Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Інвестиційний менеджмент»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
1. Класифікація підприємств як обєктів інвестиційного менеджменту. Активна стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і методи
Аналіз інвестиційної діяльності в Україні за декілька останніх років Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ «Фармацевтична компанія»
Бизнес План Event Агентство Бізнес проект по медичному підприємству
Бізнес проект по медичному підприємству Визначення та складові міжнародного інвестиційного ринку. Макроекономічні теорії залучення фінансових потоків на міжнародний інвестиційний ринок. Макроекономічні показники розвитку міжнародного інвестиційного ринку. Статистична оцінка інвестиційної привабливості.
Визначити інвестиційний грошовий потік інвестиційного проекту Визначити основні форми іноземного інвестиційного кредиту
Вирішення задач з інвестування за 4 курс НАУ Вплив іпотечного ринку на розвиток економіки України
Економічна сутність інвестицій Економічний, правовий та організаційний механізм реалізації державної інноваційної політики
Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка Задаці із дисципліни "Інвестиційний менеджмент", ДЕТУТ, 6 курс
Задача з інвестиційного менеджменту, МАУП, 5 курс Задача з інвестиційної діяльності, 3 курс, МАУП
Задача з предмету "Інвестиційний менеджмент", МАУП, 5 курс Задача інвестування, НАУ, 2 курс
Задачі з інвестування, НУХТ, 4 курс Задачі по інноваційному менеджменту
Задачі з інвестиційного аналізу, КНЕУ, 4 курс Задачі з інвестиційного менеджменту
Задачі з інвестиційного менеджменту Задачі з інвестиційного менеджменту, НАУ, 5 курс
Задачі з інвестиційного менеджменту, НАУ, 5 курс Задачі з інвестування
Задачі з інвестування, КНЕУ, 4 курс Задачі з інвестування, НУХТ, 4 курс
Задачі з інвестування, НУХТ, 4 курс Задачі з інвестування, НУХТ, 4 курс
Задачі з предмету Інвестиційне кредитування Задачі з предмету: Багатокритеріальний вибір інвестиційного проекту, КРОК, 5 курс
Задачі з предмету: Інвестиційний менеджмент. КНУ, 4 Задачі з предмету: Інвестиційний менеджмент. МАУП, 4 курс
Задачі по інвестиційному проектуванню Зміст поняття «інтелектуальна власність» та нормативно-правове забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Інвестеційна стратегія і інвестеційна привабливість Інвестиції в основний капітал
Інвестиційний проект. Розрахункова робота. Інвестиційні витрати в Польщі
Інвестиційні витрати та їх трансформація у активи підприємства. Джерела інвестиційного капіталу. Доведіть, що ринок нерухомості є своєрідним індикатором розвитку економіки країни. Чому українські підприємства мало вдаються до запозичення грошей у банках для здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційні ринкові механізми т їх типи
Інвестування Інвестування і його роль в забезпеченні стабільного економічного розвитку
Інститути спільного інвестування на ринку капіталу Інтелектуальний потенціал
Класифікація підприємств як об’єктів інвестиційного менеджменту. Реалізація інвестиційного менеджменту. Контрольна з аналізу інвестиційних проектів за 5 курс ІЗІТ при НАУ
Контрольна з аналізу інвестиційних проектів, ЄУ, 5 курс Контрольна з інвестицій, МАУП, 3 курс
Контрольна з інвестиційних проектів за 5 курс ІЗІТ при НАУ Контрольна з інвестиційного менеджменту за 4 курс МАУП
Контрольна з інвестиційного менеджменту за 5 курс НТУ Контрольна з основ інвестицій за 5 курс НТУ
Контрольна робота з дисципліни "Інвестиційний менеджмент", МАУП, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Інвестиційний менеджмент", МАУП, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Інвестиційний менеджмент", НАУ, 3 курс Контрольна робота з інвестиційного аналізу
Контрольна робота з інвестиційного кредитування Контрольна робота з Інвестиційного кредитування, 4 курс, КНЕУ
Контрольна робота з інвестиційного менеджменту Контрольна робота з інвестиційного менеджменту
Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту, 6 курс Контрольна робота з інвестиційного менеджменту, Європейський Університет, 5 курс
Контрольна робота з інвестиційного менеджменту, Європейський Університет, 5 курс Контрольна робота з інвестиційного менеджменту, КДАВТ, 6 курс
Контрольна робота з інвестиційного менеджменту, КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з інвестування
Контрольна робота з інвестування Контрольна робота з інвестування
Контрольна робота з інвестування за 4 курс (КНЕУ) Контрольна робота з інвестування, ХЕУ, 5 курс
Контрольна робота з інноваційного менеджменту Контрольна робота з предмету "Інвестиційне кредитування", 4 курс, КНЕУ
Контрольна робота з предмету "Інвестування", 5 курс, НАУ Контрольна робота з предмету "Портфельне інвестування", 5 курс, КНЕУ
Контрольна робота з предмету інвестиційний менеджмент Контрольна робота з предмету «Інвестиційний менеджмент», Інший (Україна), 4 курс.
Контрольна робота з предмету: Аналіз інвестиційних проектів, НАУ, 3 курс Контрольна робота з предмету: Аналіз інвестиційних проектів, НАУ, 3 курс
Контрольна робота з предмету: Аналіз інвестиційних проектів, НАУ, 3 курс Контрольна робота з предмету: Аналіз інвестиційних проектів, НАУ, 3 курс
Контрольна робота з предмету: Аналіз інвестиційних проектів, НАУ, 3 курс Контрольна робота з предмету: Аналіз інвестиційних проектів, НАУ, 3 курс
Контрольна робота по інвестиційному менеджменту за 5 курс МАУП-а Контрольна робота по інноваційному менеджменту
Контрольна робота по інноваційному менеджменту за 4 курс КНЕУ Контрольна робота по інноваційному менеджменту за 5 курс МАУП-а
Контрольная по предмету «інвестування» Контрольная работа с инвестиционного анализа Киевский институт инвестиционного менеджмента
Критерії прийняття інвестиційних рішень Математичні методи аналізу інвестиційних проектів
Менеджмент інвестиції Методи розрахунків за бланком
Можливості виходу акцій українських емітентів на міжнародні фінансові ринки Напрями вдосконалення процесу банківського інвестиційного кредитування
Основні стани інноваційних процесів і джерела їх фінансування Особливості залучення іноземних інвестицій в Україні
Оцінка доцільності інвестиційного пошуку Оцінка та планування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку
Пасивна стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і методи Позичальник отримав під вексель певну суму в грн. строком на 2 роки з нарахуванням по складній обліковій ставці раз на рік.
Показники та характеристика інвестиційного проекту Поняття інвестиційної діяльності, форми правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні.Критерії "виходу" із інвестиційних проектів інвестиційного портфеля.Тестові завдання.Задача
Поняття інвестиційної стратегії та її роль у розвитку підприємства Практична робота з дисципліни "Інвестиційний менеджмент", КНУ імені Тараса Шевченка, 3 курс
Практична робота з дисципліни "Інвестиційний менеджмент", КНУ імені Тараса Шевченка, 3 курс Промислово-фінансові групи, як об’єкти інвестування
Реєстратори РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Розробка індивідуальної бізнес ідеї проекту та обґрунтування її життєздатності. Розробка індивідуальної бізнес-ідеї проекту та обґрунтування її життєдіяльності
Склад портфелів інновацій Стадії інноваційного менеджменту
Створення інвестиційного продукту (країна Німеччина) Структура інвестиційних витрат Росії
Структура, класифікація та функції інвестиційних фондів сучасного світового фінансового ринку. Сутність та складові інвестиційної привабливості підприємства
Сутність, використання і захист інтелектуальної промислової власності. Традиційні методи розрахунку ціни ліцензій на винаходи та ноу-хау. Сутність, складові та властивості інноваційної інфраструктури
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства Управління ризиком
Фактори розвитку інвестиційної активності підприємств Чинники, що найбільшою мірою стимулюють підприємства і організації до залучення інновацій. Джерела та причини інноваційних ідей. Управління інноваційним процесом.