Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Аналітична робота ( характеристика-адміністративно процесуального права Іспанії) Співвідношення понять "адміністративна юстиція" та адміністративне судочинство"
Административное право. Ответы на вопросы Административные взыскание
Адміністравне провадження Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Адміністративна відповідальність юридичних осіб Адміністративна діяльність суб'єктів публічного права
Адміністративне право - провідна галузь правового регулювання діяльності органів публічної влади Адміністративне право зарубіжних країн
Адміністративне судочинство в Україні Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративне судочинство в Україні: проблемні питання Адміністративне судочинство романо-германських країн на прикладі Швейцарії.
Адміністративний примус Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності
Адміністративний процес в США, Франції, ФРН Адміністративний процес та адміністративна процедура: теоретичні та практичні питання співвідношення зазначених категорій як інститутів адміністративного права.
Адміністративні норми Адміністративні послуги як інститут адміністративного права
Адміністративні послуги, як інституції адміністративного права Адміністративні процедури доступу громадян та юридичних осіб до публічної інформації
Адміністративні стягнення Адміністративно-правове регулюванння охорони та збереження матеріальної культурної спадщини в Україні
Адміністративно-правове регулювання державної служби та служби органів місцевого самоврядування Адміністративно-правове регулювання та державне управління в адміністративно-політичній
Адміністративно-правове регулювання у сфері праці та соціальної політики Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
Адміністративно-правовий статус міністерств. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.
Адміністративно-правовий статус Предизента України Адміністративно-правовий статус Президента України
Адміністративно-правовий статус Президента України Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади
Адміністративно-правові відносини Адміністративно-правові норми та відносини
Адміністративно-правові режими, встановлені на державному кордоні України Адміністративно-процесуальні послуги
Актуальні проблеми законодавчого регулювання діяльності Міністерства внутрішніх справ України Аналіз досвіду боротьби з корупцією у зарубіжних країнах
Анотація до статті Фролова Ю. М. «Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації» Білети/шпаргалки з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Білети/шпаргалки з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім.Шевченка, 2 курс Взаємозв'язок адміністративного права з іншими галузями права України
Види адміністративних позовів та процесуальні наслідки їх подання Види адміністративних правовідносин
Виконавча влада, державне регулювання і державне управління. Співвідношення цих понять Виконавча влада, державне регулювання та державне управління, співвідношення цих понять.
Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення Виконання судових рішень
Вирішити задачі з дисципліни "Адміністративне право", 2 курс, КНУ ім. Шевченка Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 3 курс, 2018 р.
Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 3 курс, 2018 р. Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 3 курс, 2018 р.
Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 5 курс,2018р. Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 6 курс, 2018 р.
Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 6 курс, 2018 р. Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 6 курс, 2018 р.
Вирішити задачу з дисципліни "Адміністративне право", 6 курс, 2018 р. Вирішити задачу з диципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 6 курс, 2018 р.
Відповідальність юридичних осіб за адміністративним правом Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Відповіді на питання по державному управлінню з МАУП-а
Денежные обязательства лиц в Гражданском праве Украины Державна служба.
Державне регулювання як функція державного управління Державні органи що уповноваженні забезпечувати державний контроль у сфері економіки
Державні службовці як суб‘єкти адміністративного права України. Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення громадського контролю в сучасних умовах розвитку суспільства
Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення громадського контролю в сучасних умовах розвитку суспільства Джерела адміністративного права
Дисциплінарна відповідальність державних службовців Дисциплінарне провадження
Договір зберігання Договір найму жилого приміщення. Предмет договору найму жилого приміщення. Форма договору. Сторони договору найму житлового приміщення. Зміна договору найму жилого приміщення. Договір піднайму жилого приміщення. Тимчасові жильці. Право на збереження житла за тимчасово відсутніми особами. Приватизація державного житлового фонду.
Дозвільна діяльність органів виконавчої влади: поняття і принципи Європеїзація національних систем державного управління та Європейський адміністративний простір
Європейська адміністративна конвергенція. Кодифікація загальних матеріальних та процедурних принципів-вимог до діяльності органів публічної адміністрації (Модельний кодекс належної адміністрації) Загальна характеристика субєктів адміністративного права
Задачі з дисципліни "Адміністративне право", КНЕУ, 1 курс Задачі з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Задачі з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс Задачі з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Задачі з дисципліни "Адміністративне право", КРОК, 3 курс Задачі з дисципліни "Адміністративне право", КРОК, 4 курс
Задачі з предмету "Адміністративне право", КНУ імені Тараса Шевченка, 2 курс Задачі з предмету "Адміністративне право", КНУ імені Тараса Шевченка, 2 курс
Задачі з предмету: Адміністративне право Зарубіжний досвід реформування системи здійснення адміністративних процедур та надання адміністративних послуг
Збагачення предмету та методу адміністративного права Звернення громадян
Звернення громадян до публічної адміністрації Звернення громадян до публічної адміністрації.
Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в державному управлінні Земельне законодавство – стан та перспективи розвитку
Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади Контрольна з публічної адміністрації за 1 курс АМУ
Контрольна работа з дисципліни Адміністративне і трудове право, ЄУ, 4 курс Контрольна робота з предмету Адміністративне право
Контрольна робота з адміністративно права за 5 курс МАУП Контрольна робота з адміністративного права
Контрольна робота з адміністративного права України Контрольна робота з адміністративного права, 1 курс, МАУП
Контрольна робота з адміністративного права, НАУ, 2 курс Контрольна робота з адміністративного процесу
Контрольна робота з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Адміністративне право", КНУТД, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Адміністративне право", НАУ, 2 курс Контрольна робота з предмету "Адміністративне право", 2 курс
Контрольна робота з предмету "Адміністративне право", КПІ Контрольна робота з предмету «Адміністративне право», Київський університет права Національної академії наук України, 2 курс.
Контрольна робота з предмету: Адміністративне право, МАУП, 3 курс Контрольні повноваження уряду України
Контрольно-наглядове провадження Критерії визначення адміністративної юрисдикції судів України
Министерства Укрины как субъекты конституционного права Міністерство Закордонних справ: статус, структура, головні завдання і функції
Місце адміністративного процесуального права в системі права Місце державної Ради Франції у системі органів державного управління.
Общие положения об обязательствах по оказанию услуг Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян
Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права
Органи місцевого самоврядування. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад Організаційно-правові гарантії територіального устрою України
Організаційно-правові засади державного управління в сфері телекомунікацій Організація державного управління у сфері фінансів
Організація діяльності спеціальних установ міліції Основні завдання муніципальної правової служби
Основні сучасні концепції держави. Адміністративне право України. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів
Особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування Особливості судового захисту прав суб'єктів ліцензійної діяльності
Перебування біженців на території України: Організаційно-правовий аспект Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
Податкові органи в системі управління фінансами Понятие административного права
Поняття адміністративного права Поняття адміністративного права
Поняття адміністративного права Поняття і зміст предмета регулювання адміністративного права України
Поняття методів адміністративно-процесуального регулювання Поняття та види об’єднань громадян. Нормативно-правова основа їх діяльності. Адміністративно-правовий статус політичних партій. Адміністративно-правовий статус громадських організацій
Поняття та завдання адміністративного судочинства Поняття та особливості адміністративно-процесуального права
Поняття та система адміністративно-процесуального права, його предмет та завдання Поняття, правова основа та принципи державної служби в Україні. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.
Поняття, суть та основні риси державного правління Порушення законодавства у сфері розповсюдження і демонстрування фільмів
Посада в державній службі (Україна) Правове регулювання державної служби в Україні: досвід України та ЄС
Правове регулювання державної служби: досвід України та країн ЄС Правове регулювання державної служби: досвіду України та країн ЄС
Правове регулювання зайнятості населення Правове регулювання оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності
Правові акти державного управління Правоздатність та дієздатність фізичної особи. Договір міни.
Правосвідомість і правова культура. Адміністративні стягнення: поняття і види. Принципи адміністративного судочинства
Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні Проблеми форм та тенденції систематизації адміністративного права
Провадження щодо реалізації правовстановчої діяльності. Проходження служби в державних органах.
Процедура прийняття адміністративно-процесуальних нормативних актів Процесуальні питання пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах
Публічна адміністрація Публічне управління у сфері охорони здоров’я
Реалізація адміністративно-правових норм Реалізація виконавчої влади в адміністративно - виконавчих одиницях
Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях.
Регулирование отношений поставки: теория и практика Реформування державної служби в Україні
Реформування державної служби в умовах інтеграції до світового простору Реформування системи органів МВС в світлі проведення адміністративної реформи
Реформування чинного адміністративного законодавства Розвиток адміністративного права в Україні
Розмежування адміністративно-процесуальних відносин по колу суб'єктів. Роль прецеденту у формуванні сучасного адміністративного права Великобританії
Система адміністративних судів Система органів виконавчої влади, що здійснюють управління у сферах освіти та науки.
Статус Кабінету міністрів України Строки в адміністративному судочинстві
Суб'єкти адміністративних правовідносин: нові підходи до кваліфікації Суб'єкти адміністративно-правових відносин
Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації / Судебный контроль за деятельностью публичной администрации Фактори, які спричинили виникнення та розвиток адміністративного права у Великобританії
Формування Адміністративних судів України Характеристика чинного законодавства про адміністративні провопорушення.
Шляхи реформування державної служби