Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Становлення системи господарських судів в Україні 1) Перші прояви життя у східних слов’ян. 2) Етапи розвитку давньоруської державності
1. Магдебурське право в українських містах: демократична практика. 2. Організація влади та управління на українських землях в складі Австро-Угорської держави. Аграрна реформа П. Столипіна
АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ТА ЇХ РОЛЬ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (XVII-XVIII СТ.) Арабський халіфат
Арабський халіфат: історія організації влади та управління Буржуазна Німеччина
Буржуазна революція Англії (особливості, характер, етапи) Буржуазна США
Буржуазна Франція Варшавський договір 1920 р. та його наслідки для України
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Історія держави та права!, КНУ ім. Шевченка, 6 курс відповіді на запитання з дисципліни "Історія держави та права", КНУ імені Тараса Шевченка, 3 курс
Відповіді на питання з предмету: Історія вчень про державу і право, КРОК, 2 курс Військова реформа в Росії (1860-70 рр.) та Україна
Вчення Аристотеля про походження держави і причини державних переворотів Вчення Арістотеля про суть і завдання держави
Вчення про державу, право і закон Фоми Аквінського Вчення Цицерона про державу і право
Гетьманські статті ( конституції), як джерела права війська Запорозького Государственно-правовые вопросы и идеологии декабризма
Громадянська війна в США та її вплив на подальший розвиток законодавства Держава і право Стародавнього Китаю
Держава і право України періоду П. Скоропадського Держава і право України під час Другої Світової війни
Державний лад Київської Русі. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. Державний лад на українських землях Великого князівства Литовського.Порівняйте зміст конституції СРСР 1924 р. та 1936 р.
Державний устрій і право Галицько-Волинської Русі Державність германських племен на території України
Джерела та основні риси права держав Стародавнього Сходу Діяльність ООН в умовах «холодної війни» 1945-1960 рр
Докази й доказування на Київській Русі. Європейський союз: мета створення та завдання діяльності
Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи просвітництва (кінець XVII - поч. XVIII ст.) Закони XII таблиць - перша кодифікація римського права
Запорозька Січ: структура та функції органів влади Збірки Магдебурського і Хельмінського права
Злочини та покарання за Статутами Великого Князівства Литовського Ідеал образу жінки у творах Квітки-Основянеко
Ідеї про державу і право Ціцерона Історико - теоретичні основи конституції
Історичне тлумачення правових норм Історичні особливості становлення та розвитку англійської правової системи
Історія держави та права України – контрольна робота з НТУ Кодифікація права 20-х років ХХ століття в Україні.
Кодифікація ХХ ст. Радянського Союзу Кодифікація права у УРСР у 60-ті -80-ті роки.
Кодифікація права України у складі австрійської монархії ІІ пол.. ХVІІІ – І пол.. ХІХ ст.. Конституції УРСР: порівняльний аналіз
Конституційний розвиток КНР Конституція РРФСР 1918 року
Конституція США 1787 р. Конституція України та сучасна конституційна реформа
Конституція УРСР. Порівняльний аналіз Конституція Японії 1947 року
Контрольна з історії держава та права за 1 курс Контрольна з історії держава та права за 1 курс
Контрольна з історії держава та права за 1 курс Контрольна з історії держави і права зарубіжних країн, КНЕУ, 1 курс
Контрольна з історії держави і права, КНЕУ, 1 курс Контрольна з історії держави та права за 1 курс
Контрольна з історії держави та права зарубіжних країн, КНЕУ, 1 курс Контрольна з теорії держави і права 1 курс / ДДУВС
Контрольна НТУ - Історія держави і права Контрольна робота з дисципліни "Історія держави і права", КНЕУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Історія держави та права", КНЕУ, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Історія держави та права", КНТЕУ, 1 курс
Контрольна робота з предмету: "Історія держави та права", НТУ, 3 курс Контрольна робота з предмету: Історія держави та права, НАУ, 1 курс
Коран як джерело мусульманського права Кримінальне право часів гетьманщини
Кримінальне та кримінально – процесуальне право Київської Русі Моделі держав. Ідеологія державного будівництва в Україні
Об’єднання Вищих рад. Створення ВУЦВК. Раднарком: його функції Освітня реформа в Російській імперії та освіта на українських землях в післяреформенний час
Основи відомства управління в державах Стародавнього Сходу Основна характеристика теорій стародавнього Риму
Особливості джерел мусульманського права Повноваження президента у парламентській та президентсько-парламентській республіках
Політико – правова думка Стародавнього Риму: специфіка та характерні риси Політико-правова теорія Полібія
Політико-правові ідеї середньовічних єресей Політична програма Володимира Мономаха
Поняття правової системи. Основні елементи сучасної правової системи Порівняльна характеристика кримінального кодекса 1922 – 1927 рр.
Право і суд в Османській імперії Право Стародавнього Вавилону
Право Стародавнього Вавілону Правове становище рабів у країнах Стародавього світу. Порівняльний аналіз
Правозахисний рух в Україні Приєднання Західної України до УРСР.
Прийняття Конституції незалежності України Принципи федералізму в США
Причини занепаду Української Русі, її історико-правова спадщина Радянське право України в умовах тоталітарного режиму кінець 20-х початок 50-х років.
Римське право класичного та посткласичного періодів Римське рабовласницьке право
Римське рабовласницьке право найдавнішого періоду Римське рабовласницьке право найдавнішого періоду
Розвиток права США у міжвоєнний період та період ІІ Світової війни. Розпад радянської імперії і утворення нових незалежних держав
Середньовічні держави в Азії та Африці Стародавньосхідні деспотії
Суд і судовий процес у країнах стародавнього світу Суспільний устрій Великого князівства Литовського
Суспільний устрій Римської аристократичної республіки Суспільно-політичний лад і право на початку ХХ століття
Суспільно-політичний лад та право Галицько-Волинської держави. Теократична доктрина Августина Блаженного
Українська гетьманська держава та її правове становище у складі Московії (друга половина ХVII – початок ХVІІІ ст.) Українські землі під владою Великого князівства Литовського
Утвердження та поширення української державності в Україні Утворення незалежних країн у Азії після Другої світової війни
Утворення СРСР: правничий аспект Фашистські держави і військові диктатури
Формування в СРСР партійної диктатури і культу особи Й.В. Сталіна Формування і розвиток мусульманських правових ідей
Характеристика цивільно-правових відносин за соборним уложенням. Хронологічна таблиця з історії держави та права зарубіжних країн (весь курс), КНЕУ, 1 курс
Централізація в державному управлінні: поняття та їх характеристика. Юридичне оформлення приєднання до УРСР Закарпатської та Кримської області
Юридичний позитивізм/Джон Остін (Англія) «Салічна правда» - пам’ятка ранньофеодального права франків
«Салічна правда» - пам’ятка ранньофеодального права франків