Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Контроль та ревізія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Американська школа менеджменту якості: основні принципи та особливості Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтування грошових потоків
Аналіз традиційних критеріїв інвестиційних кредитів інвестиційних проектів: термін окупності та рентабельності. Види і форми контролю.
Документальна ревізія основних засобів Економічний контроль
Задача з контролю та ревізії, ДАСОА, 1 курс Задачі з предмету Контроль та ревізія
Класифікація методів управлінського обліку Контролінг
Контроль за дотриманням порядку ведення касових операцій Контрольна з контролю і ревізії за 4 курс Геологорозвідувальний технікум
Контрольна з контролю та ревізії за 5 курс НУХТ Контрольна з предмету Контроль та ревізія
Контрольна з предмету Контроль та ревізія, 5 курс ЄУ Контрольна робота з контролю і ревізії за 4 курс (КНЕУ)
Контрольна робота з предмету "Контроль і ревізія" Мета і функції контролінгу
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ, БУХГАЛТЕРСЬКИХ ЗАПИСІВ ДО ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ, БАЛАНСІВ І ЗВІТІВ Методологія та організація контрольно-ревізійного процесу ВАТ «Київський ЦУМ»
Недержавний фінансовий контроль: поняття, види та призначення Нормативно – правова база проведення акредитації лікувально – профілактичних закладів в Україні
Обґрунтувати взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством. умови, показники та методику проведення аналізу беззбитковості. Визначити сутність та дати характеристику бюджету потреб в матеріалах. Організація підготовки кадрів на підприємстві „Контакт” згідно з ISO 9001
Особливості підготовки та проведення аудиту системи управління якістю підприємства ТОВ „Крафт-Трейд” Підготовка до проведення ревізії виробничої та господарсько-фінансової діяльності
Проведення самооцінки підприємства за Європейською моделлю ділової досконалості EFQM Ревізія дотримання штатної дисципліни та оплати праці в бюджетних установах на прикладі бюджетної організації ДКП «Телерадіокомпанії «Київ»
Ревізія правильності і своєчасності розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі. Ревізія розрахунків з постачальниками та підрядниками. Ревізія витрат і доходів від іншої операційної діяльності.
Ревізія розрахунків за страхуванням Система якості підприємства – виробника програмного забезпечення
Система якості служби маркетингу Система якості служби маркетингу
Сутність та основні складові в управлінні якістю Сутність, особливості, сфери застосування, переваги та недоліки калькулювання за повними витратами (Absorbtion Costing).
У ході документальної ревізії при перевірці касових операцій встановлено. Дні виплати заробітної плати 02 та 17 числа кожного місяця. Залишки готівкових грошей відповідно до касових звітів, за період, що перевірявся склали (табл..1) . Управління якістю на підприємствах легкої промисловості.
Функція контролю в економічному механізмі менеджменту. Система контролінгу на підприємстві. Проблемні аспекти контролю. Характеристика нормативно-законодавчої та фотографічної інформації,