Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
22125 22126
22127 22106
25594 1 питання на вибір автора
Tabula rasa Дж. Локка. Why did Viktor Yanukovych`s presidency ultimately collapse?
Абсентеїзм як різновид електоральної поведінки Авторитарний політичний режим
Америка и Исламский мир Аналіз статей з політології, КПІ, 4 курс
Аналіз статті Генералюк В. В. «Механізми удосконалення виборчої системи України» Аналіз статті Заяць Н. В. "Виборча система України: сучасний стан та перспективи розвитку"
Аналіз статті Телуха Є. В. "Вплив виборчої системи на формування партійної системи та механізму політичної влади в Україні" Аналітична записка з дисципліни "Державна політика: аналіз та механізми впровадження", НАДУ, 1 курс
Аналітична записка НАДУ при Президентові України 2 курс Аристотель та його «Політика»
Аристотель „ідеальна держава” Взаємовідносини Президента, парламенту та виконавчої влади у Франції: історичний досвід (з 1958 року)
Взаємодія регіональної політики із політикою ЄС Взаємозв’язок політики та економіки як механізмів регулювання суспільного життя
Взаємозв’язок політики та економіки як механізмів регулювання суспільного життя Вибори і виборча система. Еволюція виборчих систем
Виборча система Виборчий процес та виборчі системи
Виборчі кампанії, як інструмент політичної демократії Виникнення грошей, їх сутність і функції. Інфляція
Відносини Україна – НАТО. Аналіз переваг недоліків. Історія розвитку відносин Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Політологія", 3 курс
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Політологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Відповіді на питання з дисципліни "Політологія", КНУ ім. Т. Шевченка, 5 курс
Влада і суспільна згода Влада та її легітимність
Влада як наукове поняття Внутрішня та зовнішня політика Назарбаєва
Воєнна політика як складова частина загальної політики України Вплив виборчих технологій на психологію електорату.
Вплив інтернет медіа на формування політичних поглядів молоді Вчення про політичну еліту Вильфредо Парето і Гаэтано Моски
Гендерные политики тоталитарных режимов Глобальні проблеми сучасності та політичні шляхи їх вирішення
Громадські рухи і організації України Громадянське суспільство в Україні: проблеми і механізми розвитку
Громадянське суспільство як царина демократії Демократична система: моє бачення
Демократична сутність сучасних суспільно-трансформаційних процесів: загальне та особливе. Демократичний транзит на прикладі країн Прибалтики (Естонія, Латвія, Литва)
Демократія як ідеальне побажання та політична практика Демократія, як форма організації політичної влади
Держава - базовий інститут політичної системи Держава в політичній системі суспільства
Держава в політичній системі суспільства Держава в політичній системі суспільства
Держава як суб’єкт політики Державністьта культура після монгольського часу.
Дипломатія і дипломатична служба. Державні органи зовнішніх зносин. Структура і персонал дипломатичних представництв. Дискусія щодо права вільного використання вогнепальної зброї в США
Доктрина Монро Досягнення польської лексикографії
Еволюція концептуальних підходів України щодо створення діяльності ГУАМ Етапи вироблення державної політики
Загальна кратологія та інші фундаментальні галузі кратології Залежність електоральної поведінки жителів України від соціально-економічного та демографічного становища
Зародження та розвиток української політичної думки Звіт з практики з дисципліни "Політологія"
Ідеальна держава Платона Ідеологеми Москва третій РимУ етнополітичному тлумаченні путінських пропагандистів
Ідеологічні виміри політики Ідеологічні засади гібридної війни Росії проти України
Ідея громадянкості в політичній думці України 18 ст. Ідея громадянкості в творах О.Строніна
Ісорія світової політичної думки Історія політичної партії «Партія регіонів»
Історія політології, виборна система в Україні К.Маркс і Ф.Енгельс про соціалістичні та комуністичні вчення минулого
Кадрова політика Кекконен Урхо Кальова
Класократична концепція В.Липинського. Конституційні засоби безпосередньої демократії
Конституційно-правовий статус політичних партій у Франції Контрольна з політології за 1 курс НАДУ
Контрольна з політології за 3 курс Інститут підготовки кадрів Контрольна робота з дисуипліни "Політологія", НАУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія!, КНАВТ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КІМВ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КНУ і. Шевченка, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КНУ і. Шевченка, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КНУ ім. Т. Шевченка, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", КРОК, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Політологія", НАУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", НТУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політологія", НТУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", НТУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни Політологія, КНЕУ, 4 курс.
Контрольна робота з основ світової політики Контрольна робота з політології
Контрольна робота з політології Контрольна робота з політології
Контрольна робота з політології, НАУ, 5 курс Контрольна робота з предмету "Політологія", 5 курс
Контрольна робота по політекономії за 1 курс НУХТ Контроьна робота з предмету: Політологія, НУХТ, 4 курс
Конфуціанство Космічні подорожі і необхідна участь України в ній
Легітимація «припустимої» держави у лібертаризмі: «Анархія, держава та утопія» Роберта Нозіка» Легітимність влади
Легітимність політичної влади: поняття, джерела, типи Лібералізм та неолібералізм як політична течія
Лібералізм як політична доктрина М.Вебер як основоположних політичної науки
Маніпулятивний вплив ЗМІ на перебіг політичних процесів та свідомість громадян у світлі подій 2013-2104 рр. Метод Делфі
Методи врегулювання політичних конфліктів Методи політичного психоаналізу в роботах Г. Лассуелла і його послідовників
Методи політології Методи синектики
Методика підготовки і проведення семінарів з соціально-політичних дисциплін Методика соціологічного аналізу політики
Методика читання та підготовки лекцій соціально-політичних дисциплін Механізм публічної політики подолання бідності та формування потужного середнього класу
Механізми маніпулювання виборчим процесом в Україні Механізми управлінського впливу держави на формування і повноцінне функціонування ідеології внутрішньої інтеграції українського суспільства
Михновський М. „Самостійна Україна”. Міжнародна політика у житті суспільства
Місце держави і влади в поглядах Томаса Гоббса Місце ЗМІ у політичній системі українського суспільства
Моделі розвитку революційних криз Моє стажування в національному банку України.
Набуття Україною без’ядерного статусу; здобутки; втрати Навiщо полiтологу знання соцiологiї
Національна безпека України Недемократичні політичні режими
Ненасильницький спротив як явище сучасної політики Ненасильницький спротив як явище сучасної політики
Неоліберальні концепції держави Ніколо Мак‘явелі про державу та політику.
Норми та етика політичної поведінки Опозиційне лідерство в Україні
Організаційна структура політичних партій зарубіжних країн. Організація роботи апарата Верховної Ради України
Основні етапи розвитку політичної думки в Україні Основні напрями політичної стратегії сучасної України
Основні напрямки механізмів формування молодіжної політики в Україні Основні ознаки та функції держави
Основні принципи теорії плюралістичної демократії Основні риси політичного устрою Київської Русі
Особливості демократичної влади в різних країнах Особливості демократичної форми правління.
Особливості дипломатичної практики Запорізької Січі Особливості європейської стратегічної культури
Особливості комуністичної ідеології К. Маркса та Ф. Енгельса Особливості легітимації політичної влади в органах місцевого самоврядування
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Особливості політичної культури України
Особливості реалізації регіональної політики: європейський та український досвід Особливості роздержавлення і приватизації в Україні
Особливості становлення (інституціоналізації) інституту лобізму в Україні Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів
Особливості трасформації демократичних політичних режимів Особливості формування та діяльності політичних партій України
Партійні системи Події 2014 року в Україні і країни ГУАМ
Политика и личность. Особенности политического лидерства. Политико-правовые свойства конституции Российской Федерации.
Политическая идеология: понятие, уровни реализации и роль в функционировании политических режимов Политические партии Украини
Політик та політичні процеси, за вебером Політика та релігія
Політика як ідея та процес Політична відповідальність в умовах сучасної України
Політична влада: сутність і структура Політична доктрина громадянського суспільства в політичних концепціях мислителів Нового часу.
Політична думка мислителів нового часу Політична думка Росії у 18-19 ст.
Політична думка у Стародавній Греції Політична еліта
Політична еліта Політична еліта та політичне лідерство
Політична еліта та політичне лідерство Політична еліта та політичне лідерство
Політична етика Політична ідеологія
Політична комунікація як чинник зміни політичної системи України Політична культура
Політична культура та політична свідомість як невід‘ємні компоненти політики Політична партія як невід’ємний інститут демократії(Легка, тут можна генеза, класифікація, і розділ про пп в Україні)
Політична психологія Політична свідомість
Політична система України, етапи розвитку та шляхи реформування Політична система України. Співвідношення громадської думки і політичної свідомості. Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини.
Політична соціалізація, як процес формування політичної орієнтації особистості. Політичне вчення Макіавеллі
Політичне життя сучасного українського суспільства Політичне життя України
Політичне лідерство Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми оновлення.
Політичне лідерство в Україні Політичне лідерство та керівництво
Політичне рішення в структурі політичної діяльності ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами Політичний піар як вид політичної комунікації (проста)
Політичний портрет Джавахарлала Неру Політичний портрет Роберта Шумана
Політичний процес: поняття, сутність, суб'єкти Політичний режим за М. Каддафі
Політичний режим за С. Хусейна Політичний режим як функціональна характеристика політичної системи суспільства
Політичний режим: сутність, типологія Політичний солідаризм , як один із можливих альтернативних шляхів організації суспільства
Політичні доктрини Френсіса Фукуями Політичні еліти і лідерство в сучасній Україні
Політичні ідеї релігіозних мислителів Політичні конфлікти і кризові ситуації
Політичні концепції сучасного лібералізму Політичні опозиції в Україні (осінь 2007-2008 р.р.)
Політичні партії і партійні системи Політичні партії та громадські об'єднання
Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи Політичні погляди Сковороди
Політичні принципи демократії Політичні режими
Політичні режими Політичні режими
Політичні режими Політологічні погляди Гегеля
Політологія як наука про політику Поняття геополітичного простору України – історичний аспект
Поняття держави, теорія виникнення держави Поняття і функції політичного менеджменту. Політична еліта і демократія - дилема поєднання. Проблема легітимності влади. Механізм розробки і прийняття політичних рішень в умовах української держави.
Поняття «вибори» та «виборча система» Порівняльна політологія: еволюція та сучасний стан.
Порівняльний аналіз політичної теорії Ніколо Макіавеллі ті Томаса Гобса Право на свободу мирних зібрань у Польщі.
Правова Держава і громадянське суспільство ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Правова держава і громадянське суспільство. Політичний плюралізм та діяльність засобів масової інформації. Соціальні вимоги до політичного лідера. Які чинники визначають політичну культуру сучасного українського суспільства. Правові норми та принципи діяльності політичних партій
Практична робота з предмету «Політологія», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс. Президент як орган зовнішніх зносин
Преса в інформаційній політиці України Принципи місцевого самоврядування
Причини і наслідки війни в Таджикистані Проблема використання термінів «всходні креси», пограниччя в аспекті україно-польських відносин
ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Проблема сумісності демократії та націоналізму
Проблема управління державними справами у громадсько-політичних поглядах Конфуція Проблеми ефективності державної влади в суспільстві
Проблеми європейської безпеки в контексті боротьби з міжнародним тероризмом (На прикладі зовнішньої політики Швейцарія) Проблеми функціонування партійної системи України
Просвітництво: суть та причини виникнення Протести політичної революції
Протистояння між компаніями, політичними силами, телеканалами Публічна дипломатія США
Раціональне та утопічне у марксистській концепції політики Реалізація політичних прав і свобод в демократичному суспільстві
Революція гідності 2013-2014 рр Результативність суспільного виробництва і національних дохід
Релігія і політика Ремесло і торгівля у господарській системі феодального суспільства(реферат-презентація)
Реферат з дисципліни "Політологія", КНУ ім. Т. Шевченка, 2 курс Референдум щодо Брексіт в оцінці британської періодичної преси (червень 2015-липень 2016)
Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність Розвиток політичної думки у США
Розвиток свідомості українського народу як чинник формування громадянського суспільства Розвиток світової політичної думки Нового часу
Розподіл влади в суспільстві: Ідея і сучасні форми Розробити та проаналізувати схему традиційно-духовних цінностей українського народу, обгрунтувати доцільність і можливість їх впровадження в практику сучасних реалій суспільного життя
Роль виборів у функціонуванні сучасної демократії Роль масової інформації в політиці
Роль політичних технологій у парламентських виборах 2012 року Роль політичної соціалізації у збереженні, функціонуванні та трансформації політичної системи суспільства
Російсько-Китайські відносини Російсько-Китайські відносини
Російсько-Китайські відносини Самовизначеність держави і суверенітет як першооснова її етнополітичної безпеки та стабільності
Світовий Політичний Процес і міжнародні відносини Соціал-демократична політична думка
Соціал-демократична та комуністична концепції соціального ладу Соціалізм та соціальна демократія: основні критерії та порівняння
Соціальна обумовленість політики Соціальна та гуманітарна політика
Соціальний контекст політики Соціальний статус еліти
Соціально-утопічний напрямок розвитку політичної думки Соціологія політики
Співвідношення політики та управління Стандарти вищої освіти
Становлення партійної системи в Україні на сучасному етапі Стратегічна мета й основні пріорітети гуманітарного розвитку сучасної України
Структура та функції політики Структурно-функціональний аналіз політичної культури
Сутність влади. Політична влада та її особливості Сутність і джерела влади
Сутність політики, її функції та історичні підходи до визначення. Політика і право, їхня взаємодія. Сутність та основні характеристики правової держави
Сутність та функції торговельного капіталу. Витрати обігу та їх відшкодування. суспільного відтворення, його види і форми. Система національних рахунків та її структура. Нагромадження основного капіталу в СНР. Суть і функції Держави
Суть ринкової господарської системи (реферат-презентація) Сучасна українська партійна система
Телебачення в інформаційній політиці України Теоретичні засади політичної іміджелогії
Теорія ноосфери В.Вернадського. Екологічна свідомість та екологічна культура Тести з дисципліни "Політологія", КІСКЗ, 4 курс
Технології організації і проведення виборів Технології організації політичної рекламної компанії
Технології політичного лобіювання Технологія виборчих кампаній
Типи іміджу політика та їх використання у політичних кампаніях Типи іміджу політика та їх використання у політичних кампаніях
Типологія лідерства М. Вебера Типологія лідерства Макса Вебера
Типологія політичних систем Торгова політика
Торгова політика Український парламентаризм:становлення, еволюція, проблеми розвитку
Умови та гарантії політичної стабільності Фашизм та неофашизм
Фашизм як політична доктрина Форми держави
Форми Державного правління Формування етнічних та етнополітичних ідей періоду козацько-гетьманської держави.
Формування політичного іміджу Формування політичної свідомості й політичної культури в сучасному українському суспільстві
Функції державної інформаційної політики у суспільстві Функції політології як науки та навчальної дисципліни.
Цілі, засоби та методи політичної діяльності Членство в партії та його типи. Вступ та вихід із партії
Шляхи становлення демократичної політичної культури в Україні Юрген Габермас про феномен “розколотого Заходу”