Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Логістика»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
28451 Аналіз матеріальних потоків підприємства та визначення ролі і функцій складу
Які існують методи вирішення задачі розміщення розподільчих центрів? НАУ, 4 курс Аналіз логістичної системи підприємства
Аналіз логістичної системи підприємства Аналіз логістичної системи підприємства
Аналіз логістичної системи підприємства Аналіз логістичної системи підприємства
Аналіз логістичної системи підприємства Аналіз ринку складських послуг показав доцільність організації власного складу.
Вартість ЖЦ авіаційної продукції та її кількісна оцінка Вдосконалення транспортно-логістичного обслуговування перевезень
Вибір місця раціонального розміщення розподільчого складу торгівельного підприємства Вибір постачальника (на основі підприємства)
Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних засобів. Політика транспортних організацій з політики логістики. Транспорт і політика України.Аналіз практичної діяльності гіпермаркету «Епіцентр» у сфері логістики Види перевезень на транспорті
Визначення економічного розміру замовлення Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів
Використання концепцій життєвого циклу при оцінці конкурентоспроможності авіаційної техніки Вирішити задачі з дисципліни "Логістика", НТУ, 3 курс,2017р.
Дослідження організації закупівлі засобів для гоління на ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» Дослідження транспортної системи Житомирської області
Дослідження транспортної системи Закарпатської області Завдання виробничої логістики
Загальна характеристика поняття та його структура. Види понять. Типи відношень між поняттями. Задача з дисципліни "Логістика", МАУП, 3 курс
Задачі з дисципліни "Логістика", НТУ, 6 курс Задачі з дисципліни "Транспортні системи", НТУ, 2 курс
Задачі з логістики Задачі з логістики за 4 курс (Європейський університет)
Задачі з Логістики, 3 курс Задачі з логістики, НУХТ, 5 курс
Задачі з предмету: Логістиика, НАУ, 2 курс Задачі злогістики
Задачі логістика ХІКУ Закупівлі та їх етапи і витрати
Інформаційні потоки в логістичній системі. АВС – XYZ – аналіз збутової діяльності Конльна робота з логістики
Контролінг логістики Контрольна з логістики (4 курс НУХТ)
Контрольна з логістики за 4 курс МАУП Контрольна з логістики за 4 курс МАУП
Контрольна з логістики за 4 курс МАУП Контрольна з логістики за 4 курс МАУП
Контрольна з логістики за 5 курс ун-т „Європейський” Контрольна з логістики, 4 курс СУЕМ
Контрольна з логістики, ЄУ, 3 курс Контрольна з логістики, УФЕУ
Контрольна робота з дисципліни "Логістика", 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Логістика", ВМУРоЛ "Україна", 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Логістика", ВМУРоЛ "Україна", 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Логістика", ЄУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Логістика", КНЕУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Логістика", КРОК, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Логістика", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Логістика", НТУ, 6 курс
Контрольна робота з дисципліни "Логістика", НТУУ"КПІ", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Логістика", НУХТ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Логістика", НУХТ, 5 курс Контрольна робота з логістики
Контрольна робота з логістики Контрольна робота з логістики
Контрольна робота з логістики Контрольна робота з логістики
Контрольна робота з логістики Контрольна робота з логістики
Контрольна робота з логістики Контрольна робота з логістики МАУП 4 курс
Контрольна робота з логістики, МУФ, 4 курс Контрольна робота з логістики, МУФ, 4 курс
Контрольна робота з логістики, МУФ, 4 курс Контрольна робота з предмету "Логістика", 4 курс
Контрольна робота з предмету "Логістика", НУХТ, 5 курс Контрольна робота з предмету: "Логістика", 2 курс
Контрольна робота з предмету: Логістика, НАУ, 3 курс Контрольна робота з предмету: Логістика, НАУ, 3 курс
Контрольна робота з предмету: Логістика, НАУ, 3 курс Контрольна робота з предмету: Логістика, НАУ, 3 курс
Контрольна робота з предмету: Логістика. НАУ, 3 курс Контрольна робота по логістики за 4 курс МАУП-а
Контрольна робота по логістики за 5 курс МАУП Контрольная логистика
Контрольная по логистике Логістика
Логістика підприємства Логістика підприємства
Логістика як предмет Логістика як фактор конкурентоспроможності підприємства
Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми Логістична система власного підприємства.
Логістичне обслуговування споживачів Логістичний ланцюжок: основні ланки та елементи логістичної системи. Поняття мікро- та макрологістики
Логістичний менеджмент у системі менеджменту організацій. Логістичні операції та класифікація їх
Логістичні системи Логістичні системи
Моделювання логістичних процесів ЖЦ авіаційної продукції Напрями вдосконалення системи перевезень на підприємстві
Опис матеріальних потоків і функціональні області логістики підприємства. Недоліки та можливі рекомендації з точки зору логістики. Опис матеріальних потоків підприємства. Характеристика функціональних областей логістики підприємства.
Оптимізація логістичного обслуговування споживачів турпослуг. Сучасні приклади ефективної роботи тур підприємств. Приклади скорочення собівартості послуг. Оптимізація плану поставок продукції споживачам, в умовах диференціації закупівельних цін
Оптимізація плану поставок продукції споживачами в умовах диференціації закупівельних цін Організаційна структура логістики підприємств, що виробляють великі обсяги товарів
Організація зберігання товарів: (Джонсон) Глава, 10 стр. 371-406 Організація оперативної доставки за концепцією "точно в термін".
Організація та обслуговування споживачів в мережі автозапровочних станцій (на прикладі ТОВ «Авто Еко») Організація товаропостачання роздрібненої торгівельної мережі
Основні функції і структура логістичного управління на макроекономічному та мікроекономічному різкі. Основные показатели качества логистического сервиса и их влияние на эффективность логистической системы компании
Особливості логістики підприємства «КИТ» Особливості логістичних витрат і логістичного обслуговування
Оцінка ефективності функціонування авіакомпанії Переклад тексту з рос на укр з логістики за 4 курс МАУП
Підвищення ефективності функціонування підприємства. (с уклоном на логистику) Планування, облік та аналіз логістичних витрат підприємства.
Повышение еффективности транспортной логистики предприятия ООО "Бусел" Порівняльний аналіз традиційної логістичної концепції управління підприємством. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики. Розвиток ринку транспортно-експедиційних в митно-складських послуг. Система оцінювання рівня сервісу.
Практична робота з логістики за 5 курс ПГІ Практична робота з предмету «Логістика», Державний економіко-технологічний університет транспорту, 3 курс.
Презентація по APL Logistics Проаналізувати практичну діяльність обраного вами підприємства у сфері логістики
Проект використання логістичного підходу на підприємстві Проект використання логістичного підходу на підприємстві (кафе-бар «Еліон»)
Проект використання логістичного підходу на підприємстві ТОВ «Калина» Проект використання логістичного підходу на підприємстві.
Проектування логістичної системи підприємства та оптимізація параметрів її функціонування Проектування логічної системи підприємств і оптимізація параметрів її функціонування
Реінженіринг бізнес процесів з організації та контролю функціонування мережі післяреалізаційного обслуговування споживачів Реінжиніринг бізнес процесів з організації та контролю функціонування мережі після організаційного обслуговування споживачів
Ресурси в логістичних системах Розвиток логістичної посередницької діяльності
Розкрийте значення запасів в діяльності підприємства. Свій парк транспортних засобів або орендований. Сучасні приклади ефективності роботи турпідприємств. Приклади скорочення собівартості послуг.
Системи та методи управління в логістиці Стратегія логістики і логістика управління
Сутність і види логістичних операцій та логістичних систем Сучасна концепція логістики
Сучасний ринок і логістика Тести з дисципліни "Логістика", КРОК, 3 курс
Тестування внутрышнього ринку імпортних товарів Транспортна система Дніпропетровської області
Управління економічною безпекою вітчизняного 3pl оператора в умовах посилення конкуренції в логістичному середовищі Управління запасами матеріалів на підприємстві
Управління запасами матеріалів на підприємстві Управління записами із застосуванням аналізу АВС та XYZ
Управління якістю в логістиці Формування маркетингової логістики
Функції логістики Характеристика матеріальних потоків підприємства, оцінка їх інтенсивності, функціональній області логістики підприємства і недоліків підприємства з погляду логістики та шляхи удосконалення логістичної системи підприємства.
Характеристика підприємства Шляхи підвищення ефективності роботи транспортних підприємств