Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Міжнародні відносини»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
29278 Діяльність України в ООН
PR-ДЕПАРТАМЕНТИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ВІДОМСТВ PR-департаменти зовнішньополітичних відомств. Мета та завдання діяльності. Практичний досвід дипломатичних установ країн світу
Азербайджано-вірменський конфлікт Аналіз книги
Аналіз книги: "Современные международные отношения" книга 1 - Дмитрий Владиславович Кузнецов Аналіз книги: Америка и мир. Беседы о будущем американской внешней политики. (Авторы: Збигнєв Бжезинський и Брент Скоукфорт)
Аналіз книги: Поворот на Восток: Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора внешней политики России / И. А Макаров Аналіз книги: США и Восточная Азия. Борьба за "новый порядок" М. И. Крупянко, Л. Г. Арешидзе редакция 2010 года
Аналіз Плану Маршалла Аналіз рівня інформатизації країн ЄС на прикладі Угорщини
Аналіз статті Guerrieri L., Gust C., Lopez-Salido D. International Competition and Inflation: A New Keynesian Perspective // Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion P apers. – 2008. – № 918. – С. 2 — 46. / Електронний ресурс. - Режим доступу до журн. : http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2008/918/ifdp918.pdf Аналітика газового ринку в Європі
Аналітично-критична доповідь про програму ЮНЕСКО "Інформація для всіх" Антитерористична діяльність НАТО
Арктична політика Канади Аспекти Європейської інтеграції України
Афганістан під час правління талібів. Взаємодовіра між націями і основоположні принципи міжнаціональних відносин у суспільстві
Вирішити задачі з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс, 2017р. Відкриття другого фронту в Європі та його значення для перемоги у ІІ Світовій війні
Відносини Російської Федерації з країнами Корейського півострову в 90-х роках ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. Відносини США з країнами Латинської Америки в кінці 20-поч 21 століття.
Відносини України з Євросоюзом Війна у Перській затоці 1990 р. та її вплив па поляризацію політичних сил в арабському світі
Військово-технічне співробітництво в глобалізованому світовому господарстві Вплив асоціаціі с ЄС на видобуток калія та солі
Вплив війни за незалежність у США на крах Вестфальської системи міжнародних відносин Вплив здобуття незалежності Косово на міжнародну ситуацію на Балканах
Гельсінкський процес та створення ОБСЄ Геополітичний аналіз М'янмарської кризи
Глобальна стратегія НАТО: цілі, завдання, механізми реалізації Глобальна стратегія НАТО: цілі, завдання, механізми реалізації
Держава у політичній системі Діяльність ООН у сфері захисту
Діяльність ЮНЕСКО в сфері освіти Докладання сил суб’єктів у міжнародних відносинах - ЗАГАЛЬНА ТЕМА - НЕЛНЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ
Доповідь з дисципліни "Міжнародні відносини", КНУ ім. Т. Шевченка, 3 курс Доповідь з інтелектуальної інформаційної системи, НАУ, 5 курс
Доповідь з інтелектуальної інформаційної системи, НАУ, 5 курс Дослідіть значення тероризму для розвитку відкритих систем в умовах глобалізації, спираючись на соціосинергетичний підхід.
Еволюція зовнішньої політики Іспанії в умовах постбіполярного світу Еволюція зовнішньої політики Іспанії в умовах постбіполярного світу
Ескалація загрози міжнародного тероризму в умовах глобалізації суспільства Етно-національні особливості дипломатичного протоколу Сходу та Заходу на прикладі двох країн
Європейський банк розвитку та реконструкції Європейський союз.
Європейський союз. Європейський союз.
Європейський союз. Європейський союз.
Європейський союз. ЄС – федерація чи конфедерація
За методом стратегічного передбачення та попередження дати сценарій можливого розгортаня українського питання (на геополітичній політичній арені) Задача з валютно-кредитних відносин за 2 курс (КІМО)
Засоби масової комунікації у системі міжнародних відносин. Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами сусідами
Зовнішня політика Оланда по відношенню до конфлікту в Сирії Івент-аналіз
Імплементація концепції електронного уряду Польщі Інвестиційна діяльність ЄС
Інтернет-технології в українському туристичному бізнесі. Інформаційна безпека США
Інформаційна стратегія США відносно країн Азії Контрольна робота з предмету Міжнародна інформація
Контрольна робота з предмету Міжнародні економічні відонсини Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні системи та проблеми глобального розвитку", КГУ, 5 курс Контрольна робота з міжнародного права
Контрольна робота з предмету: Міжнародні відносини Контрольна робота з предмету: Міжнародні відносини, КГІ, 4 курс
Контрольна робота з предмету: Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах. КНУ імені Тараса Шевченка, 3 курс Контрольна робота з предмету: Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах. КНУ імені Тараса Шевченка, 3 курс
Контрольна робота з теорії міжнародних відносин Контроьна робота з предмету: Міжнародні відносини, КГІ, 4 курс
Конфлікт між Великобританією та Шотландією Концепт міжнародних відносин, який представляє автор книги
Концептуально-теоретичне забезпечення зовнішньої політики США в 40-50-ті рр. Корпоративна культура як інструмент забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії.
Культурне співробітництво України з Польщею куррсова робота міжнародні економічні відносини
Ліга Арабських Держав Ліга Арабських Держав
Ліга Арабських Держав Ліга Арабських Держав
Логіт-регресія Маніпулятивні технології в кризових ситуаціях між РФ та Україною
Маркетингова діяльність ТНК на ринку України Медіа супровід міграційної проблеми у Франції.
Международные экономические отношения Міжнародна політична інтеграція: сутність та вплив на формування глобалізаційного світу
Міжнародне авторське право Міжнародні автоперевезення
Міжнародні воєнні організації Міжнародні міжурядові організації та їх роль у системі міжнародних відносин.
Міжнародні організації з регулювання відносин на галузевому рівні в галузях промисловості Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки
Міжнародні правопорушення, їх види Міжнародні ринки та обладнання
Місце НІК у світовій торгівлі Наведіть методи боротьби з інформаційною асиметрією та оцініть їхню дієвість.
Незалежність Косово як феномен сучасних міжнародних відносин на Балканах Необхідність союзництва для України p Major Non-NATO Ally, Вигоди для США, Можливі проблеми для США
Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) — як концепція перебудови міжнародних економічних відносин Новий статус держави в умовах глобалізації. (країна – система)
ООН у політико-дипломатичній системі координат (1945-2017) Основні норми права, які регулюють діяльність транснаціональних корпорацій
Основні тенденції економічного розвитку латиноамериканських держав на сучасному етапі Особливості грузино-абхазького конфлікту
Особливості менеджменту в США Особливості участі українських регіонів у процесі формування розширеної Європи
Оцінка фінансових результатів експортної – імпортної діяльності фірми на зовнішньому ринку: сучасні проблеми і суперечності Перспективи розвитку конкурентоспроможних галузей економіки України
Перспективи Українського лідерства в ГУАМ Підтримання миру і міжнародної безпеки в діяльності ООН в умовах "холодної війни"
Польсько-українські стосунки з 2013 рого по сьогодні 2018 Поняття дипломатичної мови та дипломатичного листування
Порядок денний – 2000 (Agenda - 2000) та програма дій 2000-2006 Порядок денний – 2000 (Agenda - 2000) та програма дій 2000-2006.
Практична робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КІМВ, 3 курс Практична робота з дисципліни "Міжнародні відносини", КІМВ, 3 курс
Практична робота з міжнародних інтегрованих корпоративних структур, КІСКЗ, 4 курс Практична робота з предмету міжнародні інтегровані корпоративні структури, КІСКЗ, 4 курс
Презентація на тему: "Monetary Policy in Italy" Причини початку першої світової війни
Проаналізуйте чинники, які вносять зміну до соціальної структури суспильства. Проблеми та перспективи реалізації екологічної політики США
Проблеми та перспективи співробітництва України та Російської Федерації в енергетичній сфері Рада національної безпеки США
Реальні опціони як інструмент захисту від ризиків у міжнародному бізнесі Рецензія на статтю Інни Спасибо-Фатєєвої «Украинские кодексы на хуторе близ Европейского Союза. Согласованность новаций, связанных с юридическими лицами, оставляет желать лучшего»
Розвиток культурних взаємин між Україною та Російською Федерацією Розпад СРСР та його міжнародні наслідки
Роль ООН в сучасних процесах глобального економічного регулювання та соціального розвитку. Роль ООН у діяльності боротьби з тероризмом
Російсько-американські відносини як важливий фактор світової політики та міжнародних відносин РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Світовий ринок банківських послуг в умовах глобалізації Свобода від рабства, підневільного стану та примусової праці
Сербія після втрати надії на міжнародне право: сценарії можливих територіальних компенсацій Службове відрядження працівників підприємства за кордон
Соціальне забезпечення в ЄС Соціокультурний історичний та геополітичний аспекти міждержавних відносин України та Республіки Польша
СПЕЦИФІКА КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА СВІТОВОМУ РИНКУ АВІАБУДУВАННЯ Специфіка міжнародного бізнесу в умовах транзитивної економіки
Співробітництво України з НАТО на сучасному етапі Структура та динаміка розвитку міжнародного ринку послуг
Суб’єкти та об’єкти міжнародних економічних відносин Сучасна світова енергетична безпека та дипломатія, роль в ній України
Телекорпорації Голандії ТНК Японії
У чому полягає суть місії Гесса? Україна в ЄС: ризики та перспективи
Україна на світовому ринку продовольства Україно-російські відносини
Українсько - польські відносини ; Ukrainian - Polish relations Участь України у створенні співдружності незалежних держав
Фінансові кризи (банківські, боргові, валютні) та їх вплив на стан платіжного балансу Формування єдиного світового фінансового сектору
Формування єдиного світового фінансового сектору Формування єдиного світового фінансового сектору
Формування єдиного світового фінансового сектору Формування єдиного світового фінансового сектору
Фючерсні й форвардні контракти в міжнародному бізнесі, порівняльна характеристика Характерні особливості слів-номінантів у текстах офіційно-ділового стилю
Ялтинська конференція як свідчення самої високої співпраці між СРСР, Великобританією та США