спілкуванням 2-ох людей Основи психотерапії у рамках із одного напрямку (гештальт)
Основні вимоги до працівника психологічної служби Основні вікові кризи: прчини, сутність
Основні динамічні характеристики етносу Основні етапи процесу психотерапії
Основні закони правильного мислення. Закон валютного третього і закон достатньої підстави Основні категорії управління та їх взаємозвязок
Основні напрями розвитку психології та їх характеристика Основні періоди дитинства їх характеристика
Основні поняття і принципи гештальтерапії Основні принципи діяльності нервової системи.
Основні принципи діяльності практичного психолога Основні статичні характеристики етносу
Основні формування антисоціальної поведінки Основні функціональні обов’язки медичного психолога.
Основные мотивы политической деятельности Особенности психологической помощи детям.
Особи та установи, які можуть залучатися до експертизи Особисті професійні спостеження юриста
Особистісні та характерологічні зміни при епілепсії Особистість і екстремальний стрес.
Особистість у аналітичній психології К.Г. Юнга Особистість.
Особливість психотерапевта Особливості авіаційно-інженерної психології
Особливості агресивних проявів учнів закладів середньої спеціальної освіти Особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розладах
Особливості взаємовідносин у молодій сім’ї Особливості взаємостосунків батьків і дітей в повних і неповних сім’ях
Особливості впливу на індивідуальну та масову свідомість Особливості дій членів екіпажу при захваті літака терористами
Особливості ділового спілкування, його види Особливості ділового спілкування: цілеспрямованість, регламентованість, відповідальність
Особливості дослідження відчуттів у загальній психології Особливості емоціонально-вольової сфери призивників.
Особливості застосування проведення тренінгу комунікативних вмінь для співробітників ресторанного бізнесу Особливості клінічних проявів психічних розладів у лівшей
Особливості клінічних проявів психічних розладів у лівшей Особливості наукового знання. Суб’єктивне і об’єктивне у науковому пізнанні.
Особливості проведення семінарів особистісного росту для вчителів у роботі практичного психолога Особливості профорієнтаційної роботи психолога зі старшокласниками загальноосвітнього навчального закладу
Особливості прояву лідерський якостей в умовах екстремальних ситуацій в галузі авіації Особливості прояву мотивації досягнення в юнацькому віці
Особливості прояву тривожності та страху у молодших школярів Особливості психічних процесів при хворобі. Память та мислення (шизофренія)
Особливості психологічних розладів при ендокринних захворюваннях Особливості психологічного захисту у дітей
Особливості психологічної готовності до материнства у вагітних жінок Особливості реалізації навичок між особистісного спілкування у команді операторів
Особливості реалізації принципу не нанесення шкоди людині оператору і збереження його життєвого благополуччя в СЛМ Особливості рекламного впливу на мотиви поведінки споживачів
Особливості роботи психолога телефону довіри Особливості роботи практичного психолога із старшокласниками
Особливості розвитку гностичної складової комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки Особливості розвитку тендерної ідентичності у дівчат-підлітків загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів
Особливості розвитку уяви в дошкільному віці Особливості самоставлення на різних стадіях емоційного вигорання перекладачі супроводжувачів
Особливості соціально-психологічної адаптованості старшокласників різної статі Особливості спілкування молодих школярів
Особливості сприйняття молодими школярами свого вчителя Особливості та інноваційні форми організації навчальної діяльності у вузі
Особливості української психологічної думки у вік Просвітництва Особливості управлінського та акмеологічного консультування в організації
Особливості ціннісно-смислової сфери у осіб, що працюють в особливих умовах (конкретизація вибірки на власний розсуд) Отношение к детям в семьях с давних времен до современных дней
Отчет по практике психология Оцінка морально-психологічної підготовки спортсменів і команд
Пам'ять Пам'ять, мислення, уява
Память и пластичность. Генетические механизмы памяти. Патопсихологічні порушення при шизофренії
Педагогічні здібності. Педагогічне вміння. Педагогічне спілкування Переживання хвороби у часі
Перші програми психології, як самостійної науки (60 роки 19 ст. – 10 роки 20 ст.) Пізнавальна сфера шестирічної дитини
Погляди І. Канта на природу психологічної науки Погляди молодих людей на шлюб та сім’ю (цінність сім’ї та шлюбу, образ сім’ї, образ партнерів чоловіка та жінки)
Подружні конфлікти Покажіть роль біологічних, вроджених і соціальних факторів формування здібностей особистості
Поняття внутрішньої мови Поняття норми і патології в клінічній психології
Поняття про психічні розлади. Психологія дитини з розладами мовлення Поняття самосвідомості у працях психологів
Поняття стилю у сучасній психології Поняття „особистість” в психології
Порівняльна характеристика психологічних особливостей хворих з вродженими та набутими дефектами обличчя Порівняльна характеристика харчування народів Латинської Америки та технології національних страв
Порушення соціальної функції при локальних ураженнях головного мозку Порушення уваги у дітей із затримкою психічного розвитку
Посмішка. Розкриття її функцій в управлінській діяльності. Постмодерністські теоретичні моделі роботи з сімейними проблемами
Потребность в доверительном общении, милосердии и поддержке Походження, ознаки та хід хвороби (шизофренія)
Практична робота з практичної психології, ІПКДСЗУ, 2 курс Практична робота по профпідбору
Предмет і завдання психології праці Предмет методики викладання психології
Предмет юридичної психології Предмет, завдання та методи диференціальної психології
Презентація (міні-лекція), інструктаж і коментарі тренера як компоненту тренінгу Презентація в Microsoft PowerPoint, КГПУ, 3 курс.
Презентація на тему: Предмет та методи психології дитячої. Сучасний стан і завдання психології дитячої. Презентація на тему: Становлення навчальної діяльності у дошкільному віці. Характеристика готовності до навчання у школі шестирічок
Принципи організації та проведення тренінгу (вирішення конфліктів) Принципи психологічного дослідження.
Принципи психологічної підтримки людини у кризовому стані (клієнт-центрований підхід) Причини тривожності у дітей молодшого шкільного віку
Причинність політичної поведінки Проаналізуйте, за якими зовнішніми проявами можна дізнатися про зміни у психіці людини ( напр., про зміни її думок, поглядів, відношення до чого-небудь, умілості, поінформованості)
Проаналізуйте, які можуть бути небажані і неприпустимі варіанти професійного розвитку, їх попередження (профілактика) і виправлення (корекція). Проблема агресивності учнів закладів середньої спеціальної освіти і шляхи її подолання
Проблема вікової періодизації психологічного розвитку Проблема девіантної поведінки в психології
Проблема національного характеру Проблема розлучення у психологічному консультуванні
Проблема системного підходу у психології Проблема співвідношення мозку і психіки
Проблеми взаємодії психолога з представниками суміжних професій Проблеми екологічної психології
Проблеми експериментального дослідження психіки Проблеми розвитку уваги в психології
Проблеми сенсу життя в ранньому юнацькому віці Проведення психолого-лінгвістичної експертизи
Проведення експертизи здатності давати свідчення Проведення експертизи патологічного афекту
Професійна деформація як результат впливу професійної діяльності на особистість Професійне становлення студента як фахівця з вищою освітою.Методологічні аспекти методики викладання психології.Самоконтроль та його розвиток в процесі самостійної роботи студента.
Професійно важливі якості Процес створення образів уяви.
Психические нарушения при черепно-мозговых травмах Психічна сутність уяви
Психічне відображення і поведінка тварин на стадії інтелекту Психічні проблеми морального розвитку дитини від молодших школярів до юнацького віку
Психічні процеси в діяльності людини оператора та їх психологічні особливості Психічні стани людини в трудовій діяльності
Психоаналіз: співвідношення свідомості та несвідомого Психодіагностика та психокорекція стресових станів у дітей молодшого віку
Психоз. Особливості психологічних процесів при хворобі. Память, мислення Психоз. Походження, ознаки, хід лікування хвороби. Трудовий прогноз
Психолінгвістична теорія О.О. Потебні Психологическая экспертиза неправдивости личности.
Психологические идеи античных натурфилософов. Самопознание, как путь человека к себе Психологические механизмы влияния на собеседника
Психологические термины, происходящие из легенд, мифов, жизненных историй Психологическое изучение концентрации внимания
Психологическое консультирование Психология женщины в климактерическом периоде
Психологічна допомога за наявності подружніх проблем Психологічна допомога при розлучені
Психологічна експертиза морального розвитку школяра Психологічна експертиза морального розвитку школяра
Психологічна експертиза психомоторних якостей Психологічна експертиза соціальної дезадаптивності дорослого
Психологічна експертиза соціальної зрілості дорослого Психологічна корекція мисленневих операцій у дітей з ЗПР
Психологічна корекція, діагностика післяродової депресії Психологічна культура викладача вищої школи
Психологічна проблематика реалізації процесного підходу до організації діяльності Психологічна характеристика лідера у спілкуванні
Психологічна характеристика соціальних груп Психологічне вивчення короткочасної пам’яті.
Психологічне вивчення параметрів емоційної сфери (емоційна стійкість, настрій) Психологічне вивчення ригідності мислення
Психологічне вчення Густава Теодора Фехнера: результати досліджень Психологічне здоров’я молоді в умовах сьогодення
Психологічне консультування батьків, які виховують дитину з порушеним психічним розвитком Психологічне консультування батьків, які виховують дітей з психічним недорозвитком
Психологічне консультування батьків, які виховують дітей з психічним недорозвитком Психологічне консультування в управлінській діяльності. Тренінгова корекція
Психологічне консультування з проблем самотності Психологічне насильство як провідна складова негативних умов розвитку дитини
Психологічний захист як спосіб зниження невротичних проявів старшокласників Психологічний аналіз віртуального та реального досвіду особистості
Психологічний аналіз ставлення людини до смерті в різних культурах Психологічний аналіз сфери застосування проективних методик
Психологічний клімат в трудовому колективі і його роль в професійній адаптації Психологічний портрет велогонок по типу професограми
Психологічний портрет виду спорта по типу профессограмми (карате) Психологічний портрет виду спорта по типу профессограмми (футбол)
Психологічний портрет спортивної жіночої аеробіки по типу професограми Психологічний спец-практикум на тему:"Системний адміністратор"
Психологічний супровід оптимізації… Психологічний супровід управлінської діяльності менеджера організації
Психологічні аспекти вибору професії. Психологічні аспекти сексуальності
Психологічні аспекти терапевтичної клініки Психологічні вимоги до особистості фахівця на сучасному етапі.
Психологічні засади роботи психолога зі спортсменами Психологічні засади управління політичними партіями
Психологічні методи реабілітації і управління внутрішніми ресурсами Психологічні методики оцінки кадрів
Психологічні основи гармонійного розвитку дитини Психологічні основи класифікації СЛМ (система людина машина)
Психологічні особливості агресивності у підлітковому віці та умови її подолання Психологічні особливості бажаної та небажаної вагітності
Психологічні особливості групової діяльності операторів Психологічні особливості депресивних станів у держслужбовця.
Психологічні особливості дітей шостого року життя Психологічні особливості емпатії
Психологічні особливості керуючих дій оператора Психологічні особливості міжособистісних взаємин підлітків з агресивною поведінкою
Психологічні особливості мотивації вибору професії учнів старших класів Психологічні особливості пам'яті у дітей старшого шкільного віку
Психологічні особливості підбору людей для професії Психологічні особливості подолання депресії засобами тілесно-орієнтованої психотерапії(дорослі 25-45 р)
Психологічні особливості проявів агресивної поведінки у підлітковому віці Психологічні особливості реалізації різних форм влади відповідно до умов діяльності
Психологічні особливості розвитку вольових якостей в процесі занять фітнесом Психологічні особливості сімей з дітьми ДЦП
Психологічні особливості сприймання емоційної та раціональної реклами Психологічні особливості сприймання часу
Психологічні особливості стереотипів української молоді Психологічні особливості студентського віку
Психологічні особливості суїцидальної поведінки Психологічні особливості уяви в дошкільному віці
Психологічні особливості уяви хлопчиків і дівчаток старшого дошкільного віку (5-6р.) Психологічні особливості хворих із онкологічною патологією
Психологічні особливості цільової аудиторії, як фактор створення Психологічні погляди І.Канта
Психологічні прийоми політичних маніпуляцій Психологічні причини сімейних гендерних конфліктів та їх психокорекція
Психологічні проблеми особистості та суспільства, як наслідок досліджень генної інженерії та біотехнологій в галузі Психологічні реакції особистості на соматичні захворювання
Психологічні та дидактичні основи побудови навчальних курсів Психологічні технології політичних комунікацій.
Психологічні умови професійної адаптації молодого спеціаліста на першому робочому місці Психологічні умови формування іміджу професіонала
Психологічні уявлення епохи Бароко ХVII ст.. Р. Декарт та його психологічна праця „Страсті душі”. Поняття субстанції та принцип рефлексу Психологічні чинники впливу на настрій дитини дошкільного віку
Психологічній шлях особистості та метод її духовного саморозвитку Психологія адаптації особистості до соціального середовища
Психологія в літературній творчості Ф.М. Достоєвського Психологія вивчення інтерференції пам’яті
Психологія ВШ як галузь психологічної науки, предмет, основні категорії та завдання.3авдання методики викладання як фахової дисципліни.Спрямованість особистості студента та її роль Психологія життєтворчості особистості
Психологія злочинного діяння. Психологія керівника
Психологія консультування батьків які виховують дитину з ЗПР (затримка психічного розвитку). Психологія медичного працівника. Професійна деформація особистості медика
Психологія медичного працівника. Професійна деформація особистості медика. Психологія пізнання людини людиною
Психологія політичної поведінки особистості Психологія професій як наука, навчальна дисципліна, спеціальність
Психологія професійного ризику в системі психологічних наук Психологія реклами
Психологія реклами Психологія успіху
Психологія характеру: поняття, формування та типи Психологія читацьких інтересів молодших школярів
Психолого-педагогічні прийоми навчання за умови оптимального педагогічного спілкування Психосексуальний розвиток людини
Психосоматичні розлади і допомога психолога Психотехнічне забезпечення емоційно-мотиваційної моделі реабілітації
Психофизиологические методы управления внутренними ресурсами Психофізіологічні методи управління внутрішніми ресурсами
Психофізіологічні основи індивідуальних відмінностей Психофізіологічні основи індивідуальних відмінностей
Психофізіологія несвідомого Психофізіологія станів людини
Развитие памяти в старшем школьном возрасте Реабілітаційний потенціал особистості
Реабілітація при кризових станах людини. Ендогенний та екзогенний типи психологічної кризи. Релаксаційний тренінг при роботі з різними типами клієнтів
Реферат з психології, НАУ, 5 курс Рефлексія та інтуіція у творчому процесі
Рівні професійних деформацій Робота спихолога з методиками діагностування особливостей памяті
Розвиток і формування особистості Розвиток обдарованої особистості в умовах гуманізації освіти
Розвиток пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку Розвиток практичної психології за кордоном (практична психологія у Франції)
Розвиток психічної діяльності в пренатальному періоді Розвиток психології, як науки до періоду відкритої кризи 60 – рр. ХІХ ст. – 10 рр. – ХХ ст
Розробка уроку з психології за 4 курс ХНПУ Роль взаємин у сім’ї у розвитку емоцій дітей дошкільного віку
Роль взаємостосунків молодших підлітків з батьками та одонлітками у формуванні адекватного ставлення до себе Роль воображения в культурном развитии педагога
Роль дорослого у психологічному розвитку дитини Роль і значення памяті у діяльності оператора
Роль мимовільної і довільної уваги у процесі навчання дитини у школі Роль національних традицій в сімейних відносинах
Роль фантазії у ігровій діяльності дитини та творчій діяльності дорослого Самоактуалізація особистості майбутнього психолога
Самооцінка і її роль в розвитку особистості підлітка Самооцінка як психологічна категорія
Сексуальні реакції у жінок. Сексуальність в дитячому та підлітковому віці
Сенсорна адаптація та її значення в житті людини Синдром емоційного вигорання працівників call – центру
Сім'я та розвиток особистості Сімейні розстановки Б.Хелінгера як метод психологічного консультування
Сімя і шлюб Сім’я як об’єкт соціально-психологічної роботи
Сім’я як об’єкт соціально-психологічної роботи Соціальна і практична значимість психологічного консультування
Соціальна перценція або сприймання людьми один одного Соціальна перцепція або сприймання людьми один одного
Соціальна психологія особистості Соціальна психологія особистості
Соціальна психологія особистості Соціальні функції етнічних стереотипів
Соціально-психологічна характеристика масових явищ Соціально-психологічний аналіз вітчизняного політичного лідерства
Соціально-психологічні аспекти стресу Соціально-психологічні особливості взаємодії вчителя з батьками молодших школярів.
Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу Соціально-психологічні попередження виникнення чуток
Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи Специфіка психоконсультативної роботи з клієнтами, які втратили роботу
Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність» Спілкування як чинник формування особистості
Спілкування, як соціально психологічна проблема Спілкування, як соціально психологічна проблема
Сприйнаття рекламного повідомлення. Психологічні аспекти впливу реклами на особистість Становлення психології сімейних відносин
Статистичний аналіз залізничного транспорту по Україні Стилі сексуальної поведінки чоловіків та жінок
Стиль виховання як ймовірний фактор розвитку патології характеру (істероідний тип) Структура психіки в теорії Юнга
Структура та зміст психологічного консультативного процесу Структура та функції спілкування
Структурні компоненти теорії особистості: розвиток Сутність і значення смислових сенсів
Сутність працездатності та її фактори Сутність та основні характеристики вікової психології
Суфізм як система духовного самовдосконалення Сучасна психологія й історія психологічної думки в Україні
Сучасне поняття про свідомість і особистість в психології Сучасний стан професійної підготовки фахівців в умовах вищої школи
Сучасні напрями зарубіжної психології Сучасні напрямки зарубіжної психології
Сучасні проблеми наступності і перспективності та шляхи їх вирішення Сформулювати гіпотезу про вікові особливості памяті і розробити план її експериментальної перевірки
Тематика консультацій для батьків Темперамент і його основні типи
Темперамент особистості та його експериментальне дослідження Темперамент як прояв індивідуальності особистості
Темперамент, характер, здібності Тенер як ключова ланка забезпечення успішності тренінгу. Помилки в роботі тренера
Теоретико-методологічні засади роботи з групою. Вправи на формування навичок ведення групової дискусії Теоретичний аналіз феномену ліні в психології
Теоретичний аспект дослідження психологічних чинників страхів підлітків Теорія і практика тренінгової діяльності психолога стосовно особистісного зростання людини
Теорія особистості З.Фрейда Теорія особистості за Платоновим (структура)
Теорія розвитку мови Територіальна поведінка
Тестування як метод вивчення психіки Тип темпераменту – холерик та його психологічна характеристика
Типи екологічної свідомості Типи кульмінації у ділових конфліктах
Типологія девіантної поведінки Типологія наукових психологічних досліджень
Травматична теорія неврозів і психотерапії у аналізі Фрейда ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ ЮНАКІВ ПІД ВПЛИВОМ ТІЛЕСНИХ ЗМІН
Тренинги Тренінг ефективних телефонних переговорів
Тренінг лідерства, його застосування Тренінг партнерського спілкування
Тренінг профілактики психологічного вигорання. Тренінг управління персоналом
Труднощі у діяльності консультанта-початківця Увага та методи її дослідження
Увага, відчуття, сприймання Умови винекнення стресу і чинники підвищення стресостійкості
Управление стрессом Усвідомлене батьківство
Уява і творчість в юнацькому віці Уява. Пізнавальна сфера особливості; уява
Фактори професійного самовизначення в ранній юності Фактори, що впливають на вибір професії
Фактории що сприяють скріпленню сімейних стосунків Фобії: причини виникнення та лікування
Формальні розлади мислення і патопсихологічна діагностика Формування і розвиток гуманістичної психології
Формування стосунків між батьками та дітьми Формулювання гіпотези про зв’язок між статусом і самооцінкою особистості
Функції та форми прояву психіки людини Хамітов Н. В. – автор книги тендерного напряму «Самотність жіноча і чоловіча»
Характеристика емоційно-вольових властивостей особистості Характеристика підліткових девіацій
Характеристика типів темпераменту Харизматична особистість. Міф чи реальність
Харизматичний лідер в сучасній системі управління соціальною сферою Цілі та мотиви занять спортом. Відмінні особливості спортивної діяльності
Ціннісні орієнтації молоді. ЧАЕС, помилки операторів на ЧАЕС
Чинники вибору професії Чинники прихованої мотивації психологічної готовності студентів системи другої вищої освіти до професії практичного психолога
Чинники прихованої мотивації психологічної готовності студентів системи другої вищої освіти до професії практичного психолога Чинники розвитку психіки дитини. Розвиток і навчання
Чутки як соціально-психологічне явище: історія вивчення і сучасний стан проблеми Шкідливе впливання комп’ютерних ігор на людину
Шпаргалки з психології організації Шпаргалки з психології управління
Що таке Політична свідомість? Эмоциональная готовность к школьному обучению. Моделирование общих направлений консультирования родителей детей с эмоциональными нарушениями в младшем школьном возрасте
Юность как пора открытий (самоопределение в педагогике) Юридична психологія
Які маски одягають на себе люди у спілкуванні? Причини появи студентських сленгів. Чи руйнують вони суспільство? Поєднати студентські сленги з культурою професіного мовлення майбутнього юриста. Історія, мета студентських сленгів у суспільстві