Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
22609 Аудит учета затрат и выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг) во вспомогательных производствах (по видам вспомогательных производств)
Аналіз статей з аудиту, КНЕУ, 4 курс Аналітичний огляд статей по аудиту
Аудит Аудит банкрутства
Аудит валютних операцій (експорт, імпорт) Аудит виробничих запасів
Аудит грошових коштів на поточному рахунку. Аудит грошових коштів підприємства харчової промисловості
Аудит економічного потенціалу комерційного банку ПАТ «Ощадбанк» Аудит ефективності в системі державного контролю діяльності підприємств
Аудит засновницьких документів та формування статутного капіталу ПАТ «Датагруп» Аудит зобов’язань акціонерного товариства в умовах комп’ютерних інформаційних систем
Аудит і оцінювання управлінської діяльності: мета та призначення Аудит капіталу підприємства в умовах комп’ютерних інформаційних систем
Аудит капіталу підприємства та їх оптимізація Аудит касових операцій на підприємстві харчової промисловості
Аудит на Кіпрі Аудит непрямих податків в сучасних умовах господарювання
Аудит облік витрат на виробництво та калькування собівартості продукції Аудит обліку товарів
Аудит обліку товарів Аудит операцій з грошовими коштами підприємства в умовах компютерних інформаційних систем
Аудит основних засобів підприємства Аудит основних засобів та малоцінних необоротних активів
Аудит підприємств з іноземними інвестиціями Аудит розрахунків за страхуванням
Аудит служби управління персоналом Аудит установчих документів, власного, додаткового та несплаченого капіталу
Аудиторська етика Аудиторська перевірка фінансової стабільності, платоспроможності і ліквідності підприємства
Аудиторська програма + ситуац. завдання Аудиторські висновки та звіти (МСА 700-720)
Аудиторські перевірки Аудиторські послуги у сфері страхування
Безробіття в Україні (чому люди виїзджають на заробітки до Польщі) Види аудиту та його відмінність від ревізії.
Відповіді на білети на екзамен з аудиту, КНУТД, 4 курс Відповіді на питання з аудиту господарських фінансів
Державне регулювання в сфері аудиту, Аудит основних засобів Екологічний аудит в інвестиційному та інноваційному проектах
Етапи (стадії) аудиту та їх характеристика. Особливості аудиту коштів на валютних рахунках у банку Етапи (стадії) аудиту та їх характеристика. Особливості аудиту коштів на валютних рахунках у банку. Аудит власного капіталу, спеціальних фондів і цільового фінансування.
Етапи проведення аудиту Завершення аудиторської перевірки міжнародних корпорацій та узагальнення її результатів.
Задача з аудиту Задача. Менеджмент ЗЕД. КГУ. 3 курс
Задачі з аудиту, ЗЕУ, 4 курс Задачі. Аудит. КНУТД. 3 курс
Задачі. Аудит. НАУ Зовнішні фактори діяльності підприємства
Зовнішній та внутрішній аудит Індивідуальне завдання з аудиторних розрахунків за 4 курс КНЕУ
Інститут аудиту в Україні Контрольна з аудиту за 3 курс МАУП
Контрольна з аудиту за 5 курс ЦІПО Контрольна з аудиту державних фінансів за 5 курс КНТЕУ
Контрольна з аудиту державних фінасів за 5 курс КНТЕУ Контрольна з аудиту за 2 курс КНУДТ
Контрольна з аудиту за 3 курс Гуманітарний інститут Контрольна з аудиту за 3 курс Гуманітарний університет
Контрольна з аудиту за 4 курс КДАВТ Контрольна з аудиту за 4 курс КДАВТ
Контрольна з аудиту за 4 курс КДАВТ Контрольна з аудиту за 4 курс КНТУД
Контрольна з аудиту за 4 курс КНУТД Контрольна з аудиту за 4 курс НУХТ
Контрольна з аудиту за 6 курс КДАВТ Контрольна з аудиту Інститут менеджменту і фінансів при НУ ім. Т.Г. Шевченко
Контрольна з аудиту КДАВТ Контрольна з аудиту, 4 курс Європейський університет
Контрольна з аудиту, 5 курс ЄУ Контрольна з аудиту, ЄУ, 4 курс
Контрольна з аудиту, КІБІТ, 3 курс Контрольна з аудиту, НАУ
Контрольна з організації аудиту, ЗЕУ, 4 курс Контрольна з організації та методики аудиту, ЗЕУ, 4 курс
Контрольна з предмету Контрольна організація і методика аудиту 4 курс
Контрольна робота з аудит державних фінансів за 5 курс КНТЕУ Контрольна робота з аудиту
Контрольна робота з аудиту Контрольна робота з аудиту
Контрольна робота з аудиту Контрольна робота з Аудиту
Контрольна робота з аудиту Контрольна робота з аудиту
Контрольна робота з аудиту Контрольна робота з аудиту
Контрольна робота з аудиту Контрольна робота з аудиту державних фінансів
Контрольна робота з аудиту державних фінансів Контрольна робота з аудиту за 4 курс (КІМФ)
Контрольна робота з аудиту за 4 курс (КНЕУ) Контрольна робота з Аудиту, 3 курс, ЄУ
Контрольна робота з аудиту, АМУ, 3 курс Контрольна робота з аудиту, ДАСОА, 3 курс
Контрольна робота з аудиту, КНЕУ, 4 курс Контрольна робота з аудиту, НАУ
Контрольна робота з аудиту, НАУ Контрольна робота з аудиту, УГУФМТ, 5 курс
Контрольна робота з внутрішньогосподарського контролю Контрольна робота з дисципліни "Аудит", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Аудит", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Аудит", КНТЕУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Аудит", КНУТД, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Аудит", МУФ, 6 курс
Контрольна робота з дисципліни "Аудит", НТУ, 5 курс Контрольна робота з компьютерного аудиту
Контрольна робота з обліку та аудиту за 4 курс (КДАВТ) Контрольна робота з предмету "Аудит і сертифікація", 5 курс, НУБіП
Контрольна робота з предмету "Аудит і сертифікація", 5 курс, НУБіП Контрольна робота з предмету "Аудит", 3 курс, ЄУ
Контрольна робота з предмету "Аудит", 4 курс Контрольна робота з предмету "Аудит", 6 курс, НАУ
Контрольна робота з предмету "Міжнародні стандарти аудиту", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс Контрольна робота з предмету «Аудит», Державна академія статистики, обліку та аудиту, 6 курс.
Контрольна робота по аудиту за 4 курс НАУ Контрольна робота по аудиту за 4 курс НАУ
Контрольна. Основи аудиту. НУХТ. 4 курс Контрольная аудит
Контрольная аудит Концепція ТQМ (TotalQualityManagementQuality - "загальне управління якістю")
Курсова робота з дисципліни "Аудит", НАУ, 6 курс Курсова робота з дисципліни "Аудит", НАУ, 2 курс
Методи аналізу виробництва продукції, робіт, послуг Методи аналізу доходів підприємств. Методи визначення прибутку при певному обсязі реалізації
Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних активів Методика аудиту безперервності діяльності підприємства та подальших подій
Методика і організація обліку й аудиту адміністративних витрат підприємства та витрат за збут Методика проведення аудиту власного капіталу
Методика та організація обліку, аналізу і аудиту товарів (робіт, послуг) Методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю
Методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю. Аудит формування доходів підприємства. Міжнародна федерація бухгалтерів
Непрямі податки та їх вплив на фінансовий стан підприємства ТОВ „Юна” Облік і аудит власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
Облік і аудит розрахунків з бюджетом та податками в сучасних умовах господарювання Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами проектно-вишукувального інституту транспортного будівництва
Облік на підприємстві Облік, аналіз і аудит заробітної плати на підприємстві Чабанівська селищна рада
Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуванням Обліку кредитів та позик
Операційна перевірка+ситуаційне завдання Описати, як проводиться оцінка достовірності інформації в аудиті
Організація аудиторської перевірки Організація діяльності аудиторів та аудиторських фірм. Організація інформаційного забезпечення аудиту. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства. Узагальнення результатів аудиту.
Організація діяльності аудиторів та аудиторських фірм. Організація інформаційного забезпечення аудиту. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства. Узагальнення результатів аудиту. Організація і методика аудиту
Організація і методика аудиту інвестиційної діяльності підприємства Організація і методика аудиту підприємства
Організація методики аудиту витрат на оплату праці та його компютеризація Організація проведення аудиту операцій з основними засобами, розрахунків з підзвітними особами та обліку витрат звітного періоду, запасів, нематеріальних активів, результатів операційної діяльності, статутного капіталу, з реалізації готової продукції.
Основні методи оцінки фінансового стану підприємства Основні положення та приклади по предмету: Аудит
Особливості аудиту малих підприємств (ПМПА 1005) Особливості аудиту підприємств малого бізнесу на спрощеній системі
Особливості аудиту у комп’ютерному середовищі (ПМПА 1013) Особливості виконання завдань з огляду фінансових звітів
Особливості перевірки розрахунків з органами соціального страхування Особливості управління господарським товариством АК „Київенерго”
Пактична робота (КДАВТ, 5 курс) Перелік та зміст аудиторських процедур, які застосовуються в процесі виконання договору. План проведення аудиту
Планування аудиту Планування аудиту і аудиторських послуг (МСА 300)
Погодження процедур та аудиторський звіт стосовно дебіторської заборгованості Порядок укладання і зміст договору на проведення аудиту
Практична робота з аудиту за 5 курс КАВТ Практична частина курсової з аудиту за 5 курс КДАВТ
Предмет, об’єкти та метод аудиту Прийоми візуального контролю. Розуміння суб'єкта господарювання та його середовища
Принципи і послідовність перевірки Звіту про власний капітал Принципи і послідовність перевірки Звіту про рух грошових коштів
Принципи і послідовність перевірки Звіту про фінансові результати Проаналізувати МСА ( будь-який міжнародний стандарт аудиту), специфіка застосування в Україні .
Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні Проведення процедур контролю якості для аудиторської фірми
Ревизия учета собственных источников формирования имущества организации Розрахункові роботи з аудиту Київський Національний Автотранспортний Університет 3 курс
Світова практика аудиту Сертифікація аудиторів
Сертифікація аудиторів. Аудит виробничих запасів. Система правового регулювання аудиторської діяльності в Україні.
Склад аудиторського звіту Спеціальні види аудиту
Стандарти аудиторської роботи Транснаціональні аудиторські компанії (PricewaterhouseCoopers Deloitte Ernst & Young KPMG)
Удосконалення системи обліку і аналізу витрат залізниці на прикладі вокзалу Дніпропетровська Умовно-позитивний висновок та причини його надання аудитором. Описати особливості методики діяльності внутрішніх аудиторів. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті звіту про власний капітал.
Яка мета і завдання аудиту розрахунків з оплати парці Які є методи проведення аудиту і оплати праці