Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Система банковского обслуживания с помощью пластиковых карт: состояние и перспективы развития в Азербайджане. Діяльність страхових компаній на ринку фінансових послуг
1.Національний банк України, його основні задачі і функції. Аналіз банком кредитоспроможності позичальників
Аналіз динаміки і структури по з/п проекту банку „Надра”, що стосується плат. карточок Аналіз ефективності лізингових операцій
Аналіз ефективності формування і використання зобов?язань АТ «ПриватБанк» Аналіз кредитоспроможності и платоспроможності
Аналіз кредитоспроможності позичальників Українськими банками (на прикладі Укрсиббанк) Аналіз ліквідності балансу банку ВАТ КБ «НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ»
Аналіз результатів діяльності комерційного банку Аналіз управління власним капіталом
Банківська документація. Облік надходження, переоцінки та ремонту основних засобів Банківська криза: сутність, історія та шляхи виходу.
Банківська система в Україні Банківська система України:основні тенденції розвитку.
Банківське інвестиційне кредитування Банківське інвестиційне кредитування реального сектора економіки.
Банківський кредит як джерело фінансування інвестиційних проектів Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація
Безготівкові розрахунки Безпека банків як одна із умов ефективності її діяльності
Безпека банків як одна із умова ефективності їх діяльності Безпека банківської діяльності
Валютні операції банку та напрями їх розвитку в Україні Валютні операції банку та напрями їх розвитку в Україні
Ведення банківського бізнесу В Німеччині та в Україні Взаємодія банків та страхових компаній
Виникнення перших банків та банківських операцій за Середньовіччя Виробнича практика з банківської справи за 5 курс КРОК
Грошво-кредитна політика Національного Банку України за сучасних умов. Грошовий ринок та ринок банківських позичок
Грошові заощадження населення Депозитна політика банку та методи її реалізації
Державна реєстрація банку Державні банки у забезпеченні соціально-економічного розвитку України
Джерела банківського права. Правова характеристика Закону України „Про банки і банківську діяльність” як основного Закону, що регулює діяльність банків Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні
Емісія та використанні банківських векселів Етапи розробки банківської стратегії
Забезпечення безпеки кадрової роботи в діяльності вітчизняних банків Забезпечення безпеки касових операцій банків
Загальна характеристика основних банківських програм підтримки малого і середнього підприємництва. Програма підтримки за участю іноземних партнерів Задача з аналізу банківської діяльності
Задачі з банківської справи Задачі з предмету Банківська справа, МАУП, 4 курс.
Задачі з предмету Банківська справа, МАУП, 4 курс. Задачі з предмету: Банківська справа, КНЕУ імені Гетьмана, 5 курс
Залучені кошти банку, аналіз та методи управління. Звіт з практики з банківської діяльності
Звіт з практики з дисципліни "Банківська справа", НУХТ, 5 курс Звіт з практики зі спеціальності "Банківська справа", КНТЕУ, 5 курс
Звіт з практики зі спеціальності "Менеджмент організацій", КНЕУ, 5 курс Звіт з практики на підприємстві АТ «Сбербанк», м.Київ
Звіт з практики, з дисципліни Здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю банків
Інвестиційні програми та пректи їх види і типи Інструменти валютного регулювання
Іпотечний банк. Перспективи розвитку в Україні. КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Касова дисципліна і контроль за її дотриманням Касові операції в банківській установі
Касові операції в банківській установі Касові операції комерційних банків на прикладі діяльності
Класифікація конкурентних бізнес стратегій. Що є основою даних класифікацій? Які між ними відмінності? Наведіть приклади з практики укр. підприємств Конверсійні операції банків
Конкурентоспроможність банків на ринку депозитних послуг Контрольна з банківської справи за 3 курс Університет економіки і фінансів
Контрольна з банківської справи, 4 курс АМУ Контрольна робота з предмету Банківська справа
Контрольна робота з предмету Банківська справа Контрольна робота з аналізу банківської діяльності, 4 курс, КНЕУ
Контрольна робота з банківської справи, Україна, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Банківська справа"
Контрольна робота з дисципліни "Організація кредитно-розрахункових операцій у банках.", МАУП, 5 курс Контрольна робота з дисципліни аналіз банківської діяльності, 3 курс
Контрольна робота з предмету Банківська справа Контрольна робота з предмету «Банківська справа», Київський національний університет ім. Шевченка, 3 курс.
Контрольна робота з предмету «Банківська справа», Міжнародний університет фінансів, 3 курс. Контрольна робота з предмету: Аналіз банківської діяльності, НАУ, 3 курс
Контрольна робота з предмету: Аналіз банківської діяльності, НАУ, 3 курс Контрольна робота з предмету: Аналіз банківської діяльності, НАУ, 3 курс
Контрольна робота з предмету: Аналіз банківської діяльності, НАУ, 3 курс Контрольная работа Банківська справа КНУТД
Концентрація та централізація капіталу банківської системи України (диплом 28969) Кредитування банками реального сектору економіки
Лізинг у діяльності банку Лізингові операції комерційних банків
Ліцензування банку Менеджмент банківських послуг та їх розвиток в Україні
Менеджмент банківської діяльності Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану банку (для практичного застосування)
Методологічні аспекти відображення у фінансовому та податковому обліку ризиків банківської діяльності та врахування принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжбанківський кредитний ринок України: формування та перспективи
Напрями оптимізації роботи банківської системи в умовах виходу з економічної кризи Напрямки розвитку системи платіжних карток в Україні
Науково-методичний матеріал з предмету "Банківська справа", КРОК Національний банк України, як фінансовий агент уряду
Не добросовісна конкуренція на ринку банківських послуг Нове в валютному законодавстві
Операции банков с ценными бумагами Операції банків з банківськими металами
Операції з короткострокового кредитування Операції комерційних банків з цінними паперами
Операції комерційного банку з платіжними картами та їх розвиток в Україні Організація кредитування
Організація процесу управління проблемними кредитами в банках України Організація ризик менеджменту в комерційному банку
Організація та стратегія банку основи організації безготівкових розрахунків. Порядок відкриття рахунків у банку. Інвестиції: поняття і види. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Аналіз прибутковості банку.
Основні засади функціонування внутрішнього фінансового аудиту в банку Основні напрямки здійснення банківського нагляду а Україні
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ Особливості погляду НБУ за діяльністю проблемних банків
Особливості погляду НБУ за діяльністю проблемних банків Особливості процесу ліквідації комерційного банку
Оцінка варотості кредиту Оцінка кредитоспроможності позичальника банком
Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційного банку Оцінювання кредитоспроможності позичальників банку
Персонал банків як потенційна загроза їх діяльності Перспективи розвитку мікрокреджитування в Україні
Підвищення ефективності фінансового оздоровлення банків. Пластикові картки: організація розрахунку та напрями їх удосконалення
Платіжні картки та їх розвиток в Україні. Напрямки удосконалення розвитку платіжних карток Платіжні картки, їх розвиток в Україні. Шляхи удосконалення
По програмі виробничої практики (Приват Банк) Політика управління банківськими ризиками (на прикладі ПАТ «КБ «Хрещатик»)
Порядок здійснення безготівкових банківських розрахунків. Порядок надання банківських ліцензій
Послуги комерційних банків та напрямки їх розвитку Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в сучасних умовах
Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в сучасних умовах Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в сучасних умовах
Продаж і збут банківських продуктів Продуктова стратегія комерційного банку
Прозорість банківської діяльності Пруденційний нагляд за діяльністю комерційних банків та напрямки його розвитку в Україні
Регіональні аспекти банківської діяльності Північно – американського регіону Регулюючі економічні нормативи діяльності банку та аналіз і нормативи діяльності динаміки балансу ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Реструктуризація кредитів в умовах фінансової кризи. РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМ
Ринкова дисципліна Ринок банківських продуктів та послуг в Україні
Розвиток банківського іпотечного кредитування в Україні Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки
Розвиток іпотечного кредитування в Україні Роль золотовалютних резервів та їх вплив на фінансову стійкість
Світовий досвід побудови служби банківського нагляду на практиці країни – Франції Система електронних платежів (на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»
Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні Спосіб захисту від кредитного лімітування кредитів
Становлення та розвиток ринку банківських послуг в Україні Стратегії управління банківськими ризиками
Структура банківської системи. Функції та принципи роботи банку. Зміст пасивних, активних операцій банку та банківських послуг. Економічна сутність векселя. Комісія. Трастові послуги банку. Договір факторингу. Сутність та порядок реорганізації комерційних банків
Сутність та розвиток електронних грошей в Україні Сутність, завдання особливості та основні етапи оцанки житлової нерухомості
Типи банківських платіжних карток. Розрахунки фізичних осіб із використанням пластикових карток та облік цих операцій Удосконалення та механізм банківських послуг з використання платіжних карток
Управління банківськими розрахунками в Україні Управління бюджетом банку ВАТ КБ «Хрещатик»
Управління валютним ризиком в системі ризик-менеджмент Управління витратами і прибутками банку
Управління грошовими потоками банку Управління дохідністю та ризиком кредитного портфелю ВАТ КБ “Хрещатик
Управління кредитним портфелем банку Управління маркетинговими дослідженнями в комерційних банках
Управління пасивами банку в сучасних умовах Управління пасивами банку в сучасних умовах
Управління портфельним кредитним ризиком ВАТ КБ “Хрещатик” Управління проблемною заборгованістю комерційного банку.
Управління ризиками для забезпечення фінансової стабільності банку Управління фінансовою діяльністю АТ „Індекс-банк”
Управління фінансовою діяльністю АТ „Індекс-банк” Фінансові ресурси в забезпеченні стабільного розвитку банків України
Фінансовый моніторинг та фінансова безпека у банку Форми забезпечення банківського кредиту та їх розвиток в Україні
Форми і методи залучення грошових заощаджень в сучасній Україні Формування ресурсної бази банку (п.2.3 и 3 раздел)
Характеристика платіжних документів Хеджування банківських ризиків.
Центральний банк та грошово-кредитна політика Ціна банківського кредиту та чинники її формування
Шляхи вдосконалення розробки та реалізації стратегії банку на ринку платіжних карток. Шляхи забезпечення фінансової стійкості банку