Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Міжнародне право»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Erga omnes Адміністративна реформа та удосконалення системи правоохоронних органів України
Адміністративна реформа та удосконалення системи правоохоронних органів України Актуальні проблеми міжнародного правового регулювання інституту екстрадиції
БІКАМЕРАЛІЗМ: ЗА І ПРОТИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ) Взаємодія національних і міжнародних правових систем
Взаємозв'зок міжнародного і внутрішньодержавного права Взаємозвязок міжнародного та внутрішьнодержавного права
Види міжнародно-правової відповідальності Визнання держав
Вирішити 4 задачі з дисципліни "Міжнародне право", Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 6 курс Вирішити задачі з дисципліни "Міжнародне право", 3 курс, 2017р.
Вирішити задачі з дисципліни "Міжнародне право", 3 курс, КНЕУ Вирішити задачі з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 2 курс, 2017р
Вирішити задачу з дисципліни "Міжнародне право", 4 курс, 2016 р. Відповідальність адвоката за порушення етичних засад адвокатської етики
Відповідальність держав за міжнародні злочини Відповідальність сторін та зміна умов договору міжнародного франчайзингу
Відповіді на питання з міжнародного права Візова політика Європейського Союзу: поняття, історія становлення та співробітництво з Україною
Візова політика ЄС: поняття, історія, становлення та співробітництво з Україною Вплив міжнародного права на зовнішню політику держав.
Вплив системи ООН на розвиток міжнародного права Геноцид як злочин у міжнародному кримінальному праві
Глобальні проблеми сучасності і міжнародне право Джерела міжнародного права
Дипломатичні і консульські представництва. Еволюція принципу заборони застосування сили та погрози силою у міжнародному праві
Есе-коментар «Правовий аналіз проекту Концепції інформаційної безпеки України» Європейський союз на сучасному етапі розвитку
Європейські системи валютного права Єдиний Європейський акт. Правовий статус Європейської ради, склад, порядок формування та діяльність
Забезпечення реалізації міжнародних договорів у сфері праці Задачі з дисципліни "Міжнародне право", КІМВ, 6 курс
Задачі з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 3 курс Задачі з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 3 курс
Задачі з міжнародного права Задачі з міжнародного права, КНЕУ, 3 курс
Задачі з міжнародного права, КНТЕУ, 5 курс Задачі з предмету «Міжнародне право», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс.
Законодавство України про дипломатичні зносини Законодавство України про імунітет іноземної держави.
Захист прав жінок у міжнародному праві Захист прав людини у період збройних конфліктів
Звіт з практики на підприємстві Адвокатське об`єднання "Астур Лекс" Злиття та поглинання у міжнародній фінансовій сфері
Інститут визнання у міжнародному праві Інституційна структура ЄС
Інформаційна війна: реалія сучасного міжнародного правопорядку Історія виникнення та розвитку міжнародного права
Історія розвитку судової влади в країнах світу Історія становлення та розвитку міжнародного права навколишнього середовища
Класифікація прав людини та її юридичне значення Конституційний суд
Контрольна з міжнародного публічного права за 2 курс НАУ Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне економічне право", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Правознавство", КНЕУ, 1 курс Контрольна робота з міжнародного економічного права, КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з міжнародного комерційного арбітражу, НАУ, 3 курс Контрольна робота з міжнародного права
Контрольна робота з предмету "Міжнародне право" Контрольна робота з предмету "Міжнародне право", НАУ, 5 курс.
Контрольна робота з предмету «Міжнародне право», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс. Лобістські організації в зарубіжних країнах та форми і способи правового регулювання їхньої діяльності
Митний союз і спільний митний тариф ЄС Митні союзи та етапи їх становлення в Міжнародному праві
Міжнародна арбітражна процедура вирішення міжнародних спорів Міжнародна правосуб’єктність і питання правонаступництва держав
Міжнародне право як особлива система права Міжнародне право, міжнародні відносини
Міжнародне правопорушення та його ознаки Міжнародний акредитив
Міжнародні відносини ЄС та України Міжнародні відносини з України з Китаєм
Міжнародно-правова відповідальність держав Міжнародно-правова відповідальність за ядерну шкоду
Міжнародно-правова діяльність Київської Русі Міжнародно-правове регулювання безпеки міжнародних авіаційних перевезень
Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів Міжнародно-правові аспекти інформаційної безпеки
Міжнародно-правові зобов'язання держав стосовно незаконної інформації. Міжнародно-правові питання громадянства
Міжнародно-правові питання громадянства. Міжнародно-правові стандарти захисту прав дітей в рамках ООН
Міжнародно-правові стандарти проведення реформ в Україні Міжнародно-правові стандарти проведення реформ в Україні
Місце права Європейського Союзу у системі міжнародного права Мусульманські (азербайджанські) суди та суди звичаєвого права
Національно-визвольні рухи в контексті права народів на самовизначення Нелегальна міграція
Неофіційна кодифікація Нові види прав та свобод людини та громадянина у міжнародному праві
Операція ООН з підтримки миру. Основні етапи створення ЄС
Основні права етнонаціональних груп та меншин: порівняльний аналіз, на прикладі Бельгії, Швейцарії та України Основні принципи міжнародного права, їх значення в системі права
Основні свободи внутрішнього ринку ЄС Основні стандарти ЄС в сфері освіти
Особливості англо-американської правової сім'ї. Особливості імплементації та реалізації норм міжнародного права в законодавстві України
Особливості розвитку інституту митних союзів. Міжнародно-правовий аспект Особливості судового провадження в судах Франції
Оцініть з позицій міжнародного права направлення РФ «гуманітарних конвоїв» на територію України Періодизація історії міжнародного права
Питання міжнародної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб Поняття джерел міжнародного права. Звичай і договір як джерела міжнародного права. Інші джерела міжнародного права.
Поняття міжнародної юридичної особи Поняття Східного Партнерства і його правовий зв'язок з Європейскою політикою добросусідства
Поняття та види міжнародних правопорушень Поняття та значення громадянства
Порівняйте міжнародний транспортний договір та договір міжнародного перевезення Правила страхування.
Право "спільної спадщини Людства" Право міжнародних договорів
Право міжнародних договорів Правова охорона європейського патенту
Правове регулювання діяльності порту. Правове регулювання концесійних договорів в Україні та країнах ЄС
Правове регулювання позовної давності в цивільному праві зарубіжних країн Правовий статус зарубіжних українців у законодавстві України
Правовий статус космічних обєктів. Поняття космічних обєктів. Реєстрація космічних обєктів. Правові вимоги щодо організації несення вахти на судні. Міжнародно-правовий режим зон безпеки на морі
Правові доктрини у розвитку правової системи Китаю Правові особливості діяльності Євроконтролю
Правонаступництво в сучасному міжнародному праві. Випадки Косово та Південного Судану Правонаступництво держав у міжнародному праві
Практика застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі продажу товарів 1980 року Практична робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ ім.Гетьмана, 2 курс
Практична робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ ім.Гетьмана, 4 курс Праці Гуго Грація і становлення та розвиток науки міжнародного права
Президентська республіка як форма державного правління Принцип "pacta sunt servanda"
Принципи міжнародного співробітництва Принципи поваги прав людини у сучасному міжнародному праві
Принципи укладення міжнародних торгівельних угод Проблема ефективності використання досягнень кримінології у міжнародній сфері боротьби з тероризмом
Проблеми міжнародного освітнього права Проблеми односторонніх актів в міжнародному праві
Проблеми пов’язані з питаннями періодизації розвитку міжнародного права Проблеми співвідношення матеріальних і процесуальних норм міжнародного економічного права
Проблеми сучасних джерел міжнародного права, м'яке право та його проблематичність Пропозиції щодо реформування ООН
Реалізація права народів на самовизначення та проблема визначення Регіональне управління і місцеве самоврядування в зарубіжних країнах
Режим морських просторів у сучасному міжнародному праві Рецензія до статті з дисципліни "Міжнародне", КНУ ім. Шевченка, 3 курс
Рецензія на книгу І.І. Лукашука «Міжнародне право: особлива частина» Роз'язок задач з дисципліни " Міжнародне право", 2017 р.
Розвиток науки міжнародного права в Україні Санкції в ісламському праві
Система принципів сучасного міжнародного права Система принципів сучасного міжнародного права
Системи правового захисту в ЄС Системи суддів загальної юрисдикції в іноземних державах та Україні: порівняльний аналіз
Співпраця України з ЄС в межах зони вільної торгівлі Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю, визначення дій злочинними за спеціальними конвенціями
Створення та діяльність банків з іноземним капіталом в Україні Структура зарубіжних парламентів
Структура, цілі та принципи СОТ Судова влада країн Естонії та Франції
Судова система двох країн: порівняльний аналіз Сучасний правовий режим міжнародних рік
Сучасний стан діяльності Гаазьких конференцій як центру уніфікації правових норм у сфері міжнародного приватного права: аналіз сучасного стану і загальна характеристика однієї з останніх конвенцій у сфері МПрП Тенденції розвитку міжнародного права в епоху глобалізації
Угоди про спільний повітярний простір у практиці ЄС Україна і ООН
Універсальна система міжнародного захисту прав людини і основних свобод Утворення Організації Об'єднаних Націй та її роль у розвитку сучасного міжнародного права
Утворення системи ООН Шенгенське право
Юридична природа державної території і її склад Юридична природа права ЄС. Концепція наднаціональності
Юрисдикція міжнародних трибуналів Ядерна зброя та міжнародне право. Без’ядерні зони.