Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
1. Определить, выплачивается ли предусмотренная договором страхования условная франшиза? Агрострахування в Україні: сучасний стан та стримуючі фактори розвитку
Аналіз наукових статей з дисципліни "Страхування", КНЕУ, 5 курс Види страхування
Види страхування Види страхування
Види страхування Визначення та формування попиту на страхові послуги. Служба маркетингу страхової компанії. Реклама. Посередники. Контроль за реалізацією.
Визначте власне утримання страховика (цедента) у покритті ризику. Вирішити задачу з дисципліни "Страхування", 4 курс, 2016 р.
Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку Державне регулювання економіки
Держана політика в галузі страхування Добровільна форма страхового захисту в сільському господарстві
Добровільне страхування домашнього майна громадян. Страхування транспортних засобів. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку. Задача з дисципліни "Страхування", МАУП, 3 курс
Задача з дисципліни "Страхування", НУХТ, 4 курс Задача з соціального страхування
Задача з страхування, НУХТ, 4 курс Задача зі страхових послуг
Задача зі страхування Задача по страхуванню за 4 курс
Задача по страхуванню за 4 курс Задачі з предмету: Страхування, ВМУРоЛ
Задачі з предмету: Страхування, ВМУРоЛ Задачі зі страхування
Задачі зі страхування Задачі зі страхування
Задачі зі страхування за 4 ккурс НАУ Задачі зі страхування за 4 курс НАУ
Задачі зі страхування, КГІ, 4 курс. Задачі по страхуванню
Задачі по страхуванню з КУТЕП Задачі по страхуванню з НАУ
Задачі по страхуванню за 4 курс Задачі по страхуванню за 4 курс
Задачі. Страхування. КУТЕП. 3 курс Задачі. Страхування. НУХТ. 4 курс
Звіт по практиці Значення класифікації страхування для практичної діяльності страховіх компаній
Інвестиційна привабливість страхового ринку України для іноземного капіталу Класифікація загальнообов’язкового державного соціального страхування
Контрльна зі страхування за 4 курс ІПКДСЗУ Контрольна з страхових послуг, МАУП, 4 курс
Контрольна з Страхування за 3 курс (КУТЕП) Контрольна з страхування, 4 курс Європейський університет
Контрольна з страхування, ЄУ, 4 курс Контрольна зі страхових послуг
Контрольна зі страхових послуг Контрольна зі страхових послуг
Контрольна зі страхування за 2 курс НАУ Контрольна зі страхування за 3 курс НУХТ
Контрольна зі страхування за 4 курс НАУ Контрольна зі страхування за 4 курс НАУ
Контрольна зі страхування за 4 курс НУХТ Контрольна зі страхування за 5 курс ЦІПО
Контрольна робота з дисципліни "Страхування", КНЕУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Страхування", НАУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни соціальне страхування, 4 курс, ВМУРоЛ Україна Контрольна робота з дисципліни Страхові послуги
Контрольна робота з дисципліни Страхові послуги Контрольна робота з предмету "страхові послуги"
Контрольна робота з предмету "страхування" Контрольна робота з предмету "Страхування" НАУ
Контрольна робота з предмету "Страхування", 3 курс, ЄУ Контрольна робота з предмету "Страхування", 3 курс, ЄУ
Контрольна робота з предмету Страхові послуги Контрольна робота з предмету «Страхування», Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2 курс.
Контрольна робота з предмету: Страхування. НУХТ, 4 курс Контрольна робота з соціального страхування
Контрольна робота з соціального страхування Контрольна робота з Соціального страхування, 5 курс, МАУП
Контрольна робота з соціального страхування, ВМУРоЛ, 4 курс Контрольна робота з соціального страхуввання
Контрольна робота з стархових послуг 4 курс МАУП Контрольна робота з стахування, АТСО, 3 курс
Контрольна робота з страхування Контрольна робота з страхування, НАУ
Контрольна робота за 5 курс з основ страхової справи Контрольна робота зі страхових послуг, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота зі страхування Контрольна робота зі Страхування
Контрольна робота зі Страхування Контрольна робота зі Страхування
Контрольна робота зі страхування Контрольна робота зі Страхування за 2 курс (НУХТ)
Контрольна робота по страхуванню за 1 курс КНУТД контрольна робота страхові послуги КНЕУ 2 курс
Контрольна робюота зі Страхування (КІБІТ) Контрольна. Страхування
Контрольная по страхованию Контрольная работа по страхованию за 3 курс (ІПКМППУ)
Контрольная страховые услуги Контрольнеа робота з дисципліни соціальне страхування, 4 курс, ВМУРоЛ Україна
Критичний огляд 3 публікацій на тему: „Страхування іпотечного кредитування і аналітичний звіт: „ Сучасний стан та тенденції розвитку страхування кредитів в Україні” Маркетинг у страхуванні
Медичне страхування в Україні Медичне страхування в Україні
Медичне страхування та особливості його здійснення закордоном та в Україні Методи забезпечення фінансової надійності страховика
Міжнародна система «Зелена карта» Морское страхование
Морське страхування Морське страхування
Напрямки розширення страхових послуг для населення. Розвиток космічного страхування в Україні Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Обов`язкове страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні Опис страхової компанії
Оподаткування страхової діяльності Оподаткування страхової діяльності.
Організації та технології надання страхових послуг Організаційно-правові форми страхових компаній. Види і форми страхування.
Організація діяльності корпорації страховиків „Ллойд” Організація діяльності надання соціальних послуг
Основи страхової справи Основи страхової справи
Основи страхової справи Особливості надання окремих видів матеріальної допомоги та соціальних послуг у страхуванні з тимчасової втрати працездатності
Оцінка сучасного стану страхування життя в Україні Перестрахування: способи, методи ті особливості його застосування в Україні
Перспективи розвитку страхування ризиків підприємств від вогню та інших небезпек на ринку України Підстави призначення пенсій інвалідності
Порівняльна характеристика державного регулювання страхової діяльності в Україні та в Великобританії Порівняльна характеристика державного регулювання страхової діяльності в Україні та … (будь-якої іншої країни)
Порівняльна характеристика сутності страхування та його принципів у вітчизняній та зарубіжній літературі Порядок здійснення платежів і резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній Практична робота з дисципліни "Страхування"
Принципи страхового захисту власності громадян ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Реферат з дисуипліни "Страхування", НТУ, 5 курс Ринок страхових послуг в Україні. Страхування нерухомого майна громадян. Змішане страхування життя
Розвиток медичного страхування в Україні Розвиток страхового посередництва в Україні ( на прикладі ПрАТ СГ
Світовий ринок стархових послуг Система керівництва та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Система соціальних гарантій населення. Соціальні нормативи та джерела фінансування соціальної гарантії Системи пенсійного страхування в Англії, їх характеристика
СИСТЕМИ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКА, НАДАВАЧА ПОСЛУГ, ВИКОНАВЦЯ РОБІТ, ПРОДАВЦЯ ТОВАРІВ. ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Сільськогосподарське страхування
Склад та економічний зміст витрат страховика Складання процесуальних документів
Соціальне і пенсійне страхування Становлення та розвиток страхового ринку України.
Створення та функціонування страхових компаній Страхова компанія відшкодувала тільки 2 тис. грн. Чи правомірні дії страховика?
Страхова сума та страхова виплата. Страхування відповідальності Страхование задачи
Страхование от несчастных случаев Страхові посередники - агенти, брокери
Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг Страхові ринки Латвії
Страхові ринки Німеччини Страхування
Страхування Страхування автотранспортних засобів
Страхування банківських ризиків Страхування від нещасних випадків
Страхування від нещасних випадків в Україні та його розвиток Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції
Страхування життя, основні його види Страхування засобів транспорту, які належать громадянам. Організація роботи страхової компанії щодо страхування транспортних та умови страхування.
Страхування комерційних операцій Страхування майна від вогню та інших ризиків
Страхування майна промислових підприємств Страхування майна промислових підприємств.
Страхування майна сільськогосподарських підприємств Страхування на випадок захворювання
Страхування ризиків під час морських перевезень Страхування у туристичній сфері
Страхування: рішення задач Страхування: теорія і практика
Сутність, принципи і роль страхування Сучасна заубіжна практика оцінки страхових ризиків
Сучасний стан та напрямки удосконалення особистого страхування в Україні Твір з предмету "страхування", 4 курс, КІМВ
Фінансовий механізм регулювання соціального страхування.Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.Пенсійні активи. Фонд медичного страхування в Україні
Форми, система страхування та порядок укладення і дії страхового договору