Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
30408 Загальні положення та основні поняття корпоративної культури
Розроблення заходів щодо зменшення плинності персоналу Hr-брендінг як технологія управління персоналом
Адміністративно – організаційна діяльність менеджера в сфері ресторанного бізнесу Аналіз ефективності здійснення управління персоналом. Оцінка мотиваційної політики МСЧ „АРСЕНАЛ”.
Аналіз і шляхи поліпшення умов праці на виробництві Аналізування потреб та оцінка плану розвитку персоналу у галузі готелів, ресторанв і кафе
Бригади результативності, їх значення та роль для поліпшення результатів діяльності вокзалу Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи
Видатні українські вчені в галузі медицини і медичної географії Вирішення задач
Виробнича практика з Економіки та управління персоналом Відбір претендентів на вакантну посаду
Відповіді на екзаменаційні питання Вплив конкуренції на рівень продуктивності
Впровадження системи управління проектами на підприємстві Встановлення корпоративного сектора в постсоціалістичних країнах: порівняльна характеристика ефективності розвитку
Вступ до управлінській діяльності Груповий тиск та конформність. Групова згуртованість та сумісність
Демографічна політика України в сучасних умовах Діалектична теорія пізнання
Дослідження діючої в організації системи винагородження працівників. Оцінювання виконання роботи та рівня конфліктності в організації Дослідження існуючої в організації системи оцінювання та винагородження виконання роботи працівниками
Ефективність інвестицій у людський капітал Задача з управління потенціалом підприємства, КНУТД, 5 курс
Задачі зі стратегії управління підприємством, КНУТД, 5 курс Зайнятість в умовах ринкової економіки
Залежність зусиль касира від нагороди (на матеріалах архиву каси номер12) Засоби впливу на поведінку та думку учасників нарад
Захист інвалідів в Україні Звіт з практики з дисципліни "Управління персоналом", КІБіТ, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Управління персоналом", МАУП 3 курс Звіт з практики з дисципліни "Управління персоналом", МАУП 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Управління персоналом", МАУП, 3 курс Звіт з практики з предмету "Управління персоналом", 4 курс, КНТЕУ
Звіт з практики з предмету: "Управління персоналом", ІПКДСЗУ, 4 курс Звіт з практики з предмету: "Управління персоналом", МАУП, 4 курс
Звіт з практики з предмету: "Управління персоналом", МАУП, 4 курс. Звіт з практики з управління персоналом
Звіт з практики зі спеціальності Звіт з практики зі спеціальності "Управління персоналом і економіка праці", ІПКДСЗУ, 5 курс
Звіт з практики на підприємстві ТОВ "НВП"Конус" продаж квестів за кордон Зміст аналізу авіаційних пригод, розробка плану усунення виявлених недоліків
Інвестування в людський капітал підприємства Інвестування у персонал та його ефективність
Індивідуальна і групова мотивація та шляхи ії вдосконалення Індивідуальна робота №4
Індивідуальне завдання 1 Інноваційний потенціал робітника галузі повітряного транспорту
Існуючи методи та підходи до контролю та підвищення продуктивності Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації
Кадрова політика підприємства та оцінка системи менеджменти персоналу на прикладі.(оцінка роботи керівника) Кадрова політика та стратегія управління персоналом
Кадрове планування в організації Керування персоналом
Колектив як обєкт управління Колективно договірна практика в управлінні персоналом. Сучасні тренди розвитку
Конкурсний набір персоналу на роботу Консалтинговий процес і проблеми ідентифікації його меж
Контрольна з менеджменту персоналу за 4 курс НУХТ контрольна з менеджменту персоналу за 5 курс КНЕУ
Контрольна з менеджменту персоналу МАУП Контрольна з управління персоналом за 5 курс КНЕУ
Контрольна з управління персоналом, КУТЕП, 3 курс Контрольна з управління розвитком персоналу МАУП
Контрольна з управління трудовими ресурсами за 5 курс ЦІПО Контрольна зі стратегічного кадрового менеджменту МАУП
Контрольна робота з предмету Методи викладання дисциплін з управління персоналом Контрольна робота з дисципліни "Кадровий менеджмент", НАУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент персоналу", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом / Менеджмент персоналу / HR - менеджмент", КНУТД, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", ДЕТУТ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", КНЕУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", КРОК, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Управління персоналом", НУХТ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Управління персонолом", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з інформаційних систем в управлінні персоналом
Контрольна робота з корпоративного управління (2 курс МУФ) Контрольна робота з мотивації персоналу, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з предмету "Менеджмент персоналу", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс Контрольна робота з предмету "Методи викладання дисциплін з управління персоналом"
Контрольна робота з предмету "Управління персоналом", КНЕУ Контрольна робота з предмету "Управління персоналом", КНЕУ
Контрольна робота з предмету "Управління персоналом", КНЕУ Контрольна робота з предмету "Управління персоналом", КНЕУ
Контрольна робота з предмету "Управління персоналом", КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з предмету "Управління персоналом", НТУУ "КПІ", 3 курс.
Контрольна робота з предмету: "Управління персоналом", КУТЕП, 5 курс. Контрольна робота з предмету: Інноваційні системи в управлінні персоналом, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 4 курс
Контрольна робота з предмету: Інформаційні системи в управлінні персоналом, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 4 курс Контрольна робота з управління бізнесом МАУП 3 курс
Контрольна робота з управління виробничими групами, МАУП, 4 курс Контрольна робота з управління персоналом
Контрольна робота з управління персоналом Контрольна робота з управління персоналом, Вінницький соціально-економічний інститут «Україна» ,4 курс
Контрольна робота з управління персоналом, КІБіТ, 3 курс Контрольна робота з управління персоналом, КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з управління персоналом, КНЕУ, 4 курс Контрольна робота з управління трудовим потенціалом
Контрольна робота з управління трудовими ресурсами Контрольная по предмету «Управління персоналом»
Контрольная управление персоналом Конфлікт між керівником та групою та шляхи його подолання
Концепціі ефективності праці Лідерські якості керівника в управлінні персоналом
Людський розвиток як шлях до економічного зростання Людський фактор трудової діяльності, врахування його в управлінській діяльності.
Людський фактор трудової діяльності, врахування його в управлінській діяльності. Маркетинг персоналу у галузі залізничного транспорту
Матеріальна мотивація трудової діяльності Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення та значення
Метод спостереження в психології організації та управління персоналом Методи відбору персоналу
Методи й технології мотивації персоналу Методи оцінки персоналу і найму
Методи професійного підбору персоналу Методи управління персоналом у системі державної служби України
Методологічні основи оцінки ефективності роботи служб управління персоналом Методологія організації управління персоналом.
Методологія управління персоналом Механізм удосконалення іміджу сучасного менеджера освіти
Міжнародний маркетинг персоналу Моббінг у трудовому колективі:особливості попередження та подолання.
Моделі та концепції кар’єри. Робочий час менеджера Модель ринку праці США
Молодіжний парламентаризм в Україні: тенденції розвитку Мотиваційний підхід у виборі системи підготовки спеціалістів екстремальних професій
Мотивація діяльності персоналу (тільки 2 і 3 розділи) Мотивація персоналу
Мотивація персоналу: цінність і значення Мотивація трудової поведінки робітників
Навчання персоналу у галузі автомобільного транспорту Надійність умов трудового договору
Населення України і його основні демографічні характеристики Необхідно доопрацювати роботу
Нормативно – правова база регулювання трудових відносин в галузі охорони здоров’я Оптимізація структури персоналу з урахуваням змін у виробництві (за матеріалом ДТГО
Організаційна поведінка. Організаційна культура Організаційна поведінка. Організаційна культура
Організаційний розвиток кадрових служб в Україні Організаційний розвиток кадрових служб в Україні
Організація діяльності персоналу Організація і структурування кадрових служб в Україні
Організація і структурування кадрових служб в Україні (з урахуванням кадрового закордонного досвіду) Організація оцінювання персоналу та її ефективність
Організація праці менеджера Організація процесу розробки управлінських рішень
Організація роботи кадрової служби на підприємстві Основні джерела інформації про вакансїї у Дніпропетровській обл.
Основні напрямки діяльності фахівця в галузі управління трудовими ресурсами Основні поняття з курсу управління персоналом
Особливості добору менеджерів в Україні Особливості комплектування персоналу, його переваги та недоліки
Особливості проведення співбесід у процесі підбору кадрів Особливості процесу управління розвитком персоналу недержавного навчального закладу
Особливості управління персоналом в закладах охорони здоровя Оцінка роботи персоналу
Оцінювання ефективності діяльності HR-департаменту : підходи та показники Оцінювання роботи з/за трудовим персоналом
Питання з управління персоналом та корпоративна культура КУТЕП, 5 курс Підбір персоналу для просування товару на ринок
Підвищення ефективності витрат на персонал Підвищення ефективності діяльності підприємства внаслідок кращого використання його трудового потенціалу
Підвищення конкурентоспроможності персоналу Підготовка та перепідготовка кадрів в системі УТР
Планування особистої ділової кар’єри, її зв’язок з безперервною освітою Планування та організація набору персоналу на основі маркетингу ринку праці
Планування та організація набору персоналу на основі маркетингу ринку праці Планування трудових ресурсів регіону, підприємства
Поняття, класифікація та структура трудового потенціалу підприємств. Оцінка та планування трудового потенціалу. Альтернативні проекти побудови системи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Порівняльний аналіз організації соціального захисту інвалідів в Україні та інших державах
Порівняльний аналіз систем підготовки педагогічних працівників: українська та європейська освіта Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами.
Порядок ведення переговорів. Види переговорів Посадове переміщення працівників
Практична робота з предмету: Практична робота з розвитку персоналу, КНЕУ, 4 курс
Практична робота з стратегії управління людськими ресурсами, КНЕУ, 4 курс Принципи і напрямки наукової організації праці менеджера
Принципи і напрямки наукової організації праці менеджера Принципи формування організації, оплата, розвиток, проблеми персоналу
Проаналізуйте методом СПЕЙСЕ стратегічні можливості підприємства. Проектування компенсаційного пакета на підприємстві
Проектування системи заробітної плати: підходи та моделі. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка у галузі банків і фінансів
Професійне навчання на підприємстві Професійне навчання персоналу на підприємстві
Професійний підбір кадрів та шляхи його удосконалення Професійні обов'язки та якості секретаря-референта
Процес формування організаційного рішення Психологічний супровід заходів атестування персоналу
Психологія управління Психологія управління
Рекламна діяльність підприємства на напрямки її вдосконалення Розвиток людських ресурсів персоналу організації
Розвиток персоналу як компонента інноваційної культури підприємства Розкрийте професійне призначення менеджерів по управлінню персоналом та їх місце в структурі управління соціальним розвитком колективу
Розробка інструментів та методів управління мотиваційним кліматом Розробка кадрової політики організації в сучасних умовах (на прикл.держустанови КМКЛ №14)
Розробка кадрової політики організації в Україні Розробка та реалізація кадрової політики на рівні підприємства
Розроблення заходів щодо зменшення плинності персоналу Розроблення компетенцій, якими повинен володіти кандидат на посаду, та показників, які характеризують результати праці (на основі посадової інструкції)
Розроблення опитувального листа для проведення інтерв’ю з кандидатом на певну посаду Роль лідера у подоланні конфліктних ситуацій та криз
Роль МОП у міжнародному співробітництві Самовизначення людини, персоналу організації у професійній сфері.
Самоосвіта та саморозвиток HR спеціалістів Свідомі та несвідомі дії людини в системі мотивації
Система командного менеджменту на підприємстві Система сертифікації персоналу: методичні та нормативні засади формування
Системний підхід в управлінні персоналу Соціокультурні технології та їх використання в управлінні персоналом
Специфіка атестації педагогів. Специфіка вибору форми стимулювання відповідно до мотиваційного профілю працівника
Специфіка кадрового менеджменту соціально-культурної сфери Становлення та розвиток Управління персоналом як науки
Створення кадрового резерву і планування кар’єри персоналу Стилі керівництва: формування та особливості використання в управлінні персоналом
Стимулювання діяльності персоналу Стратегічне управління розвитком людських ресурсів
Стратегія реформування державної служби України Структура державного управління. Форми держави. Державний політичний режим. Форми державного правління
Структура управління організацією. Організаційні відносини в системі менеджменту. Форми організації системи менеджменту. Особливості формування горизонтальних зв’язків. Сутність та значення соціального партнерства
Сучасна служба персоналу СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ (на прикладі підприємства «ХХХ»)
СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ (на прикладі підприємства «ХХХ») Сучасні методи атестації персоналу підприємств (органів управління)
Сучасні методи і технології управління персоналом Сучасні методи і технології управління персоналом.
Технології управління персоналом Типи та причини конфліктів, методи їх розв'язання у журналістському колективі
Трудові доходи працівників підприємтсва Удосконалення диференціації заробітної плати
Удосконалення добору персоналу Удосконалення мотивації персоналу
Удосконалення організації розвитку персоналу Удосконалення професійного навчання
Удосконалення професійного та соціального іміджу керівника (на прикладі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Макаренка) Удосконалення розвитку персоналу
Удосконалення сучасних методів управління як механізм підвищення ефективної діяльності менеджерів освіти Управління кадрами в організації
Управління кар'єрою на різних етапах життєвого циклу організації Управління конфліктами в організації: стратегічний вимір та тактичні прийоми
Управління мобільністю кадрів у галузі телекомунікацій та зв’язку Управління перепідготовкою і підвищенням кваліфікації персоналу
Управління персоналом УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Управління персоналом підприємства Управління персоналом та економіка праці на прикладі ТОВ «Бест – Тойс».
Управління робочими часами працівниками Управління умовами праці професіоналів і фахівців
Урахування особливостей менталітету народу в управлінській діяльності Фактори зростання продуктів праці на матеріалах архіву каси № 8 (ЖД)
Формування згуртованого колективу Roshen Формування систем нематеріальної мотивації персоналу організації
Формування соціального пакета на підприємства Формування соціального пакету на підприємтсві
Функції підготовки і формування спеціаліста-оператора складної технічної системи Характеристика концепції аналізу людських ресурсів
Цілі, завдання та функції управління персоналом. Людський фактор як основний компонент виробничих сил. Щоденник з проходження практики з диципліни "Управління персоналом", МАУП, 5 курс
«Ротація кадрів як форма руху та підвищення кваліфікації працівників у дизайнерській справі»