Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська література»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Екологічна проблематика у поемі Івана Драча "Чорнобильська мадонна Індивідуальний стиль творчості Бориса Харчука.
Аналіз вірша та пародії "Палали межі у пожежі" І. Гаврилюк Аналіз пародій А. Янченко
Аналіз повісті-казки Є. В. Білоусова «Тарасове перо: Повість-казка про дитинство та юність Тараса Григоровича Шевченка» Антоненко-Давидович (все про його творчість)
Антонізми в романі Л. Костенко «Маруся Чурай» Архетип повітря у новелі М. Коцюбинського «На острові»
Біблійні мотиви в поезії Василя Стуса Біблійно-міфологічні сюжети та їх інтерпретація у драматичних поемах Лесі Українки.
Біографія та творчий шлях Григорія Квітки-Основ'яненка Біографія та творчий шлях М.Ю. Лермонтова
Братства і їх роль у розвитку культури України Видавнича діяльність М.П. Драгоманова
Відлуння історичної минувшини у творах Адріана Кащенка Власні назви міфологічного і біблійного походження та їх роль у поетонімогенезі
Втілення кращих якостей козака Герої сучасної української прози
Герой-експериментатор у романістиці В.Винниченка 1911-1916 рр Герой-скептик у драматургії Пантелеймона Куліша за творами «Вічний бунт» і «Маклена Граса»
Гумористичні засоби розкриття образів х „сміх скрізь сльози” („Лесичена челядь” „Сам собі винен”, „Добрий заробок”, „Ліси і пасовиська”, „Історія Кожуха” І.Франка) Гуцульщина в епістолярній і прозовій спадщині Михайла Коцюбинського
Дискурс патріотизму доби Барокко. Дієслова на позначення розумової діяльності у новелах М. Коцюбинського
Драма І. Карпенка-Карого "Наймичка" традиції і новаторство у опрацюванні сюжету. Драматургія Андріана Кащенка
Духовно-культурні та сімейні цінності християнства на погляд молодого покоління Есе на тему Мертві жанри. В якого з них ще є шанс відродитися
Есе на тему: Фемінізм у творах О.Забужко «О сестро, сестро», «Казка про калинову сопілку». Жанр сонета у поезії І. Франка: трансформація класичного поетичного жанру
Жанр «небилиці» у творчості С. Руданського: традиції і новаторство. Жанрова система збірки Івана Франка «Зів'яле листя»
Жанрова система збірки Івана Франка «Зів’яле листя» Змалювання тяжкого, безправного життя робітників у циклі „Бориславські оповідання”
Значення вживання неповних і незакінчених речень в СУЛМ на матеріалі творчості Л.Дашвар «Мати все» Ідейно-художній аналіз повісті Б.Д. Грінченко "Сама, зовсім сама"
Імпресіоністичний напрям прози М. Коцюбинського Індивідуальний мовостиль П. Загребельного
Інтертекстуальний зріз драматургії Лесі Українки Інтертекстуальний зріз драматургії Лесі Українки
Інтимна лірика Василя Симоненка Інтимно-пейзажна лірика Лесі Українки
Іншомовна лексика у прозі Юрія Андруховича Історична проза Романа Іванчука
Історіософія поезії Олега Ольжича як джерело естетичного і патріотичного виховання учня Історія написання твору „Іван Вишенський”, проблематика, художня досконалість поеми. Патріотизм твору. Філософська ідея поеми.
Історія та поетика водевілю в національній літературі 19 століття Книга Даниїла. Сон про Істукана
Книга Даніїла, cон про Істукана Кобзарсько – лірницька традиція як феномен української духовності
Кольористика у творах Василя Стефаника Компаративний аналіз роману Ю. Андруховича «Лексикон інтимних міст» і роману М. Павича «Хозарський словник» (генологічний рівень).
Контрольна з укр. літератури за 2 курс НАУ Контрольна робота з дисципліни "Українська література", ВМУРоЛ, 5 курс
Контрольна робота з предмету українська література Концепт психіатричної лікарні наприкінці 19 ст.
Концепція софійності у літературі Середньовіччя Лексико-семантична структура та функціонування фразеологізмів з словом «язик» в українській мові
Лис В. Соло для Соломії: роман / Володимир Лис ; передм. Т. Прохаська. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 368 с. Лінгво-стилістичний аналіз роману «Тронка» О. Гончара
Лінгводидактична термінологія в лексичній системі української мови. Лірико-романтичне змалювання характерів в романі О.Гончара «Твоя зоря»
Лісова пісня” Лесі Українки і “Потоплений дзвін” Г. Гауптмана: збіжність мотивів Літературно – критична діяльність Куліша
Любовна лірика Володимира Сосюри Люко Дашвар у контексті сучасної української жіночої прози на основі трилогії Макар, Макс і Гоцик
Максим Рильський як поет неокласик Мала проза Григора Тютьнника
Мемуаристика письменниці як одна із форм вияву авторської свідомості Методична розробка уроку з української літератури за повістю Архипа Тесленка “Страчене життя”
Мій Шевченко (Ким я його бачу) Мовний простір Людмили Таран роман "Дзеркало єдинорога"
Мовний простір Людмили Таран роман "Дзеркало єдинорога" Мої роздуми над творчістю І. Франка
Мотив національної провини у творчості Шевченка періоду трьох літ Мотив сну в книзі пророка Даниїла
Мотиви самотності та сирітства у творчості Т.Шевченка Музика в Україні в ХІХ – ХХ ст.
Нормалізація української літературної мови в Галичині другої половини 19 ст. Образ Каїна в поемі І.Франка «Смерть Каїна»
Образ козацтва у літописах доби Бароко Образ поміщика у Квітки Основяненка на матеріалі творів „Пан Халявський”, „Походження Столбикова”
Образ Руської землі в „Слові о полку Ігоревім” Образи історичних та вигаданих осіб у романі у віршах «Маруся Чурай»
Ономастика в «Кобзарі» Т.Г. Шевченка Опис картини у художньому стилі картини "Марія Максимович" Т. Г. Шевченка
Оповідання Б. Грінченка "Ой сама я сама", художній аналіз Організація і проведення нестандартних уроків з української літератури
Особливості есеїстики Юрія Андруховича та Оксани Забужко Особливості ідіостилю «Слово о полку Ігоревім»
Пантелеймон Куліш як перший український професійний критик. Пародія у творах сучасних українських митців П. Савчука, В. Шукала та Б. Старчевського
Перекази та легенди Б. Хмельницького План уроку "Фольклорно-міфологічна основа, притчовий підтекст, особливості композиції роману-параболи В.Шевчука «Дім на горі». Барокові витоки роману, параболічні риси "
Повість О.Кобилянської «Земля» в європейському контексті Поетика віршованої літературної казки на базі "Давньої казки" Лесі Українки та "Лис Микита", "Абу-касимові капці" І. Франка
Поетичний світ Юрія Бедрика Показ розкладу „основ суспільності”в повістях „Основи суспільності”та „Для домашнього вогнища” І. Франка
Порівняльна характеристика драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки та роману-феєрії "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк Порівняльний аналіз роману О. Ірванця «Рівне / Ровно : Стіна (нібито роман)» та повісті братів Стругацьких «Хижі речі століття»
Порівняння художніх просторів у творах українського та петербурзького циклів творів Практична робота «Про упередженість філософії» збірки Ф. Ніцше «По той бік добра та зла. Генеалогія моралі»
Проблема жіночої емансипації у творчості О. Кобилянської Проблема художньої та історичної правди у романі Л. Костенко "Маруся Чурай"
Проблема «провідник і народ» художня версія Франка «І Вишневський» «Перехресні стежки» і «Мойсей». Проблематика новел Григорія Косинки і її художнє втілення
Проблематика пошуку вічних духовних цінностей в поезії Ліни Костенко Проблеми типології уроків української літератури
Реферат з дисципліни "Українська література", КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 4 курс Реферат з дисципліни "Українська література", КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 4 курс
Рецензія "Фелікс-Австрія" Софії Андрухович Рецензія та літературний твір, що з'явився продовж 2011-2013 рр.
Рецензія та літературний твір, що з'явився продовж 2011-2013рр. Романтика вітаїзму,як аспективний романтизм в українській літературі I половина ХХ ст , Хвилювий , Багряний , Яновський
Сатири Миколи Петренка на вірші різних поетів Семантико – синтаксична структура складно – підрядних речень із сполучним словом «що».
Семантико-граматична структура складних речень зі сполучником і сполучним словом «що» Семантико-стилістичні функції омонімів в романі П. Куліша
Символіка снів у повістях І. Нечуя-Левицького Символічне значення води в українських народних піснях
Синонімія і антонімія в наукових текстах або Історія українського термінознавства Система образів в повісті „Старосвітські батюшки і матушки”
Співпраця Т. Шевченка із альманахом „Хата” Сучасне осмислення сили і величі української мови як державної в реаліях розбудови незалежної України
Творчість Валер'яна Підмогильного Театральне мистецтво України ХХ ст.
Тема божевілля в поезії Т. Г. Шевченка Тенденції і проблеми у розвитку сучасного українського стилю Української мови.
Технології розвитку критичного мислення учнів на уроках української і зарубіжної літератури. Традиційний аналіз новели Василя Стефаника «Новина» з елементами наратології
Українофільські ідеї в контексті роздумів письменника про роль інтелігенції в культурно-історичному поступі Українські альманахи 40-60-х рр ХІХ ст
Урбанізм, як феномен в українській літературі Урбаністичні мотиви в сучасній українській літературі.
Урбаністичні мотиви у творі Євгенії Кононенко Учнівські олімпіади та їх роль в активізації знань
Філософічність драматургії Лесі Українки Філософська лірика в творчості Лесі Українки
Фольклорні елементи у творчості Д.І.Яворницького Фоностилістичні особливості тексту
Характеристика образів у романі Володимира Дрозда Художня деталь в оповіданнях Бориса Грінченка
Чорна Рада – історична основа, літературна історія, літописні мотиви Чорнобильська тематика в новітній українській літературі
Шевченко і словянські літератури Шістдесятництво В Україні
Щоденник О.Довженка – унікальний документ епохи «Енеїда» І. Котляревського серед інших травестій епопеї Вергілія