Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Право»Трудове право»

Трудове право - "ФОРТУНА-7000"

Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
22132 25444
Критерії відмінності "надбавок" та "доплат", "гарантій" та "компенсації" Аналіз наукових статей з дисципліни "Трудове право", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Аналіз статей з дисуипліни "Трудове право", КНЕУ, 3 курс Аналіз статей з дисципліни "Трудове право", КНЕУ, 3 курс
Види робочого часу Виконати прикріплене завдання
Відповідальність за затримання заробітної плати Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Трудове право", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Відповіді на питання з предмету: "Трудове право", 4 курс Гарантійні виплати та доплати за законодавством України про працю
Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим законодавством Єдність і диференціація в правовому регулюванні трудових відносин
Забезпечення охорони праці як гарантія здійснення права на працю Забезпечення права працівника на участь в управлінні юридичною особою-роботодавцем
Задача з дисципліни "Трудове право", КНУ ім. Шевченка, 3 курс Задача з дисципліни "Трудове право", КРОК, 3 курс
Задачі з дисципліни "Трудове право", 3 курс Задачі з дисципліни "Трудове право", КНУ ім. Шевченка, 3 курс
Захист прав працівників при звільненні Зміст категорії «проблема»
Індивідуальні трудові спори Історичне тлумачення норм права
Кваліфікація дефектів у правовому регулюванні трудових відносин у працях науковців Керівні працівники АП України
Керівні працівники апарату ВР України Керівні працівники міністерства соц. політики
Керівні працівники органів забезпечення виконання покарань Класифікація дефектів у правовому регулюванні трудових відносин у працях науковців
Класифікація спеціалізованих (нетипових) норм трудового права Колективні трудові спори: поняття та порядок вирішення
Компенсаційні виплати та доплати за законодавством України про працю. Контракт як вид трудового договору, сферпа його застосування
Контрольна робота з дисципліни "Трудове право Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", КНАВТ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", КУТЕП, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", НТУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", НТУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", НТУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Трудове право", НТУ, 3 курс
Контрольна робота з предмету «Трудове право»,Національний транспортний університет, 3 курс. Контрольна робота з предмету: "Трудове право", КНЕУ, 3 курс
Концепція гідної праці у трудовому праві України Матеріальна відповідальність працівника: поняття, підстави, умови
Матеріальна відповідальність сторін трудового договору Мета вчення про предмет та методи трудового права
Мета та завдання локального регулювання трудових відносин Мінімальна заробітна плата як елемент правового регулювання оплати праці працівників
Місце презумпцій у правовому регулюванні трудових відносин Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю
Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу: правовий зміст поняття Нетипова зайнятість
Новітні функції трудового права Норми-цілі трудового права:поняття,значення та необхідність встановлення
Норми-цілі, норми-завдання трудового права Основні розділи колективних договорів, їх характеристики.
Особливості методу правового регулювання трудових відносин Особливості правового регулювання творчої діяльності працівників згідно "Проекту Трудового Кодексу України"
Особливості правового регуювання праці працівників дипломатичної служби Особливості правового статусу науково-педагогічних працівників
Охорона праці Охорона праці жінок в Україні
Охорона праці за трудовим правом Охорона праці та її організація на виробництві
Поняття нетипової зайнятості. Її форми Поняття та класифікація інтегрованих і нетипових (нестандартних) трудових договорів
Поняття та основні ознаки роботи як категорії трудового права Поняття «Систематичне порушення трудової дисципліни»
Поняття, підстави та умови настання дисциплінарної відповідальності. Поняття, підстави та умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору
Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку та правові наслідки звільнення з роботи. Право громадян на працю та його юридичні гарантії
Право громадян на працю та його юридичні гарантії Правове регулювання оплати праці за законодавством України
Правове регулювання праці працівників енергетичних галузей Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Правове регулювання щорічних основних відпусток Правовий статус безробітного
Правовий статус професійних спілок як субєктів трудового права Правовий статус суб'єктів у трудових відносинах в умовах ринкової економіки
Правові питання підготовки кадрів на виробництві. Правові підстави звільнення працівника з роботи
Предмет трудового права у роботах вчених правознавців: наукові підходи по школам Принцип забезпечення судового захисту честі та гідності працівника: зміст та механізм реалізації.
Принципи відповідальності в трудовому праві Принципи свободи асоціації та реального визнання права на ведення колективних переговорів: зміст і механізми реалізації.
Проблема доцільності використання оціночних понять в трудовому праві Проблема оптимального поєднання централізованого і локального методів правового регулювання трудових відносин
Проблеми правосуб'єктності трудового колективу Проблеми правосуб’єктності трудового колективу
Проблеми формування дефініції трудового права Проблемні питання щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника)
Реформування трудового законодавства України Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Роль і значення судової практики в регулюванні трудових відносин Соціальний захист працівників в нормах трудового законодавства зарубежем
Спеціалізовані (нетипові) норми права Співвідношення від ірраціонального та раціонального підходів до тлумачення правових норм
Створення належних, безпечних, здорових умов праці та відпочинку Створення працівникам рівних можливостей щодо їх професійного зростання, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
Суб'єкти трудового права України Судова практика у справах про поновлення на роботі
Тези на тему "Відповідальність роботодавця за порушення норм законодавства про виплату заробітної плати" Тенденції розвитку дисциплінарної відповідальності в трудовому праві
Тенденції розвитку матеріальної відповідальності в трудовому праві (чи у трудовому законодавстві) Тенденції розвитку матеріальної відповідальності у трудовому праві
Трудова правосуб'єктність Трудовий договір та його види
Трудові спори про поновлення на роботі, осіб звільнених за ст. 45 КЗпП Трудові спори: поняття, причини та класифікація за законодавством України про працю
Угоди у трудовому праві Укладення трудового договору з іноземними громадянами
Укладення трудового договору за законодавством України про працю: прогалини в правовому регулюванні Функції трудового права у роботах вчених-правників
Функції трудового права у роботах вчених-правників Час відпочинку
Щорічні відпустки