Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
30282 Анализ эффективности производства, НАУ, 2 курс
Організація, структура та напрямки використання фінансових ресурсів на підприємствах України, 4 курс 1. Метод визначення конкурентоспроможності заснований на теорії конкурентної переваги.
OLX SWOT-аналіз компанії
Акціонування як форма приватизації Амортизаційна політика в Україні
Амортизаційна політика підприємства Амортизаційна політика підприємства
Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання Амортизаційна політика підприємства у ринкових умовах господарювання
Анализ потенциала рынка стекла Анализ эластичности спроса и предложения по цене
Анализ эффективности производства, НАУ, 2 курс Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та його вплив на темпи зростання виробництва Аналіз використання мотиваційного механізму діяльності підприємства
Аналіз використання не матеріальних активів підприємства Аналіз витрат підприємства
Аналіз внутрішнього середовища організації ПРАТ "МОЛОКІЯ" Аналіз грошових потоків підприємства
Аналіз діяльності підприємства Аналіз економічної діяльності сільськогосподарського підприємства
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ПРІНТ-ЕКСПРЕС” Аналіз забезпечення основними засобами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
Аналіз і планування доходів підприємтсва. Аналіз інфраструктури підприємства
Аналіз інфраструктури підприємства та напрямки її розвитку і вдосконалення АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІСІ НА ПРИКЛАДІ КУА „КІНТО”
Аналіз підприємства Аналіз підприємства “Київський лікеро-горілчаний завод”
Аналіз рентабельності господарської діяльності підприємства та обґрунтування її підвищення Аналіз рівня прибутковості вітчизняних підприємств хлібопекарської галузі
Аналіз системи “витрати - випуск - прибуток Аналіз статей з предмету "Депозитарна діяльність", 4 курс, КНЕУ
Аналіз та оптимізація асортиментно-товарної політики підприємства Аналіз та планування доходів підприємства від операційної діяльності
Аналіз та управління оборотними коштами підприємства Аналіз утворення прибутку підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності та рентабельності підприємства Аналіз фінансових ресурсів підпрємства
Банкрутство підприємства та його санація Банкрутство підприємства: механізм визначення і схеми подолань «ОБУХОВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
Банкрутство та санація підприємства Бізнес план, 4 курс, ВМУРоЛ
Бізнес-план з дисципліни "Економіка підприємства", 3 курс Бізнес-план з дисципліни "Економіка підприємства", 3 курс
Бізнес-план з дисципліни "Економіка підприємства", 3 курс Бізнес-план з дисципліни "Економіка підприємства", 3 курс
Бізнес-план з дисципліни "Економіка підприємства", 3 курс Бізнес-план з дисципліни "Економіка", 3 курс
Бізнес-план розвитку сфери послуг (будівельної компанії) Бізнес-план розвитку сфери послуг (будівельної компанії)
Бізнес-план, 2 курс, КНЕУ Бізнес-планування діяльності підприємства в умовах світової економічної кризи
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності Вдосконалення системи управління персоналом підприємства
Вдосконалення складу витрат на виробництво продукції як чинника зміцнення фінасового стану організації. Вдосконалення стратегії розвитку інвестиційної діяльності підприємства
Вибір стратегії фірми з метою підвищення її прибутковості Види та методи формування цінової політики підприємоста
Видова структура основних фондів, чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах. Сучасна система підвищення кваліфікації працівників і забезпечення умов для високопродуктивної праці. Загальна характеристика та види цін на продукцію (послуги). Визначення техніко-економічних показників роботи дільниці.
Визначити прибуток від реалізації, балансовий прибуток, середньорічну вартість основних фондів, загальну рентабельність, яка б показувала рівень використання матеріальних ресурсів підприємства, рентабельність реалізованої продукції, фондовіддачу, фондомісткість. Визначити ріст продуктивності праці в умовно-натуральних вимірниках за даними, наведеними в таблиці
Визначити, яким методом нарахування амортизації краще скористатися (подвійно-залишкової амортизації чи кумулятивним), якщо початкова вартість верстата 120 тис. гри., витрати на його транспортування та монтаж складають 15 тис. грн., прогнозований нормативний термін експлуатації - 7 років. Виконати завдання з дисципліни "Економіка підприємства", 3 курс, НТУ
Виконати завдання з дисципліни "Економіка підприємства", 3 курс, НТУ Виконати контрольну роботу з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс, 2018 р.
Виконати практичні завдання з дисципліни " Економіка підприємства" Використання реальних опціонів в межах економічного обґрунтування інвестиційних проектів підприємства
Виробнича інфраструктура підприємства Виробнича інфраструктура підприємства та підвищення ефективності її використання (пп.2.3. та 3 розділ)
Виробнича потужність підприємства та методика її розрахунку Виробнича практика
Виробнича програма підприємства, номенклатура і асортимент продукції Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування
Виробнича структура підприємства Виробнича структура підприємства та напрямки її вдосконалення в сучасних умовах
Виробнича структура та напрями її оптимізації. (на прикладі підприємства Виробничо-організаторська практика
Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємств Витрати на виробництво продукції та шляхи їх зниження ВАТ «Ічненський завод сухого молока та масла»
Витрати на виробництво продукції та шляхи їх зниження ВАТ «Ічненський завод сухого молока та масла» Виьбір цільового ринку для підприємств малого бізнесу
Відзив на автореферат дисертації З. П. Двуліт на тему: «Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту» Відповіді на екзаменаційні питання
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Економіка підприємств", КНУ ім. Шевченка, 2 курс Відповіді на екзаменаційні питання з економіки підприємства, Університет Україна, 4 курс
Внутрішні ціни та методи їх формування Вплив економічних факторів на конкурентоспроможність підприємства.
Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства Вплив конкурентної політики держави на ефективність роботи підприємств в умовах ринку
Вплив конкурентної політики держави на ефективність роботи підприємств в умовах ринку Выбор целевого рынка для предприятий в сфере малого бизнеса.
Державне регулювання сектора економіки малого і середнього бізнесу Державне регулювання цін та ціноутворення на споживчому ринку
Джерела фінансування інвестицій на фінансово-неспроможному підприємстві Дивідентна політика підприємства
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ Діагностика основних факторів конкурентного середовища. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства. Аналіз економічно-господарської діяльності підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Рехау»
Діагностика фінансового стану підприємства Діагностика якості продукції
Ділова документація в підприємницькій діяльності. Контроль правильності ведення службової і кадрової документації Діяльність вертикально інтегрованих компаній в Україні
Дослідження використання основних засобів підприємств транспорту Дослідження використання основних засобів підприємств транспорту
Дослідження використання основних фондів підприєаств Дослідження впливу зовнішніх факторів на економіку функціонування підприємства у ринковому середовищі
Дослідження ефективності функціонування ТОВ "Поліпром" Дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства та пошук шляхів її підвищення
Дослідження прибутковості підприємства в умовах конкурентного середовища Дослідження проблем формування кадрового потенціалу промислових підприємств
Дослідження системи оподаткування підприємства. Дослідження стану підприємств
Доходи підприємства Екзаменаційні питання
Екологічний потенціал підприємства Екологічно-економічні аспекти функціонування підприємства в умовах сталого розвитку
Економіка - задача Економіка підприємств
Економіка підприємств Економіка підприємств галузі зв’язку
Економіка підприємства ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Економіка підприємства - тести Економіка підприємства відповіді на 89 питань
Економіка підприємства. ХТ – 03з Економіка підприємство за економіки підприємств за 2 курс (ВМУРоЛ)
Економіка та організація інноваційної діяльності Економіко - правові основи формування вартості підприємства
Економіко-правове обгрунтування асортиментної політики підприємства Економіко-правові аспекти функціонування підприємств харчової промисловості (на прикладі ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»)
Економіко-правові аспекти функціонування підприємств харчової промисловості ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» Економічна безпека підприємства
Економічна оцінка ризику діяльності геодезичних підприємств Економічне обгрунтування товарної політики підприємства Магазин "Сільпо"
Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання
Економічне обґрунтування підвищення інвестиційної привабливості підприємства на прикладі ВАТ „Ласунка” (кондитерська фабрика) Економічне обґрунтування та оцінка ефективності впровадження нових виробів
Економічний моніторинг (оперативний аналіз) господарювання підприємства готельного бізнесу в установах ринкових відносин. Економічний підхід до раціональної трудової діяльності
Економічні показники діяльності підприємства Експорт одного виду продукції, поставка разова, доставка будь-яким транспортом до кордону, розрахунки: домен тарний акредитив.
Експрес-аналіз фінансової економічної діяльності підприємства Електронна комерція як складова частина онлайнового бізнесу. Основні напрямки забезпечення інформаційної безпеки України
Ефективність вдосконалення форми і систем оплати праці на підприємстві Ефективність використання інтелектуальної власності
Ефективність використання лізингу в діяльності підприємства. Ефективність використання лізингу діяльності підприємства
Ефективність використання оборотних коштів підприємства Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства торгівлі і шляхи її підвищення
Ефективність господарської діяльності. загальні поняття та оцінка Ефективність діяльності підприємницької діяльності фірми та обгрунтування стратегії її підвищення
Ефективність економічної діяльності і забезпечення конкурентоспроможності підприємства Ефективність підвищення конкурентоздатності виробничого підприємства
Ефективність роботи спільних підприємств і шляхи їх підвищення Ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та напрям її підвищення
За попередньою оцінкою інвестора на практичну реалізацію цього проекту необхідно витратити протягом першого року інвестиційного циклу 700 тис.грн., а другого – 1000 тис.грн. Загальна сутнісна характеристика оборотних коштів підприємства та методи їх нормування
Загальна сутнісна характеристика основних фондів підприємства Загальна сутнісно-змістовна характеристика підприємницької діяльності
Загальна характеристика ЖКГ ТОВ «Б БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОДОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ». Аналіз структури. Оцінка фінансового стану Загальна характеристика інвестиційної діяльності підприємства
Задача з Внутрішній економічний механізм, НУХТ, 5 курс Задача з внутрішньо – економічного механізму підприємства
Задача з внутрішнього економічного механізму підприємства, НАУ, 4 курс Задача з внутрішнього економічного механізму підприємства, НАУ, 4 курс
Задача з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 5 курс Задача з дисципліни "Фінансовий аналіз", НАУ, 2 курс
Задача з Екоміки підприємства, 4 курс Задача з економіки та організації та планування, АМУ, 4 курс
Задача з економіки підприємств Задача з економіки підприємств ВМУРоЛ „Україна”
Задача з економіки підприємства Задача з економіки підприємства
Задача з економіки підприємства Інститут туризму ФПУ 3 курс Задача з економіки підприємства, 3 курс, КНЕУ
Задача з економіки підприємства, АМУ, 3 курс Задача з економіки підприємства, Європейський Університет, 4 курс
Задача з Економічне обґрунтування господарських рішень, НУХТ, 5 курс Задача з предмету Економіка підприємства
Задача з проектного аналізу Задача з управління фінансовою санацією, НАУ
Задачи Экономика предприятия Задачі з економіки підприємства, КУЕТТ, 3 курс
Задачі з внутрішньо-економічний механізм підприємства Задачі з внутрішнього економічного механізму підприємства, НУХТ, 4 курс
Задачі з внутрішнього економічного механізму підприємства, НУХТ, 4 курс Задачі з дисципліни "Економіка підприємств", КНЕУ, 6 курс
Задачі з дисципліни "економіка підприємств", МАУП, 3 курс Задачі з дисципліни "економіка підприємств", МАУП, 3 курс
Задачі з дисципліни "економіка підприємств", МАУП, 3 курс Задачі з дисципліни "економіка підприємств", МАУП, 3 курс
Задачі з дисципліни "економіка підприємств", МАУП, 3 курс Задачі з дисципліни "Економіка підприємства", МАУП, 5 курс.
Задачі з дисципліни "Економіка" КНУ, 6 курс Задачі з економіка підприємств.
Задачі з економіки підприємств Задачі з економіки підприємств за 2 курс
Задачі з економіки підприємств за 3 курс МАУП Задачі з економіки підприємств за 4 курс Інституту легкої промисловості
Задачі з економіки підприємства Задачі з економіки підприємства
Задачі з економіки підприємства Задачі з економіки підприємства
Задачі з економіки підприємства за 2 курс МАУП Задачі з економіки підприємства, НТУ, 6 курс
Задачі з економіки підприємства, ІР, 2 курс Задачі з економіки підприємства, КНУ ім.Шевченка, 2 курс
Задачі з економіки, НУХТ, 3 курс Задачі з малого бізнесу
Задачі з Обгрунтування господарських рішень та їх оцінка, КНЕУ, 3 курс Задачі з підприємницької діяльності, КНУТД, 3 курс
Задачі з Планування діяльності підприємства, НУХТ, 5 курс Задачі з предмета економіки підприємства
Задачі з предмету Задачі з предмету "Економіка підприємства", КНУ імені Тараса Шевченка, 1 курс
Задачі з предмету Економіка підприємства Задачі з предмету Підприємницька діяльність, КНУТД, 5 курс.
Задачі з предмету: Економіка туристичного підприємства, ІТФПУ, 3 курс Задачі з предмету: Потенціал підприємтсва. НУХТ, 5 курс
Задачі по внутрішній економіці за 2 курс Задачі по внутрішній економіці механізмів підприємства
Задачі по економіці підприємства з «Київського інституту міжнародної економіки підприємства» Задачі. Економіка підприємства.
Заробітна плата: форми, системи, методики розрахунку Зарубіжний досвід покращення фінансового стану підприємства (пункт 3.1. дипломної роботи)
Звіт виробничої практики з дисицпліни "Економіка підприємства", КНЕУ, 3 курс Звіт з практики з дисципліни " Економіка підприємств", КНЕУ ім.Гетьмана, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", 3 курс Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", КНЕУ ім. Гетьмана, 6 курс Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", КНЕУ, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", КНТЕУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", КНУТД, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", КРОК, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", КРОК, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", КРОК, 5 курс Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", МУФ, 6 курс
Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Економіка підприємств", НУХТ, 4 курс
Звіт з практики з економіки підприємства Звіт з практики з предмету "Економіка підприємств", Європейський університет (Київ), 4 курс
Звіт з практики з предмету "Економіка підприємств", Київський національний торговельно-економічний університет, 4 курс Звіт з практики з щдисципліни "Економіка підприємств", КНУ ім. Шевченка, 4 курс
Звіт з практики зі спеціальності "Облік і аудит", КНУКІМ, 5 курс Звіт з практики на основі ТОВ "Номакс Україна"
Звіт з практики на тему: "Економіко-правові основи формування вартості підприємства", НУХТ, 6 курс Звіт з практики НВП „Енергія 2000”
Звіт з практики по підприємству ООО"Дніпроспецсталь" Звіт з практики по Плазама-Тек м. Вінниця, КНУ, 5 курс
Звіт з практики ТОВ «Вікна-Стар» Звіт з практики, з дисципліни "економіка підприємств", НТУУ КПІ, 5 курс
Звіт з практики,ТОВ «АГРО-ЮКРЕЙН» з дисципліни " економіка підприємств", КНУ, 5 курс Звіт по практиці з економіки підприємства за 6 курс КНУТД
Звіт про проходження виробничої практики у ТОВ «Догуш». Злиття Time Warner и AT&T
Злиття та поглинання підприємства: механізм, проблеми та перспективи Зміст і завдання фінансового плану
Зміст і завдання фінансового плану Зміст маркетингової цінової політики
Зміст, цілі та основні напрямки кадрової політики підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства" (на прикладі ТОВ «Максиген»)
Інвестиційна политика підприємств на прикладі ТОВ СТТ Інвестиційна привабливість підприємства та основні фактори, що впливають на неї
Інвестиційна привабливість торгівельного підприємства та методи її оцінки Інвестиційний менеджмент як метод антикризового управління. Активізація інвестиційного процесу в Україні. Інвестиційні проекти та основні методи їх оцінки
Інвестиційний, технічний і організаційний процес на підприємстві Інноваційна діяльність
Інноваційна та інвестиційна діяльність. Інноваційні малі нові підприємства в Україні
Інтенсифікація сільського господарства Інфраструктура в системі виробництва
Кадри підприємства, їх склад та структура. Оренда і лізинг як спеціальні форми довгострокового фінансування. Форми фінансової діяльності. Кадрова політика та завдання кадрової служби на сучасному підприємстві. Інвестиції: класифікація, структура. Цінні папери в Україні
Кадрове забезпечення на підприємстві Капітал підприємства та його сутність. Види капіталу підприємства. Поняття структури капіталу.
Капітал підприємства: формування та ефективність використання Кейс “HomeStar”
Кінцеві фінансово-економічні результати діяльності організації: комплексний аналіз і резерви їх поліпшення. Класифікація підприємства за формою, властивості майна, правовим статусом і формою господарювання. Оборотні кошти підприємства
Колективний договір Комерційна політика підприємства та напрями її вдосконалення
Комплексне обстеження підприємства Конкурентноспроможність підприємства та механізм її забезпечення
Конкурентоспроможність підприємства на матеріалах ТОВ «Данон Україна» Конкурентоспроможність підприємства та шляхи його підвищення
Конкурентоспроможність підприємства та шляхи підвищення Конкурентоспроможність торговельного підприємства та резерви її підвищення.
Контроль і оцінка діяльності Контрольна з екноміки за 5 курс коледжу
Контрольна з Економіка у готельно-ресторанному бізнесі, КНУКіМ, 5 курс Контрольна з економіки за 2 курс МАУП
контрольна з економіки за 3 курс Транспортно економічний університет Контрольна з економіки за 5 курс коледжу
Контрольна з економіки підприємств Контрольна з економіки підприємств за 2 курс МАУП
Контрольна з економіки підприємств за 3 курс МАУП Контрольна з економіки підприємств за 4 курс (АМУ)
Контрольна з економіки підприємств, 1 курс НАУ Контрольна з економіки підприємства за 1 курс КНЕУ
Контрольна з економіки підприємства за 1 курс КНЕУ Контрольна з економіки підприємства за 1 курс КНУТД
Контрольна з економіки підприємства за 5 курс ДАСОА Контрольна з економіки підприємства, ІР, 5 курс
Контрольна з економіки підприємства, ІР, 5 курс Контрольна з економіки підприємства, ІР, 5 курс
Контрольна з економіки підприємства, МАУП, 2 курс Контрольна з економіки підприємства, МАУП, 6 курс
Контрольна з економіки підприємства, НАУ, 1 курс Контрольна з економіки підприємства, НТУ, 6 курс
Контрольна з економіки праці, 2 курс Університет «Україна» Контрольна з економіки торгівельного підприємства за 2 курс НАУ
Контрольна з малого бізнесу за 3 курс НУХТ Контрольна з Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, КНЕУ, 3 курс
Контрольна з основ підприємства за 3 курс „Екомен” Контрольна з основ правознавства за 2 курс НАУ
контрольна з предмету Контрольна з управління конкурентоспроможністю, МІУ, 3 курс
Контрольна з управління фінансовою санацією, НАУ Контрольна з управління фінансовою санацією, НАУ
Контрольна з фінансової санації та банкрутства підприємства, ХНУ, 5 курс Контрольна з фінансової санації, ИПКК, 2 курс
Контрольна із звітності підприємства Контрольна із звітності підприємства за 5 курс МАУП
Контрольна робота з організації та планування діяльності служби економічної безпеки Контрольна робота з предмету Економіка підприємства
Контрольна робота з предмету Економіка підприємства Контрольна робота з Антикризового управліня підприємством
Контрольна робота з внутрішнього економічного механізму підприємства, НУХТ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", КНЕУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", КНЕУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", КНУТД, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", МАУП, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", МУФ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", МУФ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НТУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НТУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НТУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НТУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НТУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НУБіП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НУБіП, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", НУХТ, 6 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства", КНЕУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "економіка підприємства", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Капітал", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Обгрунтування господарських рішень", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 4 курс Контрольна робота з дисципліни економіка підприємства, 4 курс, ІР
Контрольна робота з екноміки підприємств Контрольна робота з економіки і організації діяльності об'єднань підприємств
Контрольна робота з економіки підпирємства, КРОК, 4 курс Контрольна робота з економіки підприємств
Контрольна робота з Економіки підприємств Контрольна робота з Економіки підприємств
Контрольна робота з Економіки підприємств Контрольна робота з економіки підприємств
Контрольна робота з економіки підприємств Контрольна робота з Економіки підприємств (МАУП)
Контрольна робота з економіки підприємства Контрольна робота з економіки підприємства
Контрольна робота з економіки підприємства Контрольна робота з економіки підприємства
Контрольна робота з економіки підприємства Контрольна робота з економіки підприємства
Контрольна робота з економіки підприємства Контрольна робота з економіки підприємства
Контрольна робота з економіки підприємства Контрольна робота з економіки підприємства
Контрольна робота з економіки підприємства контрольна робота з економіки підприємства (МАУП 2 курс)
Контрольна робота з економіки підприємства за 3 курс (НУХТ) Контрольна робота з економіки підприємства, 2 курс КНЕУ
Контрольна робота з економіки підприємства, 4 курс МАУП Контрольна робота з Економіки підприємства, 4 курс, КНУКІМ
Контрольна робота з Економіки підприємства, 4 курс, НАУ Контрольна робота з економіки підприємства, АТСО, 3 курс
Контрольна робота з економіки підприємства, НАУ, 6 курс Контрольна робота з економіки підприємства, НУХТ, 5 курс
Контрольна робота з економіки та фінансів, КНЕУ, 3 курс Контрольна робота з економіки торгівельного підприємства
Контрольна робота з економіки туристичного підприємства Контрольна робота з економічних обґрунтувань господарських рішень, НУХТ, 4 курс
Контрольна робота з конкурентоспроможності організацій Контрольна робота з обґрунтування господарських рішень, НУХТ, 4 курс
Контрольна робота з організації підприємницької діяльності, ТЕУ, 4 курс Контрольна робота з підприємництва і бізнес-культури
Контрольна робота з планування діяльності підприємства, НАУ, 4 курс Контрольна робота з предмету
Контрольна робота з предмету "Економіка підприємства" Контрольна робота з предмету "Економіка та планування на підприємстві", 5 курс, КНУТД
Контрольна робота з предмету "Економічна ефективність діяльності організацій", МАУП, 2 курс Контрольна робота з предмету "конкурентоспроможність підприємства"
Контрольна робота з предмету "основи антикризового управління" Контрольна робота з предмету Економіка підприємства
Контрольна робота з предмету Економіка підприємства Контрольна робота з предмету Економіка підприємства
Контрольна робота з предмету «Економіка підприємств», Київський національний університет технологій та дизайну, 1 курс. Контрольна робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 5 курс
Контрольна робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 5 курс Контрольна робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 5 курс.
Контрольна робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 5 курс. Контрольна робота з предмету: Економіка підприємства, ЄУФІМБ, 2 курс
Контрольна робота з предмету: Економіка підприємства, КРОК, 5 курс Контрольна робота з предмету: Економіка підприємства, НТУУ"КПІ", 4 курс
Контрольна робота з проектного аналізу за 5 курс (КНУТД) Контрольна робота зі збутової діяльності, КПІ, 2 курс
Контрольна робота із дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс Контрольна робота із економіки підприємства
Контрольна робота по економіці підприємства за 5 курс МАУП-а Контрольная Экономика туристического предприятия
Контррольна робота з економіки підприємства Котрольна робота по економіці підприємства за 2 курс АМУ
Курсова робота з дисципліни "Економіа підприємств", НАУ, 3 курс Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс
Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 3 курс Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 4 курс
Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємства", НАУ, 2 курс Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємства", НАУ, 2 курс
Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємства", НАУ, 2 курс Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємства", НАУ, 2 курс
Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємтсва", НАУ, 2 курс Курсова робота з Економіки підприємства, 3 курс, НАУ
Курсова робота з предмету "Економіка підприємств", Державний економіко-технологічний університет транспорту, 3 курс Курсова робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 2 курс.
Курсова робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 2 курс. Курсова робота з предмету «Економіка підприємств», Національний авіаційний університет, 2 курс.
Курсова робота з предмету: Економіка підприємства, КНУТД, 2 курс Лизинг как форма обновления технической базы предприятия
Лізинг як фінансова форма підтримки підприємства Лізинг: світовий досвід та його значення для України
Майновий (метод акумулювання активів) метод оцінки вартості підприємства. Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання.
Маркетингова діячльність фірми та напрями підвищення її ефективності. Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції (Курсова - есе)
Маркетинговий потенціал підприємства та стратегія підвищення ефективності його використання Маркетингові комунікації в системі чинників підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ "Імперіант"
Матеріальна відповідальність за результати роботи Машинобудування
Методи підвищення ефективності використання капіталу підприємства. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми Методи управління інвестиційними ризиками на підприємстві
Методичні підходи визначення цільової структури капіталу підприємства Методичні підходи до аналізу використання та планування банківських кредитів
Методологічні підходи до раціональної трудової діяльності Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах господарювання
Механізм стимулювання Механізм управління основним капіталом підприємства
Механізм управління ціновою політикою підприємства з урахуванням його конкурентної позиції Механізм формування потенціалу підприємства
Міжнародний рух товарів, капіталів та робочої сили як системоутворююча світової економіки Міжнародно-економічна діяльність підприємства
Мікроекономіка. Економіка підприємства Місцеві податки
Монополістичний ринок праці і механізми реалізації монополістичної власності Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства в сучасних умовах господарювання
Наблюдательный лист ФРВ агента по регистрации, посадке и встрече Напрями оптимізації витрат на підприємстві
Науково-дослідна практика на тему: Вплив конкурентної політики держави на ефективність роботи підприємств в умовах ринку Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування та ефективність використання
Новітні технології господарювання – конкурентоспроможність виробництва Об'єднання підприємств: характеристика та особливості функціонування.
Обгрунтування внутрішніх резервів зростання продуктивності праці на підприємстві. Обгрунтування підвищення господарської діяльності підприємства
Обгрунтування підвищення ефективності господарської діяльності підприємства Обгрунтування пріоритетних напрямків розвитку підприємства
Обгрунтування програми підвищення платоспроможності підприємства Обгрунтування проектно технічного розвитку підприємства
Обгрунтування проекту підвищення ефективного формування та використання персоналу підприємства Обгрунтування проекту підвищення ефективності діяльності підприємства
Обгрунтування проекту підвищення ефективності діяльності підприємства Обгрунтування проекту підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
Обгрунтування розвитку науково-технічного потенціалу підприємства Обгрунтування техніко-технологічних інновацій в ДП "УЦМКР"
Обгрунтування цін на товари на прикладі "ХХХХ" Обґрунтування ефективності використання зарубіжної програми «Лізинг - мерседес»
Обґрунтування ефективності використання зарубіжної програми «Лізинг - мерседес» Обґрунтування і вибір стратегії зниження витрат на підприємстві
Обґрунтування інноваційного забезпечення ефективного функціонування бізнесу Обґрунтування необхідного обсягу і джерел фінансування інвестицій на підприємстві
Обґрунтування проекту ефективного використання ресурсів підприємства Обґрунтування проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства
Обґрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності Обґрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
Обґрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції Обґрунтування проекту створення системи управління якістю продукції (на прикладі ВАТ «Ковельський хлібокомбінат»)
Обґрунтування ринкової стратегії підприємства Обґрунтування системи формування собівартості технічних розробок в науково-впроваджувальному підприємстві
Обґрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємства. Обґрунтування стратегії підвищення ефективності господарської діяльності підприємства
Обґрунтування шляхів підвищення ефективності управління оборотними коштами базового підприємства АГРО-РИТМ Обігові кошти підприємства, джерела їх формування та ефективність використання
Облік витрат та оцінювання вартості товарно-матеріальних запасів та виміру прибутку. Розподіл прямих витрат за цільовими затратами. Ставка накладних витрат за єдиним тарифом. Ставка накладних витрат до центрів витрат. Облік і аналіз виробництва продукції в системі управління підприємства
Облік, аналіз і аудит витрат виробництва Облік, аудит і аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства
Облік, аудит і аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства Оборотний капітал підприємства
Оборотні кошти підприємства Обоснование оптимального типа суден для перевозки определенного рода груза на линии
Олігополістична конкуренція: зміст, особливості, суперечності. Опишіть основні етапи реструктуризації підприємства. Назвіть основні форми реструктуризації
Оплата праці Оподаткування малих підприємств.
Оптимізація структури потенціалу підприємства.ТОВ Азер Гласс Органи державного управління України система ДРЕ
Організаційно-економічні аспекти ліквідації підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності Організаційно-економічні особливості управління витратами підприємства
Організація ефективного контролінгу на ХХХХ Організація і методика аналізу та контролю доходів діяльності підприємства
Організація маркетингової діяльності підприємства Організація праці на підприємстві
Організація проектування підприємства Організація рекламних заходів і PR-акцій на промисловому підприємстві
Організація рекламних заходів і PR-акцій на промисловому підприємстві Організація фінансової роботи на підприємстві. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і платежів
Основи управління прибутковістю діяльності підприємства ( в загальному, не конкретне підприємство) Основні елементи виробничого потенціалу підприємства. Оцінка ефективності використання та можливостей управління
Основні риси сучасної молодіжної субкультури. види сучасних молодіжних субкультур. Молодіжна субкультура України. Основні фонди підприємств розповсюдження друкованої продукції та підвищення ефективності їх використання
Основні фонди підприємств. Основні фонди підприємства. Функції, методи та види управління підприємством. Калькуляція собівартості продукції
Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробництві, види оцінки. Стандартизація та сертифікація продукції в Україні і провідних країнах світу. Основы оценки финансовой устойчивости предприятия
Особливості здійснення державного контролю діяльності фінансових установ Особливості конкуренції та її вплив на інноваційну активність підприємства "Воронін"
Особливості монопольного ринку: аналіз наслідків Особливості розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України
Особливості та показники визначення ефективності випуску та реалізації (використання) різних видів цінних паперів Особливості формування виробничої програми підприємства в ринкових умовах
ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ЄРРОУМЕЙН УКРАЇНА» Оценить конкурентноспособность предприятия
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обгрунтування напрямків її підвищення
Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення Оцінка ефективності діяльності підприємства, в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Оцінка ефективності організаційних нововведень підприємства Оцінка ефективності форм та система оплати праці на підприємстві
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
Оцінка оборотних коштів підприємства на прикладі підприємства Оцінка підприємства при приватизації
Оцінка платоспроможності підприємства та шляхи її покращення (на прикладі Укррічфлот) Оцінка платоспроможності підприємства та шляхи її покращення (на прикладі Укррічфлот)
Оцінка ресурсного потенціалу підприємства Оцінка системи планування діяльності підприємств в сучасних умовах
Оцінка та покращення використання трудового потенціалу Оцінка та покращення використання трудового потенціалу
Оцінка та покращення використання трудового потенціалу Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства
Оцінка, оновлення та використання основного капіталу підприємства Оцінювання і формування конкурентних переваг бізнесу
Патентування та державна реєстрація нематеріальних ресурсів Персонал і продуктивність на підприємстві
Персонал підприємства як об'єкт управління Персонал підприємства, його склад, структура
Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці Підвищення ефективності діяльності рекрутингого агенства на прикладі компанії
Підвищення ефективності роботи підприємства (тільки 2 і 3 розділи) Підвищення ефективності системи стемулювання праці на підприємстві ТОВ „Прінт-Експрес”
Підвищення конкурентоспроможності продукції Підприємство та персонал підприємства.
Підприємство як сучасна форма господарювання. Описати загальну структуру підприємства. Сутність, функції, принципи, види підприємства, його значення. Організаційно-правові форми та типологія підприємницької діяльності. Підприємство: сутність, форми, основні напрямки і проблеми розвитку
Підтримка малого і середнього бізнесу державою в Австрії Підтримка малого і середнього бізнесу державою в Італії
Підтримка малого та се переднього бізнесу державою у Німеччині Підтримка малого та середнього бізнесу державою у Франції
Планування витрат Планування діяльності підприємства. Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві. Управління якістю продукції (послуг) підприємства.
Планування діяльності підприємства. Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві. Управління якості продукції, послуг підприємства. Планування ефективності діяльності підприємства в умовах ринку (на прикладі НВП „Енергія 2000”)
Планування загального обсягу оптового товарообороту торговельного підприємства Планування капіталу підприємства ТОВ РИТЕЙЛ ТРЕНД
Планування обсягу та структури активів підприємства Планування підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.
Планування підвищення продуктивності праці на підприємстві Планування показників з праці, заробітної плати на підприємстві
Планування поточних витрат в підприємствах готельного і ресторанного господарства Планування продажу товару промисловим підприємствам
Планування продуктивності праці по факторах Планування розвитку діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання
Планування соціального розвитку та організаційної культури колективу підприємства Планування соціального розвитку та організаційної культури колективу підприємства
Планування чисельності та складу трудових ресурсів підприємства Планування якості продукції
Планування якості продукції на підприємстві Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственном предприятии на примере ЗАО
Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними Показники виробничо-господарської діяльності підприємства
Показники та шляхи кращого використання матеріальних ресурсів Показники чисельності працівників, їх визначення. Кадрова політика підприємства
Политика ценообразования на предприятии. Політика оплати праці підприємства
Порівняльний аналіз політики стимулювання розвитку малих підприємств в Польщі та Україні Потужність підприємства. Групування витрат підприємства по статтям калькуляції.
Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.(ПІІ) Практика захисту підприємств від недобросовісної конкуренції
Практика захисту підприємств від недобросовісної конкуренції Практична контрольна робота з предмету: Економіка підприємства, КІМО, 4 курс
Практична контрольна робота з предмету: Економіка підприємства, КІМО, 4 курс Практична робота з дисципліни "Економіка підприємств", КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 4 курс
Практична робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс Практична робота з дисципліни "Економіка підприємств", НАУ, 2 курс
Практична робота з дисципліни "КНУ ім. Шевченка", 2 курс Практична робота з предмету «Економіка підприємств», Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 5 курс.
Практична робота з предмету «Економіка підприємств», Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 5 курс. Практична робота з предмету «Економіка підприємств», Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 5 курс.
Предприятие в современном бизнес окружении Презентація підприємства Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія
Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. Прибуток як фінансове джерело розвитку підприємства
Принципи побудови, види та тенденції розвитку виробничих структур підприємства Проблемы мультиколлинеарности
Проблемы налогообложения малого бизнеса в условиях интеграции экономики украины в мировое сообщество Програма реструктуризації конкретного підприємства
Продуктивність праці в промисловості та її показники Продуктивність праці: чинника зростання, резерви та напрямки підвищення.
Регулювання та оцінка виробничих запасів Резерв підвищення ефективності експортних операцій підприємства
Резерви зменшення собівартості продукції Резерви та основні напрямки зниження матеріалістичності продукції
Резерви та основні напрямки зниження матеріаломісткості продукції Рейдерство в Україні
Реклама як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства Реклама як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства "Альтернативні джерела"
Рентабельність сільськогосподарського виробництва та шляхи її підвищення Рецензія на статтю - Жигірь А. А. Фінансові аспекти еколого - економічного регулювання підприємницької діяльності / А. А. Жигірь. // Ефективна економіка. - 2015. - № 9
Рівень та пріоритетні напрями підвищення ефективності виробництва продукції підгалузевими підприємствами Річний звіт підприємства
Розкриття інформації про необоротні активи у звітності підприємства ЗАТ ВТШФ „Дана” Розподіл прибутку та дивідендна політика підприємства
Розподіл прибутку та дивідендна політика підприємства Розрахувати показники: відтворення основних фондів, технічної озброєності праці і ефективності використання основних фондів
Розрахувати показники: відтворення основних фондів, технічної озброєності праці і ефективності використання основних фондів. Сформулювати висновки. Розрахунки та аналіз показників ефективності відтворення виробничих основних фондів підприємства «Росток»
Розрахункова курсова робота з економіки підприємства за 2 курс НАУ Розрахункова частина курсової роботи з дисцитпліни економіка підприємства на тему "Нормування оборотних коштів підприємства"
Розробка асортименту товарів виробничого призначення Розробка бізнес плану розвитку послуг тур підприємства
Розробка бізнес-плану промислового підприємства (ювелірного підприємства ТОВ „Гемма”) Розробка бізнес-плану сонацій підприємств
Розробка економічної стратегії підприємства Розробка і фінансування інноваційних проектів
Розробка інвестиційної політики підприємства Розробка конкурентної стратегії підприємства
Розробка корпоративної стратегії підприємства на прикладі ЗАТ „Оболонь” Розробка пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ „Уманьавтодор”
Розробка та впровадження інноваційного проекту Розробка та обгрунтування програми зниження витрат підприємства
Розробка та реалізація корпоративної стратегії підприємства Розроблення та реалізація конкурентної стратегії підприємства
Роль реклами та формування попиту на туристичні послуги (на прикладі туристичної фірми „Ютур”)Роль реклами та формування попиту на туристичні послуги (на прикладі туристичної фірми „Ютур”) Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин
Система оподаткування на підприємстві Система продовольчого забезпечення населення України
Система та порядок планування Система управління витратами на підприємстві
Система управління людськими ресурсами Система управління персоналом підприємства
Система управління ресурсами підприємства та підвищення ефективності її функціонування Склад та структура капіталовкладень підприємства
Собівартість продукції та принципи її формування Собівартість продукції, зміст та значення для ефективності господарської діяльності
Соціальна діяльність та ефективність виробництва: обґрунтування та визначення взаємного впливу Специфіка оцінки вартості бізнесу як показника ефективності роботи компанії в умовах економічної нестабільності .
Статистичні дані про операційні витрати з реалізованої продукції за видами економічної діяльності; індекси споживчих цін на товари та послуги. Стратегії інноваційного ринку
Стратегії ціноутворення в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури Стратегічне планування розвитку підприємств
Стратегічне управління (на прикладі підприємства) Стратегічний розвиток підприємства (тільки 1 розділ)
Стратегія корпоративного зростання бізнесу Стратегія оновлення продукції підприємства
Стратегія оновлення продукції підприємства Стратегія планування діяльності підприємств
Стратегія розвитку і підвищення ефективності маркетингового потенціалу підприємства Стратегія розвитку і підвищення ефективності маркетингового потенціалу підприємства
Стратегія розвитку і підвищення ефективності маркетингового потенціалу підприємства «ХХХХ» Стратегія розвитку підприємства у ринкових умовах господарювання
Стратегія управління підприємством Структура та зміст бізнес-плану
Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму Сутнiсть товарних запасiв, їхнє значення в торговому процесi, основнi принципи обґрунтування їхнiх обсягiв
Сутнісна характеристика виробничих фондів підприємства. Особливості формування структури персоналу різних підприємств та організацій різних типів, розмірів і форм власності. Сутність і значення економіки праці в організації.
Сутність планування. Види планів у діяльності підприємства Сутність та завдання організаційної діагностики підприємства
Сутність та функції системи управління сучасним підприємством Сутність, цілі та особливості формування цінової політики підприємств
Сучасна політика ресурсозбереження Сучасна практика сільськогосподарського страхування
Сучасна фіскальна політика в Україні Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист.
Сучасні концепції виробничого та соціального маркетингу Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств в сучасних умовах та конкурентоспроможності продукції підприємств.
Сучасні тенденції розвитку виробничих структур промислових підприємств Тему берем любую
Тенденції зміни законодавчої бази діяльності підприємств в Україні Теоретико-методичні засади конкуренції та конкурентної спроможності
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Теретичні основи управління конфліктами
Техніко-технологічна база виробництва. Банкрутство і ліквідація підприємства. Технологія зберігання і переробки продукції птахівництва
ТОВ "Номакс Україна" Товарні запаси підприємств розповсюдження друкованої продукції та шляхи підвищення ефективності їх використання
Товаропостачання підприємства торгівлі та напрямки його вдосконалення. Удосконалення мотиваційного механізму використання трудового потенціалу підприємства ТОВ „КСД – Київ”
Удосконалення мотиваційного механізму використання трудового потенціалу підприємства ТОВ „КСД – Київ” Удосконалення організації виробництва
Удосконалення організації оплати праці на підприємстві. Удосконалення тарифної системи оплати праці працівників на підприємствах ЖКГ
Удосконалення управління активами транспортного підприємства Управление затратами на предприятии
Управління вартістю підприємства Управління витратами на підприємстві на основі ТОВ
Управління залученням банківських кредитів на торговельному підприємстві Управління кадрами. Продуктивність праці
Управління конкурентними перевагами підприємства Управління конкурентоспроможністю підприємства
Управління конкурентоспроможністю підприємства Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства Управління матеріальними запасами підприємства.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю на прикладі компанії ХХХХ Управління обсягами та структурою виробництва на підприємстві
Управління операційними витратами підприємства: механізм та шляхи вдосконалення Управління персоналом на підприємстві
Управління підвищенням конкурентоспропожності малого підприємства Управління прибутковістю підприємства
Управління процесом розробки нових товарів на підприємстві Управління розвитком персоналу підприємства
Управління товарними запасами оптового торговельного підприємства Управління формуванням товарно-матеріальних запасів підприємства
Фінансова стійкість підприємства та обґрунтування проекту її забезпечення Фінансовий лізинг як джерело оновлення основних засобів підприємства.
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності Фонд оплати праці його складові
Форма власності Форми регулювання господарської діяльності. Особливості правового становища окремих видів підприємств.
Форми фінансової підтримки підприємництва та їх аналіз Форми функціонування внутрішнього економічного механізму
Формування виробничої програми на підприємстві в ринкових умовах Формування ефективного мотиваційного механізму діяльності підприємства.
Формування ефективного мотиваційного механізму діяльності працівників підприємства Формування ефективної системи мотивації персоналу на підприємстві
Формування основних фінансових ресурсів підприємства Формування системи знижок на продукцію підприємства
Формування та виконристання оборотного капіталу підприємства Формування та ефективне використання нематеріальних активів підприємства
Формування та ефективне використання нематеріальних активів підприємства. Формування та реалізація стратегічних цілей підприємства
Формування якості продукції з метою підвищення її конкурентоздатності Франчайзінг як особлива форма організації бізнесу
Функціональні стратегії підприємства Характеристика і особливості організації праці персоналу на підприємстві готельного господарства
Характеристика сутності оптового товарообігу Характеристики сучасного ринку праці
Цивільна авіація в транспортній системі України. Дослідження умов та ефективності діяльностіпідприємства. Організація економічних служб на підприємстві. Ціни. Cтруктура фондів, чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах. Сучасна система підвищення кваліфікації працівників і забезпечення умов для високопродуктивної праці.
Часовий лаг (період) оцінки ефективності стратегічних рішень: проблеми та критерії вибору. Шляхи економії матеріальних ресурсів на підприємстві
Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства Шляхи підвищення ефективності фінансового механізму підприємства
Шляхи прискорення науково-технічного прогресу (НТП) в харчовій і переробній промисловості Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства
Шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства Шляхи удосконалення закупівельної політики підприємства торгівлі (ТОВ
Шпаргалки з економіки підприємства, КУРВ, 3 курс Щоденник з практики, 4 курс, КІБіТ
Экономика предприятия. Отчет по практике