Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Міжнародна економіка»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
3 Форми правового захисту технологій. Unilever Company
Анализ внешней торговли Бразилии Анализ внешней торговли Индии
Анализ внешней торговли Канады Анализ внешней торговли Польши
Аналіз компанії Аналіз корпорації Gartner
Аналіз корпорації Kreditschutzverband Аналіз міжнародного ринку страхових послуг
Аналіз світового ринку туристичних послуг Аутсорцингові та офшорінгові контракти в автомобільній галузі економіки.
Валютна політика в системі державної економічної політики (на прикладі Польщі) Вимiри мiжнардної конкурентоспроможності суб'єктів глобальної економіки
Вільна торгівля й ефективність економіки Внутрішньо-корпоративні чинники розвитку економічної дипломатії
Глобалізація і регіоналізація на сучасному етапі Друга хвиля кризи в ЄС, її вплив на українські реалії
Еволюція теорій міжнародної торгівлі Економіка Китаю
Економіка Сінгапуру Економічний механізм регулювання платіжного балансу.
Експорт мінеральних добрив. Експортна стратегія підприємства металургійної галузі
Експортний потенціал України та шляхи його реалізації Есе/ твір з дисципліни "Міжнародна економіка", КНУ ім.Шевченка, 0 курс
Загальна характеристика транснаціональних корпорацій, їх вплив на економіку певних країн Захист прав інтелектуальної власності в міжнародній торгівельній політиці
Звіт з практики з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 5 курс Звіт з практики з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Міжнародна економіка", МАУП, 5 курс Звіт з практики з предмету "Міжнародна економіка", КРОК, 2 курс
Звіт з практики з предмету "Міжнародна економіка", КРОК, 2 курс Звіт з практики з предмету «Міжнародна економіка», Київський міжнародний університет, 4 курс.
Звіт з практики з предмету «Міжнародна економіка», Київський міжнародний університет, 4 курс. Звіт з практики зі спеціальності "Управління міжнародним бізнесом ", КНЕУ, 3 курс
Звіт з практики по ПІІ «Ост-вест Експрес». Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі, на прикладі компанії ХХХХ
Зовнішньо-економічна діяльність товариства Зовнішньоекономічна діяльність металургійних підприємств України
Зовнішня трудова міграція з України: причини, масштаби, наслідки Иностранный капитал в автомобильной промышленности России
Інфляція та динаміка валютного курсу ІНФОРМАЦІЙНА ІНДУСТРІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Інформаційні технології як життєзабезпечувальні та їх роль у збереженні цивілізації Інформація як чинник конкурентоспроможності у міжнародному бізнесі
Історичні етапи розвитку міжнародної міграції робочої сили Кон'юктура світового ринку кліматичної техніки
Конкурентні переваги підприємства на міжнародному ринку туристичних послуг Конкуренція на світових ринках Епіцентр - Леруа Марлен
Консультаційні послуги в міжнародному бізнесі Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КРОК, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", НТУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", НТУ, 6 курс Контрольна робота з предмету «Міжнародна економіка», Державний інститут підготовки кадрів, 5 курс.
Концепція конкурентоспроможності Майкла Портера та її сучасна інтерпретація. Курсова робота з дисципліни "Міжнародна економіка", НАУ, 3 курс
Майбутнє економіки і як це вплине на економіку, рівень зайнятості, доходи. Макроекономічні ефекти глобального економічного розвитку України
Межкультурные аспекты деятельности субьектов маркетинга Методи виходу підприємства на міжнародний ринок (розділ 3)
Митні тарифи в регулювання зовнішньої торгівлі Міграція робочої сили. Основні центри міграції
Міжнародна економічна діяльність малого бізнесу в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності Міжнародна торгівля та її економічні основи
Міжнародне науково-технологічне співробітництво: форми, масштаби та напрями розвитку Міжнародне співробітництво у сфері послуг: основні напрямки
Міжнародний валютний ринок в умовах світової фінансової кризи Міжнародний лізинг в системі транснаціонального бізнесу
Міжнародний лізинг як альтернативна форма міжнародного кредитування Міжнародний науково-технічний обмін: суть, механізми і регулювання
Міжнародні економічні взаємовідносини України зі стратегічним партнером (КНР) Міжнародні інвестиційні проекти:фінансова складова реалізації
Міжнародні фінансові центри світової фінансової системи Місце світових фінансових центрів у міжнародних розрахунках.
Моделювання поведінки споживачів на ринку косметики Напрями вдосконалення міжнародної маркетингової стратегії підприємства
Наукове обгрунтування проблематики стратегії розвитку Канади. Аналіз з 2000 по 2010 роки Обгрунтування економічної привабливості країни для суб'єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародної бізнесу
Організаційні форми та методи підтримки розвитку малого бізнесу Організація експортних операцій підприємства на прикладі Оболонь
Організація імпорту машинотехнічного обладнання (ліфти та комплектуючі) Організація міжнародних операцій туристичного підприємства
Основні тенденції розвитку Бельгії в міжнародному економічному інтеграційному просторі Основні тенденції розвитку країни Монако в міжнародному економічному інтеграційному просторі
Основні тенденції розвитку країни Нідерланди в міжнародному економічному інтеграційному просторі Основні тенденції розвитку Франції в міжнародному економічному інтеграційному просторі
Особенности привлечения капитала на рынке США Особливості залучення США до міжнародного трансферу технологій.
Особливості менеджменту в українських відділеннях транснаціональних корпорацій Особливості міжнародної торгівлі послугами і динаміка її розвитку
Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між Україною та Росією, Молдовою відносно експорту пива Особливості розвитку альтернативної енергетики ЄС в умовах обмеженості ресурсів
Особливості формування конкурентного середовища у транзитивній економіці в умовах глобалізації Оцінка перспектив розвитку ТНК в Україні (розділ 3)
Перспективы улучшения международной инвестиционной привлекательности туристической отрасли России Платежный баланс Украины: стан и тенденции
Платіжний баланс Порівняльна характеристика країн (Фінляндія, Росія, Україна та КНР)
Посилення мікрорівневої взаємозалежності у світовій економіці Посилення мікрорівневої взаємозалежності у світовій економіці
Практична робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 4 курс Практична робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 4 курс
Практична робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 4 курс Практична робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНУ ім. Шевченка, 3 курс
Практична робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНУ ім. Шевченка, 3 курс Принципи зовнішньоекономічної діяльності
Проблема зовнішнього боргу країн-членів ЄС Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні
Просування українських товарів на нові ринки збуту як вимога часу Развитие международной торговли товарами в современных условиях
Реалізація експортного потенціалу овочівництва у торгових відносинах України з Росією Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ
Рев’ю книги Мері Калдор «Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху» Регулювання інвестиційного процесу в галузях економіки
Регуляторні механізми світових ринків нафтогазового сектору Розвиток експортного потенціалу машинобудівних підприємств у світо-господарчих процесах.
Розвиток інтернет-торгівлі та її ефективність Розвиток кадрової стратегії в компанії ХХХХ
Розвиток маркектингової стратегії міжнародної компанії на прикладі Розвиток міжнародного лргістичного бізнесу
Розвиток міжнародної торгівлі послугами. Масштаби, структура, тенденції. Розвиток торгівельних зв'язків Україна та ЄС
Роль інформації у розвитку Світу. Світ як цілісна система і інформаційні процеси, що створюють та підтримують його цілісність. Роль нафти в азербайджанській економіці
Роль розвинених країн у світовій торгівлі Роль торгово-промислових палат в розвитку міжнародного бізнесу
Світовий ринок брендів Світовий ринок криптовалют в умовах трансформації глобальної економічної системи
Світовий ринок нафти в умовах глобалізації Система регулювання зовнішньої торгівлі в умовах членства країни в глобальних торговельних організаціях
Соціальний вимір глобалізації економічного розвитку Соціально-культурні аспекти формування рекламного звернення у міжнародному ринковому середовищі
Стан та перспективи розвитку українсько-російських відносин Стратегії управління енергонезалежністю національних економік
Стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок Стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок
Стратегія ринкової діяльності ТОВ Стратегія розвитку Норвегії
Ступінь ризику суб'єктів при виборі форм міжнародних розрахунків та чинники що впливають на вибір форм міжнародних розрахунків. Сутність та методи глобальної конкуренції
Сутність та основні форми економічного глобалізму Сучасні концепції розвитку цивілізацій і утворення інформаційно-інтелектуального суспільства
Сучасні стратегії транснаціонального бізнесу Сучасні тенденції розвитку ринку міжнародних туристичних послуг України
Тенденції розвитку міжнародно валютного ринку у посткризовий період Украина как субъект мирового товарного рынка
Україна в світовій економіці Україна на світовому ринку послуг
Україна у міжнародних міграційних процесах Управління інвестиційним портфелем у міжнародному бізнесі на прикладі "ХХХХ"
Управління маркетинговою товарною політикою фірми на зарубіжних ринках на прикладі ТОВ «ЛІБЕЙ груп» Управління міжнародними інвестиційними проектами
Управління фінансовими ризиками при ведені зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Фінансові інструменти забезпечення імпортної діяльності компанії
Фінансові методи і механізми регулювання зовнішньоторговельних зв’язків в сучасних умовах в зарубіжній й вітчизняній практиці Формування глобальних ринків автомобілебудування
Формування глобальних ринків енергетичних ресурсів. Формування культури та кадрової політики в транснаціональних компаніях
Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в українське підприємство. Шляхи інтенсифікації інвестиційної діяльності в Україні
Экспортная деятельность: фактор занятости в национальной экономике «Основні тенденції розвитку країни (назва країни) в міжнародному економічному інтеграційному просторі».