Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
20446 Етапи становлення і розвитку науки.
Податкова система України . Поняття податків, податкової системи Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
Характеристика інструментів фондових бірж та торговельно-інформаційних систем в Україні 1. Дайте характеристику унітарної бюджетної системи та наведіть приклад з зарубіжних країн, що мають таку бюджетну систему. 2. Характеристика грошово-кредитної і банківської системи європейського Союзу.
18. Типологізація ВНЗ у сучасномусуспільстві (Україна та Європа): єдність та відмінність.18. Фінансовий ринок, його призначення і структура 3 задачі з фінансів підприємств 1 курс / КНУТД
3.1. Прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства Creditwestbank отчет по практике
Адміністративні методи управління персоналом в організації Актуальні питання розвитку фінансових відносин підприємств в умовах ринку.
Акцизне оподаткування і його розвиток в Україні Аналіз бюджету 2008 та пошук додаткових джерел доходу
Аналіз доходної частини державного та місцевих бюджетів в Україні. Порівняння з іншими країнами Аналіз ефективності та залучення кредиту
Аналіз кредитної діяльності комерційного банку Аналіз прибутковості підприємств України та основні напрямки її підвищення
Аналіз прибутковості підприємств України та основні напрямки її підвищеня Аналіз системи міжбанківських заходів із забезпечення повернення банківських кредитів
Аналіз та оцінка стану використання основних фондів підприємства ВАТ «Автокраз» Аналіз управління пасивними операціями в ЗАТ «ПроКредит Банк»
Аналіз управління пасивними операціями в ЗАТ «ПроКредит Банк» Аналіз фінансового стану малого підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану Чехії за 2006-2007 рр Аналіз фінансової звітності
Аналіз фінансової звітності компанії за 4 роки Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Аналіз чутливості проекту, метод сценаріїв, метод дерева рішень, імітаційне моделювання Аналітична робота по Данії
Антикризове фінансове управління підприємством Антимонопольна політика за законодавством країн Західної Европи
Банківські кредити у складі фінансових ресурсів підприємства Банкрутство і санація підприємств
Бгодшетування грошових потоків та його організаційно-методична забезпечення Безналичные расчеты в народном хозяйстве Украины и направления их совершенствования
Бібліографія з фінансів Бізнес - планування
Бізнес-план з предмету "Фінанси малого бізнесу", 6 курс, ЄУ Біржова торгівля акціями на фондовому ринку України
Бретон-Вудська валютно-фінансова система Бюджет як центральна ланка фінансової системи України
Бюджетна програма з 4 показниками (затрати, продукту, якості, ефективності) Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування
Бюджетна система України (2207-2009) Бюджетна система України: стан та напрямки удосконалення
Бюджетная система Украины и направления ее совершенствования Бюджетне регулювання в Україні
Бюджетний процес та етапи його реалізації Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування
Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування Бюджетування капіталу інвестиційного проекту
Бюджетування на підприємстві Валютне регулювання в Україні
Валютний ринок Венчурне інвестування та його особливості в Україні
Вибір джерела фінансування Видатки місцевих бюджетів на благоустрій на прикладі міста Біла Церква
Види освітніх послуг та специфіка їх фінансування. Види фінансового планування на підприємстві
Визначення доходу інвестиційного портфеля Визначити на яку суму можна збільшити план при тій же сумі оборотних засобів.
Використання коштів з розрахункового рахунку підприємства. Коефіцієнти ,що характеризують використання бігових коштів. Вирішити задачу з дисципліни "Фінанси", 4 курс, НАУ
Виробнича практика в УкрСибБанку Виробнича практика. Оцінка фінансового стану підприємства в усіх аспектах.
Виручка від реалізації товарів та послуг. Зміст та завдання фінансового планування. Фінансова звітність підприємства. Витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції
Відкриті інститути спільного інвестування на ринку фінансових послуг України Відповіді до запитань
Відповіді на питання до іспиту з Фінансів, 5 курс, КНЕУ Відповіді на питання з фінансів Київський институт інвестиційного менеджменту
Внутрішній державний борг. Вопросы организации валютных операций в Украине на современном этапе
Вплив глобальної фінансово – економічної кризи на індустрію інвестиційного банкінгу Вплив державної податкової політики на розвиток економіки
Вплив експорту імпорту на монетарні процеси Вплив регуляторних чинників на кредитно-депозитну політику комерційного банку
Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну систему Нідерландів Впровадження та використання новітніх інформаційних технологій у фінансовій діяльності
Государственные финансы в реформированиимежбюджетных отношений Державне регулювання банківської діяльності в Україні
Державне регулювання операцій емітентів на ринку цінних паперів Державний борг в Україні: управління та обслуговування
Державний борг та боргова політика Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки.
Державний кредит у формуванні фінансових ресурсів держави Державний фінансовий контроль
Державний фінансовий контроль в Україні. Джерела фінансування підприємства та оптимізація структури капіталу
Джібуті як офшорний центр Дистанційне навчання як педагогічна технологія
Діагностика фінансового стану підприємства Діяльність банків на ринку лізингових послуг України
Діяльність корпорацій на фінансовому ринку Діяльність корпорацій на фінансовому ринку
Діяльність українських банків на валютному ринку Доопрацювати дипломну роботу.
Досвід фінансових установ зарубіжних країн з надання кредитних послуг Досліджеення грошового потоку на ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»
Дослідження ринкових перспектив фінансових посередників: діяльність кредитних спілок з надання фінансових послуг Доходи і видатки державного бюджету. Управління державним боргом
Доходи і видатки фонду соціального страхування на випадок безробіття Еволюція форм грошей та генезис теорії грошей.
Европейские стандарты финансовой политики Економіка та фінанси охорони здоров’я – теорія і практика
Економіка та фінанси охорони здоров’я – теорія і практика Економічна ефективність спеціалізації та її вплив на фінансовий стан підприємства
Економічна та суспільна роль державних цільових фондів економічного призначення. Експертна оцінка «Страхування»
Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику. Відносний ризик (ризик, що припадає на одиницю результату). Емісійна діяльність держави на фондовому ринку
Євро, як нова міжнародна валюта Європейська валютна система та проблеми її розвитку
Єдиний казначейський рахунок як базовий принцип системи казначейського обслуговування Загальна економічна характеристика об'єкта та аналіз фінансової роботи. Аналіз організації податкової роботи.
Загальна економічна характеристика підприємства ТОВ Загальна характеристика і особливості малого підприємства
Загальний стан медичного ринку України. Нормативно-правова база фінансування охорони здоров’я. Сучасний стан фінансування медицини в Україні. Загальні риси та тенденції розвитку фінансів зарубіжних країн на сучасному етапі. Приклади з практики зарубіжних країн
Задача з дисципліни "Фінанси", МАУП, 4 курс Задача з дисципліни "Фінанси", МАУП, 4 курс
Задача з корпоративних фінансів, АМУ, 3 курс Задача з оцінки конкурентності підприємства
Задача з фінансів Задача з фінансів
Задача з фінансів за 3 курс КДАВТ Задача з фінансів за 3 курс КДАВТ
Задача з фінансів підприємств Задача з фінансів підприємств за 4 курс КСУ
Задача з фінансів підприємства Задача з фінансової діяльності суб'єктів господарювання
Задача зі стратегії управління витратами, КНУТД, 5 курс Задачі з предмету "Фінансові інвестиції", 5 курс, КНЕУ
Задачі з дисципліни "Фінанси", КНТЕУ, 3 курс Задачі з дисципліни "Фінанси", МАУП, 2 курс
Задачі з дисципліни "Фінанси", НУХТ, 4 курс Задачі з інвестування
Задачі з капіталу підприємства, НУХТ, 4 курс Задачі з предмету "Фінанси", МАУП, 5 курс
Задачі з предмету "Фінансові інвестиції", 5 курс, КНЕУ Задачі з предмету Фінанси підприємств
Задачі з предмету фінансів підприємств Задачі з предмету: Фінанси (Інвестиції), КНУ імені Шевченка, 4 курс
Задачі з фінансів Задачі з фінансів за 1 курс ун-т „Європейський”
задачі з фінансів підприємства задачі з фінансів підприємства
задачі з фінансів підприємства Задачі з фінансів підприємства, КНАВТ, 3 курс
задачі з фінансів підприємства, НАУ, 4 курс Задачі з фінансів підприємства, НУХТ, 4 курс
Задачі з фінансів, МАУП, 3 курс Задачі зі статистики фінансів
Задачі по фінансам підприємств з державної академії статистики обліку та аудиту Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання"
Звіт з практики (Фінанси) Звіт з практики з дисципліни ""Фінанси", МАУП, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Фінанси", КНТЕУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Фінанси", КРОК, 4 курс
Звіт з практики з предмету "Фінанси", КНЕУ, 4 курс Звіт з практики з фінансів і кредиту
Звіт з практики з фінансів і кредиту в Державному авіаційному підприємстві «Україна» Звіт по практиці з предмету: Фінанси, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс
Звіт по практиці з предмету: Фінансовий облік та аудит, АДПСУ, 5 курс Звіт про виконання програми науково-дослідної та педагогічної практики
Зробіть аналіз динаміки видатків бюджету на культуру за останні 3 роки Інвестиції на підприємстві і їх види та наслідки
Інвестиційна діяльність фінансових установ: вітчизняна та зарубіжна практика Інвестиційні фонди на ринку цінних паперів
Інноваційна діяльність в енергетичній сфері Іноземні кредити в економіці України
Інститут самостійних місцевих бюджетів Інститут спільного інвестування в Україні за умов фінансово-економічної кризи
Інститут спільного інвестування в Україні за умов фінансово-економічної кризи Іпотечний ринок житла. Джерела фінанснування на ринку житла в умовах обмеженого ринку фінансових ресурсів
Іструменти фондового ринку України Капітал підприємства та джерела його формування
Капітальний і поточний державний борг, причини і наслідки їх зростання. Характеристика елементів оподаткування і принципи побудови системи оподаткування. Комунальна система житлового управління та методи її удосконалення
Конституційна форма правління, державного устрою і політичного режиму України. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність. Правопорядок і законність. Контрольна з місцевих фінансів, ХНУ, 5 курс
Контрольна з предмету Контрольна з предмету
Контрольна з предмету Фінанси підприємства, АСОА Контрольна з предмету „Фінанси підприємств” за 4 курс НАУ
Контрольна з проектного фінансування за 5 курс КНЕУ Контрольна з фінансів господарювання, 4 курс АМУ
Контрольна з фінансів за 1 курс МЦПП Контрольна з фінансів за 2 курс Європейський університет
Контрольна з фінансів за 2 курс Європейський університет Контрольна з фінансів за 4 курс (КНЕУ)
Контрольна з фінансів за 5 курс ДАСОА Контрольна з фінансів НУХТ
Контрольна з фінансів підприємств за 3 курс Гуманітарний інститут Контрольна з фінансів підприємств за 3 курс Київський гуманітарний інститут
Контрольна з фінансів підприємств за 3 курс МАУП Контрольна з фінансів підприємств за 4 курс НАУ
Контрольна з фінансів підприємств за 4 курс Україна Контрольна з фінансів підприємств за 4 курс Україна
Контрольна з фінансів підприємства за 4 курс КНУТД Контрольна з фінансів, КІБІТ, 3 курс
Контрольна з фінансово-банківської статистики за 3 курс гуманітарний інститут Контрольна з фінансового ринку за 5 курс ІЗІТ при НАУ
Контрольна з фінансової діяльності суб’єктів господарювання за 5 курс ІЗІТ при НАУ Контрольна з фінансової статистики за 3 курс МАУП
Контрольна робота з державних та місцевих фінансів за 4 курс (АМУ) Контрольна робота з дисципліни ""Фінанси, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управління фінансами корпорації", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств", ВМУРоЛ "Україна", 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", КНУТД, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", КРОК, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", НАУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", НТУ, 6 курс
Контрольна робота з інвестування,МАУП 3 курс Контрольна робота з малого бізнесу
Контрольна робота з предмету Контрольна робота з предмету "Державний фінансовий контроль", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс,
Контрольна робота з предмету "Фінанси ", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з предмету "Фінанси підприємства", 3 курс, НУХТ
Контрольна робота з предмету "Фінанси підприємства", 4 курс, Україна Контрольна робота з предмету "Фінанси", 3 курс, НУХТ
Контрольна робота з предмету Економіка підприємства Контрольна робота з предмету Фінанси
Контрольна робота з предмету «Фінанси», Національний авіаційний університет, 5 курс. Контрольна робота з предмету: Місцеві фінанси, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з предмету: Фінанси міжнародних корпорацій, КНЕУ, 4 курс Контрольна робота з предмету: Фінанси підприємства, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Контрольна робота з предмету: Фінанси підприємства, МАУП, 4 курс Контрольна робота з предмету: Фінанси, НТУУ"КПІ", 5 курс
Контрольна робота з предмету: Фінанси. КНУ імені Шевченка, 4 курс. Контрольна робота з фінансів
Контрольна робота з фінансів Контрольна робота з фінансів
Контрольна робота з фінансів Контрольна робота з фінансів
Контрольна робота з фінансів підприємств Контрольна робота з фінансів підприємств
Контрольна робота з фінансів підприємств за 3 курс (КГУ) Контрольна робота з Фінансів підприємства, 3 курс, НУХТ
Контрольна робота з фінансів, АТСО, 3 курс Контрольна робота з фінансів, МАУП, 2 курс
Контрольна робота з фінансів, НАУ, 4 курс Контрольна робота з фінансів, ТЕК КНТЕУ, 2 курс
Контрольна робота з фінансів, Університет Україна Контрольна робота з фінансової статистики
Контрольна робота з фінасів підприємств за 3 курс (ІЕЕП) Контрольна робота на основі дипломної роботи з дисципліни "Фінанси", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 6 курс
Контрольна робота по фінансам з МАУП Контрольна робота по фінансам за 4 курс з Академії обліку, статистики та аудиту
Контрольна робота по фінансам підприємства за 1 курс КНУТД Контрольна робота по фінансовому праву за 4 курс НАУ
Контрольна робота по фінансовому ринку за 4 курс НАУ Контрольна робота по фінансовому страхуванні з 4 курсу державної академії статистики обліку та аудиту
Користувачі фінансової звітності та їх форми інформаційні потреби за міжнародними стандартами. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів за П(С)БО Кредитний ринок України
Кредитні ризики банку: оцінка та шляхи попередження Критичний огляд публікацій з проектного фінансування за 5 курс КНЕУ
Кросморд з дисципліни "Фінанси", 3 курс Курсова робота з предмету "Фінанси", 4 курс, НАУ
Курсова робота по фінансам підприємства з державної академії статистики та аудиту курсова робота финансі (КИИМ- 5)
Ланки фінансових систем розвинених країн світу ( США, Великобрит, Німеччина, Франція, Японія) Лізинг як спосіб фінанасування сучасного бізнесу
Лізинг:понятійні і правові основи. Критерії оцінки пропозицій лізингових послуг Матеріальне страхування
Медична реформа в Україні. Її сутність та необхідність. Медичне страхування та страхова медицина в системі соціального захисту населення.
Мета й суб’экти бюджетного контролю Методи планування місцевих бюджетів за доходами
Методи планування місцевих бюджетів за доходами Методи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю; розв`язання проблеми неплатежів
Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства Мирова угода та її укладення
Митні та рентні платежі. Розробити структурно-логічну схему «Застосування векселів та акредитивів у безготівкових розрахунках». Міжнародні валюнті системи
Міні-лекція на тему "Проблеми наповнення дохідної частини Державного бюджету України" Місце міжнародних кредитних ринків в системі міжнародних фінансів
Місцеве самоврядування в Україні, стан та перспективи реформування Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів в Україні
Модернізація внутрішнього фінансового контролю на підприємстві в умовах рецесії. Моніторинг (аналіз) державного та гарантованого боргу
Налоги и налогообложение стран Юго-Восточной Азии Напрями вдосконалення діяльності організаційних посередників на фінансовому ринку України.
Національний банк України, як основний фінансовий інститут грошового ринку. Доходи державного бюджету України. Національний банк України, як основний фінансовий інститут грошового ринку. Доходи державного бюджету України.
Національні банки України на міжнародних фінансових ринках Негосударственные пенсионные обеспечения
Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах Непряме оподаткування в Україні
Нове бачення та роль капіталу у сучасному економічному розвитку Нормативно-правова база місцевих фінансів України та її розвиток
Нормативно-правові засади міжнародного фінансового контролю Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві. Показники рентабельності підприємства та методи її визначення
Обґрунтування конкурентної стратегії малого підприємства Облік, аналіз і аудит розрахунків з персоналом бюджетних установ
Облікова робота податкових органів :проблеми практики, напрямки вдосконалення. Облікова робота податкових органів проблеми практики та напрямків вдосконалення
Оборотний капітал підприємства та джерела його формування Обсяг пластикових карток в Україні
Обязательное государственное пенсионное страхование в Украине Ознайомлення з теорією А. Леффера
Опадаткування малого бізнесу в Україні Оперативний фінансовий контролінг та його роль в управлінні підприємством
Операції факторингу у ринковій економіці України, проблеми та перспективи. Описати та проаналізувати валютну безпеку України використовуючи ключові індикатори
Оподаткування акціонерних товариств в Україні Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забезпечення економічного зростання Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства (на метеріалах ХХХХ)
Організація інвестиційного процесу на підприємстві Організація страхування та характеристика страхових потоків
Організація фінансової діяльності приватних підприємств та малих підприємств Організація фінансування вищої освіти в Україні та сусідніх державах
Основні напрями управління дебіторською заборгованістю суб’єкта господарювання Основні фонди підприємств та джерела їх фінансування.
Особисте страхування в Україні Особливості побудови плану рахунків. Бухгалтерський облік власних основних засобів та їх амортизація. Формування номера аналітичних рахунків.
Особливості фінансів акціонерних товариств Особливості формування і управління активами страхових компаній
Особливості формування сукупного державного боргу на сучасному етапі (на прикладі Великобританії) Особливості формування та розвитку банківської системи в Україні.
Офшори - міжнародне зло чи ні? Охорона праці на підприємстві ХХХХ
Оценка финансовой деятельности предприятия «Аеросвит» и пути повышения ее эффективности Оцінка доходності та ризиковості цінних паперів
Оцінка ефективності формування прибутку комерційного банку на прикладі комерційного банку Оцінка кредитоспроможності підприємства («СВ Технолоджи»)
Оцінка платоспроможності підприємства Оцінка рівня доходів і витрат населення на сучасному етапі
Оцінка фінансового стану підприємств (на прикладі окремих сфер діяльності - виробничої, банківської, страхової, торгівельної, підприємств транспорту та зв'язку) Оцінка фінансового стану підприємств (на прикладі окремих сфер діяльності - виробничої, банківської, страхової, торгівельної, підприємств транспорту та зв'язку)
Оцінювання ефективності розміщення оборотних коштів підприємства Оцінювання ліквідності комерційного банку
Паперові гроші та особливості їх обігу Пенсійна реформа в Україні. Її сутність і необхідність проведення.
Пенсійний фонд, його формування і використання Пенсійний фонд, необхідність та призначення
Переддипломна практика в установах банків. Перспективы развития евро, как единой мировой валюты
Питання розвитку маркетингу в страхових компаніях Планування активів підприємства активів в системі антикризових заходів підприємств.
Планування і пргнозування показників бюджету Планування реалізації продукції на підприємстві
Планування реалізації продукції на підприємстві Платоспроможність підприємства та її забезпечення
Платоспроможність підприємства та її забезпечення Побудова факторної економетричної моделі коефіцієнта покриття
Податкова політика в Україні Податкова система розвинутих країн світу
Податкова система України, її становлення і розвиток Податкове планування на підприємстві
Податок на доходи фізичних осіб у системі фінансового регулювання (2 та 3 розділи) Податок на прибуток в системі оподаткування підприємств: проблеми та перспективи
Податок на прибуток в системі оподаткування підприємств: проблеми та перспективи Податок на прибуток в системі оподаткування підприємств: проблеми та перспективи
Податок на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб в України: фіскальне та регулювальне значення Податок на прибуток підприємств і його вплив на ефективність господарювання в Україні
Подвійне оподаткування та механізм його усунення. Позики місцевих органів влади
Політика запобігання банкрутства на підприємстві Політика запобігання банкрутства на підприємстві
Політика запобігання банкрутства на підприємстві Політика рефінансування дебіторської заборгованості підприємства
Поняття договору оренди. Об’єкти оренди Поняття соціальної структури суспільства
Поняття фінансового потоку Порівняння характеристики небанківського фінансового сектора і фондового ринку США та країн континентальної Європи.
Порядок формування місцевого бюджету Послуги споживчого кредитування в Україні
Посткейнсіанська теорія грошей та проблема інфляції (за одноіменною статтею П. Девідсона у книзі: Современная экономическая мысль. - М. 1981). Поточне фінансове планування діяльності «ХХХХ»
Похідіні фінансові інстументи Італії Правові основи касового виконання бюджетів в Україні
Практика в МінФін України Практична робота з предмету "Фінанси", НАУ, 3 курс
Преддипломна практика в установах банків Прибутки місцевих бюджетів
Призначення та роль державного кредиту в Україні Проблеми адміністртрування податків у монографії Тарангул Л.Л.
Проблеми здійснення фінансових інвестицій Проблеми капіталізації банків та шляхи її вирішення в Україні
Проблеми медичного страхування в Україні. Проблеми стабілізації фінансової системи України. Проблеми формування і розвитку фінансової інфраструктури держави. Фактори, що впливають на формування доходів державного бюджету в Україні в сучасних умовах.
Проблеми ухилення від сплати ПДВ та шляхи удосконалення його стягнення Проблеми фінансування освіти в Україні
Проблеми формування фінансового механзму в Україні. Проектне фінансування
Процес емісії євро Процес управління єдиним казначейським рахунком
Прямі податки в Україні, теорія і практика (1 та 2 розділи) Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Реалізація інвестиційних проектів фінансово-промисловими групами в Україні Реорганізація підприємства як метод його фінансового оздоровлення
Ринок похідних фінансових інструментів Ринок фінансових послуг - задачі
Ринок цінних паперів та напрямки його розвитку Роберт Кийосаки, Шэрон Лечтер
Робота реєстраторів та депозитаріїв, як організаційних посередників Розвиток валютного ринку в Україні:сучасні тенденції
РОЗВИТОК ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ОРГАНАХ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ Розрахункова робота з предмету Санація
Розробка та фінансове забезпечення бізнес-плану на підприємстві Розроблення плану оздоровлення підприємства ПАТ "Ратнівський молокозавод"
Розроблення плану фінансового оздоровлення підприємства Роль банківського кредитування у функціонуванні фінансового механізму підприємств
Роль загальнодержавних і місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів Роль і місце фінансів в економічній системі
Роль у фінансовому аналізі моделей Конана та Гольдера Роль фінансового ринку у функціонуванні фінансової системи
Система забезпечення беззбиткової діяльності підприємства у ринковому середовищі. Система забезпечення беззбиткової діяльності підприємства у ринковому середовищі.
Система місцевих податків і зборів в Україні: основні проблеми та напрямки модернізації Система оподаткування підприємств в Україні: політика, ефективність, перспективи.
Система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності та шляхи її реформування в Україні Система органів, що здійснюють загальне управління та контроль за формуванням доходної частини бюджету
Система управління витратами на підприємстві та її вплив на фінансові результати Склад і структура Державного бюджету України
Склад і структура доходів і видатків державного бюджету України. Організація процесів складення держбюджету. Роль фінансів у формуванні і використанні обігових коштів. Соціальне страхування: стан, розвиток та перспективи формування.
Специфіка організації фінансової роботи на підприємствах різних організаційно-правових форм Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.
Сруктура та динаміка доходів та видатків державного бюджету Становлення та розвиток податкової системи України
Становлення та розвиток фінансів в новітній історії Стаття на тему "Фінанси в економічній системі держави"
Створення підприємства з виробництва офісних меблів Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій
Страхова справа в Україні та основні методи її удосконалення Страховий ринок України: особливості і напрями розвитку
Страховий ринок України: стан, перспективи розвитку та проблеми регулювання Структура видаткового фінансового бюджету країни. Приклад з практики зарубіжних країн.
Суб’єкти фінансового контролю в Україні Сутність реструктуризації підприємства як інструмента фінансового оздоровлення. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансових інститутів
Сутність та значення фінансів. Характеристика основних форм оподаткування в Україні. Основні напрямки фінансової політики та її завдання. Сутність фінансів, їх функція і роль. Сутність і види податків. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль.
Сутність, зміст і наповнення ПДВ Сутність, цілі та засоби страхування ризиків. Підходи до оцінки економічної безпеки підприємства.
Сучасна фінансова система України та її характеристика Сучасне розуміння сутності права
Сучасний стан та особливості формування фінансового ринку України Сучасні гроші. Джерела формування оборотних коштів
Сучасні тенденції маркетингу фінанасових послуг Тема 14. Специфіка фінансів державних підприємств.
Теоретичні основи аналізу і планування податкових платежів підприємства Теоретичні та практичне завдання
Територіальна громада: поняття, функції Тестові завдання з курсу „Фінанси
Технологія делегування повноважень Торговці цінними паперами як учасники ринку державних облігацій
Удосконалення управління прибутком діяльності підприємства в ринкових умовах Управління витратами державного підприємства
Управління власним і позиковим капіталом підприємства. Управління грошовими потоками
Управління грошовими потоками на підприємстві Управління грошовими потоками на підприємстві
Управління дебіторською заборгованістю підприємства (на основі підприємства ТВТ) Управління державним боргом та його обслуговування, Оцінка основних тенденцій розвитку фінансового сектору країн з розвиненою ринковою економікою
Управління капіталом підприємства Управління капіталом підприємства
Управління капіталом підприємства Управління капіталом, вкладеним в основні засоби виробництва
Управління ліквідність комерційного банку Управління оборотним капіталом підприємства
Управління позиковими коштами публічного акціонерного товариства „Спецмеблі” Управління фінансами
Управління фінансами малих підприємств Управління фінансами на акціонерному товаристві на прикладі ПАТ «Київміськбуд»
Управління фінансами підприємства: сутність, мета, функції, системне забезпечення. Управління фінансами страхових компаній
Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю Управління фінансами транснаціональних корпорацій
Управління фінансовими ризиками на підприємстві Управління фінансовими ризиками підприємства і механізм їх нейтралізації.
Управління фінансовою безпекою підприємства ТОВ "Сираївське" Управління фінансовою діяльністю державних підприємств
Управління фінансовою діяльністю страхових компаній (ЗАТ «Перша страхова компанія») Управління фінансовою стійкістю і ліквідністю підприємства
Управління формуванням капіталу підприємства Управлінські рішення щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України в контексті інтеграційних процесів
Факторинг як фінансова послуга з кредитування оборотного капіталу підприємства Финансовые проблемы социальной защиты населения
Фінанси Фінанси і їх місце в системі суспільних відносин
Фінанси підприємств – рішення задачі з МАУП Фінанси підприємства – задача з «УФЭИ»
Фінанси підприємства. Задачі Фінанси України в умовах реформ.
Фінанси – задачі з НУХТ Фінанси, їх сутність та функції
Фінансова безпека держави та шляхи ії забезпечення Фінансова діяльність підприємницьких структур
Фінансова діяльність підприємств зв’язку Фінансова політика і фінансова безпека держави. Проблеми становлення і розвитку страхового ринку в Україні.
Фінансова санація підприємства: методика та управління процесом Фінансова санація та банкрутство підприємства
Фінансова система України і напрямки її розвитку Фінансова система України і перспективи її розвитку
Фінансова система України і перспективи її розвитку Фінансова система України та напрямки її вдосконалення. Механізм оподаткування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення.
Фінансова стійкість підприємства, її оцінка та шляхи поліпшення (на прикладі ТОВ «Подолінформ») Фінансове забезпечення бізнес-плану на українських підприємствах
Фінансове забезпечення місцевого господарства м. Києва Фінансове забеспечення розвитку малого підприємництва
Фінансове планування і контроль господарської діяльності підприємства Фінансове планування на підприємствах державного сектора економіки.
Фінансове планування на підприємстві (3 розділ) Фінансове планування на підприємстві, стан та напрямки удосконалення
Фінансовий аналіз підприємства Фінансовий аналіз прибутку та рентабельності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
Фінансовий аудит і його становлення в Україні Фінансовий аудит і його становлення в Україні
Фінансовий механізм держави. Місцеві податки і збори Фінансовий механізм розвитку торговельного підприємства
Фінансовий механізм розвитку торговельного підприємства. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики держави
Фінансовий механізм України, його склад та напрямки вдосконалення Фінансовий ринок
Фінансовий ринок та його розвиток в Україні Фінансовий стан мотовагонного ДЕПО Фастів-1, його оцінка та шляхи поліпшення
Фінансовий стан підприємства: оцінка та шляхи його зміцнення Фінансові аспекти відтворення основних засобів підприємства
Фінансові аспекти функціонування сфери послуг в Україні в сучасних умовах Фінансові методи захисту інтересів платників податків та напрямки їх вдосконалення
Фінансові методи захисту інтересів платників податків та напрямки їх вдосконалення Фінансові особливості створення та функціонування відкритих і закритих акціонерних товариств в Україні
Фінансові проблеми реструктуризації підприємства Фінансові результати від звичайної діяльності підприємства, їх формування і шляхи підвищення
Фінансові ресурси підприємств: формування і використання Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування
Фінансові ресурси підприємства, їх формування і використання у ринкових відносинах Фінансові ресурси фінансової установи та джерела її формування
Фондова біржа в Україні: проблеми та пріоритети розвитку Фондова біржа та біржові операції
Фондова біржа як субєкт інфраструктури Формування і використання прибутку підприємств (у розрізі окремих галузей)
Формування і розвиток ринку нерухомості в Україні Формування коштів місцевих бюджетів та удосконалення міжбюджетних відносин в Україні
Формування ліквідаційної маси в процесі ліквідації підприємства Формування основних фінансових ресурсів підприємства
Формування основних фінансових ресурсів підприємства Формування потрфеля інвестиційних проектів підприємтсва в умовах обмеженості зовнішнього інвестування у розвиток виробництва
Формування прибутку підприємств. Власні джерела формування оборотних коштів підприємства . Формування ринкової ставки позичкового проценту
Формування та використання капіталу підприємства Формування та розвиток ринку акцій в Україні
Формування, розподіл і використання прибутку підприємств Функционирование сферы услуг в период финансового кризиса
Характеристика валютного ринку Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Францією. Особливості, проблеми та завдання України в міжнародній торгівлі товарами.
Характеристика і методи оцінки дефіциту державного бюджету. Цінні папери як інструменти фондового ринку
Цінні папери. Бюджетний процес. Податкова система Ціноутворення на фінансовому ринку. Державне регулювання фінансового ринку в Україні. Задача
Чистий грошовий потік як джерело фінансування підприємств Шляхи мінімізації податкових витрат
Шляхи побудови ефективної податкової системи в Україні Шляхи покращення фінансових результатів підприємства сфери послуг
Шляхи покращення фінансового стану страхових компаній України Шпаргалки по фінансам підприємств за 3 курс НАУ
Що нового в навчальний процес внесли Internet-технології? Визначте загальні вимоги, що склалися до лекцій у вищій школі? В чому переваги модульно - рейтингової системи над традиційними способами контролю? Экономические кризисы 20 века: Великая Депрессия (США, 1929-1933)
Які проблеми існують на страховому ринку України «Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки»
«Система оподаткування юридичних осіб в Україні»