Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Аналітичний огляд статей по управлінському обліку Бухгалтерська та статистична звітність із собівартості продукції
Бухгалтерський і податковий облік розрахунків з підзвітними особами при відрядженні за кордон Виробничо-технологічна криза
Витрати виробництва та аналіз їх динаміки в прийнятті управлінських рішень. Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Управлінський облік", КНЕУ, 6 курс
Задача з дисципліни "Управлінський облік", НУХТ, 4 курс Задача з управлінського обліку, НУХТ, 5 курс.
Задача по управлінському обліку за 4 курс Задачі з управлінського обліку, ДАСОА, 5 курс
Звіт з практики Інформаційне забезпечення короткострокових рішень
Інформаційні системи і технології обліку Керівний облік
Класифікація і поведінка витрат Контрольна з Управління витратами, КНЕУ, 4 курс
Контрольна з управлінського обліку за 4 курс КДАВТ Контрольна з управлінського обліку за 4 курс МАУП
Контрольна з управлінського обліку за 4 курс МАУП Контрольна з управлінського обліку КДАВТ
Контрольна з управлінського обліку, Європейський університет Контрольна робота з предмету Управління конфліктами
Контрольна робота з предмету Управлінський облік Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", ДАСОА, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", ДПІК, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", ДПІК, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", НТУУ "КПІ", 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік", НУХТ, 4 курс Контрольна робота з організації обліку
Контрольна робота з предмету Управлінський облік Контрольна робота з предмету «Управлінський облік», Державна академія статистики, обліку та аудиту, 5 курс.
Контрольна робота з предмету: Управлінський облік, МАУП, 5 курс Контрольна робота з управлінського обліку
Мета і функції контролінгу Методи визначення «кризових точок» підприємства
Облік витрат і калькуляція собівартості продукції льону та коноплі Облік за центром витрат: планування витрат, звіти про їх виконання, аналіз і контроль діяльності центра витрат
Облік міжнародних операцій з експорту товарів. Огляд нормативних документів з обліку виробничих запасів та коштів
Оподаткування малих підприємств Організація і методика обліку
Організація обліку реалізації готової продукції, товарів та послуг Організація розрахунків з бюджетом
Основні завдання сучасної системи обліку Оцінити рівень конкурентоспроможності підприємства індексним методом, виходячи з даних таблиці. Дати графічне зображення індексів. Зробити висновки
Позамовний метод обліку собівартості продукції (робіт , послуг ) на підприємстві Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції
Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції Рішення про спеціальні замовлення як приклад
Розрахункова робота з дисципліни "Управлінський облік", ДАСОА, 4 курс Розрахунок бюджету підприємства
Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства Роль управлінського обліку у загальному процесі планування в банку
Система обліку і калькулювання за замовленнями Складання бюджету підприємства
Структура витрат консалтингового підприємства Сутність і передумови аналізу системи «витрати—випуск—прибуток». Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат
Трансфертне ціноутворення Управління матеріально-технічними запасами у логістичних мережах
Управлінський облік Управлінський облік інвестиційною діяльністю підприємства
Учет( Excel) Фінансова діяльність підприємства як об’єкт контролінгу
Функціонально – орієнтоване калькулювання собівартостей продукції Характеристика особливостей калькуляційної системи витрат на одиницю продукції
Чинники, які впливають на побудову управлінського обліку. Поточні витрати на витрати наступних періодів. Маржинальний дохід і порядок його визначення.