Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
22079 За даними вступного балансу підприємства станом на 1 грудня 200_ р. відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.
Організація обліку витрат на поліпшення основних засобів Автоматизація складання податкових звітів та контроль її показників за допомогою 1С: Бухгалтерія
Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства харчової промисловості. Аналіз фінансово-економічних показників роботи ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»
Аналітичний процес як складова бухгалтерської системи. Баланс Компаниии
Бухгалтерський облік Бухгалтерський Облік
Бухгалтерський Облік Бухгалтерський облік в галузях народного господарства
Бухгалтерський облік в торгівлі (інвентаризації тари, грошові кошти, товари) Бухгалтерський облік і аудит в підприємстві ДП «КК «Рошен»
Бухгалтерський облік у таблицях Excel Бухгалтерський облік у таблицях Excel
Бухгалтерський облік – задачі з КГІ Бухгалтерський облік, внутрішньобанківський контроль розрахункових операцій з використанням акредитивів у національній та іноземній валюті
Бухгалтерський облік: теорія та практика Бухгалтерського обліку(к.р.)
Види господарського обліку, їх характеристика та взаємозв’язок.Порядок перевірки, опрацювання і збереження документів. Поняття документообігу Види господарського обліку. Кредитори і кредиторська заборгованість. Документація і бухгалтерські документи.
Види підробок, їх сутність та способи виявлення Визначення роздрібної ціна товару та середнього відсотку торгової націнки
Визначити обсяг реальних доходів на душу населення у прогнозованому році та темп приросту доходів на душу населення у прогнозованому році у порівнянні з базовим (%). Вирішити задачу з дисципліни "Бухгалтерський облік", 6 курс, 2016 р.
Вирішити задачу з дисципліни "Бухгалтерський облік", 6 курс, 2016 р. Вирішити задачу з дисципліни "Бухгалтерський облік", 6 курс, 2016 р.
Витрати виробництва. Пасивні рахунки. Інвентаризація Витрати, облік та аудит
Відобразити в обліку господарські операції. Провести необхідні розрахунки.Визначити чистий прибуток підприємства, зробити відповідні бухгалтерські записи Відповіді на екзаменаційні питання з бухгалтерського обліку, КНТЕУ, 5 курс
Відповідь на екзаменаційний білет, Бухгалтерський облік і аудит Господарський облік
Диплом з бухгалтерського обліку Документальне оформлення і облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями
Документація та інвентаризація Документне оформлення і облік формування збільшення/зменшення зареєстрованого "пайового капіталу" споживчих товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, житлобудівельних кооперативів та кредитних спілок
Економічна сутність та класифікація операційних витрат Журнал реєстрації господарських операцій. Рахунки бухгалтерського обліку. Оборотно-сальдова відомість.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ Задача з бухгалтерського обліку
Задача з бухгалтерського обліку Задача з бухгалтерського обліку, МАУП, 3 курс
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік", КНТЕУ, 4 курс Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік", МАУП, 3 курс
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік", МАУП, 3 курс Задача з предмету бухгалтерський облік
Задача по спеціальності Задачи с бухгалтерського учёта
Задачі з предмету "Бухгалтерський облік", 1 курс, КІМО Задачі з бухгалтерського обліку
Задачі з бухгалтерського обліку, 4 курс Задачі з бухгалтерського обліку, ДАСОА, 5 курс
Задачі з дисципліни Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік", КНУ ім.Шевченка, 2 курс
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік", КНУ ім.Шевченка, 2 курс Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік", КНУ ім.Шевченка, 2 курс
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік", КНУ ім.Шевченка, 2 курс Задачі з обліку
Задачі з предмету Задачі по бухгалтерському обліку з НАУ за 4 курс
Залишки по рахунках та перелік господарських операцій Заповнення балансу, оборотно-сальдової відомості, звіту про фінансові результати з предмету "Бухгалтерський облік", НУХТ, 3 курс
Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу
Звіт з практики (Облік та аудит) Звіт з практики з предмету "Бухгалтерський облік", 3 курс, НАУ
Звіт з практики зі спеціальності "Бухгалтерський облік", НУБПУ, 2 курс Звіт з практики, з дисципліни "облік і аудит", МАУП, 4 курс
Звіт про власний капітал. Нормативи та інструктивні документи до складання звітності Звіт про рух грошових коштів (IAS 7)
Зміни в балансі, які викликані господарськими операціями. Склад витрат виробництва. Зміст, структура та порядок складання Податкової декларації ПДВ
Інвентаризація Інвентаризація
Інвентаризація активів та зобов’язань підприємства, відображення в обліку її результатів Інформаційні ресурси
Історія Бух. обліку Історія розвиту господарського обліку. Характеристика рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.
Класифікація й облік витрат виробництва Класифікація та оцінка виробничих запасів поточному обліку і в балансі відповідно до П(С)БО
Контрольна з БО на підприємствах транспорту за 4 курс КДАВТ Контрольна з бух обліку за 3 курс Україна
Контрольна з бух обліку за 4 курс Академія зв’язку Контрольна з бух. обліку
Контрольна з бух. обліку за 3 курс НУХТ Контрольна з бух. обліку за 4 курс КІЗтаІТ при НАУ
Контрольна з бух. обліку за 5 курс НТУ Контрольна з бух.обліку за 4 курс
Контрольна з бухгалтерського обліку Контрольна з бухгалтерського обліку
Контрольна з бухгалтерського обліку Контрольна з бухгалтерського обліку в галузях народного господарства, 6 курс, НУХТ
Контрольна з бухгалтерського обліку за 2 курс Контрольна з бухгалтерського обліку за 2 курс МАУП
Контрольна з бухгалтерського обліку за 3 курс КГІ Контрольна з бухгалтерського обліку за 3 курс НУХТ
Контрольна з бухгалтерського обліку за 3 курс Славістичний університет Контрольна з бухгалтерського обліку за 6 курс КДАВТ
Контрольна з бухгалтерського обліку МАУП Контрольна з бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного господарства, Україна, 3 курс
Контрольна з бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного господарства, Україна, 3 курс Контрольна з бухгалтерського обліку на підприємствах тарнспорту КДАВТ
Контрольна з бухгалтерського обліку у бюджетних установах, КТЕП, 2 курс Контрольна з бухгалтерського обліку, 3 курс Європейський університет
Контрольна з бухгалтерського обліку, 3 курс КРОК Контрольна з бухгалтерського обліку, 3 курс МАУП
Контрольна з бухгалтерського обліку, КНУКІМ, 4 курс Контрольна з Бухгалтерського обліку, КНУТД, 3 курс
Контрольна з Бухгалтерського обліку, КНУТД, 3 курс Контрольна з Бухгалтерського обліку, МАУП, 2 курс
Контрольна з обліку і аналізу ЗЕД за 4 курс Геологорозвідувальний технікум Контрольна з предмету автоматизоване робоче місце бухгалтера і аудитора, АСОА
Контрольна з предмету Бухгалтерська звітність, 5 курс ЄУ Контрольна робота з предмету Бугалтерський облік в галузі реклами
Контрольна робота з предмету Бугалтерський облік, "Україна", 4 курс. Контрольна робота з предмету Бухгалтерський облік при прийнятті управлінських рішень
Контрольна робота з "1-С бухгалтерія" МАУП Контрольна робота з "1-С бухгалтерія" МАУП 5 курс (4 варіант)
Контрольна робота з бух обліку в галузях народного господарства Контрольна робота з бух обліку за 3 курс (КПІ)
Контрольна робота з бух.обліку на підприємствах малого бізнесу Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з бухгалтерського обліку Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з Бухгалтерського обліку Контрольна робота з Бухгалтерського обліку
Контрольна робота з бухгалтерського обліку Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з бухгалтерського обліку Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з Бухгалтерського обліку Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з бухгалтерського обліку Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з бухгалтерського обліку Контрольна робота з бухгалтерського обліку в галузях народного господарства
Контрольна робота з бухгалтерського обліку за 2 курс ВМУРоЛ „Україна” Контрольна робота з бухгалтерського обліку за 2 курс ВМУРоЛ „Україна”
Контрольна робота з бухгалтерського обліку за 3 курс ДЕТУТ Контрольна робота з бухгалтерського обліку за 3 курс КУТЕП
Контрольна робота з бухгалтерського обліку, 3 курс Контрольна робота з бухгалтерського обліку, АТСО, 3 курс
Контрольна робота з бухгалтерського обліку, ВМУРоЛ "Україна" Контрольна робота з бухгалтерського обліку, ДАСОА, 4 курс
Контрольна робота з бухгалтерського обліку, ДАСОА, 5 курс Контрольна робота з бухгалтерського обліку, ДЕТУТ, 3 курс
Контрольна робота з бухгалтерського обліку, Європейський Університет, 2 курс Контрольна робота з бухгалтерського обліку, КНЕУ, 3 курс
Контрольна робота з бухгалтерського обліку, Університет Україна, 3 курс Контрольна робота з бухобліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік в туризмі", НАУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", ДАСОА, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", КГІ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", КНУ ім.Шевченка, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "бухгалтерський облік", МАУП, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "бухгалтерський облік", НТУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", НТУ, 5 курс
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ „ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ” . НАУ Контрольна робота з моделей і методів прийняття рішень в аналізі та аудиті
Контрольна робота з моделей та методів прийняття рішень в аналізі та аудиті Контрольна робота з організації обліку за 5 курс „Крок”
Контрольна робота з предмету Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік в галузях економіки", 4 курс
Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", 3 курс, КНЕУ Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", 3 курс, КНЕУ
Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", 3 курс, КНЕУ Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", 3 курс, НУХТ
Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", 3 курс, НУХТ Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", 4 курс, ЄУ
Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", АМУ, 3 курс Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", КРОК, 3 курс
Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", МУФ Контрольна робота з предмету бухгалтерська звітність
Контрольна робота з предмету Бухгалтерський облік Контрольна робота з предмету Бухгалтерський облік
Контрольна робота з предмету судова бухгалтерія, 4 курс, НАУ Контрольна робота з предмету сучасні проблеми бухгалтерського обліку, ДАСОА, 6 курс
Контрольна робота з предмету «Бухгалтерський облік», Державна академія статистики, обліку та аудиту, 5 курс. Контрольна робота з предмету: Банківський облік, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з предмету: Організація обліку, МАУП, 5 курс Контрольна робота з судово-бухгалтерської експертизи
Контрольна робота зі звівтності підприємств Контрольна робота по бухгалтерському обліку та аудиту за 1 курс КНУТД
Контрольна. Бухоблік. ВМУРоЛ Контрольная бухучет
Контрольная бухучет Контрольная работа по Бух. учету. за 2 курс (Восточноевроп. университет)
Контрольная работа, расчетная Бухгалтерский учет НУХТ Кредиторська заборгованість: облік, аудит та наліз впливу на фінансовий стан підприємства
Курова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", НАУ, 4 курс Курсова робота з бухгалтерського обліку, НАУ, 5 курс
Курсова робота з предмету: Облік зовнішньо-економічної діяльності, НАУ, 6 курс курсова робота по бух.обліку за 3 курс НАУ
Методи нарахування амортизації основних засобів. Облік депонованої заробітної плати. Методика і організація обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями та замовниками
Методика і організація обліку, контролю і аналізу безготівкових розрахунків в системі управління грошовими потоками підприємства Методика складання балансу підприємства
Методика складання фінансової звітності та аналізу фінансового стану підприємства Методика та техніка обліку, розподілу та аналізу загально виробничих витрат
Методі, облік, аналіз і аудит студентського комітету Методологічні засади управлінського, фінансового та податкового обліку економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту готової продукції та її реалізації на підприємстві кондитерської промисловості (на прикладі ДПФ «Екотехніка М»)
Міжнародні стандарти фінансової звітності МП „Пасіка” (с/г підприємство-бджолярство)
На підставі даних провести групування майна за видами. Незавершене виробництво та його відображенні в балансі. Активно-пасивні рахунки. Систематичний облік
Необхідно написати автореферат та рецензію Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку ЗЕД на території України.
Нормативно-правове регулювання обліку та аналізу основних засобів Облік амортизації (зносу) основних засобів на прикладі житлово-комунального господарства
Облік багаторічних насаджень на підприємствах с/г. Облік реалізації транспортних послуг автотранспортних підприємств від пасажирських перевезень. Облік валових доходів на виробничо-технологічному підрозділі залізниці
Облік використання прибутку в системі управління підприємством Облік виробничих витрат на підприємствах
Облік виробничих витрат на підприємствах Облік витрат діяльності.
Облік витрат на збут. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Облік витрат товарно-матеріальних цінностей
Облік відрахувань на соціальне страхування на випадок безробіття Облік грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства на матеріалах ТОВ „Метеор-Україна”
Облік довгострокових біологічних активів Облік доходів діяльності підприємництва відповідно до П(с)БО15 «Доходи»
Облік доходів підприємства. Облік власного капіталу в системі рахунків. Облік заробітної плати
Облік і аудит розрахунків із заробітної плати Облік і аудит розрахунків із заробітної плати(на прикладі вагонного депо «Дарниця»)
Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі Облік інвестицій в системі управління підприємством
Облік капітальних інвестицій Облік капітальних інвестицій
Облік касових операцій Облік касових операцій на підприємстві
Облік касових операцій. Облік амортизації (зносу) основних засобів Облік короткострокових позик банку
Облік короткострокових фінансових вкладень Облік малого бізнесу(к.р.)
Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів на складі, переданих в експлуатацію. Створення резервного капіталу в акціонерних товариствах. Характеристика синтетичного рахунку 20 „Виробничі запаси”. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення
Облік міжнародних операцій з експорту робіт (послуг) Облік міжнародних операцій з імпорту інтелектуальної власності
Облік міжнародних операцій з імпорту робіт (послуг) Облік міжнародних операцій по капітальному будівництву за кордоном
Облік монетарних активів підприємства Облік надходження виробничих запасів та формування їх собівартості
Облік надходження основних засобів ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Облік операцій на рахунках банку Облік орендованих основних засобів (лізингових операцій) на прикладі підприємства ЖКГ
Облік поточних зобов’язань за товари, роботи та послуги Облік розрахунків з підзвітними особами
Облік розрахунків з постачальниками Облік розрахунків підприємства з покупцями та замовниками
Облік та аналіз поточної кредиторської заборгованості підприємства Облік та аудит готової продукції та її реалізації
Облік та звітність в охороні здоров’я. Особливості бухгалтерського обліку та звітності в підприємстві охорони здоров’я. Облік товарних запасів. План рахунків як інструмент регламентації бухгалтерського обліку
Облік фінансових активів Облік формування та змін статутного капіталу (на прикладі підприємства ЖКГ)
Облік формування та зміст статутного капіталу Облік цінних паперів в портфелі банку на продаж
Облік, аналіз і аудит розрахунків з покупцями і замовниками Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності
Облік, аудит і аналіз інвестицій на підприємстві Облік, аудит і аналіз надходження та наявності основних засобів
ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Облік, контроль та аудит зобов’язань та розрахунків
Облікова політика: мета, завдання, форма представлення за МСФЗ Об’єкт дослідження – Комунальне підприємство «Коростень буд» (проектування)
Об’єкт дослідження – ТОВ «Економбуд» (будівельні роботи. м. Вишгород) Огляд нормативних документів, що регулюють безготівкові розрахункові операції.
Огранізація та побудова контрольного процесу на підприємстві Одиниці виміру, що використовуються в обліку. Сутність бухгалтерського рахунку. Економічні елементи витрат
Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві Ознаки господарських операцій
Організаційні засади обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту витрат і доходів на підприємствах хлібопекарської промисловості (на прикладі Тетіївського Хлібокомбінат Організаційні засади фінансового, управлінського та податкового обліку , економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього контролю, аудиту основних засобів на підприємствах молочної промисловості (на прикладі ВАТ „Христинівський молокозавод”)
Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (на прикладі ТОВ „Континент”) Організація бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку в Міністерстві надзвичайних ситуацій України Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Аудиторська фірма «АСПЕКТ-АУДИТ»
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація бухгалтерського обліку та облікова політика на підприємстві
Організація внутрішньогосподарського обліку виробничих запасів на підприємстві (пункт до дипломної роботи) Організація і методика обліку і аудиту грошових коштів та аналіз грошових потоків
Організація і методика обліку , контролю та аналізу ефективної використання основних засобів Організація і методика обліку і аналізу витрат діяльності підприємства
Організація і методика обліку та аудиту валютних операцій Організація і методика обліку та контролю розрахунків з підзвітними особами (на прикладі ТОВ «ЛіС»)
Організація облікового процесу на підприємстві Організація обліку аналізу і аудиту діяльності страхових компаній” (на прикладі Броварського відділення Національної акціонерної страхової компанії „Оранта”)
Організація обліку власного капіталу. Організація обліку малоцінних та зношувальних предметів
Організація обліку на підприємстві Організація обліку статутного капіталу при виході співвласника з ТОВ. Організація обліку векселів, виданих зобов’язань за облігаціями та з оренди. Планування діяльності бухгалтерії. Організація робочої зони бухгалтерії. Організація обліку відпусток, їх розрахунок та оплата.
Організація обліку та аудиту розрахунків з персоналом на підприємстві Організація обліку, аналізу та аудиту операцій з руху товарів в системі управління підприємством
Організація обліку, контролю і аналізу доходів і витрат діяльності в системі управління фінансовими результатами підприємства Організація розвитку автоматизованих систем обліку
Організація та методика обліку, контролю і економічного аналізу безготівкових розрахунків за продукцію та послуги в системі управління підприємством Організація та побудова контрольного процесу на підприємстві
Організація, облік та аудит безготівкового розрахунку на підприємстві Основні напрями вдосконалення організації бухгалтерського обліку
Основні напрямки розвитку національної системи бухгалтерського обліку Основні форми звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів
Особливості бухгалтерського обліку Особливості бухгалтерського обліку та звітності в медичному мідприємстві
Особливості нарахування та обліку оплати відпусток (на прикладі підприємства житлово-комунального господарства) Особливості обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств
Особливості приймання, перевірки та обробки первинних документів. Особливості розподілу і списання загально виборчих витрат підприємства
Особливості розподілу і списання загальновиробничих витрат підприємства Особливості складання та подання фінансової звітності бюджетних установ
Ответы на вопросы по бухгалтерскому учету Отчет по практике
Оцінка готової продукції та незавершеного виробництва в бухгалтерському обліку Первинний облік та облік резерву сумнівних боргів в бухгалтерії підприємства.
Підсумкова лабораторна (контрольна) робота з предмету Бухгалтерський облік План рахунків бухгалтерського обліку, його побудова та порядок використання
Поняття оцінки та калькуляції. Нормативне регулювання інвестицій в Україні. Поняття, види та етапи проведення аудиту. Поняття та характеристика активних та пасивних рахунків.
Порівняти процес створення та державної реєстрації колективного підприємства та відкритого акціонерного товариства.Нормативно-правова основа організації бухгалтерського обліку в Україні Порядок ведення аналітичного обліку готової продукції + практичне завдання
Порядок виправлення помилок Порядок обчислення, декларування і сплати податку на прибуток на текстильних підприємствах
Порядок розрахунку та облік курсових різниць за операціями з іноземною валютою.Порядок розподілу прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства Порядок формування валових доходів, валових витрат і витрат на збуту торгівлі. Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами.
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік", КНУТД, 5 курс Практичне завдання для самостійної роботи з курсу «Пакети прикладних програм» , АМУ
Практичне завдання для самостійної роботи з курсу «Пакети прикладних програм», АМУ (варіант 9) Практичне завдання для самостійної роботи з курсу «Пакети прикладних програм», АМУ (2 варіант)
Практичне завдання для самостійної роботи по курсу «Пакети прикладних програм» , АМУ (варіант 8) При вирішенні задачі необхідно скласти реєстраційний журнал за формою поданою у таблиці 1. Зміст господарських операцій подано у таблиці 2.
Призначення плану рахунків. Призначення та методика складання звіту про фінансові результати. Принципи і технологія ведення бухгалтерського обліку
Принципи оцінки, переоцінки основних засобів і нематеріальних активів Принципи підготовки та складання зведеної фінансової звітності
ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Проблеми обліку витрат і виходу продукції у переробних підприємствах та шляхи їх вирішення
Проблемні аспекти методики обліку безготівкових розрахунків за продукцію та послуги Професійна громадська організація аудиторів України, її функції
Рахунки бухгалтерського обліку, їх класифікація. Призначення та будова активних і пасивних рахунків. Взаємозв’язок між системою рахунків та балансом Ресторан „Сокіл”
Реферат з предмету «Бухгалтерський облік», Київський пофесійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 2 курс. Розділ 3. Особливості організації контролю наявності та руху основних засобів
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань, залишку запасів. Розробка системи бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активів підприємств
Розробка фінансової звітності Роль аналізу фінансово-господарської діяльності при проведенні перевірок підприємств
Роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством Сrypto currency and block account. (Криптовалюти та блокчейн)
Система організації бухгалтерського обліку на підприємствах України Система рахунків та подвійний запис
Системний підхід до організацій та ведення бухгалтерського обліку Системний підхід. Основні принципи системного підходу.
Складання бухгалтерського балансу Скласти баланс на перше число місяця за початковими залишками
Скласти баланс на перше число місяця за початковими залишками скласти журнал реєстрації господарських операцій по наведеній формі
Статистика Структура балансу. Зміни в балансі під впливом господарської операції.
Теоретико-методичні основи обліку, аудиту та аналізу з розрахунків із покупцями та замовниками Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку інформаційних ресурсів
Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту еквівалентів грошових коштів Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту втрат підприємства з оплати праці
Тести з обліку і аналізу ЗЕД за 3 курс Геологорозвідувальний технікум Типи господарських операцій, їх вплив на баланс. Подвійний запис та кореспонденція рахунків. Види бухгалтерських проводок
Типи господарських операцій. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством. Фінансова бухгалтерська звітність. Типологія первинних документів в бухгалтерському обліку
Управління зобов’язаннями банку в умовах фінансової кризи Фінансові результати. Порядок їх формування та облік роботи на підприємстві
Форми бухгалтерського обліку. Тести. Задача Форми та облік безготівкових розрахунків на прикладі підприємства ЖКГ
Функції та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах Функція мотивування у менеджменті
Характеристика обліку пов’язаних осіб в бухгалтерському і податковому обліку Характеристика та використання позабалансових рахунків
Частину прибутку направлено на формування статутного капіталу відноситься до наступного типу господарських операцій Шпоргалки (Організація обліку та звітність