Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
1. Маса грошей в обігу становила 1 млрд. грн., оборотність грошової одиниці - 9 об./рік. Визначити суму цін реалізованих товарів. 1. Форма грошей та їх еволюція. 2. Форми безготівкових розрахунків. 3. Пропозиція грошей на фінансовому ринку та її залежність
1. Форми та види грошей, їх характеристика 2. Поняття та характеристика банківських послуг 1.Грошова маса та її показники 2.Капіталотворча теорія кредиту
Аналіз статей з предмету гроші та кредит (Грошова система України, її становлення розвиток), КНЕУ, 3 курс Аналітичний огляд наукових публікацій
Аналітичний огляд статей. Тема: «Проблема доступу іноземного капіталу в банківську систему України» Аналітичний огляд статтей з предмету гроші та кредит, КНЕУ, 3 курс
БАНК АНГЛІЇ: ЙОГО УТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ. ГРОШОВО–КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННВИДИ БАНКІВ У ЯПОНІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ. СПЕЦІАЛЬНІ КРЕДИТНО–ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ЇХ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇЯ. Банківська криза: поняття, форми прояву та шляхи виходу
Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання Валютна система: пояснення, призначення та елементи
Валютний дилінг Валютний курс
Валютний ринок та операції на валютному ринку Вартість грошей в часі. Шість функцій складного проценту
Визначити ставку і суму плати за факторинг. Виконати завдання з дисципліни "Гроші та кредит", 3 курс, НТУ
Виконати завдання з дисципліни "Гроші та кредит", 3 курс, НТУ Виконати завдання з дисципліни "Гроші та кредит", 3 курс, НТУ
Встановлення та розвиток європейської валютної системи Глобалізація фінансових ринків: шляхи впливу на грошовий ринок України
Гроші і кредит Гроші та кредит
Гроші та кредит Гроші та кредит – задачі
Гроші та кредит – задачі з КГІ Гроші та кредит – задачі з КГІ
Грошова система та її елементи. Банківська система України. Грошовий ринок та перспективи його розвитку. Центральні банки, їх походження.
Грошові системи, основні типи Грошово – кредитні системи зарубіжних країн
Грошово-кредитна система Італії Грошово-кредитна система Польщі
Грошово-кредитна система та особливості її розвитку в Україні Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Грошово-крелитна система Європейського Союзу Державне регулювання грошового обороту
Держане регулювання банків України Динаміка розвитку інфляційних процесів в Україні в 1991-2009 рр.
Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ в Україні Доходи та витрати комерційного банку
Економічна суть і основні форми грошового капіталу Есе з предмету гроші та кредит (Функції кредиту та дискусії з цього питання), КНЕУ, 3 курс
Загальні закономірності формування грошових та кредитних систем у період становлення капіталізму Задача з предмету "Гроші та кредит", НАУ
Задача з предмету гроші та кредит, НАУ, 4 курс Задача з предмету: Гроші та кредит, КДАВТ, 3 курс
Задачі з предмету: Гроші та кредит, КНТЕУ, 3 курс Задачі з дисципліни "Гроші та кредит", НАУ, 3 курс
Задачі з дисципліни "Гроші та кредит", НТУ, 5 курс Задачі з дисципліни "Фінанси", МАУП, 2 курс
Задачі з предмету Задачі з предмету "Гроші та кредит"
Задачі з предмету "Гроші та кредит", ГСТИ, 3 курс Задачі з предмету "Гроші та кредит", НАУ, 4 курс.
Задачі з предмету "Гроші та кредит", Шевченко Задачі з предмету Гроші та кредит
Задачі з предмету гроші та кредит Задачі з предмету гроші та кредит, НАУ, 3 курс
Задачі з предмету гроші та кредит, НАУ, 4 курс Задачі з предмету «гроші і кредит»
Задачі з предмету «гроші та кредит» Задачі з предмету: "Гроші та кредит", КНТЕУ, 3 курс
Задачі. Гроші та кредит Задачі. Гроші та кредит
Закон кількості грошей, необхідних до обороту Закони попиту та пропозиції грошей в ринковій економіці
Закономірності формування конвертованості грошової одиниці Земельний кодекс України 2001 р в в частині розвитку іпотечного кредитування
Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання Інвестиційний проект, що підлягає практичній реалізації має наступний план платежів, наведений в таблиці. Обчислити ЧДВ 20%, 25%.
Інституційна модель та структура грошового ринку Інструменти міжнародного валютного ринку
Інтеграційні процеси у розвитку грошових систем західноєвропейських країн: сучасний стан і наслідки Інфляція в Україні та позичковий процент
Інфляція: суть та методи подолання Інфляція: теоретичний аналіз
Іпотечне кредитування основних засобів Комерційний кредит
Комерційні банки України КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
Контрольна робота з кредитування і контролю Контрольна з грошей та кредиту за 1 курс МЦПП
Контрольна з грошей та кредиту за 3 курс ЕУФІМБ Контрольна з грошей та кредиту за 3 курс ЕУФІМБ
Контрольна з грошей та кредиту за 3 курс Київський славістичний університет Контрольна з грошей та кредиту за 4 курс НУХТ
Контрольна з грошей та кредиту, КНАВСУ, 1 курс Контрольна з гроші та кредит за 2 курс МАУП
Контрольна з гроші та кредит за 2 курс МАУП Контрольна з грошово-кредитних систем зарубіжних країн за 3 курс Гуманітарний інститут
Контрольна з грошово-кредитних систем зарубіжних країн, ЄУ, 5 курс Контрольна з грошово-кредитних систем зарубіжних країн, ЄУ, 5 курс
Контрольна з грошово-кредитної політики, ХНУ, 5 курс Контрольна з предмету "Гроші та кредит" за 3 курс НУХТ
Контрольна з предмету Гроші та кредит Контрольна з предмету центральний банк і грошово-кредитна політика
Контрольна з предмету центральний банк і грошово-кредитна політика Контрольна з предмету центральний банк і грошово-кредитна політика
Контрольна робота "Монетаризм, Масштаб цін, Банківські послуги" Контрольна робота Гроші та кредит за 3 курс (ІЕЕП)
Контрольна робота з предмету Гроші та кредит Контрольна робота з предмету Гроші та кредит
Контрольна робота з предмету Гроші та кредит, НАУ, 4 курс. Контрольна робота з гроші і кредит
Контрольна робота з гроші та кредит Європейський університет, 3 курс Контрольна робота з грошово-кредитних систем в зарубіжних країнах
Контрольна робота з грошово-кредитних систем зарубіжних країн Контрольна робота з грошово-кредитних систем зарубіжних країн
Контрольна робота з дисципліни "Гроші і кредит", КУРВ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Гроші і кредит", НАУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Гроші і кредит", НТУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", АМУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", КНЕУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", НАУ 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "гроші та кредит", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "гроші та кредит", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Гроші та кредит", НУБіП, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Грошу та кредит", НУБіП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни Гроші та кредит за 3 курс (ІЕЕП)
Контрольна робота з дисципліни гроші та кредит, 2 курс Контрольна робота з предмету "гроші та кредит"
Контрольна робота з предмету "гроші та кредит" Контрольна робота з предмету "Гроші та кредит", ЄУ
Контрольна робота з предмету "Гроші та кредит", ЄУ Контрольна робота з предмету "Гроші та кредит", КГІ, 3 курс
Контрольна робота з предмету Гроші та кредит Контрольна робота з предмету Гроші та кредит
Контрольна робота з предмету гроші та кредит Контрольна робота з предмету гроші та кредит
Контрольна робота з предмету гроші та кредит Контрольна робота з предмету „Гроші та кредит” університет „Україна”
Контрольна робота з предмету «Гроші та кредит», Національний авіаційний університет, 2 курс. Контрольна робота з предмету «Гроші та кредит», Національний авіаційний університет, 2 курс.
Контрольна робота з предмету «Гроші та кредит», Національний авіаційний університет, 2 курс. Контрольна робота з предмету: Гроші та кредит, ЄУФІМБ
Контрольна робота з предмету: Грошово-кредитна політика, 5 курс Контрольна робота з центрального банку і грошово-кредитної політики
Контрольна робота з центрального банку і грошово-кредитної політики Контрольна робота з центрального банку і грошово-кредитної політики
Контрольная Концепції походження грошей. Сутність грошей. Функції грошей.
Кредитна система України і проблеми її розвитку Кредитний ризик: основні способи запобігання
Кредитні системи розвинутих країн: порівняльна характеристика (Німеччина, Франція, Великобританія, США, Україна.) Кредитні спілки та їх розвиток в Україні
Менеджер організацій Методи державного регулювання економіки
Методи технічного аналізу валютних курсів Об'єкти та види міжнародного кредиту
Організація безготівкового платіжного обороту в Україні. Аналіз та перспективи розвитку. Основи організації та функції банківської системи
Основні положення ЗУ „Про банки та банківську діяльність” від 7.12.2000 зі змінами і доповненнями по 2007 р. Основні форми звітності СБУ
Особливості кредитних відносин Центральних банків з Урядом у країнах, що розвиваються Особливості формування комерційних банків та їх основні типи
Особливості функціонування валютної системи України Отримання банківського кредиту в іноземній валюті
Оцінка ефективності використання позикових коштів у діяльності підприємства Передумови розвитку валютних відносин України на сучасному етапі
Поняття та види кредиту Поняття та структура грошового обігу
Порівняльний аналіз рівнів заробітної плати в Україні та в Походження, сутність та функції грошей
Правове регулювання операцій з валютними цінностями Практична робота з дисципліни "гроші та кредит", КНУ, 5 курс
Принципи кредитування Причини демонетизації золота. Грошові агрегати Національного банку України
Проблеми капіталізації українських банків Проблеми формування банківської системи в Україні
Проблеми формування і розподілу прибутку банку та оподаткування його діяльності Процентна політика в Україні та основні шляхи її вдосконалення
Процентна політика комерційних банків Процес оформлення кредитів
Регулювання обороту готівки в міжгосподарських розрахунках в Україні Реформування статей
Ринок євродоларів Ринок цінних паперів і перспективи його розвитку в Україні
Розвиток грошової системи Україні Розвиток кредитних відносин НБУ з калорійними банками
Світовий банк Світовий досвід проведення грошових реформ
Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту Система нагляду та контролю за грошово-кредитною сферою в Україні
Система нагляду та контролю за грошово-кредитною сферою в Україні Составление тестов
Співпраця України та МВФ в умовах сучасної кризи Споживче кредитування в Україні
Спрос и предложение на деньги Створення Європейського банку реконструкцій та розвитку, його діяльність в Україні
Сутність і функції грошей Сутність і функції грошей
Сутність кредиту та його види Сутність кредиту, характеристика визначальних ознак кредитних відносин
Сутність, призначення і правовий статус центральних банків Суть і характер обігу чека.Інвестиційні операції комерційних банків. Собівартість грошей
Суть та економічна структура грошового ринку Суть та особливості обороту депозитних грошей, векселів та чеків. Фінансово-кредитні установи небанківського типу.
Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку капіталів Тести з предмету "Гроші та кредит"
Тестові завдання з курсу „Гроші та кредит Тестові завдання з курсу „Гроші та кредит
Транснаціональні банки як важливий елемент грошово-кредитних систем зарубіжних країн Умови надання кредитів фізичним особами-приватним підприємцям
Федеральна резервна система США: структура, ціль, функції Фінанси, гроші та кредит
Форма грошей та їх еволюція Форми грошей
Форми та види кредиту Форми, види та роль кредиту
Формування грошових та кредитних систем у період становлення капіталізму. Сучасні тенденції у розвитку грошових систем. Функції та закономірності руху кредиту
Функції та закономірності руху кредиту Характеристика епохи товарних грошей.Грошові агрегати, принципи їх формування.Інфляція, причини та форми її виявлення. Види інфляції.
Характеристика основних типів грошової системи. Поняття фінансового посередництва, класифікація фінансових посередників Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот, відмінність сучасних банківських білетів від класичної банкноти. Сучасні банки, їх походження, призначення та функції. Основи організації та функції банківської системи.
Центральні банки Щорічно відкладати на ощадний вклад 2 млн. грн. за нормою доходності 10% річних;
Як правильно вибрати банк? (ПАТ «КредоБанк»)