Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Дошкільна педагогіка»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
24026 Активізація мовлення дітей раннього віку, засобами художньо-мовленнєвої діяльності
Білети/шпаргалки з предмету «Дошкільна педагогіка»,Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 3 курс. Види образотворчої діяльності та їх значення для всебічного розвитку дитини дошкільника
Використання елеменів педагогічної технології Вячеслава Воскобовича у формуванні просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку Використання компютерних ігор в ДНЗ
Використання наочних засобів в процесі корекції звуковимови у дошкільників з дислалією Виховання гуманності у дітей старшого дошкільного віку засобами казки
Виховання патріотичних та естетичних почуттів в процесі ознайомлення дошкільників з петриківським розписом Виховання у дітей середнього дошкільного віку інтересу до рухової діяльності засобами імітаційних вправ
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 5 курс Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 5 курс
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПК ім. Драгоманова, 3 курс Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПК ім. Драгоманова, 4 курс
Відповіді на питання з дошкільної педагогіки, КМПУ, 3 курс. Вплив авторитету батьків на формування самооцінки дитини старшого дошкільного віку
Державні обрядові свята як засіб морального становлення особистості (старший дошкільний вік) Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі дидактичних ігор природничого змісту
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі дидактичних ігор природничого змісту ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку на уроках образотворчого мистецтва (на прикладі вивчення пейзажного жанру) Етапи логопедичної роботи при дислалії у дітей
Забезпечення права дитини на творчий розвиток засобами образотворчої діяльності Забезпечення рухливої активності дитини ранього віку в умовах сімейного виховання
Закріплення у дитини дошкільного віку уявлень про простір під час екскурсій Заняття для дітей старшої групи "Подорож по Києву"
Заняття для молодшої группи дитячого садка на тему: "Стежками Великого Кобзаря" Заняття з образотворчої діяльності як форма навчання і засіб різнобічного розвитку дитини дошкільника
Засоби, методи і прийоми розвитку творчості дітей в театрально-драматизаційній діяльності Збагачення словника дітей образними виразами в процесі ознайомлення з художньою літературою
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна освіта", КМПУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 2 курс
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 5 курс Казкотерапія страхів дітей дошкільного віку
Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педогогіка", КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна педогогіка", КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Дошкільна пелагогіка", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс Контрольна робота з предмету «Дошкільна педагогіка», НПУ ім Драгоманова, 4 курс.
Малювання за мотивами української вишивки в дитячому садку, як засіб естетичного та патріотичного виховання Методика формування уявлень про множину в різних вікових групах
Моральне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами або авторської казки, або народної іграшки. Навчання дошкільників математики: сучасний погляд
Навчання дошкільників математики: сучасний погляд Навчання малювання дітей дошкільного віку в процесі гурткової роботи
Наукові теорії та сучасні дослідження гри Основи і теорія формування математичних уявлень в дошкільника.
Основи і теорія формування математичних уявлень в дошкільника ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У ДІТЕЙ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ
Особливості пізнавальної активності дітей дошкільного віку та її вплив на процес навчання іноземної мови Особливості навчання та розвитку дітей засобами іноземної мови
Особливості подолання страхів дітей в молодших дошкільників Особливості розвитку і виховання дітей ранньго віку. Особливості розвитку і виховання дітей 1 року життя. Особливості розвитку і виховання дітей 2 року життя. Особливості розвитку і виховання дітей 3 року життя.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТТЯ АПЛІКАЦІЄЮ Педагогічна технологія створення ситуації успіху за А. Ф. Бєлкіним
Педагогічні умови формування економічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Порівняння освіти України та Німеччини
Порівняння освіти України та Франції Потенціал рухливих ігор у підвищенні інтересу до активної рухової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку
Потішки, дитячі пісеньки, ігри-забави та віршики в групі раннього віку Практична робота з дисципліни "Дошкільна педагогіка", КМПУ, 5 курс
Проект включення дитини з особливими потребами до загальноосвітнього навчального закладу Психологічні особливості мотивації до уміння молодших школярів сільської і міської місцевості
Психологічні особливості сприйняття мистецтва (зображувальне мистецтво у дошкільному віці) Психологічні особливості уваги дітей старшого дошкільного віку
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ Психофізіологічні особливості розуміння дітьми дошкільного віку іншомовного матеріалу
Розвиток дрібної моторики рук у дітей з мовленнєвими порушеннями засобами констуктивних ігор Розвиток ігрової діяльності дітей раннього віку в умовах ДНЗ
Розвиток комунікативних умінь дітей у процесі мовленнєвого спілкування з вихователем Розвиток мовлення у дітей раннього віку засобами фольклорних творів
Розвиток сюжетно-відображальної гри дітей 2-3 року життя Розвиток у дитини навичок звязного мовлення в ході організації сімейних свят
Розвиток уяви у старших дошкільників у процесі образотворчої діяльності (нетрадиційна техніка малювання) Роль вихователя дошкільного навчального закладу у формуванні психічного здоров'я дітей старшого дошкільного віку
Роль музичного фольклору у національному встановлені особистості старших дошкільників Рухова активність дитини, основа здорового способу життя дитини в сімейному вихованні
Становлення методики формування математичних уявлень у дошкільників як науки Стаття з предмету «Дошкільна педагогіка», Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 5 курс.
Сучасна система дошкільної освіти Сучасне суспільне дошкільне виховання: стан і тенденції розвитку
Сюжетно-рольова гра як засіб соціалізації дітей дошкільного віку Тези на тему: Формування елементарних навичок правомірної діяльності дітей дошкільного віку (слово діяльність можна розглядати як поведінка)
Теоретико-методичні основи забезпечення наступності у формуванні природничих знань дітей дошкільного віку і молодших школярів Теоретичні засади формування естетичних емоцій як основи духовного здоров’я дошкільника
Українська витинанка як самобутній вид аплікації Формування елементарних навичок правомірної діяльності дітей дошкільного віку (слово діяльність можна розглядати як поведінка)
Формування етнокультурної компетентності дітей в закладах дошкільної освіти на матеріалі обрядових свят українців Формування зв'язного описового мовлення у дошкільників
Формування звукової культури мовлення дітей молодшого дошкілького віку в мовленнєво-ігровій діяльності Формування звукової культури мовлення дітей молодшого дошкільного віку засобами усної народної творчості
Формування звязного мовлення в дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ засобами різних видів наочності Формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку через ознайомлення з природою
Формування лексичної компетентності дітей п'ятого року життя року життя засобами художньої літератури Формування лексичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом казки
Формування моральних рис особистості у дітей раннього віку Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей середнього дошкільного віку
Формування пізнавальних інтересів і мотивів навчання дітей старшого дошкільного віку Формування правових цінностей дітей дошкільного віку в процесі співпраці навчального закладу і сімї
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ СПІВПРАЦІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї Формування у дітей третього року життя діалогічного мовлення в процесі ігор-занять
Формування фонетичних уявлень у дітей фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення в процесі використання музично-дидактичних ігор Формування художньо-виконавчих умінь у дітей у процесі заняттях аплікацією
Шляхи формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про соціальну дійсність. Шляхи формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про соціальну дійсність.