Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий менеджмент»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
"Novartist" - фармацевтична компанія 1. Ефективність використання кредиту як інструмента фінансування бізнесу в сучасних умовах.
1. Сутність технології бюджетування за центрами відповідальності. 2. Характеристика технології побудови загального бюджету грошових потоків. Аналіз динаміки випуску та обігу боргових цінних паперів
Аналіз діяльності ТОВ «Зоря» Аналіз кредитної політики підприємства «ХХХХ»
Аналіз маркетингової діяльності підприємства Аналіз підприємства.
Аналіз практики управління прибутком підприємства Аналіз управління оборотним капіталом підприємства
Аналіз фінансових звітів Антикризове фінансове управління
Антикризове фінансове управління підприємством ООО «Пасат» Антикризові заходи щодо подолання збитковості та підвищення рівня фінансової стійкості (назва підприємства)
Бюджетування (планування операційної діяльності). Управління структурою і вартістю капіталу. Вартість грошей у часі Вивчити і здійснити аналіз сплати суб'єктом підприємництва місцевих податків і зборів, визначити їх вплив на фінансово-господарську діяльність
Види фінансового планування на підприємстві Визначення верхніх меж цін
Визначення ні підставі загальної потреби в капіталі і фактори, що впливають на загальний розмір капіталу. Власний капітал і його формування. Позичковий капітал і його характеристика. Визначити валютну позицію банку за доларами використовуючи дані таблиці
Вирішити задачі з дисципліни "Фінансовий менеджмент", 3 курс Вирішити задачу з дисципліни "Фінансовий менеджмент", 3 курс, УДУФМТ
Відповідь на питання з предмету "фінансовий менеджмент" Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні.
Державне регулювання та ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства Діагностика фінансового стану підприємства.
Експрес-діагностика кризових симптомів фінансового розвитку підприємства Емісія акцій: теорія і практика
За даними фінансової звітності (додаток А) розрахувати фінансові коефіцієнти Задача з фінансового менеджменту, 5 курс, МАУП
Задача з фінансового менеджменту Задача з фінансового менеджменту за 5 курс Европейський університет
Задача з фінансового менеджменту, МАУП, 2 курс Задача з фінансового менеджменту, НАУ
Задачі з дисципліни "Фінансовий менеджмент" Задачі з дисципліни "фінансовий менеджмент", 5 курс
Задачі з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 5 курс Задачі з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 5 курс
Задачі з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 5 курс Задачі з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 5 курс
Задачі з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 5 курс Задачі з предмету
Задачі з предмету: Фінансовий менеджмент Задачі з предмету: Фінансовий менеджмент, ІПО при КНУ імені Шевченка, 2 курс
Задачі з предмету: Фінансовий менеджмент, МАУП, 5 курс Задачі з предмету: Фінансовий менеджмент, МАУП, 5 курс
Задачі з фінансового менеджменту Задачі з фінансового менеджменту, МАУП, 5 курс
Задачі з фінансового менеджменту, УГУФМТ, 6 курс Задачі по фінансовому менеджменту за 5 курс КНЕУ
Задачі. Фінансовий менеджмент Залучені джерела фінансування діяльності підприємства і організацій
Залучення банківських кредитів та забезпечення їх повернення суб’єктами господарювання Запропонувати методи управління валютним ризиком, які є найефективнішими вданому випадку.
Звіт з практики з фінансового менеджменту Звіт з практики з фінансового менеджменту, МАУП, 4 курс
Капітал підриємства та джерела його формування Контролінг
Контрольна робота з фінансового менеджменту Контрольна з предмету „Фінансовий менеджмент” за 4 курс НАУ
Контрольна з фінансів підприємств за 4 курс НАУ Контрольна з фінансового менеджменту в банках, ХНУ, 5 курс
Контрольна з фінансового менеджменту за 4 курс МАУП Контрольна з фінансового менеджменту за 4 курс НАУ
Контрольна з фінансового менеджменту МАУП Контрольна з фінансового менеджменту, МАУП, 5 курс
Контрольна з фінансового менеджменту, НАУ Контрольна з фінансового менеджменту, НАУ
Контрольна з фінансового менеджменту, НАУ Контрольна з фінансового менеджменту, НУХТ, 6 курс
Контрольна з фінансового менеджменту, ХНУ, 5 курс Контрольна з фінснового менеджменту за 5 курс МАУП
Контрольна робота з предмету Фінансовий менеджмент Контрольна робота з предмету Фінансовий менеджмент
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", АПСВ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", КУРВ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", МАУП, 6 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", НАУ, 5 курс
Контрольна робота з предмету Контрольна робота з предмету "Фінансовий менеджмент", 5 курс, ЄУ
Контрольна робота з предмету финансовий менеджмент Контрольна робота з предмету Фінансовий менеджмент
Контрольна робота з предмету «Фінансовий менеджмент», Національний авіаційний університет, 5 курс. Контрольна робота з предмету: Фінансовий менеджмент, КРОК, 5 курс
Контрольна робота з фінансового менеджменту Контрольна робота з фінансового менеджменту
Контрольна робота з фінансового менеджменту Контрольна робота з фінансового менеджменту
Контрольна робота з фінансового менеджменту Контрольна робота з фінансового менеджменту
Контрольна робота з фінансового менеджменту Контрольна робота з фінансового менеджменту
Контрольна робота З фінансового менеджменту (на прикладі приватного акціонерного товариства Контрольна робота з фінансового менеджменту за 5 курс (МАУП)
Контрольна робота з фінансового менеджменту у банку, КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з фінансового менеджменту у сфері бізнесу
Контрольна робота з фінансового менеджменту, 5 курс Контрольна робота з фінансового менеджменту, 5 курс, МАУП
Контрольна робота з фінансового менеджменту, Європейський університет, 2 курс Контрольна робота з фінансового менеджменту, КДАВТ, 6 курс
Контрольна робота з фінансового менеджменту, КНЕУ, 4 курс Контрольна робота з фінансового менеджменту, КУРВ, 6 курс
Контрольна робота з фінансового менеджменту. Контрольна робота органів державної податкової служби та шляхи її вдосконалення у складі комплексної системи управління бюджетним процесом у Київській області та його вдосконалення
Контрольна робота по маркетингу за 5 курс КГІ Контрольна робота по фінансовому менеджменту за 3 курс КНЕУ
Контрольна робота по фінансовому менеджменту за 5 курс КНЕУ Контрольна робота по фінансовому менеджменту за 6 курс КНУ
Контрольна. Фінансовий менеджмент. КНЕУ. 5 курс Контрольна. Фінансовий менеджмент. МАУП. 3 варіант
Контрольная Финансовый менеджмент Курсова робота з фінансового менеджменту, КіБіТ, 6 курс
Майнове страхування та чинники його розвитку в Україні Моделі фінансування корпорації. Визначення та прогнозування вартості цінних паперів. Підприємство.
Напрями підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства Напрями удосконалення кредитного портфелю комерційного банка
Нетрадиційні форми фінансування основного та обігового капіталу: лізинг, факторинг, траст. Описати досвід вашої організації у галузі
Оптимізація іпотечного кредитування і рефінансування банківських іпотечних кредитів Організація бюджетування на підприємстві
Організація оперативного планування на підприємстві Основні фонди підприємств та джерела їх фінансування
Особливості злиття та поглинання компаній в Україні. Оцінити фінансовий стан, фінансові результати та ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства
Оцінка вартості підприємства Оцінка та управління кредитоспроможністю підприємства
Оцінка фінансових ризиків на підприємстві Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства Перспективне фінансове планування та особливості визначення фінансової стратегії сучасних вітчизняних підприємств
Піраміда фінансування та її інтерпретація для вітчизняного ринку капіталу. Ієрархічна модель фінансування Планування активів підприємства
Планування активів підприємства та заходи щодо їх вдосконалення Правові засади фінансування судової влади України (І, ІІ розділи)
Практична робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", КНЕУ, 4 курс Практична робота з предмету: "Фінансовий менеджмент", НАУ, 2 курс
Практична робота з фінансового менеджменту, КІСКЗ, 4 курс Презентація за темою "Контрольна робота органів державної податкової служби та шляхи її вдосконалення у складі комплексної теми управління бюджетним процесом у Київській області та та його вдосконалення
Презентація книги Ван Хорна «Фінанасовий менеджмент» Принципи управління міжнародними фінансовими ризиками.
Програма фінансової санації підприємства Проект мероприятий по повышению деловой активности «БНП Париба» ЗАО
Проект мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности с целью улучшения финансовых результатов предприятия Проект створення системи бюджетування
Рентабельність підприємства і методи її підвищення Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення
Розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства Розрахункова робота з дисципліни "Фінансовий менеджмент", ДУІКТ, 1 курс
Розрахунок бюджету інвестиційної програми на підприємстві ТОВ «Датагруп» на 2011рік. Розрахунок фінансових коефіцієнтів
Розробка фінансової частини (розділу) бізнес-плану інвестиційного проекту ТОВ „Рубі Роз Агрікол Ко ЛТД” РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Роль прогнозів у фінансовому плануванні. Стратегічне планування на підприємстві Синергія фінансової інформації в бізнесі в умовах сучасної хаотично структурованої економіки
Система принципів і методів розробки реалізації управлінських рішень Система цілісності підприємства та чинники її збереження
Системи виконання бюджету Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємства та її роль у розвитку малого бізнесу
Спрощені системи оподаткування та їх роль у розвитку малого бізнесу Сутність проектного фінансування
Теоретичні та організаційні основи фінансів менеджменту і система управління, управління інвестиціями Теорії структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування
Тестові завдання з предмету: Фінансовий менеджмент, АМУ, 4 курс Управління активами підприємства
Управління активами підприємства Управління витратами підприємства
Управління власним капіталом підприємства Управління грошовими потоками підприємства
Управління інвестиційними та фінансовими грошовими потоками та їх особливості Управління інвестиціями на підприємстві
Управління капіталом. Управління кредиторською заборгованістю
Управління кредитоспроможністю підприємства Управління кредитоспроможністю підприємства (ЗАТ
Управління лізинговими операціями на підприємстві Управління необоротними активами на підприємстві
Управління оборотним капіталом підприємства Управління оборотними активами підприємства ПРАТ Дитячий Світ Київ
Управління основними засобами підприємства Управління портфелем цінних паперів
Управління прибутками підприємства (на прикладі АП-2) Управління прибутком від операційної діяльності підприємства
Управління прибутком від різних видів фінансово-господарської діяльності. Управління формування собівартості. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування. Управління прибутком підприємства
Управління реальними інвестиціями Управління рухом грошових коштів
Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю
Управління фінансовими ризиками на підприємстві Управління фінансовою стійкістю підприємства
Факторинг у галузі міжнародних фінансів. Финансовый менеджмент(к.р.)
Фінансове регулювання господарської діяльності підприємства на прикладі окремих сфер діяльності: виробничої, банківської, страхової, торгівельної Фінансовий менеджмент – задача з університету «Україна»
Фінансовий стан підприємства: оцінка і шляхи покращення Фінансові аспекти реорганізації підприємств
Фінансові ризики та управління ними на підприємстві. Функції і принципи фінансового менеджменту
Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів. Шляхи підвищення ефективності залучення позикового капіталу на ТП
Яким методам поповнення власного капіталу надає перевагу банк, де проходить практика, і чому? Проаналізувати показники, які характеризують структуру динаміку власного капіталу банку Яким методам управління залученими коштами надає перевагу банк і чому?
«Антикризові заходи щодо подолання збитковості та підвищення рівня фінансової стійкості (назва підприємства)».