Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Інновації \ Інноваційний менеджмент»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
1.Фактори успішності і невдач нововведень Аналіз інноваційної позиції підприємства на міжнародному ринку
Антикризове управління на підприємстві Види ефекту від реалізації інновацій
Види та принципи розробки інноваційно-інвестиційних проектів Державне регулювання економіки й інноваційних процесів в Україні
Державне регулювання економіки й інноваційних процесів в Україні. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Інтелектуальна власність та її захист. Навести приклад інновації.
Державне стимулювання інноваційної діяльності Екодизайн як інноваційний напрямок в розробці продукту.
Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття сутність зміст Задача з дисципліни "Інноваційний менеджмент", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 4 курс
Задача з дисципліни "Інноваційний менеджмент", КНЕУ, 4 курс Задача з економіки та організації інноваційної діяльності, НАУ, 4 курс
Задача з інноваційного менеджменту Задачі з дисципліни "Інноваційний менеджмент", НТУУ "КПІ", 4 курс
Застосування інформаційних технологій та комп’ютерних систем при створенні продуктивних і технологічних інновацій Інвестиційний проект має наступні показники прибутку і ставки дисконту, які диференційовані за роками:
Інноваційна діяльність підприємств. Інноваційний менеджмент
Інноваційний менеджмент Інноваційний менеджмент
Інноваційний проект вдосконалення комунікаційної діяльності в ПП «НА ВАЛІЗАХ» Інноваційний процес як об’єкт управління
Кейс-аналіз з дисципліни "Інноваційний менеджмент", КНЕУ, 5 курс Класифікації стратегій інноваційної діяльності підприємств
Конкурентоспроможність продукції, її значення і способи забезпечення Контрольна з економічних основ інновацій, Україна, 5 курс
Контрольна з інноваційного менеджменту, 5 курс МАУП Контрольна з інноваційного менеджменту, 5 курс МАУП – варіант 8
Контрольна з інноваційного менеджменту, 5 курс МАУП – варіант 9 Контрольна з інноваційного менеджменту, МАУП
Контрольна з інноваційного менеджменту, МАУП, 5 курс Контрольна з інноваційної діяльності за 1 курс АМУ
Контрольна з менеджменту, 5 курс МАУП – варіант 8 Контрольна з стратегічного менеджменту, 5 курс МАУП – варіант 8
Контрольна робота з дисципліни "Інноваційний менеджмент", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Інноваційний менеджмент", МАУП, 4 курс
Контрольна робота з економіки та організації інноваційної діяльності, НАУ, 4 курс Контрольна робота з інновацій
Контрольна робота з інноваційного менеджменту Контрольна робота з інноваційного менеджменту
Контрольна робота з інноваційного менеджменту Контрольна робота з інноваційного менеджменту
Контрольна робота з інноваційного менеджменту Контрольна робота з Інноваційного менеджменту, 6 курс
Контрольна робота з інноваційного менеджменту, Європейський Університет, 5 курс Контрольна робота з інноваційного менеджменту, Європейський Університет, 5 курс
Контрольна робота з інноваційної діяльності за 4 курс (КНЕУ) Контрольна робота з предмету "Дослідницький та інноваційні процеси", 5 курс, НУБіП
Контрольна робота з предмету «Інновації / Інноваційний менеджмент», Академія муніципального управління, 3 курс. Контрольна робота з предмету «Інновації / Інноваційний менеджмент», Київський гуманітарний інститут, 4 курс.
контрольна робота інноваційний менеджмент Малі інноваційні підприємства і їх роль в економіці
Методологічний інструментарій інноваційного менеджменту. «Дерево цілей». Формування системи управління змінами та інноваціями. Механізми управління інноваційною діяльністю. На прикладі Вашої організації проаналізуйте види ризику, які супроводжуються впровадженню конкретного інноваційного проекту. Спробуйте оцінити: інфляційний ризик, ризик незавершеного проекту, соціально-економічний ризик, податковий ризик, ризик нежиттєздатності проекту
Організація і управління іноваційною діяльністю підприємства Організація інноваційного підприємства у перехідній економіці
Основні стани інноваційних процесів і джерела їх фінансування Оцінка ефективності інноваційних проектів.
Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства Оцінка інвнстиційної привабливості окремих компаній та фірм
Оцінка інноваційного матеріалу, інноваційного клімату підприємства. Визначення інноваційної позиції підприємства Оцінка інноваційного потенціалу, інноваційного клімату. Визначення інноваційної позиції підприємства.
Проблеми формування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства Різновидності інновацій
Розробити стратегію роботи з клієнтами середнього та високого рівня, без суттєвого збільшення витрат. Система планування інновацій на підприємствах харчової промисловості
Стадії інноваційного менеджменту . Сутність методу виявлення груп патентів. Основні структурні складові Міжнародної патентної класифікації. Стандартизація та сертифікація: можливості та загрози для товарної інноваційної політики суб’єкта підприємництва
Сутність інновацій. Ознаки, покладені в основу класифікації інновацій Управління інноваційним розвитком підприємства
Фінансове забезпечення інноваційного процесу на підприємстві. Характеристика діяльності підприємства.Конкурентне середовище.Характеристика інноваційного потенціалу підприємства.Основні напрямки інноваційної політики.Описати (розрахувати) можливий соціальний, економічний, екологічний ефект від запропонованої інноваційної діяльності. ВАТ «ММК ім. Ілліча»
Характеристика діяльності підприємства.Конкурентне середовище.Характеристика інноваційного потенціалу підприємства.Основні напрямки інноваційної політики.Описати (розрахувати) можливий соціальний, економічний, екологічний ефект від запропонованої інноваційної діяльності.Компанія «Айрін» Характеристика інвестицій підприємства. Функції та методи управління інвестиційними проектами.
Характеристика сутності та методів інноваційного менеджменту у фірмах Японії та США «Поняття оцінки ефективності інноваційного проекту»