Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
4. Задача Бригада, що працює за умовами орендного підряду, за місяць має такі показники відпрацьованого часу і виконання норм (табл. 1). Єдиний фонд оплати становив 1 320 грн. Необхідно розподілити його з урахуванням відпрацьованого часу, присвоєних розрядів і коефіцієнтів трудової участі. Згідно з рішенням бригади, КТУ встановлюється залежно від виконання норм виробітку. Адміністративно-організаційна діяльність менеджера в сфері ресторанного бізнесу
Аналіз безробіття певного регіону (Київська обл. або Чернігівська) Аналітико-методологічні засади підвищення ефективності використання форм і систем оплати праці на підприємстві
Аналітична записка по безробіттю в Україні Безробіття та його рівень (Миколаївська область)
Безробіття та його рівень у Херсонській області. Безробіття як соціально-економічне явище та механізм його регулювання
Вдосконалення системи стимулювання працівників на малих підприємствах за рахунок використання методів нематеріальної мотивації Взаємозв’язок між інтенсивністю, якістю праці і заробітною платою
Визначення динаміки продуктивності праці та вплив на зміну продуктивності праці змін обсягів виробництва. Визначити коефіцієнт використання робочого часу.
Вирішення проблеми безробіття сільської молоді в ХХХХ Відповіді на запитання по економіці праці з МАУП-а
Головні субєкти ринку праці, їх інтереси на ринку праці України Державне регулювання доходів населення
Договірне регулювання оплати праці Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Доходи і витрати домогосподарств.
Дослідження людського розвитку Дослідження сучасних аспектів стимулювання праці працівників (виявлення недоліків і суперечностей діючої системи стимулювання праці та розробка рекомендацій щодо їх вирішення)
Еволюція профспілкового руху у світі Економіка праці та соц. політики
Економіка праці та соціально – трудові відносини ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Економіка праці та соціально-трудові відносини, задача Економіка праці – контрольна робота з НУХТ
Економіка – задачі з НУХТ Економіко - математичне програмування
Експертиза нормативно-правової бази соціального партнерства в Україні. Експлуатаційні витрати, їх визначення
Ергономічні аспекти праці Задача з економіки праці
Задача з економіки праці і соціально-трудових відносин Задача экономика труда
Задачі з економіки праці та соціально трудових відносин, КРОК, 3 курс Задачі з економіки праці та соціально-трудових відносин, КНЕУ, 3 курс
Зайнятість як передумова формування соціально - трудових відносин Законодавство України про зайнятість
Звіт по практиці з економіки праці за 6 курс Кабінетні дослідження. Планування товарообігу.
Класифікація норм і нормативів технічного нормування Контрольна з економіки праці за 3 курс МАУП
Контрольна з економіки праці за 3 курс МАУП Контрольна з економіки праці за 3 курс НУХТ
Контрольна з економіки праці і соціально-трудових відносин 3 курс КУРВ Контрольна з економіки праці і соціально-трудових відносин 3 курс КУРВ
Контрольна з економіки праці та соціально трудових відносин, ЄУ, 4 курс Контрольна з економіки праці, 3 курс НАУ
Контрольна з економіки праці, КНЕУ 3 курс Контрольна зі економіки праці за 5 курс ЦІПО
Контрольна робота з дисципліни "Економіка праці та соціальні трудові ресурси", КНУТД, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка праці", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка праці", КНУТД, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Економіка праці", НТУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Економіка праці", НТУ, 4 курс Контрольна робота з економіки праці
Контрольна робота з економіки праці Контрольна робота з економіки праці
Контрольна робота з економіки праці Контрольна робота з економіки праці
Контрольна робота з Економіки праці (МАУП) Контрольна робота з Економіки праці за 3 курс (ІЕЕП)
Контрольна робота з економіки праці і соціально-трудових відносин Контрольна робота з економіки праці і соціальнотрудових відносин, АТСО, 3 курс
Контрольна робота з економіки праці і соціальнотрудових відносин, НУХТ, 4 курс Контрольна робота з економіки праці і соціальнотрудових відносин, НУХТ, 4 курс
Контрольна робота з нормування праці, КНЕУ, 4 курс Контрольна робота з нормування праці, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з предмету "Економіка праці", 3 курс, НУХТ Контрольна робота з предмету "Економіка праці", МУФ
Контрольна робота з предмету економіка праці Контрольна робота з ринку праці
Контрольна робота з ринку праці та функціонування ДСЗ Контрольна робота з ринку праці, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з управління трудовими ресурсами Контрольна робота по економіці праці з НУХТ
Контрольна робота по економіці праці за 3 курс КНУ Контрольна. Економіка праці. НУХТ. 3 курс
Контрольная по предмету "Економіка праці та соціально-трудові відносини", 4 курс, КНТЕУ Контрорльна робота з дисципліни економіка праці, 4 курс, ІР
Концепція дальшого реформування оплати праці в Україні Критичний огляд наукових публікацій за обраною тематикою
Курсова робота з економіки праці, НАУ, 4 курс Методи вимірювання продуктивності праці
Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
Напрями удосконалення трудового процесу на підприємстві Наукова організація праці. Зміст і основні напрямки.
Оптимізація трудового та виробничого процесу з позиції ергономіки Організація праці на підприємстві
Основні характеристики ринку праці в Україні Особливості і оцінка ефективності реалізації державних програм зайнятості
Особливості нормування та оплаті праці жінок в Україні Особливості оплати праці вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
Особливості пропозиції праці у кризовій економіці. Оцінка цілісного майнового комплексу в умовах купівлі-продажу на ринку нерухомості
Підвищення ефективності використання робочої сили на ринку праці Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці.
Практична робота з дисципліни "Економіка праці", КНЛУ, 7 курс Праця і людській ресурс
Проблеми безробіття в перехідній економіці України Проблеми нормування робочого часу персоналу вищої ланки управління та напрямки їх вирішення
Продукти праці на підприємстві: аналіз показників і факторів Проектування трудових процесів та організація робочих місць
Ринок праці: поняття і особливості. Методи нормування трудових процесів. Розкрийте сутність стимулювання фірмою добору персоналу. Процедура і критерії оцінювання персоналу
Розрахувати коефіцієнт відповідності кваліфікації робітників ступеню складності запланованих робіт. Розрахункова робота з дисципліни "Економіка праці", НАУ, 1 курс
Розробка організації праці на робочому місці в складі проекту створення нового підприємства Розробка організації праці на робочому місці в складі проекту створення нового підприємства
Розробка організації праці на робочому місці в складі проекту створення нового підприємства або його реконструкції Розробка праці з обраної тематики
Розробка прогнозів з обраної тематики. Розробка пропозицій з обраної тематики.
Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем за обраною тематикою Роль колективної угоди в умовах ринку
Система трудових показників, особливості їх планування та аналіз в сучасних умовах Складу групи функцій управління персоналом “підтримка кадрів”. Розкриття основних методів продуктивності праці.
Соціально-економічна захищеність особи в Україні: проблеми вибору та шляхи розв’язання(есе) Соціально-економічна оцінка рівня безробіття. Субьекти соціального партнерства . Предмет переговорів на всіх рівнях управління. Методи аналізу продуктивності праці.
Соціально-трудові відносини та їх розвиток в Україні Стан впровадження активних заходів на ринку праці України
Статистика, проблеми і недоліки профорієнтації в Україні Стратегія регулювання ринку праці. Пасивна та активна політика на ринку прац. Методика визначення показників ефективності праці
Страхування тимчасової втрати працездатності Структура чисельності випускників закладів освіти , що перебувала на обліку в службі зайнятості протягом 2009р
Сучасний ринок праці Тенденції розвитку внутрішніх економічних відносин на зарубіжних фірмах. Методи обчислення чисельності працівників виробничого підрозділу підприємства. Форми і джерела матеріального стимулювання.
Теоретичні основи статистичного вивчення продуктивності праці Управління організацією та обслуговуванням робочих місць
Управління трудовими відносинами. Форми малого бізнесу, їх розвиток і функціонування
Форми організації праці та їх класифікація в сільському господарстві