Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Механізм застосування методів менеджменту на підприємстві. 28217
29910 30256
Менеджмент на підприємствах малого бізнесу Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети
1. Анотація на книгу Г. Грачова, І. Мельника. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. 2. Анотація на книгу І. Добротворського. Переговоры на 100%: Технологии эффективных переговоров. 1. Анотація на книгу Карстена Бредемайера Черная риторика: Власть и магия. 2. Анотація на книгу Р.Гандапаса Камасутра для оратора. 10 глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая публично.
SWOT -аналіз діяльності підприємства на ринку SWOT – аналіз організації
Авіакомпанія «Lufthansa» Активізація інноваційної діяльності підприємства в економічному розвиткові на прикладі ПАТ «Сумиобленерго»
Актуальні проблеми теорії та практики стратегічного управління компанією в умовах глобалізації. Американська модель менеджменту
Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Його вплив на вироблення управлінських рішень Аналіз інформаційних систем управління
Аналіз інформаційно-комунікаційної стратегії прес-служби президента (сучасного) України. Аналіз існуючих концепцій мотивації
Аналіз клієнтської бази підприємства – інструмент підвищення ефективності продажу Аналіз недоліків бренд–менеджменту ТОВ "Голден Груп" та його потенційних можливостей
Аналіз організаційно-методичної роботи хірургічного відділення стаціонару Аналіз підприємства
Аналіз планування Аналіз планування
Аналіз радійного інформаційного простору регіону (м. Київ) Аналіз регіонального розвитку Миколаївської області
Аналіз статей з Менеджменту, 4 курс, КНЕУ Аналіз статей з теми: Використання франчайзингу в діяльності сучасних умовах введення бізнесу.
Андерайтинг у страхуванні Антикризовий менеджмент та остання криза 2008-2010 рр
бізнес план виробничого підприємства (складання комп'ютерів) Бізнес план досліджуваного підприємства ресторанного господарства і рекомендовані його етапи реалізації
Бізнес-план Бізнес-план аптеки
Бізнес-план дитячого садка Бізнес-планування підприємства готельно-ресторанного господарства.
Бізнес-середовище організації як чинник стратегічного розвитку. Бюджетування інвестиційних проектів як інструмент фінансового управління банком
Варіант 1 Вдосконалення методів оптимізації управлінських рішень в адміністративному менеджменті
Вдосконалення організаційних форм управління інноваційним бізнесом Вдосконалення планування та управління діяльністю підприємства
Вдосконалення системи підбору персоналу в кадровому менеджменті підприємства Вдосконалення системи управління організації
Вдосконалення стратегічного планування на підприємстві Ведення ділової документації завідуючого дитячим навчальним закладом як умови ефективного менеджменту
Вербальні та невербальні засоби комунікації. Взаємозвязок внутрішнього і зовнішнього середовища та їх вплив на діяльність організації
Взаємозв’зок культури управління та корпоративного іміджу підприємства Взнос выдающихся менеджеров-практиков в научные достижения теории менеджмента
Вибір та облаштування майданчиків для проведення івентів Види організацій, які діють в Україні, порядок їх створення та правління
Види ресурсів в організації соціальної сфери Визначення поняття „стратегія”. Характеристика основних елементів стратегії та стратегій організацій. Піраміда стратегій
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЇ». НЕОБХІДНІ УМОВИ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ. МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ Визначення рівнів та основних завдань управління в організації
ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ БРЕНДІВ НА РИНКУ БІЗНЕС-ТУРИЗМУ Компанія ФАСТ-ФОРВАРД Використання інформаційних технологій для застосування аналітичних методів прийняття управлінських рішень
Використання методів управління в сучасних умовах господарювання Вимоги до професійної компетентності менеджера в охороні здоров’я
Вирішення в господарському суді спору по суті. Виконання рішення господарського суду Виробнича практика
Виробнича практика за освітньою програмою «Управління закладом вищої освіти» Виробничі системи та особливості оперативного планування та їх діяльність
Виставкова діяльність як форма популяризації професійно-художньої творчості Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки), МАУП, 3 курс
Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Менеджмент", КНЛУ, 4 курс Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Менеджмент", КНТЕУ, 2 курс
Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Менеджмент", КУРВ, 3 курс Відповіді на питання з дисципліни Менеджмент та економіка підприємства, КНУТД, 4 курс.
Відповіді на питання з менеджменту Відповіді на питання з менеджменту туризму
Відповіді на питання з менеджменту, ЄУ Віртуальні підприємства в інформаційному бізнесі.
Влада керівника та її можливості в формальних та неформальних організаціях Внесок видатних менеджерів-практиків у наукові здобутки теорії менеджменту
Внутрішні змінні організації Внутрішні змінні ситуаційні фактори, цілі, завдання, структура, технологія, люди.
Внутрішні змінні та зовнішнє середовище організації. Аналіз планування. Керування контролюванням. Мотивування роботи працівників. Комунікаційний процес. Внутрішньофірмове планування асортименту та обгрунтування планів виробництва ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»
Вплив різних факторів на прийняття управлінських рішень Вплив умов на робочому місці на мотивацію працівників.
Впровадження інноваційних інформаційних технологій на підприємстві Впровадження організаційно-управлінських інновацій на підприємстві
Встановлення та історія розвитку івентів. Головні напрямки комп’ютеризації менеджменту
Графіки Ганта як інструмент вдосконалення планування виробництва Громадянин і влада: взаємообов’язок і взаємовідповідальність
Групове та індивідуальне ухвалення рішення. Форми операційного контролю: подібність та відмінність, переваги і недоліки. Неформальне лідерство та запобігання його негативному впливу. Дейл Карнеги
Делегування повноважень при прийнятті рішень Держави як основні суб'єкти міжнародного права. Україна як суб'єкт міжнародного права. Міжнародна правосуб'єктність нації.
Джерела виникнення та етапи формування ефективного лідерства Джерела виникнення та етапи формування ефективного лідерства в сучасних організаціях
Діагностика середовища господарювання підприємства. Самоменеджмент: цінності, цілі і планування Діяльність організації як об’єкт інформаційного менеджменту
Дослідження видів ділового спілкування як основної форми комунікацій в менеджменті підприємств Дослідження етапів здійснення організаційної діяльності
Дослідження іміджу менеджера організації та факторів стресу в діяльності менеджера Дослідження інфро структури фармацевтичного сектору
Дослідження існуючої в організації системи оцінювання виконання роботи працівниками Дослідження ситуаційних факторів, що впливають на діяльність факультету соціології і права НТУУ «КПИ
Дослідження сучасних концепцій мотивації. Дуглас Мак-Грегор
Еволюція та генезис менеджменту як науки Екологічний менеджмент як інструмент підвищення конкурентноспроможності підприємства.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Екологічний та енергетичний менеджмент
Економічна ефективність управління Економічна оцінка управлінських рішень
Економічна свобода виробників, суть виробничої праці Економічне середовище міжнародної корпорації. Управління політичними ризиками. Особливості контролю і звітності, що діють на Україні.
Економічний аналіз підприємства. Економічний аудит
Економічний механізм управління туристичним підприємством «ХХХХ» Експертні оцінки достовірності інформації
Енергоресурнозберігаюча система електропостачання малих міст України Етапи контролювання. Види контролю.
Етапи становлення менеджменту та їх характеристика Ефективність діючих економічних і адміністративних методів керівництва Альфа-Банку.
Ефективність діяльності організації: сутність, основні види, показники оцінювання, напрямки оцінювання Ефективність здійснення управлінського контролю на підприємстві
Ефективність інвестування в людський капітал. Ефективність мотиваційної системи підприємства
Ефективність системи управління підприємством готельного господарства в сучасних умовах Ефективність управління
Загальна характеристика ДПА у м. Києві. Побудова організаційної структури ДПА у м. Києві. Інформаційне забезпечення документів ДПА у м. Києві. Задача з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 2 курс
Задачі з менеджменту, АМУ, 3 курс Задачі з менеджменту, КНУТД, 3 курс.
Задачі з менеджменту, КНУТД, 3 курс. Задачі з предмету: Кредитний менеджмент, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс
Задачі з фінансового менеджменту КНУТтД 5 курс Зайнятість та безробіття, державне регулювання зайнятості в Україні
Застосування консалтингу в розвитку ЗЕД підприємства Звіт з дисципліни «Менеджмент», Київський міжнародний університет, 4 курс.
Звіт з практики (база проходження Вишнівська міська лікарня) Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, 3 курс Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", КНЛУ, 4 курс
Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", КНУТД, 5 курс Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", КНУТД, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 4 курс Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 4 курс
Звіт з практики з менеджменту Звіт з практики з менеджменту
Звіт з практики з предмету «Менеджмент», Київський міжнародний університет, 4 курс. Звіт з практики і щоденник
Звіт з практики КНЕУ звіт з практики по підприємству ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»
Звіт з практики, 5 курс, КНТЕУ Звіт з практики, КНЛУ
Звіт за практики (на базі ТОВ «Спеціалізований медичний центр молекулярної діагностики») Звіт по практиці з предмету: Менеджмент, КНУ імені Тараса Шевченка, 6 курс
Звіт по практиці з предмету: Менеджмент, МУФ, 5 курс Звіт по практиці менеджмент організації
Звіт про виробничу практику на підприємстві „ТОВ Грінфілд Альянс” Зміст адаптивно-розвиваючої концепції самоменеджменту
Зміст поняття «мотивація». Модель процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації Зміст соціальних технологій само менеджменту
Зміст, тенденції розвитку і роль інформаційного менеджменту в ефективності діяльності організації Зовнішнє середовище
Зовнішньоекономічна діяльність на ринку продукції м'ясного підкомплексу Зовнішньоторговельна політика держави. Інжиніринг та його форми. Поняття ре інжинірингу. Світовий ринок робочої сили. Латиноамериканська асоціація інтеграції. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України.
Зробити аналіз по підприємству КФХАК «Зембанк» Зывт з практики з предмету «Менеджмент», Київський національний університет ім. Шевченка, 4 курс.
Известные менеджеры, экономисты, ученые. Ренсон Лайкерт. Імідж керівника
Іміджелогія. Наука про маніпулювання суспільною свідомістю Індивідуальне завдання з менеджменту, 6 курс
Інформаційна діяльність: загальна характеристика, особливості управлінської системи Інформаційна забезпеченість управлінської діяльності
Інформаційний менеджер: професіологічна модель(система знань і навичок) Інформаційний менеджмент – задачі та значення
Інформаційні технології й системи. Види інформаційних систем в організації. Історичні аспекти розвитку менеджменту в Україні
Історично-культурні ресурси Вінницької області та їх використання в туристичній діяльності Історія управлінської думки в Японії. Філософія японського менеджменту
Кадрова політика клієнторієнтованого підприємства Кадрова політика Національної академії післядипломної освіти
Кадрове планування на підприємстві: суть та значення Кейс-аналіз "Гаряче літо 2007..."
Керування контролюванням Ключові цілі промислового підприємства за підрозділами
Комплексне управління ефективністю Комп’ютерна підтримка інформаційного менеджменту
Комунікаційний процес на підприємстві:ключові складові,традиційні і сучасні канали,етапи здійснення Комунікація в політиці
Контроль в системі міжнародного менеджменту Контроль і вимірювання результатів роботи персоналу
Контрольна з актуальних проблем менеджменту за 5 курс МАУП Контрольна з актуальних проблем менеджменту, МАУП, 5 курс
Контрольна з АРМ менеджера за 5 курс АМУ Контрольна з ведення проектного аналізу за 5 курс НТУ
Контрольна з інформаційно-комунікаційного менеджменту, МАУП, 4 курс Контрольна з кредитного менеджменту за 5 курс КНЕУ
Контрольна з кредитного менеджменту за 5 курс КНЕУ Контрольна з менеджменту
Контрольна з менеджменту Контрольна з менеджменту за 2 курс Торговельно-економічний колледж
Контрольна з менеджменту за 3 курс Контрольна з менеджменту за 3 курс КМА
Контрольна з менеджменту за 5 курс НТУУ «КПІ» Контрольна з менеджменту за 5 курс НУХТ
Контрольна з менеджменту персоналу 4 курс / КНЕУ Контрольна з менеджменту персоналу за 5 курс КНЕУ
Контрольна з менеджменту персоналу за 5 курс КНЕУ Контрольна з менеджменту, 3 курс ЄУ
Контрольна з менеджменту, НАУ 3 курс Контрольна з міжнародного менеджменту, КНЕУ, 5 курс
Контрольна з міжнародного менеджменту, НАУ Контрольна з міжнародного менеджменту, НАУ
Контрольна з організації праці менеджера, КУТЕП, 3 курс Контрольна з організації праці менеджера, Україна, 5 курс
Контрольна з основ менеджменту за 2 курс МАУП Контрольна з основ менеджменту за 3 курс „Екомен”
Контрольна з основ менеджменту за 4 курс НУХТ Контрольна з предмету "Актуальны проблеми менеджменту" (5 курс МАУП)
Контрольна з предмету „Теорія прийняття управлінських рішень” Контрольна з проблем менеджменту за 5 курс МАУП
Контрольна з рекламного менеджменту, НАУ Контрольна з рекламного менеджменту, НАУ
Контрольна з ситуаційного менеджменту за 4с курс МАУП Контрольна робота з джисципліни "Менеджмент", НТУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджменнт", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", ІПКДСЗУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", КГІ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", КЕІМ ЕКОМЕН, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", КНЕУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", КНТЕУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "менеджмент", МАУП, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 5 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НТУ, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НТУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НТУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НТУ, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НТУ, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НТУУ "КПІ", 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НТУУ "КПІ", 4 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародний менеджмент", МАУП, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни організація праці менеджера, КНУТД Контрольна робота з кредитного менеджменту, КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з менеджменту контрольна робота з менеджменту
контрольна робота з менеджменту контрольна робота з менеджменту
контрольна робота з менеджменту контрольна робота з менеджменту
контрольна робота з менеджменту Контрольна робота з менеджменту
Контрольна робота з менеджменту Контрольна робота з менеджменту
Контрольна робота з менеджменту виробничої фірми, Європейський Університет, 5 курс Контрольна робота з менеджменту виставкової діяльності, КНУТД, 4 курс
Контрольна робота з менеджменту за 3 курс (ІЕЕП) Контрольна робота з менеджменту за 5 курс (АМУ)
Контрольна робота з менеджменту ЗЕД МАУП 4 курс Контрольна робота з менеджменту навколишнього середовища, 5 курс, НУБіП
Контрольна робота з менеджменту організацій Контрольна робота з менеджменту персоналу, КНЕУ, 5 курс
Контрольна робота з менеджменту персоналу, КНЕУ, 5 курс Контрольна робота з менеджменту підприємницької діяльності, КНУТД, 4 курс
Контрольна робота з менеджменту, 2 курс, КНЕУ Контрольна робота з менеджменту, 3 курс КНЕУ
Контрольна робота з менеджменту, 3 курс, КНЕУ Контрольна робота з Менеджменту, 4 курс
Контрольна робота з Менеджменту, 5 курс, КНУТД Контрольна робота з менеджменту, КНЕУ, 3 курс
Контрольна робота з менеджменту, КНУТД, 3 курс. Контрольна робота з менеджменту, КНУТД, 5 курс
Контрольна робота з менеджменту, КНУТД, 5 курс Контрольна робота з менеджменту, КНУТД, 5 курс
Контрольна робота з менеджменту,2 курс Контрольна робота з менеджменту.
Контрольна робота з міжнародного менеджменту Контрольна робота з основ менеджменту
Контрольна робота з Основ менеджменту, 3 курс Контрольна робота з основ менеджменту, 3 курс НАУ
Контрольна робота з предмету "Менеджмент навколишнього середовища", 5 курс, НУБіП Контрольна робота з предмету "Менеджмент", НТУУ "КПІ", 3 курс.
Контрольна робота з предмету "Страховий менеджмент", КНЕУ Контрольна робота з предмету "Страховий менеджмент", КНЕУ
Контрольна робота з предмету Менеджмент Контрольна робота з предмету «Менеджмент», Інший (Україна), 4 курс.
Контрольна робота з предмету «Менеджмент», Київський національний університет ім. Шевченка, 1 курс. Контрольна робота з предмету «Менеджмент», Національний авіаційний університет, 2 курс.
Контрольна робота з предмету «Менеджмент», Національний авіаційний університет, 2 курс. Контрольна робота з предмету «Менеджмент», Національний авіаційний університет, 2 курс.
Контрольна робота з предмету «Менеджмент», Національний транспортний університет, 4 курс. Контрольна робота з предмету «Менеджмент», Національний транспортний університет, 4 курс.
Контрольна робота з предмету: "Менеджмент виставкової діяльності", КНУТД, 5 курс Контрольна робота з предмету: Менеджмент
Контрольна робота з предмету: Менеджмент державних фінансів, КНУ імені Шевченка, 5 курс Контрольна робота з предмету: Менеджмент, ІПКК, 2 курс
Контрольна робота з предмету: Менеджмент, МАУП, 4 курс Контрольна робота з предмету: Менеджмент, НАУ, 5 курс
Контрольна робота з предмету: Менеджмент, НТУ, 4 курс Контрольна робота з предмету: Менеджмент. МАУП, 5 курс
Контрольна робота за менеджменту МАУП 4 курс Контрольна робота зі Стратегічного управління підприємством (Європейський університет)
Контрольна робота із дисципліни "Менеджмент", КРОК, 3 курс Контрольна робота по менеджменту персоналу за 5 курс КНЕУ
Контрольна робота по менеджменту персоналу за 5 курс КНЕУ Контрольная менеджмент
Курсова робота по менеджменту ЗЕД з НАУ за 5 курс Лідерство в системі управління персоналом підприємства
Лідерство як механізм побудови кар’єри Логіка процесу формування стратегії організації. Змістовна характеристика основних етапів процесу формування стратегії
Людський фактор в управлінні організацією та поліпшення його використання. Майкл Хаммер
Маркетингове дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу Маркетингове дослідження підприємства "Хортиця"
Маркетинговий підхід до формування ефективної системи адміністративного менеджменту Менеджер як ключова постать в організації
Менеджер як суб’єкт і об’єкт організації праці Менеджери в організації: ознаки діяльності менеджера, сфери менеджменту, рівні менеджменту, ролі менеджера в організації, якості менеджера
Менеджери в організації: ознаки діяльності менеджера, сфери менеджменту, рівні менеджменту, ролі менеджера в організації, якості менеджера Менеджери організації: ознаки діяльності менеджера, сфери менеджера, рівні менеджера, ролі менеджерів у організації, якості менеджера
Менеджмент і адміністрування Менеджмент і його значення у процесі плануванні та організації шоу-проектів
Менеджмент Лі Якокки Менеджмент персоналу в системі забезпечення ефективної діяльності підприємтсва
Менеджмент підприємств малого бізнесу Менеджмент продуктивності
Менеджмент туризму підприємство ТОВ «АДІТІ сервіс» Менеджмент як система
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Мета класифікації задач управління
Методи визначення переліку задач управління міською державною адміністрацією. Методи менеджменту
Методи подолання організаційних конфліктів Методи прийняття управлінських рішень у міжнародному менеджменті
Методи та інструменти стратегічного аналізу на підприємстві Методи управління і шляхи їх удосконалення в практичній роботі сільськогосподарського підприємства
Методи управління персоналом суб’єкта готельного бізнеса Методика множинного кореляційного аналізу
Методичні підходи щодо дослідження маркетингових можливостей діяльності підприємства (на прикладі аптеки) Методологічні підходи управління в Україні
Механізм управління туристськими потоками на засадах логістики в ТОВ «Turtess Travel Механізми управління в умовах переходу до ринкової економіки
Міжнародний лізинг Міжнародний менеджер: характеристика, рольові функції
Міжнародний менеджмент Міжнародний фестиваль «WorkOut Fest 2013»
Модель процесу управління результативністю операційної системи підприємства Моделювання процесів прийняття управлінських рішень
Мотиваційні теорії Мотивація в системі менеджменту та її вдосконалення
Моя організація – сучасний стан, проблеми і розвиток М’ясо і субпродукти харчові ( Україна). Аналіз ринку і товарних потоків
Навести приклади наукової організації праці з посиланнями на джерела Напрямки кадрової політики: порівняння підходів у медіа-менеджменті українських та російських мас-медіа
Наукова школа правління Національний інформаційний простір
Необхідність планування на підприємствах медичної галузі України. Аналіз діяльності медичного підприємства. Обґрунтування рекомендацій по підвищенню рівня планування на медичних підприємствах. Нормативно-правова база виставкової діяльності. Виставкові організації та їх програми. Виставковий менеджмент як інструмент ефективного управління виставковою діяльністю.
Обгрунтування ключових елементів внутрішнього середовища організації як основи її ефективної діяльності. Обґрунтування структури управління підприємством
Оперативне планування та контроль операційної діяльності Операционная система предприятия
Операційний менеджмент Опис підприємства "Оболонь"
Описати основні виробничих технологій ОПИСАТИ ЧИННИЙ ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ ПОТОЧНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ ПОТРЕБ У ПЕРСОНАЛІ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ. ХТО В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЄ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ, ЗВІДКИ ВОНА БЕРЕТЬСЯ?
Оптимізація цінової політики редакції ЗМІ Організаційна культура як інструмент менеджменту
Організаційна поведінка. Організаційна культура Організаційна структура Procter & Gamble
Організаційна структура підприємства. Функції управління Організаційна структура управління
Організаційна структура управління Організаційні структури управління організацією
Організаційно-економічна характеристика діяльності медичного центру „Ренесанс”. Удосконалення надання стоматологічної допомоги населенню. Організаційно-методичне забезпечення процесів набору та відбору персоналу в організації
Організація діяльності персоналу. Організація експортних операцій підприємства ТзОВ «Будкомплект ЛТД»
Організація медичної допомоги дітям Організація обліку в медичному закладі
Організація оплати праці: традиційні інструменти та інноваційнйі підходи Організація підприємства
Організація праці керівників і фахівців на підприємстві Організація роботи команди з реалізації івент-проектів
Організація спонсорської підтримки діяльності закладів культури (на прикладі конкретного виду закладів) Організація, цілі її діяльності та критерії успіху
Організація, як об’єкт управління" за матеріалами ЗАО «Вента» Основи менеджменту
Основи менеджменту Основи менеджменту
Основні етапи процесу планування Основні етапи розвитку науки
Основні напрямки діяльності відділу кадрів. Структура кадрової документації. Взаємодія відділу кадрів і керівника структурного підрозділу у підборі та постановці кадрів. Основні національні школи менеджменту.
Основні поняття і категорії керування персоналом Основні принципи сучасного менеджменту в діловій організації
Основні функції менеджменту (сучасне звучання). Практичний аспект. Основні функції служб зайнятості.
Особливолсті управлінської діяльності в Центрі соціальних служб для сімї, дітей та молоді Особливостi opганiзацiї робочого часу у взаємодiї “керiвник-пiдлеглi“
Особливості вимірів ділової культури в Україні. Системи відбору персоналу. Особливості технічно-політичної міжнародної корпорації. Особливості ділових нарад - дотримання регламенту, керування дискусією, підготовка і компетентність голови наради, голосування.
Особливості діяльності керівника в системі охорони здоров’я Особливості зовнішньоекономічної діяльності інвестиційних компаній на фондовому ринку України
Особливості менеджменту в корпораціях. Особливості менеджменту компанії
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Особливості організації праці менеджера
Особливості продажу послуг Особливості різних стилів керівництва.
Особливості управління господарським товариством АК „Київенерго” Особливості управління приватним підприємством.
Особливості управління та його використання на підприємстві Особливості формування організаційної культури в українських підприємствах.
Особливості формування сучасних систем менеджменту в Україні Ососбливості управління підприємством з іноземними інвестиціями
Оцінка виробничих та ринкових параметрів діяльності підприємства. Фінансовий аналіз Оцінка інвестиційної привабливості підприємства - суб'єкта ЗЕД
Оцінка роботи менеджера та підлеглих Оцінка стану та змін зовнішнього та внутрішнього середовища організації в процесі формування її стратегії
Оцінка сучасних методів планування кар'єри працівників. Піар засоби провідних інформаційних агенств України, як засіб просування ділової репутації
Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі Підвищення соціальної відповідальності та професійна етика у сучасному менеджменті
Підхід до реорганізації підприємства CPI /TQM. Підхід реінжинірнгу бізнес процесів BPR. Планyвання реалізації стратегії в системі менеждментy організації
Планування інформаційного менеджменту в організації Планування організації
Планування особистої роботи менеджера Планування персоналу підприємства
Поведінка керівника та його особистий вплив на працівників організації Податкова система як інструмент економічної політики держави
Подготовка лидеров и последователей Пол Лоуренс
Поняття менеджменту та його функції Поняття недобросовісної конкуренції. Законні засади захисту від недобросовісної конкуренції. Антимонопольний комітет України - основний державний орган контролю за додержанням економічної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації господарського суб’єкту (підприємця).
Поняття про управління, його сутність. Поняття про рекламу. Поняття та види комунікацій менеджменту
Поняття управлінського рішення, його сутність та класифікація. Порівняльна характеристика зарубіжних моделей управління організацією та обґрунтування доцільності використання їх елементів у практиці вітчизняного менеджменту
Порівняння стилів керівництва. Співвідношення оперативного регулювання і контролювання ходу робіт. Умови праці та їх вплив на потреби за теорією А.Маслоу. Порядок оцінки варіантів організаційних структур управління
Посадова інструкція менеджера базової ланки товариства з обмеженою відповідальнстю Практична робота з дисципліни "Менеджмент", 3 курс
Практична робота з дисципліни "Менеджмент", КНУ ім.Шевченка, 2 курс Практична робота з дисципліни "Менеджмент", КНУ ім.Шевченка, 2 курс
Практична робота з дисципліни "Менеджмент", КНУ ім.Шевченка, 2 курс Практична робота з дисципліни "Менеджмент", КНУ ім.Шевченка, 2 курс
Практична робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 2 курс Практична робота з дисципліни "Менеджмент", НТУ, 3 курс
Презентація з предмету "Менеджмент", КНЕУ імені Вадима Гетьмана Приватизація Оболонського фармзаводу
Прийняття управлінських рішень Принципи контролювання та основні напрями їх розвитку
Принципи контролювання та основні напрямки їх розвитку Принципи контролювання та основні напрямки їх розвитку
Принципи управління і планування кар’єрної стратегії Принципи управління сучасною компанією
ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ «ТІНІЗАЦІЇ» ЕКОНОМІКИ Проаналізувати маркетингову ситуацію та дати визначення маркетингових проблем
Проаналізуйте такі функції управління в туризмі, як планування й організація. Опишіть загальні і окремі принципи менеджменту в туризмі. Наведіть приклади. Розробіть схему реалізації процесу контролю у вашій організації. Опишіть ситуацію, за якої контроль діятиме на персонал негативно. Проблеми та перспективи співпраці України з Міжнародними організаціями
Проблеми управління господарськими товариствами на прикладі ТОВ «Перший реєстраційний альянс». Провести аналіз підприємства
Проект системи менеджменту на підприємстві Проект створення салону краси
Проектування операційної системи організації в будівництві Процес розробки і прийняття управлінських рішень
Процес створення підприємства та управління його ефективністю Процеси злиття та поглинання
Психологічна установка та недоліки психологічної установки Психологічні аспекти кризового менеджменту
Ранние теории менеджмента, стиль руководства колективами. Реалізація керівних рішень
Регіональна економічна політика Регіональна економічна політика
Реферат з дисципліни "Менеджмент", КНУТД, 3 курс Реферат з дисципліни "Менеджмент", НУХТ, 3 курс
Ринкове і державне регулювання валютних відносин. Валютна політика. Санкції за порушення валютного законодавства. Порівняльна характеристика основних форм комерційного кредитування імпорту. Ринок малих приватних готелів (на прикладі окремого регіону або області)
Рішення як основа управлінської діяльності Розвиток системи планування матеріальних ресурсів
Розвиток теорії та практики менеджменту: аналіз та проблеми Розвиток управління у стародавньому Єгипті. Управління в Месопотамії. Індійське управління
Розвиток управлінської науки, методів, принципів у зарубіжних фірмах Розкрити суть понять «процес» і «технологія», охарактеризувати основні різновиди операційних процесів
Розподіл завдань, зв’язок із кваліфікацією виконавця Розрахунок кількості задач планування по підприємству
Розробка заходів по покращенню роботи ВАТ Розробка методики впровадження інформаційної ситеми управління підприємством
Розробка організаційної структури управління транспортним підприємством Розробка організаційної структури управління транспортним підприємством
Розробка стратегії розвитку підприємства ТД «Ласуня» Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства
Розробка фінансової стратегії ТОВ КФ „Укрвино Розроблення системи управління конфліктами та стресовими ситуаціями в організації
Розроблення управління рішень як функція менеджменту Розуміння горизонтального та вертикального розподілу праці.
Роль менеджера в системі управління, модель менеджера Роль менеджменту для успішного бізнесу. Модель сучасного менеджера
Роль місцевих органів виконавчої влади і органів самоврядування в забезпеченні належної якості житлово- комунальних послуг Роль та сутність стратегічного планування в системі управління вітчизняною організацією
Самоменеджмент: визначення цінностей, постановка цілей і планування. Самоаналіз Самооцінка: аналіз сильних та слабких сторін своєї особистості.
Світло- та звукотехнічне забезпечення івентів Сегментація ринку: критерії та оцінка
Середовище міжнародного бізнесу Синергетичний ефект у менеджменті
СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Система івент-менеджменту суб’єкта готельного бізнесу
Система методів у сучасному менеджменті Система методів у сучасному менеджменті
Система планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій Система планування продуктивності праці на підприємстві.
Системи менеджмент-ризику Системи реагування та протидії епідеміям як елемент кризового управління на прикладі Польщі
Ситуаційно-розрахункова задача “Плинність кадрів” Ситуація менеджмент
Складові успіху організації Совершенствование системы менеджмента в организации (на примере ЧТУП
Содержательные теории мотивации Соціальна відповідальність корпорації «Мацусіта Електрик»
Соціальна відповідальність організації в менеджменті та напрями її підвищення. Соціальна комунікація як передумова процесу соціалізації
Соціальні методи управління персоналом. Управління процесами адаптації персоналу СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ: РОБОТОДАВЕЦЬ І НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ
Соціально-психологічні методи управління підприємствами туристичної індустрії Спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
Становлення особистості і стиль роботи керівника корпорації Становлення та історія розвитку івентів
Становлення та розвиток вітчизняної практики менеджменту та вплив її особливостей на управлінську діяльність Статистичні показники – узагальнюючі характеристики соціально-економічних явищ
Стратегії конкуренції в міжнародному бізнесі Стратегічне планування в міжнародних корпораціях.
Стратегічне управління бібліотекою: проблеми та перспективи Стратегічне управління та конкурентоспроможність підприємства
Стратегія конкурентоспроможності ТОВ «готельного комплексу «Русь» Стратегія управління дистрибюторською діяльністю на «ХХХХ»
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ГОТЕЛЮ «СОФІЯ», М.УМАНЬ Структура має типовий оперативний план кадрового планування. Методи психологічного впливу в системі управління, їх детальну характеристику.
Структура та засоби психологічного супроводу професійної діяльності різних категорій працівників в умовах сучасного підприємства Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій. Міжнародний ринок інвестицій корпорацій.
Сучасний менеджмент–наука та мистецтво Сучасні інноваційні технології управління закладом вищої освіти
Сучасні методи і технології управління персоналом. Сучасні методи управління банківською діяльністюСтаття до диплому (27586)
Сучасні погляди на мотивацію праці персоналу Сучасні тенденції операційного менеджменту
Сучасні технології менеджменту Сучасні форми господарювання в с/г, їх суть, особливості, оцінка діяльності.
Сущность управленческих решений, их характеристика Тайм-менеджмент менеджера
ТВ-проект Теорії мотивування, які відображають зміст потреб
Теорія діяльності по управлінню. Матрична департменталізація. Теорія людських відносин Д. Карнегі з погляду сучасності
Теорія мотивації підприємницьких здібностей Д. Маклелланда ТЕОРІЯ «7-S»
тести з менеджменту Тести з менеджменту, КНТЕУ, 5 курс
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД І ЗБОРІВ. ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ, ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ, ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ ПОСАДУ Тренінгове завдання, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс
Трудові ресурси як соціально-економічна категорія та об'єкт управління Туристичні ресурси Івано-Франківської області
Туристичні ресурси Львівської області Удосконалення маркетингової діяльності підприємства ТОВ „Інпром” (виробництво і продаж сухих сумішей та інших матеріалів для будівництва)
Удосконалення управління експортно імпортною діяльністю підприємства ТОВ Юрія фарм Удосконалення виробничо-господарської діяльності підприємства
Удосконалення збутової політики підприємства зв’язку Удосконалення оперативного менеджменту та бізнесу на прикладі ВАТ «Київський дріжджовий завод»
Удосконалення професійного навчання Удосконалення системи управління підприємством на прикладі туристичної фірми ТОВ «Інтур»
Удосконалення торгової діяльності на зовнішніх ринках Удосконалення управління прибутком та витратами готельного господарства
Удосконалення управління ризиками в АТ Управление конкурентоспособностью продукции предприятия вэкономическом механизме менеджмента
Управление себестоимостью в экономическом механизмеменеджмента (на примере МПУ «Солигорскмежрайгаз») Управління асортиментною політикою в бренд-менеджменті
УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА Управління витратами та ефективність реклами на підприємстві
Управління діловою кар’єрою в організації Управління ефективністю господарської діяльності підприємства виставкового бізнесу
Управління інвестиційною діялністю підприємства ТОВ Управління інвестиційною діялністю підприємства ТОВ
Управління інноваційним потенціалом підприємства ФГ Управління інформаційною діяльністю в організації: функції та методи менеджменту
Управління кадрами на прикладі ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» Управління конкурентноспроможністю продукції підприємства.
Управління конкурентоспроможністю підприємства. Управління конкурентоспроможністю підприємства.
Управління ліквідністю підприємства Управління персоналом у міжнародному бізнесі
Управління підвищенням ефективності діяльності малого підприємства. Управління підвищенням ефективності діяльності малого підприємства.
Управління продуктовою політикою в "ХХХХ". Управління процесами адаптації малого підприємства до змін у зовнішньому середовищі
Управління процесом спілкування організації засобами комунікативного менеджменту. Управління рекламою на підприємстві
Управління ризиками господарської діяльності Управління розвитком персоналу
Управління розвитком соціальної сфери ТОВ „Укрнафтогазенерго” Управління системою маркетингових комунікацій туристичного підприємства
Управління системою мотивування та стимулювання праці персоналу закладу вищої освіти Управління собівартістю продукції та ціноутворенням
Управління створенням і реєстрацією страхових компаній Управління техніко-технологічним розвитком
Управління фінансами в підприємствах. На прикладі Управління фінансовими ресурсами підприємства Автоцентр „Ірпінь”
Управління фінансовою безпекою підприемства ПАО «Сумской завод« Насосэнергомаш» Управлінська праця і наукова організація.
Управлінський вплив на конфлікти Управлінські рішення та їх оптимізація
Усовершенствование системы организации управленческого труда на предприятии Усовершенствование системы организации управленческого труда на предприятии
Фінанслвий менеджмент: контролінг, ціноутровення Фінансове планування на підприємстві (фірмі).Зміст, завдання та оцінка фінансового стану підприємства (фірми). Планування прибутковості.
Форми і методи стратегічного аналізу у зовнішньоторгівельній організації Формування комплексу маркетингу суб'єкта інформаційного ринку
Формування маркетингової стратегії транспортного підприємства Формування мотиваційної складової у системі управління підприємством
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА Формування системи менеджменту якості на підприемстві Huawei Україна
Формування системи управління персоналом на підприємстві Формування системи управління персоналом на підприємстві.
Формування системи управління персоналом підприємства Французька модель менеджменту
Функції менеджменту та принципи їх здійснення Функція мотивування в менеджменті та шляхи її вдосконалення.
Функція контролювання у менеджменті та шляхи її вдосконалення. Функція мотивування у менеджменті
Характеристика кадрової політики. Корпоративна культура Характеристика основних методів мотивації, що використовуються у практиці управління сучасними організаціями на прикладі ВКФ «ЕЛРОН»
Характеристика принципів продуктивності за Емерсоном Характеристика середовища підприємства
Хенді Чарльз Час як ресурс менеджера
Чому підприємство та малий бізнес так важливі для суспільства? Опишіть головні форми проектування організації, виділіть переваги та недоліки кожного з них Шпаргалки на екзамен з менеджменту
Як би я керувала редакцією в 100 чоловік