Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Державні фінанси»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Актуальні проблеми бюджетної системи України Аналіз взаємозв’язку бюджетного дефіциту державного боргу та фінансової кризи
Аналіз виконання бюджету 2006 – 2007 рр. В контексті реалізації фінансової політики уряду (5 партій) Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування
Бюджетна система КНР Бюджетна система країни
Види і форми контролю Державний борг України: механізм управління та обслуговування
Державний фінансовий контроль Державний фінансовий контроль
Державний фінансовий контроль в Україні. Державний фінансовий контроль Італії
Експертиза та аналіз державного бюджету Завдання з державного фінансового контролю КДАВТ 5 курс
Інституційні засади розвитку державних фінансів Інституційні засади розвитку державних фінансів
Компютерне та програмне забезпечення казначейських операцій Контрольна з предмету "Державні фінанси"
Контрольна робота з державного фінансового контролю Контрольна робота з державного фінансового контролю
Контрольна робота з державного фінансового контролю, ДАСОА, 5 курс Методи, прийоми і засоби фактичного контролю
Місце фінансового контролю у реалізації фінансової політики держави Пенсійне забезпечення : вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
Пенсійне страхування в системі соціального захисту населення. Первинний та вторинний ринок боргових цінних паперів держави та особливості їх функціонування
Передумови виникнення та особливості становлення фінансової системи ЄС Платіжна система виконання бюджету
Податкова політика та соціально-економічний розвиток країни Податкові надходження у системі доходів Державного бюджету України
Причини виникнення та методи регулювання дефіциту бюджету Прогнозування державного боргу України
Ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів. Ревізія дотримання статуту та ліцензування діяльності підприємства. стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності Ринок боргових цінних паперів та його розвиток в Україні
Структура та динаміка податкових надходжень в державний бюджет України Сутність та основні характеристики місцевих бюджетів країн унітарного типу
Теоретико-методологічні основи аналізу та контролю необоротних активів підприємств Теоретичні та методологічні основи аналізу та контролю власного капіталу підприємств (тільки 2 і 3 розділи)
Форма державного фінансового контролю. Контроль за використанням бюджетних та спеціальних позабюджетних коштів. Перевірка повного нарахування, своєчасності внесення в бюджети дивідендів від коштів, внесених у статутні капітали. Перевірка фактичних видатків на утримання бюджетних установ. Формування доходів місцевих бюджетів