Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий аналіз»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
20294 "Аналіз джерел фінансування підприємства та оптимізація структури капіталу"
Аналіз власного капіталу підприємства Аналіз джерел формування фінансових ресурсів
Аналіз ділової активності підприємства Аналіз ефективності використання майна
Аналіз законів підприємства та їх оптимізація Аналіз руху грошових коштів на підприємстві
Аналіз статистичної звітності підприємства Аналіз фінансових результатів
Аналіз фінансових ресурсів Аналіз фінансових ресурсів підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансової стабільності Київського заводу шампанських вин «Столичний» Аналіз якості прибутку і факторів прогнозування фінансових результатів підприємства
Аналітичне забезпечення проведення фінансової санації на підприємстві. Бізнес-план як складова фінансового планування підприємств
Використання необоротних активів Вирішити задачу з дисципліни "Фінансовий аналіз", 4 курс, НАУ
Дивідендна політика підприємств і методи виплати дивідендів Жорстко детерміновані моделі факторного аналізу
Задача з дисципліни "Фінансовий аналіз", НАУ, 3 курс Задача з предмету: Фінансовий аналіз, КНУ імені Шевченка, 4 курс
Задача з фінансового аналізу за 5 курс Задачі з дисципліни фінансовий аналіз, 3 курс, МАУП
Задачі з предмету "Фінансовий аналіз" (4 курс, Європейський університет) Задачі з фінансового аналізу, ДЕТУТ, 4 курс
Задачі з фінансового аналізу, КГУ, 4 курс Задачі з фінансового аналізу, МАУП, 3 курс
Інформаційна база фінансового аналізу Інформаційна база фінансового аналізу та її аналітична обробка. Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства..
Комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта Консолідована звітність підприємств холдингових компаній і підприємств, які мають закордонні дочірні підприємства. Аналіз ціни й загальної вартості зовнішньоекономічного контракту.
Контрольна з фінансового аналізу Контрольна з фінансового аналізу
Контрольна з фінансового аналізу Контрольна з фінансового аналізу
Контрольна з фінансового аналізу Контрольна з фінансового аналізу за 6 курс КДАВТ
Контрольна з фінансового аналізу за 6 курс КДАВТ Контрольна з фінансового аналізу за 6 курс КДАВТ
Контрольна з фінансового аналізу(НАУ) Контрольна з фінансового аналізу, 4 курс Європейський університет
Контрольна з фінансового аналізу, 5 курс УФЕІ Контрольна з фінансового аналізу, 5курс УФЕІ
Контрольна робота по фінансовому аналізу Контрольна робота з предмету Фінансовий аналіз
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий аналіз", ДАСОА, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий аналіз", ДАСОА, 6 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий аналіз", ДАСОА, 6 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий аналіз", КНУТД, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий аналіз", МУФ, 6 курс Контрольна робота з предмету "Фінансовий аналіз", КНТЕУ, 5 курс
Контрольна робота з предмету "Фінансовий аналіз", КНТЕУ, 5 курс Контрольна робота з предмету Фінансовий аналіз
Контрольна робота з предмету Фінансовий аналіз Контрольна робота з предмету «Фінансовий аналіз», Національна академія управління, 4 курс.
Контрольна робота з предмету: Фінансовий аналіз, КНЕУ, 4 курс Контрольна робота з предмету: Фінансовий контролінг, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс
Контрольна робота з фінансового аналізу Контрольна робота з фінансового аналізу
Контрольна робота з фінансового аналізу Контрольна робота з фінансового аналізу
Контрольна робота з фінансового аналізу за 4 курс (КІБІТ) Контрольна робота з фінансового аналізу, МАУП, 5 курс
Курсова работа з фінансового аналізу, НАУ МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ
Мета, зміст і завдання фінансового аналізу Метод фінансового аналізу
Методика аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств Методичні особливості оцінки платоспроможності та ліквідності підприємства та їх удосконалення
Обгрунтування шляхів зміцнення фінансової стійкості підприємства Обґрунтування проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства
Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційними проектами підприємства Оподаткування прибутку підприємства та його роль в регулюванні фінансово – господарською діяльністю
Оптимізація валютного ринку Організатори торгівлі цінними паперами та вплив їх діяльності на фінансування суб’єктів господарювання
Основні напрями і види фінансового аналізу. Особливості фінансового аналізу в умовах інфляції.
Оцініть платоспроможність підприємств на початок і кінець року. Оцінка вантажного автомобіля
Оцінка ділової активності підприємства з метою її підвищення Оцінка доходності (рентабельності підприємства)
Оцінювання фінансових ризиків діяльності підприємства з метою обґрунтування механізмів ризик-менеджменту. Планування матеріальних запасів і грошових резервів підприємства
Поведінка споживача Показники ефективності використання активів підприємства. Коефіцієнти „ділової активності”.
Правовий статус учасників ринку цінних паперів. Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів. Практична робота з предмету Фінансовий аналіз
Практична робота з предмету «Фінансовий аналіз», Державний економіко-технологічний університет транспорту, 3 курс. Розвиток ринку іпотечних цінних паперів в Україні
Сутність зовнішньоекономічного договору(контракту) та аналіз базових умов контракту, їх відповідність Міжнародним правилам інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС. Поняття тісного зв’язку головного та дочірнього підприємства і відносної незалежності останнього. Тестові завдання з предмету: Фінансовий аналіз, АМУ, 4 курс
Філософія – відповіді на тести і питання та реферат. Фінансова звітність, яка використовується для фінансового аналізу: зміст, показники, переваги та недоліки.
Фінансова стабільність підприємства та методичні аспекти Фінансове оздоровлення підприємства
Фінансовий аналіз Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості
Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості. Формування основних засобів підприємства