Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Фінансовий облік»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
1. Поняття виробничих запасів. Їх класифікація згідно з П(С) БО 9 «Запаси». 2. Облік статутного капіталу підприємства Аналіз реального підприємства
Бухгалтерський облік сільсьгосподарської продукції Бухгалтерський облік сільсьгосподарської продукції.
Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції Бюджетування на підприємстві
Види дебіторської заборгованості Доходи та витрати від основної діяльності підприємства
Задача з дисципліни "Фінансовий аудит", КНУ імені Тараса Шевченка, 1 курс Задача з фінансового обліку, ДАСОА, 5 курс
Задачі з фінансового обліку Задачі з фінансового обліку, 2 курс
Задачі. Фінансовий облік Задачі. Фінансовий облік. КУТЕП 3 курс
Звіт з практики зі спеціальності "Облік і аудит", 5 курс Індивідуальне завдання з фінансового обліку у банку
Конрольна робота з оцінки фінансових результатів Контрольна з фінансового обліку
Контрольна з фінансового обліку за 4 курс МАУП контрольна з фінансового обліку І за 4 курс МАУП
Контрольна з фінансового обліку, 3 курс Університет «Україна» Контрольна з фінансової статистики, 5 курс УФЕІ
Контрольна з фінансової статистики, 5 курс УФЕІ Контрольна робота по фінансовому обліку
Контрольна робота з державно - фінансового контролю Контрольна робота з державного фінансового контролю
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий облік", ВМУРоЛ "України", 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий облік", ДАСОА, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий облік", КНАВТ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий облік", КНУ, 6 курс
Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий облік", НАУ, 4 курс Контрольна робота з фінансового обліку
Контрольна робота з фінансового обліку за 5 курс (Харківський університет) Контрольна робота з фінансового обліку за 5 курс (ХНЕУ)
Контрольна робота з фінансового обліку, ДАСОА, 3 курс Контрольна робота з фінансового обліку, КУЕТТ, 3 курс
Контрольная Финансовый учет Методика проведення інвентиризації на підприємстві, облік її результатів
Методика складання звіту про власний капітал Методика та техніка узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства
Методика фінансового обліку переоцінки та зменшення корисності основних засобів. На початок дня залишок коштів у касі складав 325 грн.
Необхідно скласти прибуткові і видаткові касові ордери Облік амортизації основних засобів підприємства
Облік в страхових компаніях Облік вибуття основних засобів. Облік відвантаження готової продукції зі складу та визначення результату від реалізації валового продукту або збитку. Аудит доходів та фінансових результатів.
Облік виробничих запасів Облік готової продукції та реалізації
Облік довгосторокових векселів виданих Облік додаткового та резервного капіталу
Облік доходів майбутніх періодів Облік заробітної плати
Облік інших коштів підприємства Облік інших коштів підприємства
Облік інших необоротних матеріальних активів Облік касових операцій підприємств
Облік надходження основних засобів Облік надходження та наявності основних засобів
Облік надходження та наявності товарних запасів Облік наявності та руху малоцінних та швидкозношувальних предметів
Облік операцій з кредитування фізичних осіб Облік оплати праці
Облік орендованих необоротних активів Облік основних засобів
Облік основних засобів в сучасних умовах Облік основної заробітної плати
Облік основної заробітної плати Облік процесу постачання та процесу виробнитва
Облік резерву сумнівних боргів. Облік розрахунків з оплати праці
Облік розрахунків з пенсійного забезпечення Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Облік розрахунків за страхуванням Облік розрахунків за страхуванням
Облік розрахунків із заробітної плати Облік та аналіз довгострокових та короткострокових кредитів банків
Облік фінансових результатів підприємства Облік, контроль, аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)
Облікова політика підприємства Облікова сутність витрат виробництва та реалізації продукції
Операції з касового обслуговування комерційних банків та їх відображення в обліку Опрацювати Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та дати визначення наведеним термінам. Вказати номер та назву П(С)БО, в якому вони зазначаються:
Опрацювати Національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку та дати визначення наведеним термінам. Вказати номер та назву П(С)БО, в якому вони зазначаються. Опрацювати Національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку та дати визначення наведеним термінам. Вказати номер та назву П(С)БО, в якому вони зазначаються.
Організація і методика обліку виробничих запасів на підприємстві Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу кредитних операцій
Основи побудови фінансового обліку Оцінка та облік фінансових інвестицій
ПДВ в Україні на сьогоднішній час Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці за час відпусток та з тимчасової втрати працездатності на підприємстві ДП
Поетапний аналіз витрат лікувально-профілактичного (аптечного) закладу При виконанні завдання необхідно скласти прибуткові і видаткові касові ордери, заповнити чек на отримання готівки з банку та об’яву на внесення готівки на поточний рахунок
Проблеми та шляхи удосконалення обліку кредитних операцій Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів
Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів Спеціальні види контролю на кордоні. Специфіка розмитнення вантажів на митних ліцензійних складах. Порядок заповнення вантажної митної декларації.
Стан та напрям удосконалення обліку надходження основних засобів відповідно до П (С) БО 7 Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед банком
Сутність та основні завдання санаційного аудиту Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукції
Теоретичні засади та практика фінансового обліку інших необоротних матеріальних активів Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі Удосконалення понятійно-категоріального апарату з оплати праці
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю Фінансовий облік і аналіз розрахунків з постачальниками і підрядчиками .
Фінансовий облік та податкова звітність підприємства за розрахунком з бюджетом з податку на прибуток Фінансовий облік: рішення задач
Фінансовий облік: теорія та практика Фінансовий облік: теорія та практика
Фінансовий ринк. Економічна суть податків. Економічна суть бюджету. Фінансовий та податковий облік виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості
Фінансовий та теоретичний аналіз, аудит Шпаргалки з стретагічного аналізу, МАУП, 6 курс