Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
28065 29291
Проблеми ризику в праві екологічної безпеки Актуально-правові проблеми водокористування в Україні
Анотація до статті "Охорона атмосферного повітря у сучасному світі" (Яцишин Р.В.) Виключна морська економічна зона України.
Вирішити задачі з дисципліни "Екологічне право", 4 курс, КНЕУ Вирішити задачі з дисципліни "Екологічне право", 5 курс, 2016
Вирішити задачу з дисципліни "Екологічне право", 2 курс, КНУ ім. Шевченка Вирішити задачу з дисципліни "Екологічне право", 3 курс, 2018 р.
Вирішити задачу з дисципліни "Екологічне право", 5 курс, 2015 р. Відповідальність за екологічні правопорушення
Джерела права екологічної безпеки Екологічна безпека – мета екологічної політики держави
Екологічна мережа. Природні території та об’єкти, що особливо охороняються Екологічні права та обов’язки громадян в Україні
Еколого-правові проблеми охорони джерел питного водопостачання в Україні Еколого-правові проблеми поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО)
Задача з дисципліни "Екологічне право", КНУ ім. Т. Шевченка, 4 курс Задача з дисципліни "Екологічне право", КНУ ім. Т. Шевченка, 4 курс
Задача з дисципліни "Екологічне право", КУТЕП, 5 курс Задача з дисципліни "Екологічне право", КУТЕП, 5 курс
Задача з дисципліни "Екологічне право", КУТЕП, 5 курс Задача з дисципліни "Екологічне право", КУТЕП, 5 курс
Задачі з дисципліни "Екологічне право", КНЕУ, 2 курс Задачі з дисципліни "Екологічне право", КНЕУ, 2 курс
Задачі з дисципліни "Екологічне право", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Задачі з дисципліни "Екологічне право", КНУ ім.Шевченка, 3 курс
Задачі з дисципліни "Екологічне право", КНУ ім.Шевченка,2 курс Задачі з дисціпліни "Екологічне право", КНУ ім.Шевченка, 2 курс
Задачі з предмету Екологічне право Законодавчі засади національної екологічної політики та її мета
Земельна ділянка як об'єкт права Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 року Конвенція про охорону всесвітньої культурної природної спадщини
Контрольна робота з предмету Екологічне право Контрольна робота з дисципліни "Екологічне право", КНУ ім. Шевченка, 1 курс
Контрольна робота з екологічного права, 2 курс Контрольна робота з еколого-правової відповідальності, МАУП, 2 курс
Контрольна робота з предмету «Екологічне право»,Національний транспортний університет, 3 курс. Контрольна робота з предмету: Екологічне право
Контрольна робота з предмету: Екологічне право, КНУ імені Тараса Шевченка, 1 курс Контрольна робота з предмету: Екологічне право. МАУП, 3 курс
Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності
Космос як об'єкт екологічного права Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням екологічного законодавства (приклади лісове, водне, надра та інше)
Об'єкти правовідносин у сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян Оптимізація, гармонізація та уніфікація екологічного законодавства України у контексті міжнародних зобов’язань
Орендні земельні правовідносини Особливості міжнародної правової охорони атмосфери
Охорона вод від забруднення та засмічення: обмеження у використанні вод та земель водного фонду Поняття та елементи економіко-правового механізму в галузі екології
Поняття та предмет, метод, система та джерела екологічного права Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище та гарантії його реалізації.
Право державної власності на землю Право державної власності на природні об’єкти та їх ресурси
Право комунальної власності громадян на землю Право лісокористування
Правова охорона природно-заповідного фонду України Правова природа екологічного страхування, його значення у системі екологічного права
Правове забезпечення полювання Правові засади екологічної безпеки промисловості
Правові питання управління в галузі екології Правові форми екологічної експертизи
Правові форми охорони земель Правові форми права природокористування
Правові форми та види використання територій та об'єктів які входять до національної екологічної мережі Практична робота з дисципліни "Екологічне право", КНЕУ ім. Вадима гетьмана, 2 курс
Практична робота з дисципліни "Екологічне право", КНЕУ, 6 курс Практична робота із дисципліни "Екологічне право", КНЕУ, 4 курс
Предмет и методы экологического права в Украине Принципи та функції екологічного права України
Проблема використання водних ресурсів Проблема заповідної справи
Проблема удосконалення міжнародно-правового співробітництва в галузі екології Проблеми взаємодії міжнародного права навколишнього середовища (екологічного права) та міжнародного торгового права, зокрема права ГАТ і СОТ
Проблеми міжнародного екологічного права Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні
Проблеми реалізації права загального лісокористування Роль міжнародних неурядових організацій в розвитку та релізації міжнародного права навколишнього середовища
Система екологічного права України Система органов экологического управления
Співвідношення екологічного права та законодавства України Сучасні проблеми реалізації в Україні міжнародних екологічних умов
Сучасні публічно-правові та приватно-правові імперативи взаємодії людини та довкілля на території України Характеристика конвенції Ріо-де-Женейро по навколишньому середовищу і розвитку від 14 червня 1992 року
Черноморський біосферний заповідник. Стан, перспективи та проблеми охорони природних ресурсів.