Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Право»Міжнародне право»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Адміністративна реформа та удосконалення системи правоохоронних органів України Адміністративна реформа та удосконалення системи правоохоронних органів України
Актуальні проблеми міжнародного правового регулювання інституту екстрадиції БІКАМЕРАЛІЗМ: ЗА І ПРОТИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)
Взаємодія національних і міжнародних правових систем Взаємозв'зок міжнародного і внутрішньодержавного права
Взаємозвязок міжнародного та внутрішьнодержавного права Види міжнародно-правової відповідальності
Визнання держав Відповідальність адвоката за порушення етичних засад адвокатської етики
Відповідальність держав за міжнародні злочини Відповідальність сторін та зміна умов договору міжнародного франчайзингу
Відповіді на питання з міжнародного права Візова політика Європейського Союзу: поняття, історія становлення та співробітництво з Україною
Вплив системи ООН на розвиток міжнародного права Глобальні проблеми сучасності і міжнародне право
Джерела міжнародного права Дипломатичні і консульські представництва.
Есе-коментар «Правовий аналіз проекту Концепції інформаційної безпеки України» Європейський союз на сучасному етапі розвитку
Єдиний Європейський акт. Правовий статус Європейської ради, склад, порядок формування та діяльність Забезпечення реалізації міжнародних договорів у сфері праці
Задачі з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 3 курс Задачі з міжнародного права
Задачі з міжнародного права, КНЕУ, 3 курс Задачі з міжнародного права, КНТЕУ, 5 курс
Задачі з предмету «Міжнародне право», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс. Законодавство України про дипломатичні зносини
Законодавство України про імунітет іноземної держави. Захист прав людини у період збройних конфліктів
Злиття та поглинання у міжнародній фінансовій сфері Інститут визнання у міжнародному праві
Інституційна структура ЄС Інформаційна війна: реалія сучасного міжнародного правопорядку
Історія виникнення та розвитку міжнародного права Історія розвитку судової влади в країнах світу
Конституційний суд Контрольна з міжнародного публічного права за 2 курс НАУ
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне економічне право", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Правознавство", КНЕУ, 1 курс
Контрольна робота з міжнародного економічного права, КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з міжнародного комерційного арбітражу, НАУ, 3 курс
Контрольна робота з міжнародного права Контрольна робота з предмету "Міжнародне право"
Контрольна робота з предмету "Міжнародне право", НАУ, 5 курс. Контрольна робота з предмету «Міжнародне право», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс.
Лобістські організації в зарубіжних країнах та форми і способи правового регулювання їхньої діяльності Митний союз і спільний митний тариф ЄС
Міжнародна арбітражна процедура вирішення міжнародних спорів Міжнародна правосуб’єктність і питання правонаступництва держав
Міжнародне право як особлива система права Міжнародне право, міжнародні відносини
Міжнародне правопорушення та його ознаки Міжнародний акредитив
Міжнародні відносини ЄС та України Міжнародні відносини з України з Китаєм
Міжнародно-правова відповідальність держав Міжнародно-правова відповідальність за ядерну шкоду
Міжнародно-правове регулювання безпеки міжнародних авіаційних перевезень Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів
Міжнародно-правові аспекти інформаційної безпеки Міжнародно-правові зобов'язання держав стосовно незаконної інформації.
Міжнародно-правові питання громадянства Міжнародно-правові питання громадянства.
Міжнародно-правові стандарти захисту прав дітей в рамках ООН Міжнародно-правові стандарти проведення реформ в Україні
Міжнародно-правові стандарти проведення реформ в Україні Місце права Європейського Союзу у системі міжнародного права
Мусульманські (азербайджанські) суди та суди звичаєвого права Національно-визвольні рухи в контексті права народів на самовизначення
Неофіційна кодифікація Нові види прав та свобод людини та громадянина у міжнародному праві
Основні етапи створення ЄС Основні права етнонаціональних груп та меншин: порівняльний аналіз, на прикладі Бельгії, Швейцарії та України
Основні принципи міжнародного права, їх значення в системі права Основні свободи внутрішнього ринку ЄС
Основні стандарти ЄС в сфері освіти Особливості судового провадження в судах Франції
Оцініть з позицій міжнародного права направлення РФ «гуманітарних конвоїв» на територію України Періодизація історії міжнародного права
Питання міжнародної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб Поняття джерел міжнародного права. Звичай і договір як джерела міжнародного права. Інші джерела міжнародного права.
Поняття міжнародної юридичної особи Поняття та види міжнародних правопорушень
Поняття та значення громадянства Порівняйте міжнародний транспортний договір та договір міжнародного перевезення
Правила страхування. Право "спільної спадщини Людства"
Право міжнародних договорів Право міжнародних договорів
Правова охорона європейського патенту Правове регулювання концесійних договорів в Україні та країнах ЄС
Правове регулювання позовної давності в цивільному праві зарубіжних країн Правовий статус зарубіжних українців у законодавстві України
Правовий статус космічних обєктів. Поняття космічних обєктів. Реєстрація космічних обєктів. Правові доктрини у розвитку правової системи Китаю
Правонаступництво в сучасному міжнародному праві. Випадки Косово та Південного Судану Правонаступництво держав у міжнародному праві
Праці Гуго Грація і становлення та розвиток науки міжнародного права Президентська республіка як форма державного правління
Принцип "pacta sunt servanda" Принципи міжнародного співробітництва
Принципи поваги прав людини у сучасному міжнародному праві Проблеми міжнародного освітнього права
Проблеми односторонніх актів в міжнародному праві Проблеми пов’язані з питаннями періодизації розвитку міжнародного права
Проблеми співвідношення матеріальних і процесуальних норм міжнародного економічного права Проблеми сучасних джерел міжнародного права, м'яке право та його проблематичність
Реалізація права народів на самовизначення та проблема визначення Регіональне управління і місцеве самоврядування в зарубіжних країнах
Рецензія до статті з дисципліни "Міжнародне", КНУ ім. Шевченка, 3 курс Рецензія на книгу І.І. Лукашука «Міжнародне право: особлива частина»
Розвиток науки міжнародного права в Україні Санкції в ісламському праві
Система принципів сучасного міжнародного права Система принципів сучасного міжнародного права
Системи правового захисту в ЄС Системи суддів загальної юрисдикції в іноземних державах та Україні: порівняльний аналіз
Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю, визначення дій злочинними за спеціальними конвенціями Створення та діяльність банків з іноземним капіталом в Україні
Структура зарубіжних парламентів Структура, цілі та принципи СОТ
Судова влада країн Естонії та Франції Судова система двох країн: порівняльний аналіз
Сучасний правовий режим міжнародних рік Сучасний стан діяльності Гаазьких конференцій як центру уніфікації правових норм у сфері міжнародного приватного права: аналіз сучасного стану і загальна характеристика однієї з останніх конвенцій у сфері МПрП
Тенденції розвитку міжнародного права в епоху глобалізації Угоди про спільний повітярний простір у практиці ЄС
Україна і ООН Утворення Організації Об'єднаних Націй та її роль у розвитку сучасного міжнародного права
Утворення системи ООН Юридична природа державної території і її склад
Юрисдикція міжнародних трибуналів Ядерна зброя та міжнародне право. Без’ядерні зони.