Міжнародне право - "ФОРТУНА-7000"
Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Право»Міжнародне право»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Адміністративна реформа та удосконалення системи правоохоронних органів України Адміністративна реформа та удосконалення системи правоохоронних органів України
Актуальні проблеми міжнародного правового регулювання інституту екстрадиції БІКАМЕРАЛІЗМ: ЗА І ПРОТИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)
Взаємодія національних і міжнародних правових систем Взаємозв'зок міжнародного і внутрішньодержавного права
Взаємозвязок міжнародного та внутрішьнодержавного права Види міжнародно-правової відповідальності
Визнання держав Вирішити 4 задачі з дисципліни "Міжнародне право", Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 6 курс
Вирішити задачі з дисципліни "Міжнародне право", 3 курс, 2017р. Вирішити задачі з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 2 курс, 2017р
Відповідальність адвоката за порушення етичних засад адвокатської етики Відповідальність держав за міжнародні злочини
Відповідальність сторін та зміна умов договору міжнародного франчайзингу Відповіді на питання з міжнародного права
Візова політика Європейського Союзу: поняття, історія становлення та співробітництво з Україною Візова політика ЄС: поняття, історія, становлення та співробітництво з Україною
Вплив системи ООН на розвиток міжнародного права Геноцид як злочин у міжнародному кримінальному праві
Глобальні проблеми сучасності і міжнародне право Джерела міжнародного права
Дипломатичні і консульські представництва. Есе-коментар «Правовий аналіз проекту Концепції інформаційної безпеки України»
Європейський союз на сучасному етапі розвитку Єдиний Європейський акт. Правовий статус Європейської ради, склад, порядок формування та діяльність
Забезпечення реалізації міжнародних договорів у сфері праці Задачі з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 3 курс
Задачі з міжнародного права Задачі з міжнародного права, КНЕУ, 3 курс
Задачі з міжнародного права, КНТЕУ, 5 курс Задачі з предмету «Міжнародне право», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс.
Законодавство України про дипломатичні зносини Законодавство України про імунітет іноземної держави.
Захист прав жінок у міжнародному праві Захист прав людини у період збройних конфліктів
Звіт з практики на підприємстві Адвокатське об`єднання "Астур Лекс" Злиття та поглинання у міжнародній фінансовій сфері
Інститут визнання у міжнародному праві Інституційна структура ЄС
Інформаційна війна: реалія сучасного міжнародного правопорядку Історія виникнення та розвитку міжнародного права
Історія розвитку судової влади в країнах світу Історія становлення та розвитку міжнародного права навколишнього середовища
Класифікація прав людини та її юридичне значення Конституційний суд
Контрольна з міжнародного публічного права за 2 курс НАУ Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне економічне право", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Правознавство", КНЕУ, 1 курс Контрольна робота з міжнародного економічного права, КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з міжнародного комерційного арбітражу, НАУ, 3 курс Контрольна робота з міжнародного права
Контрольна робота з предмету "Міжнародне право" Контрольна робота з предмету "Міжнародне право", НАУ, 5 курс.
Контрольна робота з предмету «Міжнародне право», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс. Лобістські організації в зарубіжних країнах та форми і способи правового регулювання їхньої діяльності
Митний союз і спільний митний тариф ЄС Міжнародна арбітражна процедура вирішення міжнародних спорів
Міжнародна правосуб’єктність і питання правонаступництва держав Міжнародне право як особлива система права
Міжнародне право, міжнародні відносини Міжнародне правопорушення та його ознаки
Міжнародний акредитив Міжнародні відносини ЄС та України
Міжнародні відносини з України з Китаєм Міжнародно-правова відповідальність держав
Міжнародно-правова відповідальність за ядерну шкоду Міжнародно-правова діяльність Київської Русі
Міжнародно-правове регулювання безпеки міжнародних авіаційних перевезень Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів
Міжнародно-правові аспекти інформаційної безпеки Міжнародно-правові зобов'язання держав стосовно незаконної інформації.
Міжнародно-правові питання громадянства Міжнародно-правові питання громадянства.
Міжнародно-правові стандарти захисту прав дітей в рамках ООН Міжнародно-правові стандарти проведення реформ в Україні
Міжнародно-правові стандарти проведення реформ в Україні Місце права Європейського Союзу у системі міжнародного права
Мусульманські (азербайджанські) суди та суди звичаєвого права Національно-визвольні рухи в контексті права народів на самовизначення
Неофіційна кодифікація Нові види прав та свобод людини та громадянина у міжнародному праві
Основні етапи створення ЄС Основні права етнонаціональних груп та меншин: порівняльний аналіз, на прикладі Бельгії, Швейцарії та України
Основні принципи міжнародного права, їх значення в системі права Основні свободи внутрішнього ринку ЄС
Основні стандарти ЄС в сфері освіти Особливості англо-американської правової сім'ї.
Особливості судового провадження в судах Франції Оцініть з позицій міжнародного права направлення РФ «гуманітарних конвоїв» на територію України
Періодизація історії міжнародного права Питання міжнародної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб
Поняття джерел міжнародного права. Звичай і договір як джерела міжнародного права. Інші джерела міжнародного права. Поняття міжнародної юридичної особи
Поняття Східного Партнерства і його правовий зв'язок з Європейскою політикою добросусідства Поняття та види міжнародних правопорушень
Поняття та значення громадянства Порівняйте міжнародний транспортний договір та договір міжнародного перевезення
Порядок денний асоціації Україна - Європейський Союз в механізмі імплементації Угоди про асоціацію Правила страхування.
Право "спільної спадщини Людства" Право міжнародних договорів
Право міжнародних договорів Правова охорона європейського патенту
Правове регулювання концесійних договорів в Україні та країнах ЄС Правове регулювання позовної давності в цивільному праві зарубіжних країн
Правовий статус зарубіжних українців у законодавстві України Правовий статус космічних обєктів. Поняття космічних обєктів. Реєстрація космічних обєктів.
Правові доктрини у розвитку правової системи Китаю Правові особливості діяльності Євроконтролю
Правонаступництво в сучасному міжнародному праві. Випадки Косово та Південного Судану Правонаступництво держав у міжнародному праві
Практична робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ ім.Гетьмана, 2 курс Практична робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ ім.Гетьмана, 4 курс
Праці Гуго Грація і становлення та розвиток науки міжнародного права Президентська республіка як форма державного правління
Принцип "pacta sunt servanda" Принципи міжнародного співробітництва
Принципи поваги прав людини у сучасному міжнародному праві Принципи укладення міжнародних торгівельних угод
Проблеми міжнародного освітнього права Проблеми односторонніх актів в міжнародному праві
Проблеми пов’язані з питаннями періодизації розвитку міжнародного права Проблеми співвідношення матеріальних і процесуальних норм міжнародного економічного права
Проблеми сучасних джерел міжнародного права, м'яке право та його проблематичність Пропозиції щодо реформування ООН
Реалізація права народів на самовизначення та проблема визначення Регіональне управління і місцеве самоврядування в зарубіжних країнах
Режим морських просторів у сучасному міжнародному праві Рецензія до статті з дисципліни "Міжнародне", КНУ ім. Шевченка, 3 курс
Рецензія на книгу І.І. Лукашука «Міжнародне право: особлива частина» Роз'язок задач з дисципліни " Міжнародне право", 2017 р.
Розвиток науки міжнародного права в Україні Санкції в ісламському праві
Система принципів сучасного міжнародного права Система принципів сучасного міжнародного права
Системи правового захисту в ЄС Системи суддів загальної юрисдикції в іноземних державах та Україні: порівняльний аналіз
Співпраця України з ЄС в межах зони вільної торгівлі Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю, визначення дій злочинними за спеціальними конвенціями
Створення та діяльність банків з іноземним капіталом в Україні Структура зарубіжних парламентів
Структура, цілі та принципи СОТ Судова влада країн Естонії та Франції
Судова система двох країн: порівняльний аналіз Сучасний правовий режим міжнародних рік
Сучасний стан діяльності Гаазьких конференцій як центру уніфікації правових норм у сфері міжнародного приватного права: аналіз сучасного стану і загальна характеристика однієї з останніх конвенцій у сфері МПрП Тенденції розвитку міжнародного права в епоху глобалізації
Угоди про спільний повітярний простір у практиці ЄС Україна і ООН
Універсальна система міжнародного захисту прав людини і основних свобод Утворення Організації Об'єднаних Націй та її роль у розвитку сучасного міжнародного права
Утворення системи ООН Шенгенське право
Юридична природа державної території і її склад Юридична природа права ЄС. Концепція наднаціональності
Юрисдикція міжнародних трибуналів Ядерна зброя та міжнародне право. Без’ядерні зони.