Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
29553 Стратегія розвитку бренду України в умовах діджиталізації міжнародного маркетингу
Адаптація персоналу Альтернативна енергетика України, енерго-ефективність та енергозбереження
Анадіз сучасного стану торгового балансу України (Аналіз зовнішньої торгівлі України) Аналіз балансу послуг України
Аналіз взаємовідносин України з СОТ Аналіз комплексних технологій створення інформаційного ресурсу мережі інтернет
Аналіз конкурентоспроможності ЄС в глобальних умовах розвитку (на прикладі Німеччини). Аналіз платіжного балансу України
Аналіз проблеми зовнішнього боргу України Аналіз стану і перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин України і Греції
Аналіз статей з міжнародної економіки (Україна на світовому ринку праці), КНЕУ, 3 курс Аналіз сучасних міграційних процесів в Україні
Аналіз сучасного стану та проблем іноземного інвестування туристичної індустрії України Аналітична робота на тему: Сучасні світові тенденції державних міжнародних запозичень.
Антикризова політика платіжного балансу країни (Україна) Базисна теорія митного тарифу. Еволюція міжнародної валютної системи. Міжнародна економіка Таїланду
Бізнес стратегії ТНК „Нестле” на світовому продовольчому ринку(только 2 и 3 разделы) Бізнес-планування спільних підприємств в Україні
Біржова торгівля валютою як форма міжнародної торгівлі Валютна політика в системі державної економічної політики України
Валютна політика країни, що розвиваються. Проблеми участі України в світовій валютній системі Валютно-кредитна політика України в сучасних умовах
Валютно-фінансові відносини – тенденції розвитку. Оптимізація та загальна характеристика зовнішньої торгівлі України. Валютно-фінансові методи торговельної політики.
Взаємодія попиту та пропозиції у міжнародній торгівлі Взаємодія України з СОТ (проблеми і перспективи)
Визначити загальну суму належних до оплати процентів за всіма варіантами Використання зовнішніх фінансових ресурсів у процесі світового економічного розвитку
Вимоги до економічних, політичних, соціальних характеристик країн учасниць ЄС. Вимоги до пакування і маркування товарів
Вирішення України у вирішенні глобальних проблем людства Вихід українського товару на іноземні ринки
Вихід на українських виробників на іноземні ринки Вихід українських виробників на ринки Білорусі.
Вихід українських виробників на іноземні ринки Війна в Афганістані
Вільні економічні зони в Китаї: позитивні результати та недоліки (проблеми) Вплив електронної торгівлі на особливості формування сучасних форм міжнародної торгівлі.
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток і ефективність функціонування підприємництва в Україні Вплив інформаційних технологій на трансформацію структур управління міжнародними компаніями
Вплив міжнародної конкуренції на прирощування створюваної компанією вартості Вплив міжнародної торгівлі на доходи
Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки Вплив національних законів цільових ринків на міжнародну маркетингову діяльність
Вплив політики країн Великої вісімки на економіку України Вплив посилення регіонального економічного співробітництва на міжнародну маркетингову діяльність
Вплив реклами на підвищення конкурентоспроможності товару Вплив США на світову економіку
Впровадження вітчизняного виробництва телевізорів та її поширення на українському ринку. Сітка сегментації японських фотоапаратів на українському ринку. Глобалізація як стратегія і як основа транснаціоналізації світової економіки
Глобалізація як форма тиску на країни Глобальна трансформація та еволюція процесів інтеграції у світовому господарстві
Глобальне конкурентне середовище та заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності постсоціалістичних країн Глобальні проблеми сучасності
Глобальні стратегії ТНК Головні етапи розвитку світового господарства
Грошово - кредитна політика НБУ та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність українських компаній під час світової фінансової кризи Дайджест «Співпраця України та ЄС»
Державна інформаційна політика протидії кіберзлочинності у Німеччині Державне регулювання валютних відносин в Україні
Джерела інвестиційного капіталу в Україні Динаміка інтеграційного співробітництва між країнами-членами НАФТА
Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу в сучасній системі міжнародних економічних відносин Діаспора Українців в Канаді
Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні Діяльність міжнародних інвестиційних банків.
Діяльність Світового банку в Україні Діяльність ТНК в сучасних умовах світогосподарського розвитку
Діяльність ТНК в сучасних умовах світогосподарського розвитку Діяльність ТНК на ринках України
Довгострокові тенденції і нові явища у механізмах кон`юнктуроутворення на світовому ринку нафти Документарне інкасо та банківський переказ – порівняльна характеристика
Доповнення, внесення до Амстердамської та Ніццької угоди Досвід взаємовідносин зарубіжних країн та Європейського Союзу. Позитивні та негативні аспекти. На прикладі Франції та Болгарії.
Дослідження зовнішньоекономічних зв‘язків Грузії. Дослідження зовнішньоекономічних зв’язків Австралії.
Дослідження зовнішньоекономічних зв’язків ПАР Дослідити зовнішньоекономічні зв’язки ОАЕ.
Дослідити зовнішньоекономічні зв’язки Австрії Дослідити зовнішньоекономічні зв’язки однієї з країн світу. Арабські Емірати.
Дослідити зовнішньоекономічні зв’язки Фінляндії. Еволюція вчень про стратегії розвитку ТНК
Еволюція управління конкурентоспроможністю Економіка Великобританії у світовому господарстві
Економіка Люксембургу у світовому господарстві Економіка Мавританії у світовому господарстві
Економічне співробітництво країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі Економічні наслідки міжнародної міграції для країн, що розвиваються
Есе з міжнародної економіки, КНЕУ, 3 курс Есе на тему "Загальні теоретичні положення та обґрунтування стратегій розвитку ТНК"
Євроінтеграційна стратегія України Євроінтеграційні процеси в Україні
Європейська валютна система Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
Європейський Союз Європейський союз.
Європейський союз. Основні етапи створення Єдина сільськогосподарська політика ЄЕС в умовах посилення наднаціонального регулювання
ЄС, взаємодія з Україною в енергетичній сфері Забезпечення національної безпеки в країнах НАТО та ЄС
Задача з міжнародних економічних відносин Задача з міжнародної економіки за 3 курс КГІ
Задачі з МЕВ Задачі з предмету: Теорія міжнародної торгівлі, КНУ імені Тараса Шевченка, 3 курс
Закономірності ціноутворення на світовому ринку Захист прав інтелектуальної власності в міжнародній торгівельній політиці
Заходи контролю цін у міжнародній торгівлі Зв'язки з громадськістю в промисловості і комерційній діяльності
Звіт з практики з дисципліни міжнародна економіка, 5 курс, КРОК Звіт з практики з дисципліни міжнародна економіка, 5 курс, КРОК
Звіт по практиці з предмету: Міжнародна економіка, УГУФМТ, 5 курс Злиття та поглинання в банківській сфері України
Зовнішньоекономічна політика України, цілі та завдання Зовнішньоекономічна стратегія США в умовах багатополярності світової економіки
Зовнішньоекономічна торгівля Зовнішньоекономічна угода з імпорту автомобільних шин
Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами ЄС Зовнішньоекономічні зв’язки Нідерландів
Зовнішньоекономічні зв’язки Нової Зеландії. Зовнішньоекономічні зв’язки Сальвадору.
Зовнішньоторгівельна робота з експорту мінеральних добрив Зовнішньоторгівельна угода з експорту горілки
Зовнішня політика країн СНД Зовнішня торгівля Польщі
Зовнішня торгівля України на сучасному етапі Зовнішня торгівля України на сучасному етапі. Входження України до СОТ: стан та перспективи. Міжнародна трудова міграція: основні поняття, форми. Основні центри застосування іноземної робочої сили.
Золотомонетний та золото-девізний стандарти. Бреттон-вудська валютна система. Ямайська валютна система і сучасні валютні проблеми. Интеграционная тенденция на международных финансовых рынках
Интеграционные процессы в арабском мире Интервенции на валютном рынке как инструмент валютной политики
Інвестиції в хімічну промисловість України Іноземне інвестування в економіку України
Інтеграційні заходи України для входження в міжнародну економічну систему Інтеграційні і дезінтеграційні тенденції у світовому господарстві
Інтеграційні пріоритети зовнішньоекономічної політики України Інтеграційні процеси у світовій економіці
Інтеграція України в систему міжнародної економіки Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг
Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг.
Інтернаціоналізація господарського життя. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Міжнародна торгівля ліцензіями. Особливості розвитку Європейської валютної системи. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Інтернаціоналізація господарського життя. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Міжнародна торгівля ліцензіями. Особливості розвитку Європейської валютної системи. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Інтернет-маркетинг в міжнародному бізнесі Іпотечне кредитування: перспективи в Україні
Китайская нефтяная дипломатия и ее влияние на отношения Китая с OPEC после Арабской весны Класифікація форм міжнародної економічної інтеграції. Вибрати галузь промисловості, описати її сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної інтеграції.
Класичні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародний кредит та його основні види. Співдружність незалежних держав (СНД). Транснаціональні корпорації (ТНК) – суб’єкт МЕВ. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародний кредит та його основні види. Співдружність незалежних держав (СНД). Транснаціональні корпорації (ТНК) – суб’єкт МЕВ.
Ключові показники розвитку національних економік і показники інтернаціоналізації Конкурентна політика в процесах лібералізації міжнародної торгівлі, її вплив на формування виробничо-експертної ефективності в Україні
Конкурентоспроможність економіки ЄС Конкурентоспроможність товарів
Контрольна з МЕВ КДАВТ Контрольна з міжнародних економічних відносин за 4 курс КУТЕП
Контрольна з міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій, НАУ, 5 курс Контрольна з міжнародних стратегій економічного розвитку, НАУ, 5 курс
Контрольна з міжнародного економічного аналізу, 4 курс КНЕУ Контрольна з міжнародного економічного аналізу, 4 курс КНЕУ
Контрольна з міжнародної економіки Контрольна з міжнародної економіки
Контрольна з міжнародної економіки за 2 курс НАУ Контрольна з міжнародної економіки за 4 курс НУХТ
Контрольна з міжнародної економіки за 5 курс ЦІПО Контрольна з міжнародної економіки, Україна, 3 курс
Контрольна з міжнародної економіки, Україна, 5 курс Контрольна з міжнародної економічної діяльності України
Контрольна з міжнародної економічної діяльності України Контрольна з міжнародної економічної діяльності України
Контрольна з міжнародної конкуренції за 4 курс НУХТ Контрольна з обліку міжнародних операцій за 5 курс КНЕУ
Контрольна з предмету Міжнародні економічні відносини Контрольна з ризикології за 4 курс КАМЕМВ
Контрольна робота з предмету Міжнародні економічні відонсини Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", КІМВ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", КІМВ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", КІМВ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", КІМВ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", КІМВ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "міжнародні економічні відносини", КНЕУ, 6 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", НТУУ "КПІ", 4 курс
Контрольна робота з МЕДУ Контрольна робота з міжнародних економічних відносин
Контрольна робота з міжнародних економічних відносин Контрольна робота з міжнародних економічних відносин
Контрольна робота з міжнародних економічних відносин Контрольна робота з міжнародних економічних відносин
Контрольна робота з міжнародних економічних відносин Контрольна робота з міжнародних економічних відносин
Контрольна робота з міжнародних економічних відносин МАУП, 3 курс Контрольна робота з міжнародних економічних відносин, Вінницький соціально-економічний інститут «Україна», 4 курс
Контрольна робота з міжнародних економічнихі відносин Контрольна робота з міжнародного маркетингу
Контрольна робота з міжнародної економіки Контрольна робота з міжнародної економіки за 2 курс (НАУ)
контрольна робота з міжнародної економіки за 4 курс КАМЕМВ Контрольна робота з Міжнародної економічної діяльності України
Контрольна робота з Міжнародної економічної діяльності України Контрольна робота з обліку міжнародних операцій, КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з предмету "Міжнародна економіка", КНУТД Контрольна робота з предмету "Міжнародні економічні відносини", НТУУ "КПІ", 3 курс.
контрольна робота міжнародні фінанси (МАУП 4) Контрольна робота по міжнародній економіці за 3 курс Економічного інституту менеджменту
Контрольна робота по міжнародній економічним відносинам за 3 курс Концепція розвитку зовнішньо-економічної політики України
Короткотермінові і довготермінові перспективи розвитку відносин Україна - ЄС Кредитні картки в іноземній валюті
Кросворд з міжнародного маркетингу Ліга арабських держав
Мiжнароднi лiзинговi операцii Маркетингова товарна політика фірми на зарубіжних ринках
Машинобудування світове та вплив на нього сучасної кризи МВФ та його роль у світовій економіці
Международные экономические организации в многостороннем экономическом сотрудничестве и регулировании международных экономических отношений Менеджмент організаційМіжнародний поділ праці та його форми. Міжнародна торгівля товарами. Принципи міжнародних економічних відносин.
Методи виходу підприємства на міжнародний ринок Методика передбачення криз на світовому фінансовому ринку
Механізм здійснення науково-технічних зв’язків Міграція людського ресурсу в системі міжнародного руху факторів виробництва
Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки у ХХ ст Міжнародна економіка Ірландії
Міжнародна економіка, як складова економічної теорії Міжнародна економіка:Німеччина
Міжнародна економічна діяльність компанії ТОВ «Віленд» Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародні товарні біржі. Цілі та форми вивозу капіталу. Форми міжнародної економічної інтеграції. Спільні підприємства (СП) і їх систематизація.
Міжнародна інтеграційна політика України Міжнародна інформація
Міжнародна маркетингова стратегія та потенціал фірм Міжнародна міграція робочої сили і економічне значення цього явища
МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ: СУТНІСТЬ ФОРМИ ТА ОЦІНКА Міжнародна торгівля
Міжнародна торгівля, питома вага груп країн у світовому експорті Міжнародне науков-технічне співробітництво України в галузі машинобудування (2 розділ)
Міжнародний валютний фонд: функції, механізм діяльності, основні програми Міжнародний економічний аналіз
Міжнародний економічний аналіз Міжнародний комерційний контракт
Міжнародний кредит і його основні види Міжнародний кредит як вираження інтернаціоналізації фінансово – кредитної сфери
Міжнародний туризм та туристичні послуги в Україні Міжнародні валютні відносини
Міжнародні відносини: сутність і складові елементи, взаємозв’язки між ними Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини України та Канади Міжнародні економічні відносини щодо трудових ресурсів світової економіки
Міжнародні економічні відносини, як елемент світової економіки Міжнародні економічні спори: причини виникнення, класифікація та сучасні методи розв’язання.
Міжнародні організації Міжнародні платіжні системи в українському платіжному обороті
Міжнародні товарні біржі Міжнародно-політичні наслідки сланцевої революції та її вплив на розвиток енергетичного сектору в Європі
Місце і роль інтеграційних угруповань у системі розвитку світогосподарських зв’язків. МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЗГІДНО «ЗВІТУ ПРО ГЛОБАЛЬНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 2007-2008»
Місце України на світовому ринку послуг. Напрями вдосконалення міжнародної маркетингової стратегії підприємства
Напрями диверсифікації ринків енергоносіїв як необхідність зміцнення національної безпеки України: шляхи, заходи і можливості їх реалізації Напрями диверсифікації ринків енергоносіїв як необхідність зміцнення національної безпеки України: шляхи, заходи і можливості їх реалізації
Наукова стаття на тему "Стратегії виходу українського підприємства на зарубіжні товарні ринки" Науково - технічна політика Європейського Союзу: механізми та інстументи підтримки фундаментальних та прикладних досліджень
Науково-технічна політика ЄС Науково-технологічні перспективи розвитку економіки України
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ КИТАЯ В УКРАИНЕ, СФОРМИРОВАННЫЙ БРЕНД-МАРКЕТИНГОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ КОМПАНИЙ XIAOMI И MEIZU. Національна інформаційна політика Франції
Національне та міжнародне регулювання зовнішньої трудової міграції Національні системи стимулювання й заохочення іноземних інвесторів
Наявність корпоративної стратегії. Оперативне планування. Плани одноразового використання. Постійні плани. Альтернативне планування. Рекомендації щодо вдосконалення системи планування в організації. Нелегальна міграція
Нелегальна міграція як загроза національній безпеці (на прикладі Франції та Німеччини) Нові нетарифні бар'єри у міжнародній торгівлі у 2010-2015 рр.
Обґрунтування економічної привабливості країни для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародної бізнесу Обґрунтування економічної привабливості Росії для субєктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
Облік валютних операцій при ЗЕД ОПЕК: сучасний вплив на економічні процеси
Організаційна система управління зовнішньоекономічної діяльності в Україні Організація безпеки та співробітництва в Європі
Основи зовнішньої економічної діяльності Основи зовнішньої економічної діяльності
Основні напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності на ринку Основні наслідки та рішення саммітів Україна-ЄС
Основні наслідки та рішення саммітів Україна-ЄС Основні ринки енергоресурсів у глобальній економіці
Особенности регулирования организациями мировой торговли услугами Особливості валютно-кредитної політики України в сучасних умовах
Особливості програм спільного фінансування у посткризовому періоді (на прикладі України та Азербайджану)» Особливості реалізації стратегій ТНК на українському ринку
Особливості розвитку аукціонної торгівлі у глобальному середовищі Особливості розвитку країн БРІК
Особливості розвитку країн ЄС Особливості розвитку міжнародної Інтернет торгівлі на прикладі діяльності ТОВ «3Д Арт»
Особливості розвитку ринку прав інтелектуальної власності в умовах глобалізації Особливості та напрямки розвитку інтеграційних процесів в Азійсько-Тихоокеанському економічному співробітництві
Особливості формування попиту та стимулювання збуту в міжнародному середовищі Особливості формування сучасного глобального фінансового ринку
Особливості, проблеми та завдання України в міжнародній торгівлі послугами Особливості, проблеми та завдання України в міжнародній торгівлі послугами
Особливості, проблеми та завдання України в товарообмінних операціях із зарубіжними контрагентами Особливості, проблеми та завдання України на ринку міжнародних транспортних послуг. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків України з Індією
Оцінка міжнародної конкурентноспроможності підприємства Оцінка міжнародної конкуренто спроможності підприємства «Taisho pharmaceuticalco» (медикаменти)
Оцінка можливих наслідків приєднання України до СОТ Оцінка наслідків глобалізації світової економіки для промислових підприємств України
Оцінка перспектив розвитку ТНК в Україні Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності компанії Del Monte Foods Co.
Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності компанії Diageo in Wine Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності компанії Expedia Inc.
Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності компанії Unilever Company in Cosmetics and Toiletries Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці України
Передумови інтеграції України у світове господарство Перспективи входження України в ЄС
Перспективи розширення конкурентних переваг й зміни у структурі зовнішньої торгівлі України Перспективи та загрози розвитку України як сільськогосподарської країни.
Перспективи та застереження вступу України до Світової Організації Торгівлі (СОТ) Північна Корея
Підвищення ефективності діяльності іноземних інвесторів в галузі машинобудування в Україні Підвищення прибутковості підприємства на основі управління собівартістю продукції (робіт, послуг) на прикладі ДП AT
Підготовка зівнішньоторгівельної угоди з експорту спирту Підготовка зовнішньо торгівельної угоди з експорту мінеральних вод
Підготовка зовнішньо торгівельної угоди з експорту мінеральних вод Підготовка зовнішньо-торгівельної угоди з експорту товарних вагонів
Підготовка зовнішньо-торгівельної угоди з імпорту риби ( або морепродуктів) Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з експорту безалкогольних напоїв (соків, мінеральних вод)
Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з експорту горілки. Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з експорту продукції чорної металургії
Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з експорту спирту Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту автомобілів BMW
Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту аудіо-відео техніки Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту аудіо-відео техніки (телевізори)
Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту лікарських засобів Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту лікарських засобів
Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту фруктів Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту мінеральної води
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту пива Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів TOYOTA
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобільних шин Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту будівельних матеріалів
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту взуття Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту кави
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мобільних телефонів Підготовка зовнішньтогівельної угоди з імпорту мінеральних добрив.
Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка Податкова система Німеччини
Політико-правове середовище та його роль у розвитку міжнародних економічних відносин Поняття митних зон і режимів та тарифні пільги і преференції
Посередницька діяльність на міжнародному фінансовому ринку Последствия информационной революции для развития международной торговли
Послуги посередників у міжнародній торгівлі України Послуги та їх місце у зовнішньоекономічній діяльності країн світу
Поширення агресії японського мілітаризму на Далекому сході і позиція великих держав Практика валютного регулювання України за період 1991-2009 р.: особливості застосування окремих форм валютного регулювання та визначення перспектив його подальшого розвитку
Практична робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", КНУ ім. Шевченка, 5 курс Презентація на тему: Міжнародні науково-технічні зв’язки – трансфер технологій.
Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. Пошук і оцінка закордонних партнерів Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. Пошук і оцінка закордонних партнерів
Проблема басків в Іспанії Проблема роззброєння та її значення для економічного розвитку
Проблеми адаптації українських виробників до вимог високо конкурентних зовнішніх ринків Проблеми європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО на сучасному етапі.
Проблеми зовнішньої заборгованості світу та шляхи їх розв’язання Проблеми міжнародної (трудової) міграції в сучасних умовах
Проблеми нееквівалентного обміну в торгівлі розвинутих країн і країн що розвиваються. Економічна основа світової торгівлі. Характер міжнародних валютних систем. Сучасна валютна система. Проблеми підвищення ефективності зовнішньої торгівлі України
Проблеми податкової системи України та шляхи її вдосконалення Проблеми розвитку ринку деревативів в Украиїні
Проблеми світової економічної рівноваги Проблеми та перспективи портфельного інвестування в Україні.
Проблеми та протиріччя економічного співробітництва України з країнами СНД Проблеми урегулювання зовнішнього боргу України
Проблеми формування глобального середовища Протестантська трудова етика
Процес глобалізації світогосподарських зв’язків та їх вплив на стан економік окремих країн, у тому числі, України. Рада країн Балтійського моря
Ревью к книге: Дэвид Эдмондс «Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: что такое хорошо и что такое плохо?» Регіональна політика держави та її реалізація в Україні
Регулювання діяльності ТНК країнами ОЕСР Регулювання зовнішньої торгівлі в Україні
Регулювання міжнародного трансферу технологій. Регулювання міжнародної торгівлі послугами
Регулювання прямих іноземних інвестицій у країнах ЄС. Ресурсний потенціал світового господарства, його структурні елементи
Реферат з предмету міжнародна економічна діяльність України Реферат з предмету міжнародна економічна діяльність України
Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки Розвиток Валютного Союзу країн ЄС
Розвиток економічного співробітництва ЄС з США та Канадою Розвиток єдиного європейського ринку
Розвиток і розміщення спиртової і лікеро-горілчаної промисловості світу. Розвиток малого бізнесу в Україні
Розвиток міжнародних економічних відносин: еволюція, закони і принципи розвитку Розвиток міжнародних міграційних процесів в Європі.
Розвиток міжнародних операцій українських банків Розвиток міжнародного бізнесу як форми міжнародного бізнесу
Розвиток торговельно-економічних відносин України з Австрією стан проблеми, механізми вдосконалення Розвиток франчайзингових відносин українських підприємств із зарубіжними фірмами.
Роль аутсорсингу у формуванні конкурентних переваг суб’єктів глобальної економіки Роль ГАТТ/СОТ у регулюванні міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією
Роль країн «Великої сімки» у світовій економіці Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства
Роль міжнародного туризму як провідного напрямку ринку послуг. Роль стран большей семерки в мировой экономике
Роль транснаціональних корпорацій у сучасних інвестиційних процесах Роль фінансово-предметної діяльності МВФ у регулюванні платіжного балансу країни
Світова валютна система Світове господарство і міжнародні економічні відносини: основні риси й особливості розвитку.
Світове господарство, як об’єкт міжнародних економічних відносин Світовий ринок озброєння і військової техніки у світовому господарстві
Світовий ринок технологій Світові ринку звязку
Секюритизація кредитів Система маркетингової інформації у міжнародному бізнесі
Современные тенденции развития мирового рынка золота Соціально-економічні наслідки введення євро для країн світу
Спеціальні (вільні) економічні зони в Україні: визначення, класифікація, механізм функціонування та перспективи розвитку Співвідношення попиту та пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції в міжнародній торгівлі.
Співвідношення юридичної сили, норм міжнародного договору та внутрішньодержавного законодавства в доктрині міжнародного права та правовій системі України Співпраця України і МБРР
Співробітництво України з країнами ЧЕС Стан і перспективи ефективного функціонування зон вільної торгівлі між країнами СНД
Стратегії економічного зростання і державне регулювання ринкової економіки Стратегії розвитку компанії «Манчестер»
Стратегії ТНК у контексті стратегій домінування країн-лідерів. Стратегічні альянси в системі глобальних конкурентних відносин
Стратегія економічного розвитку ЄС Страхові послуги міжнародної економічної діяльності. Вугільна промисловість.
Страхові послуги на світовому ринку Страхування міжнародних перевезень як сфера міжнародного бізнесу
Структура та регулювання платіжного балансу Структурна політика ЕС
Сучасний стан світового ринку портфельного інвестування Сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку страхових послуг
Сучасні конкурентні позиції країн Європейського Союзу на світових ринках Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в Білорусії
Сучасні підходи до маркетингу в міжнародній економічній діяльності України Сучасні тенденції розвитку міжнародної економічної системи
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхових послуг Сучасні тенденції розвитку світового ринку технологій
Сучасні тенденції руху капіталу. Негативні наслідки іноземних капіталовкладень. Схема платіжного балансу та схема його розрахунків
Тенденції іноземного інвестування у сфері послуг Тенденції розвитку міжнародного ринку технологій
Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг
Теоретичні моделі формування валютного курсу Теорії міжнародної торгівлі
Теорія міжнародної торгівлі Тести з міжнародного маркетингу
Технології входження іноземних фірм на ринок України ТНК ТА СП – ФОРМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН.СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ПОЗИК ТА КРЕДИТІВ. ТЕОРІЯ МІЖЧАСОВОЇ ТОРГІВЛІ
Торгівельна політика Китаю на сучасному етапі Торгівельна політика США на сучасному етапі
Торгівельні відносини між Україною та Німеччиною Торгові режими України з країнами світу (механізми, правила, процедури)
Торгово-економічна співпроця України та Росії Торгово-економічні відносини
Транскордонне співробітництво Львівської області Транснаціональні альянси
Транснаціональні корпорації Транснаціональні корпорації в зовнішньоекономічній діяльності
Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі Україна в міжнародних рейтингах
Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили Україна в системі міжнародних урядових, міжурядових, неурядових економічних організацій
Україна в товарообмінних операціях Україна і Європейський Союз: сучасний стан відносин і прогноз на перспективу
Україна і НАТО – проблеми і перспективи взаємовідносин Україна на світовому ринку товарів і послуг
Україна та світова організація торгівлі. Економічна основа світової торгівлі. Проблеми входження України до європейського простору. Участь Швеції в міжнародному поділі праці.
Фінансовий бізнес в глобальній економіці Фінансові механізми сприяння розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій
Форми і типи міжнародного виробництва та етапи його розвитку Форми, причини та наслідки міграції капіталів та країн-експортерів і країн-імпортерів.
Формування інвестиційного клімату в країнах світу Формування конкурентних переваг спільних підприємств за участю іноземного капіталу
Формування товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі України Франчайзінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
Функції органів зовнішньоекономічної політики держави Функції та інтереси держав в міжнародній контрактій сфері
Функціонування хедж-фондів на сучасних фінансових ринках Характеристика ГАТТ/ СОТ. Перспективи приєднання України до СОТ.
Характеристика зовнішньо-економічних звязків України з Канадою Характеристика зовнішньо-економічних зв’язків України з Китаєм
Характеристика зовнішньо-економічних зв’язків України з Прибалтикою. Характеристика зовнішньоекономічних звязків України з Польщею
Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Канадою Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Росією
Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України зі Східною Європою (механізми, правила, процедури) Характеристика процесу видачі інкасового доручення та надання документів
Хвилі міжнародної міграції і її основні особливості Холодна війна та її наслідки
Целесообразность и необходимость активизации экономического развития отношений Украины с Ливией Цивілізаційний вимір сучасних міжнародних економічних відношень
Чорноморський банк торгівлі і розвитку. Шляхи взаємодії України з СОТ
Шляхи забезпечення продовольчої безпеки України при загортанні конкуренції на міжнародних ринках Шляхи підвищення зовнішньоторгівельної діяльності підприємтсва
«Механізм співпраці ТНК з національними економіками»