Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Переклад»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
False friends of interpreter Lexical Replacements
Original English names on the map of the USA Peculiarities of translation of texts on Electronics.
Translation on the level of phonemes Варіативність вигуків у сучасній американскій англійскій та їхній переклад українською (соціокультурний аспект)
Вербальні засоби вираження обсцінного компоненту в англомовному кінодискурсі та специфіка їх відтворення українською мовою Вживання граматичних трансформацій під час перекладу англомовних простих речень (на прикладі творів Ш.Бронте)
Відтворення контекстуальних значень артиклю під час перекладу Відтворення прецедентних феноменів англомовного політичного дискурсу в українських перекладах
Відтворення стилю автора в перекладі на матеріалі оповідань Роальда Дала Вплив контексту під час перекладу синтаксичних структур англійської мови (на прикладі творів О. Вайльда)
Два паралельні методи контролю лінгвістичних норм Еквівалентність та адекватність у перекладах поетичних текстів (переклад з англ.)
Еквівалентність, адекватність, перекладність Еквівалентність, адекватність, перекладність.
Заголовок в текстах публіцистичної прози, його структура, основні функції та проблеми перекладу Засоби передачі у галузевому перекладі значень складних дієприкметникових конструкцій
Збереження семантичної структури художнього образу на матеріалі поезії Емілі Дікенсон Історія перекладу з часів Київської Русі
Конверсія як продуктивний спосіб словотвору в сучасній англійській мові в аспекті перекладу Контрольна робота з предмету Переклад і редагування документів різних типів та жанрів
Контрольна робота з дисципліни перекладознавство, 1 курс Контрольна робота з предмету "Переклад", НАУ, 5 курс
Контрольна робота з предмету: Вступ до галузевого перекладу, НАУ, 2 курс Лексика, що провокує перекладацькі помилки: фразеологічні одиниці, омонімічні терміни, сленг, лексичні іносказання
Лексико-граматичні особливості мови нормативних документів МОЦА Лінгвістичні характеристики рекламних текстів та способи їх перекладу
Лінгвокультурний аспект перкладу текстів в рекламному дискурсі Міжмовні інтерференції в газеті День
Мовні засоби маніпуляції в англомовному політичному дискурсі та принципи їх відтворення в українському перекладі Мовні засоби персуазивності в американських трейлерах та особливості їх перекладу українською мовою
Мовностилістичні засоби реалізації експресивності та емоційності в англомовній публіцистиці та специфіка їх відтворення українською мовою Модель мовної особистості перекладача Юрія Андруховича
Неперекладність поезії як герменевтична проблема "Редагування науково-технічних перекладів" Об’єктивність перекладу роману Шарлоти Бронте „Джейн Ейр”.
Основні вербальні засоби вираження обсцінного компонента в англомовному кінодискурсі Основні відтворення дискурсних маркерів в українських перекладах романа Дж. Мартіна
Особливості відтворення у галузевому перекладі значень складних інфінітивних конструкцій Особливості перекладу англійського сленгу на українську мову
Особливості перекладу дитячої літератури Особливості перекладу дитячої літератури з української мови німецькою
Особливості перекладу інвертованих членів англійського речення на українську мову (на матеріалах науково-технічних текстів) Передача особливостей стилю Сомерсета Моема при перекладі українською мовою
Переклад англійських питальних речень: прагматичний аспект Переклад і редагування документів різних типів та жанрів
Переклад і розвиток літератури Переклад лексичних та синтаксичних прийомів на матеріалі С. Моема «Лицедії» та «Розмальована завіса»
Переклад метафори в науковому стилі. Переклад офіційно-ділових текстів та документів
Переклад термінів з агентивними суфіксами в галузевих текстах Переклад термінів та власних імен в галузевій літературі (анг. мова)
Переклад термінологічної лексики в технології Блокчейн Переклад художнього тексту
Перекласти додані файли Погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на проблему одиниці перекладу
Практика перекладу з англійської мови, НАУ, 6 курс Прийом адаптації у перекладі дитячої англомовної літератури
Проблеми машинного перекладу Ритмічні особливості поетичного перекладу
Розказати про едитологію та її зв'язок з іншими науками. Пояснити, у чому полягає відмінність між словами напрям і напрямок; нервувати і нервуватися Роль рематичного компоненту в усному повідомленні
Семантико-стилістичні особливості перекладу англомовних термінологічних неологізмів (на матеріалі підмови фінансів) Специфіка відтворення прагматики німецькомовних фразеологізмів (на основі німецьких казок)
Специфіка перекладу текстів різних функціональних стилів Структура, семантика та переклад англійських неологізмів
Структурні особливості онімів сучасного анімаційного дискурсу Сучасне ділове листування: семантика і прагматика
Трьохетапна модель усного перекладу в працях українських науковців