Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Розрахунок тривалості технологічного циклу виготовлення продукції при різних видах поєднання операцій 1. Управління процесом проектування операційної системи. 2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. 3. Опишіть систему контролю якості продукції на Вашому підприємстві та розробіть план заходів щодо її вдосконалення.
Аналіз використання робочого часу менеджера Атестація робочих місць в птахівництві
Бізнес-план підприємства Бізнес-план по організації поліграф-підприємства
В ході виконання контрольної роботи студент повинен: Вдосконалення системи планування в організації. Організація операційної діяльності. Вдосконалення системи мотивації в організації.
Вибір оптимального варіанту організації виробничого процессу в часі Вивчення матеріальних потреб виробництва
Вивчення та формування попиту споживачів на товари в роздрібному торгівельному підприємстві Види виробничих запасів у системі підприємства
Визначення матеріальних потреб виробництва Визначити річну потребу в тарі та пакувальних матеріалах
Виробнича потужність підприємства та методика її розрахунку Витрати операційної системи та створення і ведення запасів
Відповіді на екзаменаційні питання з теорії організації, МАУП Головні поняття про операційну систему та принципи її функціонування
Дати загальну характеристику сучасних систем управління ланцюгом «постачання – виробництво – збут» (системи MRP, JІT, OPT) Дослідження діючої в організації системи винагородження працівників
Задача з операційного менеджменту, КНЕУ Задача з організації виробництва
Задачі Задачі з дисципліни "Організація виробництва / Операційний менеджмент", КНУТД, 5 курс
Задачі з операційного менеджменту Задачі з операційного менеджменту
Задачі з операційного менеджменту Задачі з організації виробництва, КНУТД, 4 курс
Задачі. Операційний менеджмент. КНУТД. 3 курс Збутова стратегія виробництва та методи її розробки
Звіт з практики за спеціальністю "Організація виробництва", МАУП, 4 курс Зробити таблицю калькуляції по оплаті праці будь-якої організації
Контрольна з операційного менеджменту за 3 курс НУХТ Контрольна з операційного менеджменту за 4 курс Унівврситет ринкових відносин
Контрольна з операційного менеджменту, ІТФПУ, 4 курс Контрольна з організації бізнесу, 4 курс Університет «Україна»
Контрольна з організації виробництва за 1 курс „Екомен” Контрольна з організації виробництва за 4 курс КНУТД
Контрольна з організації виробництва за 5 курс Контрольна з організації та технології торговельної діяльності за 1 курс МАУП
Контрольна з планування діяльності Контрольна з планування діяльності
Контрольна з предмету Контрольна робота з предмету Організація, планування та управління підприємствами галузі
Контрольна робота з дисципліни Контрольна робота з дисципліни "Операційний менеджмент", ІПКДСЗУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Операційний менеджмент", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва
Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", КГІ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Організація виробництва", НУХТ, 4 курс Контрольна робота з економіки і організації виробництва, НАУ, 5 курс
Контрольна робота з операційного менеджменту Контрольна робота з операційного менеджменту
Контрольна робота з операційного менеджменту Контрольна робота з операційного менеджменту, 3 курс, МАУП
Контрольна робота з операційного менеджменту, КНТЕУ, 3 курс Контрольна робота з операційного менеджменту, КНТЕУ, 3 курс
Контрольна робота з операційного менеджменту, КНУТД, 4 курс Контрольна робота з організації виробництва за 4 курс (КНЕУ)
контрольна робота з організації виробництва, 2 курс КНЕУ Контрольна робота з організації і технології торговельних процесів, КНТЕУ, 1 курс
Контрольна робота з організації праці менеджера, КНУТД, 4 курс контрольна робота з організаціїї виробництва, 2 курс КНЕУ
Контрольна робота з організаційної поведінки Контрольна робота з основ виробництва, ЄУ, 4 курс
Контрольна робота з предмету Контрольна робота з предмету "Організаційна поведінка", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс
Контрольна робота з предмету "Організація виробництва", НТУУ "КПІ", 3 курс. Контрольна робота з предмету: Операційний менеджмент, МАУП, 4 курс
Контрольна робота із дисципліни "Операційний менеджмент" контрольна робота організація обліку ( КРОК- 5 курс)
Контрольна робота по операційному менеджменту за 4 курс КНЕУ Контрольна робота по операційному менеджменту за 4 курс КНЕУ
Контрольна робота по операційному менеджменту за 4 курс КНЕУ Контрольна робота по організації виробництва за 3 курс університету „Україна”
Контрольна робота по організації виробництва за 4 курс КНЕУ Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій
Курсова робота з операційного менеджменту Курсова робота з організації виробничих процесів на підприємстві ПЗ
Курсова робота з предмету "Організаця виробництва", НТУ Курсовий проект на основі перукарні
Курсовий проект на основі перукарні МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Місце і роль праці в системі факторів розвитку виробництва М’ясо-молочна продукція
Наявні концепції та теорії дослідження діяльності Нормування праці службовців
Облік операцій по нарахуванню персоналу та розрахунків із Пенсійним фондом і фондом соціального страхування України. Облік виплат за рахунок фондів страхування. Операционный менеджмент
Операційна діяльність підприємства. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи Операційна діяльність підприємства. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи. На прикладі підприємства з випуску товарів
Операційна діяльність підприємства. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи. На прикладі підприємства з випуску товарів запропонуйте заходи підвищення продуктивності операційної діяльності Операційний менеджмент у сфері послуг (на прикладі СТО)
Операційний менеджмент як система. Показники ефективності функціонування операційної системи. На прикладі підприємства з випуску товарів визначити норму виробничого запасу з видами матеріальних ресурсів Операційний менеджмент як система. Показники результативності. Функціонування операційних систем. На прикладі ВАТ «ФАРМАК» з випуску товарів визначте норму виробничого запасу за видами матеріальних ресурсів.
Організаційна ефективність використання риби Організаційні системи обслуговування робочих місць.
Організаційно-економічна характеристика типів виробництва Організація автоматичного та гнучкого автоматизованого виробництва
Організація виробництва Організація виробництва
Організація виробництва в заготівельних цехах Організація виробництва в цехах: доготівельний
Організація виробництва закладів барного господарства Організація енергетичного обслуговування виробництва
Організація забезпечення якості продукції Організація зайнятості та соціальний захист населення
Організація заробітної плати на підприємстві Організація зберігання товарів у ресторані
Організація і управління товарно-матеріальними запасами Організація матеріального стимулювання та матеріальна відповідальність на рівні підрозділів підприємств
Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом. Організація постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення їдальні
Організація постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення ресторану «Лінія кіно» Організація проектування виробничих систем
Організація рекламної діяльності на підприємстві готельного господарства Організація роботи структурних підрозділів основного виробництва (на прикладі заготівельних цехів) ресторану
Організація роботи міні-пекарні і борошняних цехів у закладах ресторанного господарства. Організація роботи структурних підрозділів основного виробництва (на прикладі кулінарного цеху)
Організація створення та функціонування торгівельної фірми Організація та методика аналізу використання коштів на оплату праці
Організація технології торгової діяльності Організація товарно-матеріальних запасів
Організація трудових процесів та напрями їх раціоналізації на підприємстві Організація, нормування та оплат праці на виробництві продукції садівництва
Організація, нормування та оплата праці в молочному скотарстві Організація, нормування та оплата праці в птахівництві
Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні овочів
Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні цукрових буряків Організація, нормування та оплата праці у свинарстві
Основи планування та організація підприємств Основні етапи та напрямки розвитку комунікативної теорії
Особливості розвитку українського ринку злиттів та поглинань Паливо та енергія
Підвищення рівня організації праці Підвищення рівня організації праці
Підприємство як самостійна виробнича система Планування виробничої програми
Планування діяльності підприємства Планування діяльності підприємства. Задача
Планування організації діяльності підприємства Поліпшення умлв праці.
Порівняльній аналіз рівноритмічної, різноритмічної і неритмічної виробничих структур Потокове виробництво
Практична робота з організації праці менеджера, КНЕУ, 4 курс Принципи формування мережевих організацій
Проаналізувати одиничні показники якості базового й нового верстатів і визначити інтегральний показник та рівень якості верстата Проблеми промислового виробництва України
Проблеми реформування виробництва Проблеми розвитку промислового виробництва в Україні
Проект в’язального цеху Проект організації багатоверстатного обслуговування
Проект розробки та впровадження норм та нормативів на одній з операцій Проектування та використання виробничих фондів
Процес організації та планування роботи транспортного господарства на підприємстві Процес планування ресурсного забезпечення операційної системи
Процес та створення операційної системи у сфері послуг Процесс організації та планування роботи транспортного господарства на підприємстві
Регламентація управлінської діяльності Реферат з предмету «Організація виробництва / Операційний менеджмент», Київський пофесійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 2 курс.
Розділ 2. Характеристика керування інформаційними та матеріальними потоками на промисловому підприємстві Розміщення продуктивних сил
Розрахункова робота з дисципліни "Операційний менеджмент", 3 курс Розрахункова робота з дисципліни "Операційний менеджмент", КНЕУ, 5 курс
Розрахункова робота з дисципліни "Операційний менеджмент", КНЕУ, 5 курс Розрахунок поточного (річного) плану соціально-економічного розвитку підприємства
Розрахунок поточного (річного) плану соціально-економічного розвитку підприємства Розробити установчий договір для товариства з обмеженою відповідальністю
Роль операційного менеджменту у забезпеченні конкурентоспроможності організацій невиробничої сфери Системи управління запасами
Системи управління запасами Системи управління запасами
Складіть програму обслуговування по будь-якому відомому Вам туру, чи по новому – запропонованому Вами Стандартизація та сертифікація як нормативний спосіб управління операційними системами
Стратегічне планування експортних операцій на підприємствах Структурна побудова інформаційно-аналітичної системи
Сутність виробничих систем, їхні класифікаційні рівні та елементний склад ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА ТА ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Техніко-організаційний рівень виробництва та шляхи його підвищення Технології маніпуляції
Типи виробництва Типи виробництва та їх вплив на організаційну структуру управління
Типи виробництва, та їх техніко-економічні характеристики Трудовой процесс и основы его проектирования
Удосконалення організації нормування праці Удосконаленя процесу організації послуг фітнес клубу
Умови праці на підприємстві, стан, проблеми та заходи покращення Умови, які необхідно виконувати для забезпечення високої якості рішень
Управління виробничими запасами Фінансові ресурси ІАС (інформаційно-аналітичної системи)
Формування операційної стратегії підприємства Характеристика закладу ресторанного бізнесу, його економічні показники. Аналіз системи постачання закладу.
Хліб та хлібобулочні вироби Шляхи та методи організації потокового виробництва
Шляхи удосконалення виробничої структури підприємства в умовах ринку Шляхи удосконалення організації праці на підприємстві
„Організаційні засади фінансового, управлінського та податкового обліку, економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту основних засобів на підприємстві молочної промисловості”